Bloeddonoren betalen?


Reputatie 2
Badge +3
  • Consumentenbond team
  • 30 reacties
Bloedbank Sanquin verdient geld aan de handel in medicijnen gemaakt van bloedplasma. Dit plasma is afkomstig van donoren die hun bloed gratis afstaan. In bijvoorbeeld Duitsland krijgen donoren per donatie een kleine vergoeding. Wat vind jij: zouden donoren hier ook betaald moeten krijgen?

127 reacties

Ik denk dat ÉÉn van de meest ergelijke en voorkomende klachten in Nederland betreft , de verschrikkelijk hoge beloningen aan directeuren en companen zijn , zoals de zogenaamde ,, commissarissen ,, die schijnbaar nodig zijn om ,, bedrijven ,, waaronder tegenwoordig ,, onze bloedbank ,, valt te kunnen runnen . En dat staat natuurlijk wel los van de bestaande dicussie hier , ik ben inmiddels ook de 150 donaties gepasseerd en het nooit voor geld willen doen , er werd mij hierbij , weer iets onbenulligs aangeboden , zoals 'n Tshirt ... en 'de bekende handdoek etc. hahaha ... Maar ik word wel boos over het feit , dat er bovenin zulke graaiers zitten , die zelfs na hun terrechte ontslag nog verschrikkelijk geld meekrijgen ... En daar zal eens de zere vinger op gelegt moeten worden denk ik ....
Ik vind dat niemand hier aan zou moeten verdienen. Sanquin zou al het verdiende geld in moeten zetten voor medisch onderzoek in Nederland. Dus geen winsten uitkeren aan aandeelhouders en bestuurders via bonussen. Gebeurd dat wel dan gaat het systeem met gratis doneren mank. Dan hebben de donoren recht op een redelijke vergoeding.
Dat ik als donor bijdraag aan hoge kosten in de gezondheidszorg vind ik schandelijk. Ik vind dat we ons als donoren moeten organiseren om de misstanden zoals de Consumentenbond ze beschrijft, tegen te gaan. Dat er in ziekenhuizen meer betaald wordt voor bloed dan in omliggende landen, dat er sprake is van belangenverstrengeling, dat moeten we niet willen. (Of donoren wel of niet betaald worden, vind ik minder belangrijk.) Als we goed georganiseerd zijn, kunnen we meer bereiken dan dat we hier onze mening geven. En de Consumentenbond zou ons daarbij kunnen helpen, beste mevrouw Frauke: nodig ons uit om een keer bij elkaar te komen (er zijn vast veel donoren lid van de Consumentenbond).Ineke van de Rotte
@W. van de RotteMijn idee, steeds (besloten) vakgroepen per thema te organiseren is bijna identisch met het voorstel van u. SÀmen gegevens aanleveren, een plan maken en gesloten optreden via de CB, de pers of social media!Doordat mijn plan niet werd aangenomen, zelfs afgewezen, houdt het ook bij het thema Sanquin nu voor mij op! Verder steeds maar alleen zich herhalende ballast dumpen onder dit thema vind ik daarom inmiddels contra-productief......en daardoor bloedt de topic tenslotte ooit vanzelf helemaal uit!Wil je constructief meedenken/handelen of co-redacteur worden......? Het was ooit een reden voor mij om als lid op te stappen, "het niet willen luisteren!" van de CB-organisatie! (Een forum is hopelijk anders).http://www.consumentenbond.nl/community/forum/denk-mee-consumentenbond/denk-mee-consumentenbond/hoeveel-meedenkers-heeft-consumentenbond-nodigTenslotte. Bij het Duitse Rode Kruis in DÙsseldorf wordt een uitgebreid koud buffet en drank aangeboden!Suc6 ermee.
bloed doneren behoort m.i. gratis te geschieden. Het dient tegen de laagst mogelijke prijs ter beschikking te worden gesteld door Sanguin, dat op maatschappelijk verantwoorde wijze dient te worden bestuurd, d.w.z. met een directie die zich zelf beloont met een NORMAAL salaris i.p.v. in de buurt van of boven de Balkenendenorm. Wat mankeert deze mensen toch?
