Bloeddonoren betalen?


Reputatie 2
Badge +3
  • Consumentenbond team
  • 30 reacties
Bloedbank Sanquin verdient geld aan de handel in medicijnen gemaakt van bloedplasma. Dit plasma is afkomstig van donoren die hun bloed gratis afstaan. In bijvoorbeeld Duitsland krijgen donoren per donatie een kleine vergoeding. Wat vind jij: zouden donoren hier ook betaald moeten krijgen?

127 reacties

@H.G. van Rheenen: ik weet niet precies wat je bedoelt met het kopiËren van forumteksten. Wil je hier een topic voor openen in het forum Veelgestelde vragen / Help? Bedankt!In reactie op:VRAAG aan de techniek: Kunnen forumteksten ooit wÈl kopieerbaar gemaakt worden?@StephanHet probleem deed zich enkele posts hierboven voor. De redactie heeft het in de post weliswaar opgelost, maar de vraag is:http://www.consumentenbond.nl/community/forum/denk-mee-consumentenbond/denk-mee-consumentenbond/kopie-maken-post-forum
Bloeddonoren betalen en de mensen, die de bloedafname doen ook, c.q. beter betalen dan tot nu het geval is!M.a.w., maak er dan maar iets commercieels van of een stichting van of zo, onder strenge controle van de rijksoverheid.
Reputatie 1
Badge
Ik heb tot nu toe ca. 80 keer bloed gegeven en wil het graag blijven doen. HÉt moment dat er betaald wordt voor donatie, ben ik bloeddonor af. Bloed geven doe je voor elkaar omdat het nodig is en niet om er geld aan te verdienen. Ik vind donorschap en commercie niet met elkaar te rijmen.Daarom ook stoppen met commerciËle activiteiten bij Sanquin. Zo gauw commercie om de hoek komt kijken verschijnen er euro-tekens bij (sommige) mensen in de ogen, waardoor noodzakelijke belangenafwegingen gekleurd worden door privÉ-belangen. Denk maar aan bonussen, verliezen afwentelen op de publieke bloedvoorziening etc. Dat is iets wat we niet willen bij een instituut wat al decennia lang, en hopelijk nog veel langer, op verantwoorde wijze bloed levert aan de ziekenhuizen, bloed waar wij allen van afhankelijk zijn.Mijn bloed is alleen voor mensen die het nodig hebben (transfusie) en daar geef ik het graag gratis voor, maar ik geef geen bloed om er handel mee te drijven.
Ik ben het helemaal met PamWes eens.Laat Sanguin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen!Hoe dan? Door de overwinst goed te besteden. Bijvoorbeeld:Gratis bloed aan Artsen Zonder Grenzen of het Internationale Rode Kruis.
Beste PamWes , ik begrijp uw standpunt , en sta er grotendeels ook wel achter , maar wij zijn niet degene die commerciele activiteieten najagen , dat doet Sanquin .... En dit instituut is dus van 'n ander kaliber als het voormalige Rode Kruis , die alles heeft opgezet en doorontwikkeld ... Sanquin kwam in een opgemaakt bedje in mijn ogen , en heeft er 'n comercieel instituut van gemaakt , met de gratis aanvoer van de grondstoffen ... En als je als donor , bij 'n ongeluk betrokken raakt , krijg je als het ware ... Je eigen bloed terug met 'n vette rekening eraan . Daarom plijt ik dus voor registratie bij de zorginstellingen door Sanquin , om dit te voorkomen ,aangevuld met 'n paar procent korting op de zorgpremie .... Dat is mijn idee voor dit gebeuren , ik ben er in princiepe dus ook niet voor om betaald te worden , maar wel om toch wat kleine voordelen terug te kunnen krijgen , voor onze gratis inzet in al die jaren , En nogmaals , wij drijven geen handel , dat doet Sanquin ... Met in mijn ogen , een te groot salaris voor bepaalde heren in de top van Sanquin , die zelf waarschijnlijk niet eens donor zijn ....met vriendelijke groet van Utrechtse Jantje ....
