collectiviteitskorting van zorgverzekeraars


Badge
Het is nu wel heel duidelijk geworden hoe verzekeraars handelen om hun polis te slijten aan de consument . En de overheid is van plan hier iets aan te gaan doen .
Als lid van welke organisatie ook kan collectiviteitskorting krijgen. Maar vaak is dat nadat eerst de prijs is verhoogd . Hier is ook de overheid achter gekomen na onderzoek.De volgende vragen wil ik aan de forum leden stellen.

Moet dat verboden worden door de overheid het is immers het type koppelverkoop ?
Kan of moet de consumentenbond hierin een rol spelen ?
Of is het de consument die beter moet opletten?
Maar er zijn meer collectiviteitskortingen niet alleen bij de zorgverzekering moet er een verbod komen ook op deze kortingen
Ik denk in eerste instantie wel { misschien dat forumleden mijn inzicht kunnen veranderen }

14 reacties

Het moest niet verboden worden omdat het koppelverkoop is, dat is het namelijk niet, maar omdat het simpelweg geen enkel zinnig effect heeft. Waarom moeten werkgevers een rol spelen bij de keuze van een zorgverzekering? Waarom is een zorgverzekering voor ambtenaren? De zorgverzekering is voor wat betreft de basisdekking gebaseerd op een stuk solidariteit en dan passen verschillende kortingen, non-select voor bepaalde doelgroepen en verhoging van het eigen risico gewoon niet bij het principe. En het is wat u zegt, als de verzekeraars weten dat ze geen 10% korting hoeven geven hoeven ze die er ook niet eerst bovenop te gooien.
Reputatie 7
Badge +6
Het is toch een vorm van oplichting . De overheid heeft ons deze vorm van zorgverzekering opgedrongen, dus dan grijpen ze ook maar in als er dingen gebeuren die niet deugen . Er deugt heel veel niet , sinds ze besloten hebben om steeds meer aan het bedrijfsleven over te laten.
Reputatie 7
Badge +7
Bedankt voor het openen van je topic @J. van Meel. Heb je ons nieuwsbericht op 4 juli over hetzelfde onderwerp toevallig al gezien?
Reputatie 7
Badge +4
De zorg is toch geen markt.
Als de overheid er echt iets aan wilt doen moeten ze die hele commerciële zorgverzekeringsbranche opheffen en terug gaan naar een Ziekenfonds wat aangepast is aan deze tijd.
Reputatie 7
Badge +6
Inderdaad @Ekokok en dat geldt ook voor andere sectoren die geprivatiseerd zijn , maar onmisbaar voor de consumenten , waardoor dat nooit aan de grillen en tegenstrijdige belangen van de marktsector overgelaten had mogen worden . We zitten nog steeds met de gevolgen , wat de banken ons geflikt hebben. Alleen de overheid zou ons kunnen beschermen tegen de vele dreigingen voor ons als consumenten , maar dat gebeurt niet.
@Ekokok , @E.T. Wiersum

De 'ideale' situatie die jullie voorspiegelen heeft nooit bestaan. Het ziekenfonds was er maar voor een gedeelte van de mensen, en die mensen kregen vaak ook slechtere zorg dan particulier verzekerden.
Nostalgie heeft de neiging het verleden rooskleuriger voor te stellen dan het werkelijk was.
Of ga eens een kijkje nemen in Engeland waar het verf van de muren bladdert en de wachtlijsten huge zijn.
De grote verandering in de zorg was niet dat de verzekering geprivatiseerd is. De grote verandering is dat veel meer mensen zelf meer zijn moeten gaan bijdragen.
Reputatie 7
Badge +4
Zorg moet niet gaan over woekerwinsten, dikke salarissen met daar bovenop nog eens hele vette bonussen, omzet, aantallen, verdienmodellen, een bizar aantal "managers" die vaak zelfs niet eens het verschil weten tussen een pijnstiller of antibiotica. Of tussen "de pil" en viagra. 😣
Maar het grootste deel van onze "volksvertegenwoordigers", inclusief de PVV die nu steeds hard huilie huilie staat te doen, hebben het zo gewild. 🤔
Zorg moet over zorg gaan, over gezondheid, genezing, preventie van ziektes, gezonde voeding, eerlijke voorlichting. 🙂
Zorg moet niet gaan over woekerwinsten, dikke salarissen met daar bovenop nog eens hele vette bonussen, omzet, aantallen, verdienmodellen, een bizar aantal "managers" die vaak zelfs niet eens het verschil weten tussen een pijnstiller of antibiotica. Of tussen "de pil" en viagra. 😣

Maar het grootste deel van onze "volksvertegenwoordigers", inclusief de PVV die nu steeds hard huilie huilie staat te doen, hebben het zo gewild. 🤔

Zorg moet over zorg gaan, over gezondheid, genezing, preventie van ziektes, gezonde voeding, eerlijke voorlichting. 🙂