Badge
Voorheen werd je urine gecontroleerd en je kreeg een kleine fysieke controle. IK weet nog dat ik op en brancard moest liggen waarna een medewerker je onderzocht. OP zn minst zou Sanquin je bloed moeten onderzoeken op cholesterol. Als ik dit moet laten doen ben ik gauw een paar tientjes kwijt en mn extra tijd daarvoor terwijl bij zo'n vingerprik het een kleine meermoeite is. Als vergoeding denk ik aan zo'n 100 euro per afname. LIjkt me een redelijk bedrag. Goed bloed is eigenlijk onbetaalbaar.
Sinds 1960 ben ik donor. Nooit is mijn urine punt van onderzoek geweest. Naar mijn mening doet de zg. E Onrust dan ook alleen maar zijn naam ere aan en kletst dus uit zijn/haar nek. Ook de genoemde € 100,00 slaat natuurlijk nergens op. Misschien een idee dat klager onrust een koppeltje gaat vormen met klager van Rheenen en een eigen bloedbank cq klaagbank gaan oprichten. Ik wordt hier eigenlijk scheitziek van.Credo blijft; doe mee maar klaag niet. Neem contact op met politieke partijen als je de salarissen van directie Sanquin te hoog vindt. Dit gezeur levert echt niets op.Doe iets maar zeur niet. ( luister een naar dit lied van AMG Schmit.
@G.A.M JacobsUw reactie hierboven valt, vergeleken met de inmiddels gezette toon op dit forum, als 'fel en op de man/vrouw gespeeld' op. In mijn geval is dit nu de tweede keer. Dat is jammer!Of uw woordgebruik door de beugel kan, laat ik aan de redactie over, alhoewel ik tegen iedere vorm van censuur ben. U kunt ook nog zelf, achteraf, corrigeren.Ik heb uit de gehele Sanguin-story begrepen, dat de Topic Starter Frouke van de Consumentenbond uiteindelijk met onze reacties iets bij Sanguin wil gaan bereiken nÀmens de Consumentenbond, ondanks het feit, dat Sanquin ons HIER in de kou heeft laten staan, niet deelneemt en naar Facebook en elders verwijst.! Er wordt dus geenszins gezeurd op deze topic, maar gedeeld, waar we inmiddels m.i. pas halverwege een proces zijn. Ook de gestelde kamervragen over de vermogensscheiding hebben nog tot nul duidelijke informatie gevoerd, Sanquin laat zich teveel tijd.......dus ook voor de door onze Frouke gestelde vragen.Ik heb overigens hier al eerder geschreven, dat ikzelf de (te hoge?) salarissen bij Sanquin niet, zoals u al eerder, negatief beoordeel. Zo'n gedifferenceerd bedrijf met duizenden medewerkers op koers krijgen en houden is mij voor een CEO best een Balkenende-norm-vergoeding waard. De hamvraag is echter, waarom er zovÉÉl hoge functionarissen resp. salarissen rond deze organisatie nodig zijn? (De hoge kosten voor accountants lijken mij tenminste voor een nadere uitleg ontvankelijk te zijn......). De medewerkers worden volgens CAO betaald.Met een vriendelijke groet,H.G.van Rheenen.
