Gebruik van Prostatex bij goedaardige prostaatvergroting.


Badge

Ben heden 65 jaar jong en heb al enkele jaren last van goedaardige prostaatvergroting waarvoor geen andere dan een genetische verklaring kan worden gevonden. Uit een recente MRI-scan blijkt een gewichtsvolume van 84g. Ik laat dit regelmatig onderzoeken om tijdig te kunnen laten ingrijpen bij eventuele ontwikkeling van prostaatkanker. De uroloog heeft mij 1 pil Prostatex 0,5 mg/dag voorgeschreven voor prostaatreductie doch de bijsluiter vermeldt de volgende passage (citaat) “In een klinische studie bij mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker, hadden mannen die Prostatex Apotex innamen vaker een ernstige vorm van prostaatkanker dan mannen die geen Prostatex innamen. Het effect van Prostatex op deze ernstige vorm van prostaatkanker is niet duidelijk” (einde citaat). Als ik dat lees, dan begin ik te twijfelen aan de wenselijkheid om deze medicatie op te starten.

Wie heeft gebruikservaring met deze medicatie (of heeft die ooit zelf gehad) en kan daar zinvolle feedback over geven? 


11 reacties

Reputatie 7
Badge +7

Dat is altijd een dilemma. En bijsluiters zijn er nu juist om gelezen te worden….Maar…. Dit middel Prostatex, heeft nog een simpele bijsluiter. Natuurlijk is verhoogde kans op prostaat kanker niet leuk, beter gezegd het is ernstig, alleen als je een aantal andere bijsluiters leest…. slik je nooit meer medicijnen.  Kanker is even genoemd. Mijn vrouw heeft een immuumkuur, een jaar lang. Vooraf is gemeld wat je allemaal voor bijwerkingen kon krijgen. Beetje moe en lusteloos mag geen naam hebben, maar al je organen kunnen aangetast worden, alles, en als dat gebeurt ga je dus dood.  Bij bijna iedere bijsluiter kan staan…. bij gebruik of veelvuldig gebruik kan u dood gaan. Dat heb je nou eenmaal met bijsluiters, het is de plicht dat ze alles noemen. Echter het medicijn wordt normaliter gegeven om de kwaal te verminderen, als het middel erger is dan de kwaal, wordt het wat anders.

Uw bijsluiter meldt: In een klinische studie bij mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker, hadden mannen die Prostatex Apotex innamen vaker een ernstige vorm van prostaatkanker dan mannen die geen Prostatex innamen. Het effect van Prostatex op deze ernstige vorm van prostaatkanker is niet duidelijk.

Lees de tekst goed, leuk is ie niet, maar, het gaat al over mannen met een verhoogd risico op prostaatkaner.  Heeft u dat?, Heeft u de PSA test gedaan (Prostaat Specifiek Antigeen test), dat weet je al weer iets meer.

Over Prostatex wordt ook nog gemeld:  Mag alleen of samen met tamsulosine (0,4mg) toegediend worden. Overigens kan ook alleen ingenomen worden.

Bijwerkingen tamsulosine worden genoemd: 

Vaak (1-10%): duizeligheid. Ejaculatiestoornissen zoals retrograde ejaculatie en anejaculatie.

Soms (0,1-1%): overgevoeligheidsreacties (huiduitslag, jeuk). Orthostatische hypotensie, palpitaties. Hoofdpijn. Gastro-intestinale stoornissen (misselijkheid, braken, diarree, obstipatie). Rinitis. Asthenie.

Zelden (0,01-0,1%): angio-oedeem. Syncope.

Zeer zelden (< 0,01%): priapisme. Stevens-Johnsonsyndroom.

Verder zijn gemeld: tachycardie, aritmie, atriumfibrilleren. Dyspneu. Wazig zien, visusstoornissen, 'floppy iris'-syndroom (IFIS) tijdens cataract- en glaucoomchirurgie. Epistaxis. Droge mond. Erythema multiforme en exfoliatieve dermatitis.

 

Spreek er eens met uw arts over, als het u gerust stelt. Overigens dit is maar informatie altijd uw arts of specialist raadplegen. Groet Leo.