Altijd een blijk van waardering geven!!!op z'n minst vergoeding voor de onkosten.Die mensen doen zo verschrikkelijk goed.Het bloed is zo belangrijk voor ernstig zieke mensen.Ik was altijd van plan donor te worden maar verder kwam ik niet. Nu heb ik vreselijk spijt, want mijn man en ik zijn grootverbruikers wat donorbloed betreft vanwege beiden leukemie, mijn man leeft helaas niet meer.Daarom grote waardering voor deze mensen, laat hun dat s.v.p.merken door een vergoeding!
Vandaag voor de 150e keer bloed gegeven , toen ik dat hardop zij ... HEY DE 150E KEER ... kreeg ik van betreffende werkneemster 'n kaart onder mijn neus met ongeveer 10 onbenullige dingen er op .... ik mocht kiezen werd er gezegt ... o/a ... ;n speelgoedtruck ... 'n glazen karafje ... 'n handdoek ... 'n Tshirt ... 'n Suske & Wiske boekje ... en nog wat onbenullige dingen ... ik heb maar 'n sd stick gekozen , je moet wat kiezen hÉ ... ik geef je te raden waar dat ding vandaan komt ... made in china , geimporteerd door Gifthouse ..... Ik had liever gezien dat Sanquin voor Nederlandse artikelen had gekozen , dat is toch ook weer beter voor de werkgelegenheid in Nederland .... MENSEN KOOP TOCH ZO VEEL MOGENLIJK NEDERLANDSE ARTIKELEN EN PRODUCTEN ... inplaats van die buitelandse rommel ...Het is namelijk zo dat we op deze manier met z'n allen , Nederland weer uit het slop trekken ....iK WEET WEL , DAT DIT WEER 'N ANDER ITUM IS , MAAR ZEKER ZO BELANGRIJK .... voor degene wiens baan op het spel staan !!!
Reputatie 2
Badge +3
Hartelijk dank voor de vele, vaak originele ideeËn en denkrichtingen. 👍 De Consumentenbond wil hier graag iets mee doen. Ik zal jullie op de hoogte houden van het vervolg!
Afgelopen vrijdag hebben wij contact opgenomen met Sanquin naar aanleiding van de discussie die is ontstaan in dit community topic. We vragen Sanquin:1) Transparantie te betrachten over de (commerciËle) activiteiten en te verantwoorden hoe de inkomsten uit die activiteiten worden besteed2) Donoren bij het beleid te betrekken door onder andere social media en panelonderzoek te gebruiken en daar geopperde ideeËn mee te nemen. Hierbij stuurden we al een samenvatting mee van suggesties die wij in de community voorbij zagen komen3) Tenslotte vragen we de reiskosten vergoeding actief bekend te maken bij de donorenWij hebben Sanquin gevraagd zelf hun reactie op deze punten te formuleren in dit topic.