Badge
Ik heb het bericht gelezen. ja, wat moet je als je voor leugenaar wordt uitgemaakt. zegt meer iets van de de beantwoorder dan van mij. kennelijk werkt het ene ziekenhuis dan het andere. Verder ben ik zeer zeker geen klager, ook dat is bezijden de waarheid. Tenslotte lijkt het erop dat de beantwoorder mij kent. Dat is zeker niet wederzijds. Zou het ook niet wensen. Maar we schrijven om na te denken over het donorschap en heb mijn idee gelanceerd. IK denk niet dat dit forum er is om elkaar de pan uit te vegen.In reactie op:Sinds 1960 ben ik donor. Nooit is mijn urine punt van onderzoek geweest. Naar mijn mening doet de zg. E Onrust dan ook alleen maar zijn naam ere aan en kletst dus uit zijn/haar nek. Ook de genoemde € 100,00 slaat natuurlijk nergens op. Misschien een idee dat klager onrust een koppeltje gaat vormen met klager van Rheenen en een eigen bloedbank cq klaagbank gaan oprichten. Ik wordt hier eigenlijk scheitziek van.Credo blijft; doe mee maar klaag niet. Neem contact op met politieke partijen als je de salarissen van directie Sanquin te hoog vindt. Dit gezeur levert echt niets op.Doe iets maar zeur niet. ( luister een naar dit lied van AMG Schmit.Reputatie 1
Badge
Ik ben in 1972 donor geworden in Enschede. Je werd eerst opgeroepen voor een medische keuring waarbij je wel degelijk urine moest inleveren. Als je goedgekeurd werd, werd je enkele weken later opgeroepen om bloed te geven, meestal bij nacht en ontij. Later, in Utrecht, werd de keuring en bloedafname gecombineerd en ook werd daar later het inleveren van urine afgeschaft. Het verschilt dus idd per ziekenhuis. Een vergoeding vind ik nog steeds niet nodig, ik zie het nog altijd als een sociale en/of morele verantwoordelijkheid om bloed te geven.Ik deel de mening van de Hr van Rhenen vwb"...dat de Topic Starter Frouke van de Consumentenbond uiteindelijk met onze reacties iets bij Sanguin wil gaan bereiken nÀmens de Consumentenbond, ondanks het feit, dat Sanquin ons HIER in de kou heeft laten staan, niet deelneemt en naar Facebook en elders verwijst.! "De reactie van Sanguin vind ik beneden de maat. Blijkbaar zijn we als donor niet interessant. Zolang ze ons bloed maar krijgen vinden zij het wel goed. Daarbij verwijs ik nadrukkelijk naar het bestuur en niet naar de mensen op de werkvloer: deze mensen doen hun werk op een voorkomende en professionele manier. Vwb de beloning heb ik al eerder aangegeven dat ik de salarissen van het bestuur te hoog zijn (evenredig met hun arrogantie en omgekeerd evenredig met hun transparantie) . Net als Hr. van Rhenen vind ik de Balkenende-norm voldoende voor de hoogste baas.Je richten tot de politieke partijen is niet direct nodig, ook als (leden van) de Consumentenbond moeten we toch wel iets kunnen bereiken.
Jammer dat reiskosten niet automatisch aangeboden worden. Sanquin verdient aan het gegeven bloed, moet de gulle gever dan ook nog de reiskosten voor zijn/haar rekening nemen? Naar mijn mening niet! En dan praten we nog niet eens over de tijd en de parkeerkosten(!).Ik moest er 23 kilometer voor rijden, had 1,60 Euro parkeerkosten en werd afgescheept met een kopje koffie voor de schenking van bloed. Na deze ervaring heb ik ervoor bedankt, ik wil best wel meedoen aan een goede zaak maar als de onkosten die ik ervoor moet maken niet betaald worden pas ik ervoor!
Betaling is ongewenst, want financieel gewin is in dit geval een riskante motivatie. Een kop koffie en eventueel een broodje om bij te trekken is ruim voldoende.