Reputatie 7
Badge +6

Ben 74 en ken het probleem al zo'n 25 jaar. Werd eerst niets aan gedaan . Ongeveer 10 jaar geleden werd Tamsulosine voorgeschreven . Daar kreeg ik hevige buikpijn van , dus meteen gestopt . Moest ik dan maar mee leven dat er niks aan te doen was . Later kwamen er ook andere klachten als buikpijn en bloed plassen . Dat was reden voor de huisarts om me met spoed naar de uroloog te sturen die uitgebreid onderzoek heeft gedaan waar weer niks uit kwam . Wegens die vergrote prostaat wilde hij weer Tamsulosine voorschrijven . Uitgelegd dat ik dat niet verdraag en gevraagd naar een ander middel . Had geen nut omdat je die dan ook niet verdraagt zei hij. Mijn opa is lang geleden geopereerd aan een prostaatvergroting . Kennelijk wordt dat niet meer gedaan of bij hoge uitzondering . Wat bijsluiters betreft : daar staan alle mogelijke bijwerkingen  zoals Leo ook zeer terecht opmerkt . Ziet er vaak onthutsend uit maar valt doorgaans erg mee en er staan ook altijd percentages genoemd met de kans dat het voor ons van toepassing is . Vaak is er dan zo nodig wel een ander medicijn dat beter verdragen wordt. Ik weeg zelf  medicijnen altijd heel streng af in samenwerking met de huisarts : Wordt ik er beter of slechter van . Als het echt moet , slik ik zo weinig mogelijk. @Marteaux  bespreek de vraag ook eens met je huisarts . Wat hij en wij ook zeggen , uiteindelijk sta je zelf voor de lastige keus , wat je het beste lijkt.  Als het ongemak aanvaardbaar is , zou ik hetzelfde adviseren als ik doe. Niks dus . Regelmatig onderzoek om tijdig erbij te zijn als er kanker ontstaat is uiteraard prima . Bij mij gebeurt dat niet dus daar zal ik eens naar vragen waarom niet. 

Ik gebruik maak van een dokter. Dat is degene waarmee ik dit soort dilemma's bespreek en in geval ik een second opinion zou willen dan kan dat bij een andere arts die ook doorgeleerd heeft voor deze materie.  Ik snap de aandrang niet om om medische zaken met willekeurige “voorbijgangers” te bespreken.

Reputatie 7
Badge +6

We worden nooit dommer van ervaringen van anderen @A. Deen . Uiteraard ook zelf blijven nadenken en meer waarde hechten aan wat iemand zegt die er voor heeft doorgeleerd . Daarom adviseerde ik ook om nog eens met de huisarts te praten. Ik doe ook niets zonder overleg met artsen zoals ik ook schreef , maar slik ook niet alles voor zoete koek en neem zelf de eindbeslissing  als er keuzemogelijkheden zijn . Vooral als artsen het onderling niet eens zijn . Is me meermalen overkomen. 

We worden nooit dommer van ervaringen van anderen @A. Deen .

Volgens mij bestaat er goede en foute informatie en in combinatie met een gebrek aan kennis om die van elkaar te onderscheiden en/of een gebrekkig denkraam leidt dat zeker niet tot meer wijsheid. Sterker, je wordt er dommer van. 

Reputatie 7
Badge +6

Tja , goede en foute info van elkaar kunnen onderscheiden valt niet altijd mee . Hier op dit forum  heb ik wel een beetje vertrouwen in de goede bedoelingen van de meesten. :wink:

Reputatie 7
Badge +7

Dit forum met zijn discussies brengt nu eenmaal vele meningen voort. En (gelukkig) meningen verschillen. Dat is niet erg, het is eerder goed, mits we respect voor elkaars mening hebben. En, ik heb dat echt al vaker gezegd, ik lees alles nauwkeurig, valt niet mee, maar uiteindelijk leer ik er ook van.

En goed lezend, hoop ik, ben ik het met beide vorige forumleden eens. Zo merkt @A. Deen  op : er is goede en foute informatie…. maar hij meldt er ook bij in combinatie met een gebrek aan kennis enz. Helemaal juist, ik beaam dan ook… je moet er wel iets van af weten, wel een beetje verstand van hebben. Op gezondheidsgebied valt dat wellicht voor velen niet mee en aldus heeft @A. Deen  wederom gelijk, voor zijn gezondheid maakt hij gebruik van een dokter.. Het beste wat je kan (en moet) doen. Ik beweer beslist niet zelf te gaan dokteren, maar wel toch ook iets van (tenminste je eigen) gezondheid af te weten. Elders in een topic heb ik dat ook gesteld, als je zelf iets van gezondheid, geneeskunde en zo mogelijk medicijnen af weet, kan je ook meer vragen, aan de huisarts of specialist. En de kennis hoeft je niet van anderen te hebben, of uit dikke boeken, op het Internet is ook heel veel te vinden (althans zoeken bij officiële en goede rubrieken).