@Isabel @FroukeZo zien we het graag: een voorbeeldelijke en hechte samenwerking tussen de community en de CB-medewerk(st)ers over een maatschappelijk relevant onderwerp. Een TOP-topic dus!Ik kan me niet voorstellen, dat de CB-handtekening onder een mail geÏgnoreerd wordt, zoals mijn twee, direct aan Sanquin gerichte mails met de vraag om direct te reageren op onze community. Persoonlijk heb ik nooit een reactie gekregen. Ik ben weliswaar niet Sanquinklant, maar vind wÈl dat ze een overduidelijke communicatievrees tonen of nog erger, misschien te arrogant/onbekwaam zijn om de wereld om zich heen humaan te kunnen waarnemen.Mijn vrees is, dat deze organisatie op het, meest plotselinge, moment van donorterugloop, niets heeft opgebouwd, om donorverliezen op tijd te kunnen compenseren. Dat doe je inderdaad via social media met goed opgeleide marketeers....... Nietsdoen is hier letterlijk bloedlink!Dit schot voor de Sanquin-boeg is een serieuze waarschuwing, want met ÉÉn misstap kan tegenwoordig iedere organisatie onderuitgaan gaan of gehaald worden en dan komt het op het fundament (imago) aan of men er nog ooit bovenop komt en tegen welke prijs. Ik erger me overigens helemaal niet over het salarisgedoe.....dat wÀs ooit een thema, maar daarover wordt in het jaarverslag open gecommuniceerd, maar wie zoekt, leest en begrijpt nu een jaarverslag? Dat moet nog eens extra vertaald worden naar alle betrokkenen, zoals dat heet in Jip- en Janneke-taal en op een JIP- en Janneke-kanaal!Isabel, Frouke en mede-reageerders, ik zie het als een primeur en nu maar afwachten of de verantwoordelijken bij Sanquin de boodschap Überhaupt begrepen hebben.............
Tijdens de kredietcirisis ben ik uit frustratie gestopt, als trombocytaforese donor. Als je binnenkwam, moest je soms een half uur wachten op een PC die weer eens plat lag. Dan werd je geholpen door een afnamepost die zwaar onderbezet was. Dan lag je aan een tromb.forese app. die regelmatig haperde!! (gaf vele malen alarm af) Het bleek dat de hoge heren het maar niet eens konden worden over welke apparaat, ze nou als vervanging zouden aanschaffen.(smeergeld?) Nou met de kertst kreeg je daarvoor na een heel jaar elke 6 weken doneren (van ca 1,5 uur per keer liggen.) Een "prachtig" klein gekleurd post-it boekje!! De heren vingen in die tijd een salaris van ca 300.000 euro per jaar voor deze "geweldig"georganiseerde organisatie!!!!De lieve vriendelijke afname(meestal) dames treft geen blaam. Het was duidelijk een zelfsturende afdeling. Die ondanks alles probeerde de tent draaiende te houden.Maar de heren vonden dat ze recht hadden op dit vorstelijke salaris, omdat ze zoveel mensen "moesten aansturen".!!!Ik vind dat een bloedbank(duidelijke naam)(i.p.v. een "Sanquin") net als het rode kruis een nonprofit organisatie moet zijn. Dus bloed dat een must is voor de laagste prijs aanleveren!Bloed nodig hebben, is geen luxe! Ik zou dan met een leuk kerstpakket al tevreden zijn! En geen beloning per gift vragen!
Geachte forumleden,Hartelijk dank voor uw suggesties, ideeËn en vragen. Als u over genoemde onderwerpen met ons van gedachten wilt wisselen, nodigen we u uit om uw vragen of opmerkingen te delen op: http://www.facebook.com/sanquin.De Consumentenbond heeft de discussie samengevat tot drie onderwerpen.1. Transparantie over inkomsten en uitgavenSanquin publiceert via de eigen website, het jaarverslag en papieren en online donorbladen over de ontwikkelingen van de stichting. In het jaarverslag wordt uitvoerig ingegaan op de financiËle ontwikkelingen, waaronder inkomsten en uitgaven. Eventuele suggesties van u of de Consumentenbond om deze informatie beter vindbaar te maken of te verhelderen, zal Sanquin ter harte nemen.2. Donors bij het beleid betrekkenVia de Donor Adviesraad (DAR) adviseren donors over donorgerelateerde zaken. Ook op andere manieren worden donors betrokken bij beleid, zoals deelname aan kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ook worden donors tweejaarlijks bevraagd over de dienstverlening van de bloedbank (laatste rapportcijfer 8,5).Graag benadrukken we dat Sanquin niet uitsluitend uit de Bloedbank bestaat. Dit organisatieonderdeel maakt een derde deel uit van Sanquin. Het ligt daarom niet voor de hand om donors bij het beleid van de gehele organisatie te betrekken.3. Reiskostenvergoeding donorsBij de balie van de afnamelocaties is een declaratieformulier voor een reiskostenvergoeding beschikbaar. Hierover is ook eerder in Bloedverwant, het donorblad, geschreven. Eventuele suggesties van u of de Consumentenbond om deze informatie beter vindbaar te maken of te verhelderen, zal Sanquin ter harte nemen.