Al zeker 15 jaar ben ik donor. Eerst bloeddonor en de laatste 10 jaar plasmadonor.Twee jaar geleden heb ik een brief aan de directie van Sanquin gestuurd met daarin het idee om in plaats van de donoren een vergoeding te geven (ik wil helemaal geen vergoeding) maar als waardering voor de donatie een bijdrage te storten aan een goed doel naar keuze van de donor. Daarbij denk ik dan aan organisaties als het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, KWF en zo zijn er nog wel meer die daar voor in aanmerking zouden komen.Op mijn brief heb ik NOOIT een reactie gekregen! Toch niet erg goed voor je motivatie om iedere paar weken weer een paar uur vrij te maken voor m'n gang naar de bloedbank.Overigens ben ik nog wel steeds donor.G.Nauta
Al zeker 15 jaar ben ik donor. Eerst bloeddonor en de laatste 10 jaar plasmadonor.Twee jaar geleden heb ik een brief aan de directie van Sanquin gestuurd met daarin het idee om in plaats van de donoren een vergoeding te geven (ik wil helemaal geen vergoeding) maar als waardering voor de donatie een bijdrage te storten aan een goed doel naar keuze van de donor. Daarbij denk ik dan aan organisaties als het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, KWF en zo zijn er nog wel meer die daar voor in aanmerking zouden komen.Op mijn brief heb ik NOOIT een reactie gekregen! Toch niet erg goed voor je motivatie om iedere paar weken weer een paar uur vrij te maken voor m'n gang naar de bloedbank.Overigens ben ik nog wel steeds donor.G.NautaGeplaatst door G. Nauta op Aug 27, 2015.
Met alle respect: u bent zoals meerdere deelnemers absoluut inconsequent en daardoor overleeft Sanquin nu juist zo prima! Stemmen met de voeten kan best zonder de bloedverzorging in gevaar te brengen, maar dan moet er ooit eens mee begonnen worden om een teken te zetten. Wanneer ik als vrijwillige 'leverancier' niet serieus genomen wordt, zelfs geeneens een antwoord krijg.........hoeveel wilt u dan eigenlijk nòg beledigd worden? Dit bedrijf heeft een Staatsopdracht, is een monopolist en heeft daardoor verder geen boodschap aan de klanten?Er zijn Kamervragen gesteld en de Consumentenbond werd actief......maar u bent de winstbrengende donor die hier letterlijk moet bloeden! Uw idee is zelfs meer dan prima, behalve reiskosten geen andere vergoedingen behalve sponsoring voor een goed doel.Geniaal en het omzetten meer dan waard (Een positieve wending in deze oneindig durende topic).Voorstel: http://www.vluchtelingenwerk.nl/
Zeker niet!een kadootje per bijv 5x of zo. Geen betaling.
ik heb vele jaren plasma gegeven , en moest stoppen vanwege mijn leeftijdgrens die er zijn gesteld.ik had een reisafstand van 15 km, en die werd altijd netjes betaald , dat vond ik genoeg , je doet het per slot voor je medemens.R.Bakker
Onlangs bericht ontvangen dat de bloedafname in Almere verhuist is, van het centrum naar een afgelegen locatie. Dit houdt in dat ik 2 uur reizen kwijt ben als ik met het openbaar vervoer en een stuk moet lopen. Dan praten we nog niet eens over de bloedafname. Als we dat in geld omrekenen, al is het alleen maar het vervoer, dan moet er vet geld bij dus dat is niet de bedoeling. Dat een bloeddonor dus betaald wordt lijkt mij meer dan redelijk.Ook de discussie over de verdiensten van Sanquin wordt door Sanquin niet weerlegd. Dus blijkbaar is het niet helemaal fris wat er zoal gebeurd. Vandaar dat ik de bloedbank vooralsnog vaarwel zeg, totdat de tijden beter worden.
Ben al jaren bloed donor ,maar toen ik er achter kwam dat ze aan mijn bloed geld verdienden was ik er mee klaar .misschien kortzichtig maar geef dan een vergoeding of mijn beloning doneren aan een goed doel .
ik geef al jaren bloed, totaal meer dan 50 keer, het kost een donor elke keer een hele avond, dus ik vind datminimaal de reiskosten automatisch vergoed zouden moeten worden
Reputatie 1
Badge
@R.OuwehandReiskosten worden niet automatisch vergoed, maar je kunt bij de balie een declaratieformulier vragen waarmee je je reiskosten kunt declareren.Binnen een paar dagen heb je het dan op je bankrekening staan.Er wordt echter, om mij onbekende redenen, geen ruchtbaarheid aangegeven.Eigenlijk zou er door de baliemederwerk(st)er op gewezen moeten worden. Of gewoon een bakje met formulieren op de balie.