Holle retoriek. Uiteindelijk moeten in de gezondheidszorg mensen geholpen worden door mensen die daar gewoon hun boterham verdienen. Al dit soort luchtfietserij over idealen en managers draagt werkelijk helemaal niets bij aan wat er werkelijk gebeurd. Het is gewoon een feit dat Nederland een goed zorgstelsel heeft dat ook gewoon goed functioneert en dat er feitelijk maar één twistpunt is; de mensen vinden dat ze te veel moeten betalen en in zekere zin hebben ze gelijk. Dat wil zeggen vroeger betaalde ze minder en dat schept verwachtingen. Het is helemaal niet zo raar dat alle politieke partijen dat niet op kunnen lossen want met de vergrijzing lopen de kosten voorlopig steeds verder op.
Reputatie 7
Badge +6
Niemand zal mij horen zeggen dat het oude systeem ideaal was . Dat kon ook veel beter . Maar ook nu gebeurt er heel veel wat absoluut niet deugt . Wie opgelet heeft weet dat ook . Ik ga dat allemaal niet opnoemen. En ja , van het buitenland horen we ook griezelverhalen . Maar moeten we ons daar dan maar aan spiegelen?
@E.T. Wiersum Nee laten we dat alstublieft niet doen maar laten we dan ook niet doen alsof het hier allemaal kommer en kwel in het ziekenhuis is. De discussie gaat namelijk helemaal niet over de kwaliteit van de zorg gaat maar over geld. Ook al voeren we morgen een ziekfonds in, vraag even niet wat die operatie an sich kan kosten dan nemen de totale kosten van de zorg toch niet af. Bij de gedachte aan het aantal ambtenaren en trendvolgers die daarvoor geworven moeten worden en de systemen die door de overheid gemaakt moeten worden krijg ik ter plekke al de bibbers.
Mensen zijn boos omdat véél meer mensen veel meer zélf zijn gaan betalen en er een eigen risico ingevoerd is en dat alles voelt als heel oneerlijk. Dáár moeten we het over hebben en wel met de overheid, die bepaalt namelijk wie wat betaald en niet de verzekeraars.

Mensen zijn boos omdat véél meer mensen veel meer zélf zijn gaan betalen en er een eigen risico ingevoerd is en dat alles voelt als heel oneerlijk. Dáár moeten we het over hebben en wel met de overheid, die bepaalt namelijk wie wat betaald en niet de verzekeraars.


Nou feit is ook dat veel mensen denken dat ze voor dingen moeten betalen waar dat niet zo is en andersom. Zo is een bezoek aan de huisarts/huisartsenpost gratis, en is een bezoek aan de SpoedEisende Hulp (SEH) heel duur (ook in reële zin), en wordt dat met je eigen risico verrekend. En volkomen terecht is dat een economische prikkel zodat mensen niet met niet spoedeisende zaken naar de SEH gaan. En feit is dat (helaas) dat soort prikkels vaak beter werken dan vriendelijk vragen....

En aan de andere kant kunnen mensen ook zorgtoeslag aanvragen en vergeet men dat vaak:

De zorgtoeslag is ingevoerd in 2006, als onderdeel van het nieuwe zorgstelsel. In 2006 hebben ongeveer 5,1 miljoen Nederlanders de zorgtoeslag aangevraagd. Veel Nederlanders hebben geen toeslag aangevraagd omdat ze uitgaan van het brutoloon, terwijl de toeslag wordt gegeven op basis van het toetsingsinkomen, hetgeen vaak lager is door de aftrek van de betaalde hypotheekrente.


Daarnaast is er helaas een soort rechtsongelijkheid ontstaan doordat de VVD minister Schippers de wtcg heeft afgeschaft en nu per gemeente verschillende regels gelden:

Wtcg afgeschaft

Sinds 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) afgeschaft. De Wtcg was een tegemoetkoming voor chronisch zieken, arbeidsongeschikten en gehandicapten en ouderen. In plaats van de Wtcg biedt de gemeente nu ondersteuning op maat via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en bijzondere bijstand.
Overigens een heel ander interessant weetje: Het RIVM heeft een 'game' waarbij je zelf op allerlei manieren nationaal en op regio niveau keuzes te maken kan zie wat de effecten zouden zijn van bepaald beleid Leuk voorforum leden om eens te doen wellicht:

http://game.eengezondernederland.nl/index-game.html

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV) geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven op het gebied van ziekte en gezondheid, gezondheidsdeterminanten, preventie en gezondheidszorg in Nederland.

Een strategische verkenning van volksgezondheid in de toekomst

De VTV verkent de toekomst. Dat doet de VTV aan de hand van vragen zoals: Hoe oud worden we in de toekomst? Welke aandoeningen komen dan veel voor? Hoe gezond leven we in de toekomst? Hoe ontwikkelen de zorgkosten zich? Kortom: wat komt er op ons af in het domein volksgezondheid en zorg? En wat betekent dat voor beleid en praktijk?
Badge
Bedankt voor het openen van je topic @J. van Meel. Heb je ons nieuwsbericht op 4 juli over hetzelfde onderwerp toevallig al gezien? Ja ik heb dit artikel gelezen . Maar ik kan mij herinneren dat vorig jaar of het jaar daarvoor een verzekeringmaatschappij ook korting aan leden van de consumentenbond gaf.
Verder is men behoorlijk afgeweken van de stelling. toch wil ik hier ook een reactie plaatsen over het bovenstaande.
Ik ben voorstander van een systeem waarin goede zorg voor op staat voor iedereen. Ik vind het schrijnend dat de zorgverzekeraars hun klanten in de kou laten staan waardoor er allerlei crowdfunding acties plaatsvinden. Mede oorzaak van deze ellende is de farmaceutische industrie en macht die zij gebruiken .

Reageer