Reputatie 1
Badge +1
In de positie van de heer De Vocht zou ik zelfs met een bescheiden kerstpakket al tevreden zijn. Het gaat immers niet echt om de beloning maar om de waardering! Dit zelfs los van wat die hoge heren menen te moeten verdienen. Om een voorbeeld te geven: ik ben al jaren vrijwillig chauffeur op een invalidenbus van een verzorgingstehuis. Met die bus worden een paar maal per maand uitstapjes gemaakt, soms alleen maar een mooie rit, soms ook wat bezichtigd tijdens de rit. Dat betekent: bejaarde mensen in de bus helpen, hun gordel vastzetten, hun evt. rollator ergens in de bus vastzetten, soms een of meer bejaarden in een kleine of grote rolstoel met een lift inladen en zekeren en bij een tussenstop voor koffie of een bezichtiging alles weer twee keer (uit- en inladen). Daarnaast help ik in het tehuis met allerlei activiteiten zoals zomer- en wintermarkten en het opzetten van twee 5 meter hoge kerstbomen. Dat alles gebeurt zonder beloning behalve dankbaarheid van de cliËnten en dat is vaak al beloning genoeg. Daarbij sta ik geen seconde stil bij het feit dat we als vrijwilligers (ik ben maar ÉÉn van de 75 vrijwilligers) in december een bescheiden kerstpakket ontvangen als beloning voor onze inzet. Toch is dat een fijn gebaar van de directie (waarvan sommige directeuren vast ook hoge inkomens hebben, maar daar denk ik niet over na). Het gaat om het gebaar en dat is bijzonder prettig. Maar je doet het voor je cliËnten en voor de dankbaarheid die je terugontvangt. Van de ontvangers van de bloed(producten) zul je nooit iets horen. Wel, laat ik er ÉÉn van zijn: ik heb bij een ernstige ziekte in 2001 op een dieptepunt 's-nachts een zak bloed gekregen dankzij de inzet van eeb broeder die besefte hoe nodig ik het had. Ik knapte van die bloedtoediening zo enorm op dat ik degene die dat bloed heeft gedoneerd eeuwig dankbaar zal zijn voor zijn of haar donatie. Die is misschien wel mijn redding geweest. Maar van de directie van Sanguin (inderdaad, 'bloedbank' zou beter zijn!!) zou je gezien het belang van bloedproducten (denk aan de noodzaak daarvan in onder meer oorlogssituaties) een andere houding verwachten t.a.v.zijn 'vrijwill!igers' , de donoren!
Reputatie 1
Badge +1
Direct na plaatsing van mijn reactie op de bijdrage van de heer De Vocht verscheen nog net vÓÓr mijn reactie een toch wel korte (anonieme) reactie van Sanguin. Omdat in de vele reacties van (oud)donoren de directie nogal werd aangesproken, had ik zeker een reactie verwacht op dat punt. Daarover echter geen woord! Wat de transparantie betreft werd opnieuw verwezen naar het jaarverslag. Ik ben niet zo'n goede lezer van jaarverslagen kennelijk, want ik heb eerder het laatste jaarverslag digitaal geraadpleegd maar vond daar geen enkele toelichting op de beloningen van medewerkers, laat staan van de directie. Wel een totaalbedrag aan loonkosten maar dat is normaal in een (financieel) jaarverslag. Maar geen enkele toelichting of specificatie. Ben ik zo dom of was het verslag toch niet zo transparant als wordt gesuggereerd? Ik ben al een tijdje geen donor meer (mag niet nadat je zelf een keer bloed hebt gekregen) maar ik heb nog nooit gehoord van 'online donorbladen' of een 'Donor Advies Raad (DAR) '. En die laatste zou over donorregaleerde aangelegenjheden een 8,5 hebben toegekend. Heeft die DAR wel eens contact met zijn achterban? Hoe is die DAR samengesteld? Aangewezen door de directie of op een of andere manier gekozen? Kennelijk zijn ze niet op de hoogte van de onvrede bij nogal wat donoren. Ook hebben ze de reacties van het forum kennelijk nog nooit gelezen, anders had je toch wel een reactie verwacht van de DAR in plaats van een (anonieme) reactie van Sanguin? Ik ben benieuwd naar de reacties van de andere forumleden.
