Donorwet?

  • 7 February 2018
  • 10 reacties
  • 772 Bekeken

Reputatie 5
Badge +5
Momenteel een hot item: de donorwet. De kans is zeer wel aanwezig dat hij aangenomen gaat worden, waardoor in principe iedereen na zijn overlijden automatisch donor is, tenzij hij zich heeft afgemeld.

Wat ik me afvraag: mag dit wel zomaar? Als ik ongevraagd een of ander proefabonnement toegestuurd krijg, hoef ik me daar ook niet voor af te melden. Nu wordt die bescherming ineens afgenomen en vervangen door een opt-out systeem. Dit lijkt me juridisch niet in orde en het is ook in sterk contrast met de waardes waar de CB altijd voor heeft gevochten. Nu hoor ik echter niets van of over de CB en hun positie hierin...

Voor de goede orde: ik ben voorstander van zoveel mogelijk donoren en ik ben zelf al vele tientallen jaren ingeschreven in het donorregister, het gaat mij hier vooral om de juridische kant!

10 reacties

Momenteel een hot item: de donorwet. De kans is zeer wel aanwezig dat hij aangenomen gaat worden, waardoor in principe iedereen na zijn overlijden automatisch donor is, tenzij hij zich heeft afgemeld.

Wat ik me afvraag: mag dit wel zomaar?


Waarom denk je dat ze er al jaren mee bezig zijn en nu ook al weer weken discussie in de eerste kamer? Nee, bepaald niet zomaar. Dit raakt de fundamenten van onze samenleving.
Reputatie 4
Badge +5
Dag @Aardvark ,

Heb bij mijn collega's hier intern ons standpunt in deze nagevraagd:

De Consumentenbond neemt geen standpunt in ten aanzien van de wenselijkheid van de voorgestelde donorwet. Het gaat hier niet om een consumentenzaak, waarbij een product of dienst wordt aangeboden en afgenomen, maar om een burgerkwestie met vergaande morele en ethische kanten. Daarom is het goed dat daarover op democratische wijze door de politiek wordt gesproken en besloten, en niet door ons.

Persoonlijk vind ik dit een erg interessant vraagstuk - en ben zeker benieuwd naar de meningen van anderen...?
Reputatie 5
Badge +5
De Consumentenbond neemt geen standpunt in ten aanzien van de wenselijkheid van de voorgestelde donorwet. Het gaat hier niet om een consumentenzaak, waarbij een product of dienst wordt aangeboden en afgenomen, maar om een burgerkwestie met vergaande morele en ethische kanten.

Niet helemaal mee eens: ontvangers van donor-organen zijn wel degelijk consumenten die een "product afnemen", net als patiënten in een ziekenhuis waar de CB zich wél voor inzet... En als dat product nu op een juridisch onjuiste manier is verkregen?
En als dat product nu op een juridisch onjuiste manier is verkregen?

Ze zitten nu nog in de ethische discussie of het überhaupt mag, en daar heeft de bond geen rol in.
Reputatie 7
Badge +4
De verplichte orgaandonatie lijkt in eerste instantie erg nobel en sympathiek om mensen te redden.
Het gaat daarbij naar schatting om maximaal 1000 à 1500 mensen.
Begrijp mij goed, elk leven is het waard om gered te worden en in leven te blijven.

Maar de overheid doet vanouds vrijwel niets aan het voorkomen van ziektes en om de gezondheid aanzienlijk te bevorderen. Daarmee zouden namelijk honderdduizenden, of waarschijnlijk zelfs miljoenen mensen geholpen worden.

