Bloeddonoren betalen?


Reputatie 2
Badge +3
  • Consumentenbond team
  • 30 reacties
Bloedbank Sanquin verdient geld aan de handel in medicijnen gemaakt van bloedplasma. Dit plasma is afkomstig van donoren die hun bloed gratis afstaan. In bijvoorbeeld Duitsland krijgen donoren per donatie een kleine vergoeding. Wat vind jij: zouden donoren hier ook betaald moeten krijgen?

127 reacties

Geen idee, maar donoren zouden het mede voor het zeggen moeten krijgen, dunkt me.In reactie op:Wie gaat er eigenlijk over wie is eigenaar?1.1 Maatschappelijke verantwoording en..... zijn donoren niet ook stakeholders? (dus betrokkenen als leveranciers van/voor de organisatie Sanguin) Tekst uittreksel: Princip Sanquin legt maatschappelijk verantwoording af over de door haar gemaakte keuzen door waar mogelijk, nuttig en zinvol haar stakeholders te betrekken bij vraagstukken en beleidsvoornemens die hen rechtstreeks raken. Sanquin vraagt in die gevallen de betreffende stakeholders om advies, betrekt deze adviezen bij het te nemen besluit en deelt deze stakeholders op gemotiveerde wijze haar besluit mede. Sanquin draagt er zorg voor dat ook alle aan haar verbonden medische professionals op passende wijze verantwoording afleggen over de wijze van hun handelen. Sanquin stelt jaarlijks een jaarverslag op. Hierin legt zij aan al haar stakeholders verantwoording af over het door Sanquin als maatschappelijke organisatie in het verslagjaar gevoerde beleid en over het in dat jaar voorgenomen beleid. 1. Sanquin staat open voor en bevordert periodiek overleg met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en met relevante stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Sanquin draagt er zorg voor dat VWS en deze stakeholders periodiek worden ingelicht. Zij realiseert dit in relatie tot VWS door het ter goedkeuring aanbieden van beleidsplannen en begrotingen, door het aanbieden van middellange termijnplannen en jaarverslagen. Ten aanzien van de stakeholders heeft zij onder andere het overleg hierover geformaliseerd in de door haar ingestelde adviesorganen (Landelijke en Regionale Gebruikersraden, Landelijke en Regionale Donorraden), in de medezeggenschapsorganen door periodiek overleg met de Nederlandse Vereniging van HemofiliePatiËnten, Nederlandse Rode Kruis, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Informatieverstrekking aan- en beleidsbeÏnvloeding door deze stakeholders worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd. 2. Sanquin draagt ervoor zorg dat de aan Sanquin verbonden professionals verantwoording over de wijze van hun handelen afleggen. 3. Bij haar besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks regarderen, weegt Sanquin de van die stakeholders verkregen adviezen en de door hen aangedragen alternatieven. 4. Sanquin verantwoordt haar besluiten door de daarvoor in aanmerking komende stakeholders te informeren over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor. http://www.sanquin.nl/repository/documen/nl/over-sanquin/over-sanquin/37032/Sanquin-governancecode
Badge
Ik heb ernstig getwijfeld of ik wilde doorgaan bij een commerciËle organisatie bloed te geven, maar had geen keuze. Bloed geven doe je in Nederland systematisch aan een monopolist. Dat blijkt inderdaad zo uit te werken, gezien de beloningen aan de top van het bedrijf. Ik ben maar doorgegaan met bloedgeven, maar met frisse tegenzin.De bijkomende redenen waren de simpele checks die even gedaan werden. Als ik niet voldoende gezond zou zijn, mocht ik geen bloed geven. En daar zou meer mee gedaan kunnen worden. Om de tien donaties een check op alles wat via het bloed aan (toekomstige) problemen te vinden is, dat zou ik een betere beloning vinden dan een financiËle vergoeding.
Landelijke en Regionale Donorraden, dat klinkt goed, iemand al eens contact mee gehad?