Wat dat aangaat ben ik het dus met @E.T. Wiersum  eens, je wordt (niet altijd althans) dommer van anderen, anderen met kennis, maar ook elders, zoals gezegd, kan je kennis vergaren.

En ja er zijn nu eenmaal mensen die graag over hun medische zaken, over hun ziektes, spreken. Wij gaan iedere week naar het ziekenhuis en in die wachtkamers hoor je nogal wat. Je haalt zo de verschillende mensen eruit, die niets zeggen over waarom ze er zijn en die van alles over hun kwalen vertellen. Dan denk ik, de één heeft het nodig, de ander niet. En als je nou alleen met aanhoren iemand kan helpen, dan doe ik dat maar zo. Groet Leo.

Reputatie 7
Badge +7

Sorry, weer te snel geweest met typen en opsturen. Foutje bij:

Wat dat aangaat ben ik het dus met @E.T. Wiersum  eens, je wordt (niet altijd althans) dommer van anderen, anderen met kennis, maar ook elders, zoals gezegd, kan je kennis vergaren.  Moet natuurlijk zijn je wordt niet (...althans) dommer van anderen enz.

Badge

Vooreerst allen bedankt voor de mededeling van uw eigen visie ter zake. Uiteraard blijven de huisarts en de uroloog mijn enige en bevoorrechte raadgevers, de enigen die bevoegd zijn (en ook betaald worden) om correct advies te verstrekken. Ik houd er echter van om ook de ervaringen van patiënten te kennen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden, dat kan ook leerzaam en verrijkend zijn, vandaar dit initiatief. Verder hoef je daar niets achter te zoeken. Deze meningen zijn vrijblijvend voor diegene die erom verzoekt alsook voor diegene die ze meedeelt. Ik zal er alvast mijn beslissing om Prostatex te nemen of te laten niet van laten afhangen. In elk geval blijft het mijn democratisch recht om hieromtrent navraag te doen zonder hiervoor ethische uitbranders hoeven op te vangen. Ik heb genoeg aan 1 schoonmoeder.

Mijn bijzondere dank gaat naar de uitgebreide ervaringscommentaar van E.T. Wiersum. U wil ik meedelen dat ik standaard mijn PSA-waarden zesmaandelijks laat meten via de huisarts en jaarlijks een echografie bij de uroloog laat uitvoeren, die tevens een voeling van de prostaat uitvoert. Indien de PSA-waarden verontrustend blijken, dan wordt een afspraak bij de uroloog meteen ingeboekt, zonder dralen. De afspraak luidt : continu op controle zodat eventuele prostaatkanker van bij de aanvang wordt opgespoord, wat de genezingskansen merkelijk vergroot, doch zelfs dan nog zonder enige waarborg. Deze werkwijze werd ook bij mijn vader toegepast, die effectief prostaatkanker had opgelopen en ervan genezen is geraakt dankzij een spoedige behandeling in het aanvangsstadium.  Ik zou u aanraden om ook iets dergelijks op punt te stellen in samenspraak met uw huisarts.
Voorts heeft de uroloog mij bevestigd dat de prostaatvergroting ook een eindfase kent en niet ongebreideld uitloopt. Hij gaat ermee akkoord dat ik ook mag beslissen om geen medicatie te nemen voor prostaatkrimping, het blijft mijn vrije keuze.

Allen, zo zie je maar hoe wij van elkaar kunnen leren door ervaringen uit te wisselen zonder de medici aan de kant te schuiven. Slim, toch?

Reputatie 7
Badge +6

Bedankt @Marteaux . Hier heb ik ook weer wat aan .

Reputatie 7
Badge +7

Evenals @E.T. Wiersum  ben ik ook blij dat wij van het forum toch “enigszins” kunnen helpen. En ik ben het volledig met het betoog van @E.T. Wiersum  eens.. Het is uit de praktijk en dat is al een voordeel, wellicht niet leuk voor hemzelf, maar nuttig voor anderen. Hij noemde ook de twee medicamenten die ik ervoor al genoemd heb, maar daarbij ook dat TAMSULOSINE bij hem vervelende bijwerkingen gevend, maar dat hoeft niet bij iedereen zo te zijn. Wel nuttig om van te voren te weten. Ook fijn te weten dat u de PSA test gedaan hebt en vaker doet. Weten is meten is denken is doen, ook al pakt dat niet altijd even prettig uit. Veel sterkte en veel succes, groeten Leo..

Reageer