-Voedingsfabrikanten stoppen al hun onzinnige producten vol met chemische troep, te veel zout, te veel suiker, veel dierlijke verzadigde vetten enz.
-De misdadige tabaksindustrie wordt tot op heden volkomen de hand boven het hoofd gehouden, hoewel er nu vanuit diverse organisaties eindelijk acties komen om daar tegen op te treden.
-Datzelfde geldt voor alcohol.
-Big pharma stopt mensen het liefst vol met allerlei chemische medicijnen die vaak verslavend zijn en ook weer nieuwe klachten en ziektes veroorzaken, waar men dan ook weer een pilletje voor heeft verzonnen.
-Chemische industrieën die veel schadelijke stoffen uitstoten of water ernstig vervuilen worden beschermd.
-Tegen de grootschalige intensieve zeer schadelijke en zwaar vervuilende vee-industrie wordt niet opgetreden maar de commercie in die sector wordt alleen maar gestimuleerd en met gigantische bedragen van gemeenschapsgeld gesponsord.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik vind dus dat de nadruk veel te veel op orgaandonatie ligt terwijl die juist vooral zou moeten komen te liggen op preventie van ziektes en het stimuleren van gezondheid. De suggestie wordt door de volksvertegenwoordigers gewekt dat men gezondheid en het redden van levens enorm belangrijk vindt, maar de praktijk blijkt helaas heel anders te zijn.
Daarom ben ik TEGEN verplichte orgaandonatie.
Een mens is ZELF 100 % de baas over zijn eigen lichaam en niemand mag beslissen dat er zo maar van alles uit en af gehaald mag worden. Mensen die er zelf voor kiezen om orgaandonor te willen worden staat hen natuurlijk vrij en die respecteer ik. Maar de integriteit van het menselijk lichaam dient te allen tijde beschermd en gewaarborgd te worden.
Reputatie 7
Badge +6
Ik ben het helaas roerend met je eens , Ekokok. De overheid is in veel opzichten verkeerd bezig. De belangen van de consumenten en burgers worden zeer slecht behartigd en dat van het bedrijfsleven zeer goed. Hoog tijd om anders te stemmen voor diegenen die dit beleid mede mogelijk hebben gemaakt en nu ach en wee roepen......
Jaren geleden heb ik al ergens officiëel opgegeven geen orgaandonor te willen zijn. Daar hoor je niets meer over. Kennelijk moet straks alles weer opnieuw geregistreerd worden (in de hoop dat veel mensen dat vergeten?). Ik heb er trouwens volkomen vrede mee om dan ook zelf geen recht op orgaandonatie te hebben. Waarom wordt daar toch zo spastisch over gedaan?

Verder ben ik het volledig met @Ekokok eens, dat de overheid zich minimaal inzet voor bevordering van de volksgezondheid. Het hele zorgstelsel vertoont steeds meer trekken van een enorm werkgelegenheidsproject waarbij zoveel mogelijk mensen een boterham kunnen verdienen aan ziektes en hulpbehoevendheid van de medemens.
Bestaande registraties blijven gewoon geldig. Ik heb recent nog gecontroleerd of mijn lang geleden vastgelegde keuze nog actueel was. Dat is deze nog steeds. Als alles weer opnieuw moet worden vastgelegd zal ik wederom hetzelfde kiezen.

Als dit wetvoorstel behelst om de keuze opnieuw te maken ga ik wederom vastleggen wat ik al eerder heb gekozen. En voor de rest van deze discussie denk ik dat de consumentenbond niet het goede platform is.

Heb onlangs mij keuze vastgelegd. Kreeg alleen geen schrittelijke bevestiging binnen de termijn die beloofd was. Op de website stond een aantal dagen. Dat werd niet waargemaakt. De website is nu vernieuwd en kan die belofte niet meer vinden.

Op het formulier dat ik nu in huis heb staat dat mijn keuze pas na meer dan een maand na registratie zichtbaar is voor artsen. Heb mijn keuze vastgelegd voor 1 juli en kenneijk ben je dan toch te laat omdat de verwerking veel tijd kost. Uiteindelijk zit er een week of 6 tussen.

Hierdoor heb ik geen vertrouwen in dit systeem.

Reputatie 7
Badge +8

De nieuwe donorwet is 1 juli ingegaan. Inderdaad na vele jaren discussies in de Kamer en Regering. En ook deze topic loopt al 2 jaar. Het is dus inderdaad niet zomaar gegaan. En dat iedereen nu automatisch donor is, is ook niet het geval.

Zo geldt de wet als u 18 jaar of ouder bent en in Nederland woont. Vanaf september 2020 vraagt de overheid u om in het Donorregister aan te geven of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels wilt afgeven voor transplantatie. Als u na 1 september 2020 nog niets heeft ingevuld in het Donorregister krijgt u een brief met de vraag of u uw keuze wilt invullen. Als u na de eerste brief niets invult krijgt u na 6 weken een tweede brief. Als u opnieuw niets invult, komt bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. Hierover krijgt u weer een brief.

Maar dan zijn de zorgverleners er nog. Hoe gaan artsen, verpleegkundigen en de transplantatiemedewerkers hiermee om? Van zo’n zeven miljoen Nederlanders is niet bekend of ze wel of geen donor willen zijn. Het Radboud UMC schrijft daarover:  ‘Als iemand komt te overlijden of is overleden, zal de arts er alles aan doen om zorgvuldig na te gaan wat iemands wens was. Als die wens niet is vastgelegd, ook niet na de brieven die iedereen hierover thuis krijgt, dan veronderstelt de wet dat je geen bezwaar tegen donatie hebt. De arts zal dat aan de familie of andere nabestaanden laten weten en ook uitleggen hoe waardevol het afstaan van weefsel of organen is voor andere patiënten. Mocht de familie toch ernstige bezwaren hebben, onderbouwd met argumenten, dan kan nog van de donatieprocedure worden afgezien’. De wet kent dus nog wel wat mazen.

 

Reageer