Nee, maar als ik e.e.a zo lees dan is er sprake van een soort 'schijn-domocratie', waarbij alles zg. netjes is geregeld. Maar donoren feitelijk niets te zeggen hebben. In de RVB en RVT moeten donoren een zeer nadrukkelijke stem hebben.
Ik krijg ook dat gevoel maar het moet als donor toch een koud kunstje zijn contact te zoeken, dan weet u het precies.
Dit is dus veel te vaag en vrijblijvend. Ze kunnen dus grotendeels naar eigen goeddunken handelen zonder adequaat toezicht.In reactie op:1.1 Maatschappelijke verantwoording en..... zijn donoren niet ook stakeholders? (dus betrokkenen als leveranciers van/voor de organisatie Sanguin) Tekst uittreksel: Princip Sanquin legt maatschappelijk verantwoording af over de door haar gemaakte keuzen door waar mogelijk, nuttig en zinvol haar stakeholders te betrekken bij vraagstukken en beleidsvoornemens die hen rechtstreeks raken. Sanquin vraagt in die gevallen de betreffende stakeholders om advies, betrekt deze adviezen bij het te nemen besluit en deelt deze stakeholders op gemotiveerde wijze haar besluit mede. Sanquin draagt er zorg voor dat ook alle aan haar verbonden medische professionals op passende wijze verantwoording afleggen over de wijze van hun handelen. Sanquin stelt jaarlijks een jaarverslag op. Hierin legt zij aan al haar stakeholders verantwoording af over het door Sanquin als maatschappelijke organisatie in het verslagjaar gevoerde beleid en over het in dat jaar voorgenomen beleid. 1. Sanquin staat open voor en bevordert periodiek overleg met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en met relevante stakeholders die actief zijn binnen haar verzorgingsgebied. Sanquin draagt er zorg voor dat VWS en deze stakeholders periodiek worden ingelicht. Zij realiseert dit in relatie tot VWS door het ter goedkeuring aanbieden van beleidsplannen en begrotingen, door het aanbieden van middellange termijnplannen en jaarverslagen. Ten aanzien van de stakeholders heeft zij onder andere het overleg hierover geformaliseerd in de door haar ingestelde adviesorganen (Landelijke en Regionale Gebruikersraden, Landelijke en Regionale Donorraden), in de medezeggenschapsorganen door periodiek overleg met de Nederlandse Vereniging van HemofiliePatiËnten, Nederlandse Rode Kruis, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Informatieverstrekking aan- en beleidsbeÏnvloeding door deze stakeholders worden door de Raad van Bestuur actief bevorderd. 2. Sanquin draagt ervoor zorg dat de aan Sanquin verbonden professionals verantwoording over de wijze van hun handelen afleggen. 3. Bij haar besluitvorming over onderwerpen die bepaalde stakeholders rechtstreeks regarderen, weegt Sanquin de van die stakeholders verkregen adviezen en de door hen aangedragen alternatieven. 4. Sanquin verantwoordt haar besluiten door de daarvoor in aanmerking komende stakeholders te informeren over de genomen besluiten en de argumenten daarvoor. http://www.sanquin.nl/repository/documenten/nl/over-sanquin/over-sanquin/37032/Sanquin-governancecode.pdfMee eens, ook ik heb er geen energie ingestoken terwijl het daar al jaren misgaat.In reactie op:Ik krijg ook dat gevoel maar het moet als donor toch een koud kunstje zijn contact te zoeken, dan weet u het precies.Voor iemand die met moeite een naaldfobie heeft overwonnen, is dit een persoonlijk beladen discussie (!), maar ik vind het wel een belangrijk onderwerp.Dat een derde partij geld maakt met (gratis) gedoneerd bloed stuit me erg tegen de borst. Als de oplossing "gratis bloed doneren, maar er geen winst op maken" uitvoerbaar is, lijkt me dat uitstekend!Overigens voel ik weerstand bij alle "handel" met organen (incl. bloed, plasma) en vind ik dat we daar als maatschappij verre van moeten blijven. Het loslaten van de wet van vraag en aanbod (en schaarste) op de gezondheidszorg lijkt me geen goede zaak.