Hier hoef ik slechts weinig woorden aan te besteden.Ik ben voor het betalen van bloeddonoren.
Badge
Ik was 40 jaar lang bloeddonor. gewoon, uit burgerfatsoen. Tot ik er achter kwam dat twee directeuren van een Amerikaans farmaceutisch bedrijf (LevPharma) ieder 60 miljoen euro verdiend hadden aan de samenwerking met Sanquin. En tot ik er achter kwam dat sommige mensen uit dat bedrijf Sanquin er niet dezelfde fatsoensnormen op na hielden als ik: ze incasseerden exorbitant hoge salarissen. Op 12 juni 2007 stuurde ik daarom de volgende e-mail aan Theo Buunen, toenmalig voorzitter van de Raad van Bestuur van Sanquin (die uit 3 personen bestond, toen). Nooit een reactie op gekregen. Dus toen was de maat inderdaad vol bij mij: ik stopte met doneren.Geachte heer Buunen,Acht ton verdienen, met z'n drieën, is gewoon te hoog, te veel, enmaakt de verhouding met de bloeddonoren zo scheef dat hetmaatschappelijk onverkoopbaar wordt. Zulke krankzinnig hoge salarissenin de gezondheidszorg, langs welke meetlat u ze ook legt, zijn gewoonfout, verkeerd, en het zou Sanquin goed doen als u met z'n drieën zoubesluiten dat totaalbedrag ongeveer te halveren en het aldus verdiendebedrag ten goede zou laten komen aan donoren.Patiënten van een ziekenhuis hebben nog iets te verwachten van zo'nziekenhuis... en van hen mag daarom enig begrip verwacht worden voortekorten in de gang van zaken. Bloeddonoren echter doneren alleen vanuitidealisme, medemenselijkheid, vanuit een besef dat zij geluk hebben metzo'n gezond lichaam en omdat zij iets willen betekenen voor mensen dieminder geluk hebben. Daar moet je super-zuinig op zijn... van hen maggeen enkel begrip gevraagd worden voor zulke on-idealistisch hogesalarissen.Van een RvB van Sanquin mag verwacht worden dat zij zich laten belonen,op het niveau van 'gewoon' goed managers- en bestuurswerk en in lijn metde attitude van die mensen aan wie Sanquin haar bestaan te danken heeftScheefheid van verhoudingen... daar gaat het om. En maatschappelijkonacceptabel... daar gaat het ook om.onmisbaarheid te benadrukken en vervolgens van hen te vragen zulke hogesalarissen te accepteren. Daarmee verlies je je recht van spreken.Christel Terwiel, bloeddonor
Badge
Tot nu toe heb ik ook regelmatig Plama gegeven. Ik denk er nu aan om te stoppen. Deze gedachte kom mede ook vanwege de 17 directie plekken op de parkeerplaats van Sanquin op de Plesmanlaan in Amsterdam?!? Daarnaast mogen meer Nederlanders bloed en plasma geven. Ik zou er voor willen pleiten dat iedereen die kan minimaal een maal moet doseren.
Badge
Een kleine vergoeding is altijd prima, maar ze moeten er gewoon voor zorgen dat ze in de top van Sanquin niet teveel verdienen. We zijn allemaal vrijwilligers, die er niets voor hoeven te hebben. (lijkt mij)
Reputatie 2
Badge +4
Ik geef geen bloed meer en dat is doodzonde, want mijn bloed discrimineert niet. Ik heb O-negatief.Echter ik krijg het in deze maatschappij keihard voor mijn kiezen. Terwijl ik er niks aan kan doen.Zelfs mijn mede-bloed donoren kijken op me neer.Nou laat dan maar.

Reageer