Reputatie 4
Badge +4
In reactie op:
...2. Donors bij het beleid betrekkenVia de Donor Adviesraad (DAR) adviseren donors over donorgerelateerde zaken. Ook op andere manieren worden donors betrokken bij beleid, zoals deelname aan kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ook worden donors tweejaarlijks bevraagd over de dienstverlening van de bloedbank (laatste rapportcijfer 8,5)....
Mag ik op dit onderdeel even inhaken? Ik heb hele grote twijfel bij het werkelijk (nog) bestaan van deze donorraden. Ze hebben mooie (doch verouderde) websites. E-mail gericht aan de adressen op de website wordt terug gestuurd met de mededeling van de emailserver dat deze niet afgeleverd kan worden (error, failure after 73 attempts) en op reacties ingevuld op de website zelf, komt nooit een antwoord. Ik moet erbij zeggen, dat ik alleen ervaring heb met de afdeling Noord-West.
In reactie op:Geachte forumleden,Als u over genoemde onderwerpen met ons van gedachten wilt wisselen, nodigen we u uit om uw vragen of opmerkingen te delen op: http://www.facebook.com/sanquin.ANTWOORD:1 - Hebben Sanquin-medewerkers geen namen?2 - Helaas heeft Sanquin mijn e-mails nooit beantwoord3 - ik heb niets en wil ik ook niets met Facebook en dan houdt de informatiereeks voor mij hier op.......(??).4 - Jammer dus voor alle Facebook-haters en van alle hierin geÏnvesteerde tijd!5 - De CB-initiatoren wens ik veel succes met de actie en het vervolg6 - Tenslotte nog voor deelnemers die ook geen slimme-meters willen om privacy-redenen.....http://www.frankwatching.com/archive/2014/12/18/dit-zijn-de-nieuwe-voorwaarden-van-facebook-moeten-we-bang-zijn/
Reputatie 4
Badge +4
In reactie op:
ANTWOORD: Helaas heeft Sanquin mijn e-mails nooit beantwoord, verder heb ik en wil ik ook niets met Facebook en dan houdt de informatiereeks voor mij hier helemaal op.......(??).Jammer dus van de geÏnvesteerde tijd.Inderdaad, ook ik heb niets met FaceBook. Mijn privacy is me liever.Jammer dat de Consumentenbond nu ook alleen maar daar nog wat wil laten horen. Juist van de Consumentenbond had ik anders verwacht dan alleen maar een Privacy schendend bedrijf als communicatie kanaal te gebruiken.