Oproep richting directie en hoe de reiskosten te declareren......1 - Reiskosten declareren.....bezoek daarbij wel de dichtsbijzijnde bloedafnamelocatie.- parkeergeld- tol-, brug- en pontgeld- km-vergoeding of de gemaakte kosten voor het openbaar vervoerDe declaratieformulieren liggen op locatie aan de balie en dienen direct na een doneerbezoek ingevuld en afgegeven te worden......!!Info van 26.11.2014 (gezien op de website onder FAQ2 - Oproep aan de directie....reageer a.u.b. op ons forum!Misschien een eerste constructief idee, om een Sanguin-nieuwsbrief ter beschikking te stellen, waarin bij voorbeeld direct gereageerd kan worden, wanneer er sprake is van 'onveilige-naalden-gedoe' in de pers. Of stukje bij beetje een begrijpelijke versie van het jaarverslag of het beleid? Of een knop: 'Heeft u een vraag aan ons?'Kwestie van een achtergebleven investering richting donoren van de winst die nu op de plank lijkt te blijven liggen. De CEO heeft momenteel geen duidelijke visie richting klant, alhoewel hij rijkelijk ervoor betaald wordt, "omdat de opgaven vaak complex zijn......." (citaat over de beloningen). Een webcare laten inrichten of een nieuwsbrief organiseren is niet complex, het is een gebaar de donoren serieus te nemen, een klantvriendelijk inzicht, ook een respectvolle houding. Maak het stakeholderverhaal dus geloofwaardig!Inmiddels zal de directie hebben meegekregen, dat er publiekelijk over het Sanguin-beleid gedebatteerd wordt bij de Consumentenbond. Reageer a.u.b. hier direct op dit forum......!! Een inhaalslag richting klant, die soms al tientallen jaren zijn/haar bloed vrijwillig en kostenloos afstaat......(vroeger nog voor een speltje).PS. Ik heb overigens helemaal niet de indruk, dat donoren op een vergoeding zitten te wachten.......maar eerder op meer en toegankelijke informatie......grijp deze verbeteringskans! voordat het donorbestand langzaam leegbloedt.Ik heb inmiddels via het contactformulier, Sanguin op deze CB-discussie geattendeerd:vraag/opmerking: Beste Sanguiners, Op het publiekelijke forum van de Consumentenbond is uw organisatie momenteel het middelpunt. Met de geplaatste link maakt ik u op deze discussie opmerkzaam.......! U kunt graag direct op het forum reageren. Met vriendelijke groet, H.G. van Rheenen http://www.consumentenbond.nl/community/forum/
Nogmaals, het wordt niet actief aangeboden. In de meeste gevallen moet je er echt om vragen en dan krijg je zo'n formulier uit een laatje aangereikt, maar niet van harte hoor! Deze gang van zaken blijkt ook uit de verschillende reacties op deze site. Dit is bewust beleid om donoren af te knijpen; ze moeten immers veel opbrengen en weinig kosten. Toen ik schriftelijk vroeg of dit niet automatisch geregeld kon worden, werd mij gezegd dat dit administratief niet kon. De grootste onzin natuurlijk maar veelzeggend. Sindsdien ontvang ik geen oproepkaart meer, omdat ik er bewust mijn lidmaatschap aan verbonden had. Het duurde ook tijden voordat ik antwoord kreeg, ze zaten er duidelijk mee in hun maag. Tot slot: zo'n formulier invullen is vostrekte flauwekul, omdat ze weten waar ik woon en waar Ik doneer.In reactie op:Reiskosten declareren.....bezoek daarbij wel de dichtsbijzijnde bloedafnamelocatie.- parkeergeld- tol-, brug- en pontgeld- km-vergoeding of de gemaakte kosten voor het openbaar vervoerDe declaratieformulieren liggen op locatie aan de balie en dienen direct na een doneerbezoek ingevuld en afgegeven te worden......!!Info van 26.11.2014 (gezien op de website onder FAQ)Misschien een eerste constructief idee, om een Sanguin-nieuwsbrief ter beschikking te stellen, waarin bij voorbeeld direct gereageerd kan worden, wanneer er sprake is van 'onveilige-naalden-gedoe' is in de pers. Of stukje bij beetje een begrijpelijke versie van het jaarverslag of het