Beantwoord

Eigen Bijdrage zorgverzekering.

  • 12 December 2015
  • 2 reacties
  • 185 Bekeken

Van mijn zorgverzekering krijg ik op 7 december een zorgkostenfactuur.Hierin staat o.a. een notabedrag van € 126.45 voor een herhalings controle uitgevoerd door een ziekenhuis in Rotterdam met als datum 21-10-2014 hetgeen valt onder het eigen risico.Deze controle is echter uitgevoerd op 15-01-2015.Ik heb dit jaar, 2015 wegens het aanschaffen van een nieuwe voetprothese mijn eigen risico reeds volledig betaald aan de verzekering.Bij navraag is mij door de verzekering duidelijk gemaakt dat omdat de datum op 21-10-2014 staat, dit valt onder de eigen bijdrage van 2014 waarin ik waarschijnlijk nog niet de hele eigen bijdrage had betaald.Ik heb contact opgenomen met de financiele afdeling van het ziekenhuis en hier weet men mij te vertellen dat in het algemeen bij alle ziekenhuzen in Nederland voor herhalings controles een zekere accountperiode bestaat van een jaar dat begint in de maand waar de operatie heeft plaats gevonden. Als vervolgens de zorgaanbieder de nota's stuurt naar de zorverzekeraars wordt de begindatum van de account periode vermeld.Aangezien ik in oktober 2008 ben geopereerd begint mijn account periode dus op 21 oktober tot het volgende jaar 20 oktober. Dit houd dus in dat een behandeling in januari 2015 valt onder de eigen bijdrage van een jaar daarvoor 2014.Kunnen ziekenhuizen dit zo maar doen? Ik ben van mening dat zij elke herhalingscontrole in dit geval op datum moeten vermelden zodat de zorgverzekeraars een beter beeld krijgen van wanneer iets heeft plaats gevonden.Of de account periode bij ziekenhuizen zouden altijd moeten lopen van 1 januari tot 31 december omdat de eigen bijdrage ieder jaar hoger is.
icon

Beste antwoord door Oud-medewerker Consumentenbond 14 December 2015, 15:17

Bekijk origineel

2 reacties

Badge
Ziekenhuisbehandelingen hebben vaak een langere looptijd. Daaronder vallen de intake, een of meerdere behandelingen en de nacontrole(s). Voor de facturering wordt gebruik gemaakt van zogenaamde DBC's (diagnosebehandelcombinaties) en die hebben inderdaad een langere doorlooptijd, die begint op de datum dat het behandelingstraject administratief wordt geopend. Meestal is dat de datum van de intake.

Vanaf 2015 geldt dat als een ziekenhuisbehandeling langer dan 120 dagen duurt, de rekening tussentijds wordt opgemaakt. Tot 2015 werd een ziekenhuisrekening vaak pas na 1 jaar opgemaakt. En inderdaad: de verzekeraar verrekent de kosten met het eigen risico van het jaar waarin de behandeling is gestart.

Zorgverzekeraars hebben maximaal 5 jaar na ontvangst van de rekening van de zorgverlener de tijd om het eigen risico te innen bij verzekerden. Ook als je inmiddels bent overgestapt naar een andere zorgverzekeraar kun je dus nog een rekening krijgen van je oude verzekeraar.

Het ziekenhuis en je verzekeraar handelen dus juist, maar ik kan me voorstellen dat het een vervelende 'verrassing' is.
Badge
Ik maak mijn eigen bijdrage bij zorgverzekering UMC vaak niet op binnen en jaar. Voorbeeld is dat ik in december 2015 nog een eigen risico had van € 211. In 2016 begin ik opnieuw met een eigen risico van € 375. Ik betaal al jaren de kosten voor sommige medicijnen en ingrepen dus zelf terwijl ik aan zorgkosten € 1800 per jaar kwijt ben. Ik vind dit niet terecht en ben van mening dat een niet opgebruikt eigen risico mee genomen moet worden naar het volgend jaar. In dit geval dus € 375 - € 211 = €164. net zo lang tot het geheel is opgebruikt om dan weer opnieuw het volledig bedrag opgelegd te krijgen.

Reageer