Reputatie 1
Badge
1. Beloning bestuur Wat betreft de beloning voor het bestuur van Sanguin moet je google raadplegen en geduld hebben.. Via het jaarverslag is het niet eenvoudig te vinden. Klik op http://www.sanquin.nl/over-sanquin/pers/facts-and-figures/ en scroll helemaal naar beneden. Daat staat dat het bestuur samen 759.000 Euro verdient, wat overeenkomt met 3795 zakken bloed van 200 euro. Als je gaat zoeken op de uitsplitsing van de beloning naar bestuurder dan wordt je telkens verwezen naar het jaarverslag. Maar nooit direct naar het overzicht. De Telegraaf heeft dit toch voor 2013 gevonden blijkbaar. Zie http://www.telegraaf.nl/dft/22834547/__Topsalaris_bestuur_Sanquin__.html Kortom echt transparant zijn ze er niet over. Opm. Toch nog gevonden, het staat bij overige gegevens http://2013.jaarverslagsanquin.nl/jaarverslag-2013/a1069_Overige-gegevens?intPage=4 2. Facebook Zoals velen al aangeven: ook ik heb geen Facebook en ik zal zeker geen discussie op Facebook voeren over dit soort zaken. Ik zou graag zien dat Sanguin op deze discussie bij de Consumentenbond aanhaakt. Als ze de donoren serieus nemen doen ze dat. Ook vind ik dat de Consumentenbond in dit opzicht ook niets op Facebook heeft te zoeken. 3. Voor wat betreft commerciËle aktiviteiten De bloedbank moet zich goed realiseren dat de meeste mensen vanuit een sociale verantwoordelijkheid bloed geven en dit met plezier pro deo doen. Daarom moet de bloedbank erg terughoudend zijn met commerciËle aktiviteiten (en met beloningen bestuur!). Vrijwillig gegeven bloed mag niet gebruikt worden om winst te maken of ergens anders in de organisatie (commerciËel) gebruikt worden om verliezen te dekken. Bloed is van ons en voor ons! Ondanks al mijn kritiek hierboven zal ik bloed blijven geven. Gewoon omdat het nodig is.
Helaas behoort Sanqin ook bij die organisaties (NS, Prorail, Woningcop. ) waar de directies de zaken goed kunnen verdelen onder hun eigen armen. Ik heb inmiddels 150 keer vol bloed gegeven, maar stoopen is nog geen optie. Ik krijg vaak de indruk dat de afname medewerkers onder druk staan om een soort target te halen per avond. Maak van Sanqin een non profit organisatie zonder meeeters als raden van bestuur. Dit in te voeren zonder managers welke weer regelen hoe dit zoe worden ingevoerd. Een kleine vergoeding ( b.v. 5,00 per afname)
Op Facebook zie ik geen discussies van Consumentenbond-forum-leden, maar wÈl dit:OPROEP: Heb jij een oproep ontvangen om bloed te geven? Zou je tijd vrij kunnen maken om deze week langs te komen. Vanwege de vakantieperiode en de warme dagen van afgelopen week is jouw donatie hard nodig! Dank je wel.Bottleneck bij Sanquin??
Zogauw de bloedbank een echte non-profit organisatie (zoals het rode kruis) is.Zonder winst, beursgang en vette salarissen voor de bobo's!Ga ik me weer opgeven als bloeddonor!