beleid? Of een knop: 'Heeft u een vraag aan ons?'Kwestie van een achtergebleven investering richting donoren van de winst die nu op de plank lijkt te blijven liggen. De CEO heeft momenteel geen duidelijke visie richting klant, alhoewel hij rijkelijk ervoor betaald wordt, "omdat de opgaven vaak complex zijn......." Een webcare laten inrichten of een nieuwsbrief organiseren is niet complex, het is een gebaar de donoren serieus te nemen, een klantvriendelijk inzicht, ook een respectvolle houding.Inmiddels zal de directie hebben meegekregen, dat er over het beleid gedebatteerd wordt bij de Consumentenbond. Reageer a.u.b. nu eens hier op dit forum......!! Een inhaalslag richting klant, die soms al tientallen jaren zijn/haar bloed afstaat......(vroeger voor een speltje).Het (zelf-)beeld van Sanguin.....https://www.youtube.com/user/SanquinchannelGetalenteerde medewerkers zijn altijd welkom..........misschien een goede communicatie-specialist?Sanquin Bloedvoorziening is de enige organisatie in Nederland die voorziet in de behoefte aan bloed en bloedproducten. In feite staan wij tussen donor en patiËnt. Om deze verantwoordelijke taak goed te kunnen blijven vervullen, zijn wij altijd op zoek naar betrokken en gemotiveerd talent op uiteenlopende werkterreinen. Van wetenschappelijk onderzoek tot procestechniek, van bloedafname tot kwaliteitsbewaking.Sanquin doet meer dan zorgen voor voldoende donorbloed. Dagelijks houden wij ons bezig met:    produceren van geneesmiddelen uit bloedplasma; produceren en leveren van bloed en bloedproducten; verrichten van diagnostische bepalingen; adviseren van artsen en apothekers; verzorgen van opleidingen en trainingen; uitvoeren van fundamenteel, translationeel, klinisch en toegepast wetenschappelijk onderzoek.
Voor meer informatie over Sanquin Bloedvoorziening, de diverse werkterreinen en de beschikbare vacatures: neem een kijkje op http://www.werkenbijsanquin.nl!>>>>>Een goede communicatiespecialist zet geen uitroepteken direct achter een link.........!![b]
Prima trouwens dat je deze club probeert te prikkelen om te reageren, maar ze zullen zich wel eerst 'intern' willen beraden.Publiekelijk het debat aangaan zullen ze denk ik ook niet doen, want het is al jaren een in zichzelf gekeerde organisatie.Maar we zullen zien...In reactie op:Het (zelf-)beeld van Sanguin.....https://www.youtube.com/user/SanquinchannelIn reactie op:Prima trouwens dat je deze club probeert te prikkelen om te reageren, maar ze zullen zich wel eerst 'intern' willen beraden."Geloof in een oplossing, maakt de weg vrij voor een oplossing". David Schwarz
Reputatie 1
Badge +1
In de tijd dat ik nog als donor fungeerde deed ik dat om ideeËle redenen: ik help er mensen mee. Ik heb dan ook nooit een tegenprestatie verwacht in welke vorm dan ook. Dat ik na 60 x bloedgeven van het Rode Kruis toen de Landsteiner plaquette ontving, was dan ook een verrassing die ik niet had verwacht. Op een gegven moment ging de bloedorganisatie over naar Sanquin. Ik heb daar toen niet bij stil gestaan en lees nu dat die organisatie een winstmakende organisatie is. Aangezien ik nu geen bloed meer geef (mag niet meer sinds ik zelf 1 x bloed heb gekregen) kan ik er, denk ik, redelijk zonder emoties over oordelen. 1. In beginsel zou ik, als ik nog donor was, dat zonder vergoeding willen doen uit zuiver ideeËle motieven. Bloed geven tegen vergoeding kan allerlei onwenselijke reacties oproepen... 2. Een bescheiden maar passende reiskostenvergoeding lijkt me niet onredelijk; daarmee zou je ook donoren kunnen aantrekken die om die reden nu nog afzien van het geven van bloed, zeker als het gaat om plasma doneren, dat immers vaker kan gebeuren dan het geven van "full blood"; 3. Het beschikbaar stellen van een bodycheck-up na een zeker aantal keren bloed of plasma geven zou het aantrekken van donoren zeker kunnen stimuleren. 