Reputatie 1
Badge +1
In reactie op:: Als de heer Landkroon gelijk heeft (en waraom zou hij niet, hij kent kennelijk de feiten) ben ik ervan overtuigd dat er een andere organisatie moet komen voor die donoren die uit echt vrijwilligerschap hun bloed beschikbaar willen stellen voor hun medemens. Zij mogen dan best een vergoeding van reiskosten ontvangen en 1 x per jaar een uitgebreide bloedcheck, maar geen belÓning, want dat laatste kan ongunstige effecten hebben (de verkeerde donoren aantrekken). Het gaat er in elk gval om dat donoren hun bloed willen spenderen uit ideeËle overwegingen en niet om commerlele redenen en ook niet willen dat hun bloed wordt afgenomen voor commerciËle doeleinden. Zeker is dat ik (als dat zou mogen) niet opnieuw bloeddonor zou willen worden zolang die organisatie op niet-commerciËle grondslag niet is opgericht. En ik sluit mij aan bij de oproep van de heer Landkroon tot het vormen van een vereniging van donoren.Voor het over betalen van donoren gaat of over commerciele activiteiten van Sanquin moeten we ons eerst afvragen of Sanquin wel de juiste organisatie is.Ik ben in 2008 gestopt als donor. De bestuursvoorzitter van Sanquin de heer Buunen bleek te behoren bij de graaiers in dit land. De heer Buunen is in 2012 gestopt en tot maart 2014 betaald. De heer Buunen vond zijn salaris gerechtvaardigd want anderen verdienden ook zo veel, bijvoorbeeld bestuurvoorzitters in academische ziekenhuizen. Hij bleek zelfs meer te verdienen. Mij leek een vergelijking met goede doel organisaties beter op zijn plaats.In 2007 is de Landelijke Vereniging van Bloed- en Plasmadonoren opgericht door verontruste donoren. Ik krijg de indruk dat er te weinig publiciteit en geld is om dit goed van de grond te krijgen. Sanquin heeft er geen belang bij als donoren zich verenigen en werkt daar ook niet aan mee. Onder leiding van Buunen zijn zaken van Sanquin verkocht aan een Amerikaans bedrijf dat er vervolgens miljoenen meer mee verdiend heeft. Waarschijnlijk is het te goedkoop door Sanquin verkocht. Dit klinkt zoals andere semioverheidsorganisaties die op het commerciele pad gaan, maar er geen kaas van hebben gegeten.Moeten we Sanquin als organisatie nog wel willen hebben? Moeten zij een monopoly hebben? En hoe moeten commerciele activiteiteten geregeld worden? Het allerbelangrijkste is het oprichten van een vereniging van donoren, waarmee donoren echte inspraak krijgen over wat er met hun bloed gebeurt. De heer Buunen heeft een soort donorenraad ingesteld, waar hij zelf de donoren in zetten. Hij houdt niet zo van inspraak.Als de bloedbank dan goed opgezet is, verwacht ik dat de meeste donoren geen betaling wensen. Een vergoeding voor gemaakte (reis)kosten lijkt mij prima, als het maar geen ingewikkelde constructie wordt.MvgPieter LandkroonAls actief bloeddonor, sinds 1982, vind ik dat Sanquin niet alleen aan geld moet denken maar eens op moet komen, dus laat de donoren maar eens deelnemen in de winst, je moet brutaal zijn voor jezelf opkomen anders is er nooit iets, terwijl aan de top grof verdient word aan ons donoren niet echt Fair lijkt mij !!
Reputatie 1
Badge +1
Ik sluit mij aan bij de heer Landkroon die van oordeel is dat er een niet-commrciËle organisatie moet komen waar donoren die uit ideeËle overwegigen bled willen geven terecht kunnen. Dat sluit niet uit dat zo'n organisatie zuke donoren niet bij wijze van waardering deze donoren af en toe wat kunnen toestoppen. BIj voorbeeld aan het eind van het jaar een bescheiden kerstpakket of een uitgebreid bloedonderzoek. Maar belÓning is dan niet aan de orde vanwege mogelijk ongewenste effecten als donoren die omwille van de beloning vaker dan gewenst boed willen geven of om medische redenen moeten worden geweigerd. Zelf vind ik zo'n organisatie de enig juiste oplossing. Een oplossing die eigenlijk teruggaat op de situatie zoals die gold tijdens de oorspronkelijke Bloedbank.Ik zie dan ook geen heil in een verdere discussie over beloning voor de donoren. Daarover is al heel veel gezegd en er komt weinig nieuws meer ter tafel. En uit de reactie van Sanguin proef ik alleen maar een een onwil om te komen tot welke tegemoetkoming dan ook aan de vele suggesties die in deze discussies zijn gedaan. Men stelt zich hooghartig op en is bereid te 'luisteren' naar onze suggesties. Dat is nietszeggend en leidt tot niets. Ik trek mij dan ook vanaf nu uit deze discussie terug.

Reageer