4. Het betrekken van donoren in regionale of provinciale raden om ze zo een zekere inspraak te geven in het beleid vn het bedrijf dan wel op die manier hen inzicht te geven c.q. aan hen verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid lijkt me langzamerhand een morele plicht voor het bedrijf om niet te zeggen een (haast niet te ontkennen) recht voor de donoren die notabene het (gratis) materiaal leveren waarop het bedrijf zijn winst baseert..De vraag is alleen wie kans ziet dit allemaal te regelen c.q. af te dwingen en op welke wijze. Misschien moet daarvoor de Consumentenbond of een programma als Radar worden ingeschakeld om de nodige publiciteit en maatschappelijke druk te realiseren.
@F.H. VosDe TS is CB-Frouke en ik zou het niet begrijpen, wanneer een CB-medewerkster dit thema opstart om er dan vervolgens helemaal niets mee te doen. Maar de deelnemers kunnen natuurlijk ook zelf actie ondernemen zoals tot nu toe ook heftig is gedaan.Ikzelf heb na enkele basisinformaties gepost te hebben, Sanquin direct via een contactformulier gevraagd mee te lezen op dit forum en om te reageren. Wederwoord en/of beleidsaanpassing, omdat ik bevrees, dat op de lange termijn de bloedbank droog komt te staan en juist dÀn de nu nog ongewenste betaling aan donoren omgeorganiseerd moet gaan komen.Ik zou bij positieve reacties van de beleidsmakers ook doorgaans weer donor worden.......voor nop en zonder reisvergoeding. Bij het Rode Kruis was ik een loyale donor, bij Sanquin moeten ze mijn bloed eerst 'verdienen''. De Staat heeft wettelijk bepaald dat het alleen deze professionelen mogen inzamelen.......met de genoemde gevolgen: eisen ter kennis nemen van de donoren, die de basis vormen van het gehele gebeuren. Ik uit me niet eens over salarissen, maar er worden hier wÈl verbeteringspunten en actievere communicatie verwacht. Tenslotte is het een recht van de basis om door de stichting gehoord te worden.......- Eerlijke en open communicatie over (reis-)vergoedingsmogelijkheden donoren- Actieve actuele berichtgevingen (on demand), of een nieuwsbrief- Begrijpbaar jaarverslagcommentaar voor niet-boekhouders en niet-accountants, voor donor-dummy's dus!- Koffie/thee (en versnapperingen, koekje chocolaadje) standaard aanbieden op locatie- Openheid over de winsten op de plank, bij deze niet-winst-willen-makende-organisatie- Aandeelnames in andere bedrijven uitleggen en nieuwe aankondigen- Aanerkenning, dat donoren toch ook echte stakeholders zijn- Digitale bevragingen kunnen m. i ook instituties als klantraad ect. vervangen- Misschien animeert zÈlfs de donorpenning, zoals mij als kind door mijn ouders vroeger trots werd getoond?- Een lijst met een gratis bloedtest naar wens per bloedafname, of een iets duurdere test na vijf afnames enz.- Een Sanquin-community inrichten en onderhouden voor alle stakeholders (werknemers en donoren)- Een kleine gezonde lunch aanbieden- Een ontvangstbevestiging op een klantbericht via het website-formulier is overal standaard.......toch?- Het voorstel 'de verkoopprijzen' omlaag (er is tevens het ontslag van >100 medewerkers te lezen)- "Test mijn cholesterol gelijk even mee....", mag niet volgens de Statuten. Verandering gewenst?- Kan ik mijn eigen bloed bij Sanquin op voorraad laten invriezen?- ... ... ...Misschien komen er nog andere voorstellen en/of verbeteringspunten die meegenomen kunnen worden......ik zie het tenminste als een brainstormachtige verzameling van ideeËn om er toekomstig weer sÀmen iets moois van te kunnen maken.....van het onbevangen bloed doneren via een betrouwbare partner voor de anonieme medemens!_______________________________________________________________________________________"Het beeld zit al in het marmer, het enige wat ik doe is het materiaal zÓ weghakken dat het tevoorschijn komt. "Michelangelo (1475-1564) Italiaans kunstschilder, dichter, beeldhouwer en architect________________________________________________________________________________________
Reputatie 1
Badge +1
Hoewel ik niet weet wat wordt bedoeld met TS, kan ik me vrijwel volledig vinden in de laatste bijdrage van dhr. Van Rheenen. Ik zou wellicht op bepaalde punten wat minder ver willen gaan, niet direct het uiterste vragen, maar dat zijn details. Over het algemeen genomen kan ik mij aansluiten bij deze punten als na te streven doelen voor deze discussie. Ik kan er niet meer van maken...
Ik ook, maar het moet wel ver gaan en er moet sprake zijn van echte zeggenschap/inspraak.In reactie op:Hoewel ik niet weet wat wordt bedoeld met TS, kan ik me vrijwel volledig vinden in de laatste bijdrage van dhr. Van Rheenen. Ik zou wellicht op bepaalde punten wat minder ver willen gaan, niet direct het uiterste vragen, maar dat zijn details. Over het algemeen genomen kan ik mij aansluiten bij deze punten als na te streven doelen voor deze discussie. Ik kan er niet meer van maken...Reputatie 1
Badge +1
Met wat dhr. Van Geffen stelt over zeggenschap ben ik het volledig eens.
Reputatie 2
Badge +3
In reactie op:@F.H. VosDe TS is CB-Frouke en ik zou het niet begrijpen, wanneer een CB-medewerkster dit thema opstart om er dan vervolgens helemaal niets mee te doen. Maar de deelnemers kunnen natuurlijk ook zelf actie ondernemen zoals tot nu toe ook heftig is gedaan.Ikzelf heb na enkele basisinformaties gepost te hebben, Sanquin direct via een contactformulier gevraagd mee te lezen op dit forum en om te reageren. Wederwoord en/of beleidsaanpassing, omdat ik bevrees, dat op de lange termijn de bloedbank droog komt te staan en juist dÀn tegen de nu nog ongewenste betaling aan donoren omgeorganiseerd moet gaan worden.Ik zou bij positieve reacties van de beleidsmakers ook doorgaans weer donor worden.......voor nop en zonder reisvergoeding. Bij het Rode Kruis was ik een loyale donor, bij Sanquin moeten ze mijn bloed eerst 'verdienen''. De Staat heeft wettelijk bepaald dat het alleen deze professionelen mogen inzamelen.......met de genoemde gevolgen: eisen ter kennis nemen van de donoren, die de basis vormen van het gehele gebeuren. Ik uit me niet eens over salarissen, maar er worden hier wÈl verbeteringspunten en actievere communicatie verwacht. Tenslotte is het een recht van de basis om door de stichting gehoord te worden.......- Eerlijke en open communicatie over (reis-)vergoedingsmogelijkheden donoren- Actieve actuele berichtgevingen (on demand), of een nieuwsbrief- Begrijpbaar jaarverslagcommentaar voor niet-boekhouders en niet-accountants, voor donor-dummy's dus!- Koffie/thee (en versnapperingen) standaard aanbieden op locatie- Openheid over de winsten op de plank, bij deze niet-winst-willen-makende-organisatie- Aandeelnames in andere bedrijven uitleggen en nieuwe aankondigen- Aanerkenning, dat donoren toch ook echte stakeholders zijn- Digitale bevragingen kunnen m. i ook instituties als klantraad ect. vervangen- Misschien animeert zÈlfs de donorpenning, zoals mij als kind door mijn ouders vroeger trots werd getoond?- Een lijst met een gratis bloedtest naar wens per bloedafname, of een iets duurdere test na vijf afnames enz.Misschien komen er nog andere voorstellen en/of verbeteringspunten die meegenomen kunnen worden......ik zie het tenminste als een brainstormachtige verzameling van ideeËn om er toekomstig weer sÀmen iets moois van te kunnen maken.....van het onbevangen bloed doneren voor een medemens!Deze 'brainstorm' zoals jij het zo mooi noemt, heeft al een aantal interessante denkrichtingen opgeleverd, waarvan ik (i.c. de Topic Starter, @F.H. Vos... ☺️ ) vind dat Sanquin zeker op de hoogte moet zijn.
In reactie op:Publiekelijk het debat aangaan zullen ze denk ik ook niet doen.Ik denk niet, dat die 2.500 Sanquin medewerkers uiteindelijk genoeg bloed kunnen leveren, wanneer Sanquin straks uitgebloed is.....Wij zijn de donoren en de basis van het bestaan, helemaal publiekelijk.....Ik vermoed eerder, dat ze een pijnlijke communicatiesteek hebben later vallen, die gerepareerd moet worden, juist publekelijk!
Sinds 1966 ben ik donor. Inmiddels plasmadonor. Tot nog toe ruim 220 donaties. Ik heb altijd en begrepen dat Sanquin een bedrijf is dat kosten heeft en winst wil maken. Vooralsnog blijf ik doneren. niet uit winstbejacht, wat ik bij menige reactie begrijp, maar als hulp voor medemensen die mijn donatie nodig hebben. Het zal je vader, moeder, man, vrouw of kind maar zijn die nietgeholpen kan worden omdat geen middel voorhanden is.Wel zie ik dat de beloning voor de donoren steeds krapper wordt en de beloning voor de directeuren steeds hoger. Het kan mij niet weerhouden tochdonor te blijven.Enig punt van mij is; geef donoren een cadeau ( na een x aantal malen doneren ) dat enige waarde heeft. Nu kreeg ik een waterfles voor 200 x doneren. Ik heb dan daar ook voor bedankt. Ook de handoeken en andere frutsels geven geen blijk van waardering voor de donor.Als eerder gesteld is dit voor mij geen belemmering. Ik blijf donor en spreek hulde uit voor de medewerkers van de bloedbank die altijd kundig en hulpzaam zijn.
Reiskosten en genoeg voor een lunch lijkt me op zijn plaats. Vast bedrag van 15 a 20 euro.
Hallo bloeddonoren.......i.p.v. geld, maar naast koffie of thee op locatie,zouden jullie misschien eerder interesse hebben aan een bloeddonoren-community, waarop alles bespreekbaar is/wordt? Twee-richtingsverkeer met de bloedbank, medewerkers en andere donoren zoals het Duitse Rode Kruis dit met moderne ideeËn aanbiedt?Voorbeeld: http://www.blutspender.net/infotour.php* Navigeer met weiter of zurÜck onder het beeld naar:- wat is dit?- startpagina- profiel- afspraken- foto's- berichten en pinwand- privacy en veiligheidVoorbeeld website DRK-Bezirk-West met 'gezichten'. Het DRK is in regionale diensten opgedeeld en er bestaat nog een BRK, het Bayrische Rote Kreuz:https://www.blutspendedienst-west.de/ehrenamtliche/wir_ueber_uns/wir_ueber_uns.phphttps://www.blutspendedienst.com/
In Wenen spendeert het Oostenrijkse Rode Kruis hapjes aan haar donoren....onlangs een salaat of actueel de VEGGIE-hapjes:https://www.roteskreuz.at/blutspende/aktuell/news/datum/2015/03/10/veggie-woche-in-wiener-blutspendezentrale/

Reageer