gratis artikel

Gedrag veranderen? Zo doe je dat.

  • 7 December 2020
  • 17 reacties
  • 1883 Bekeken
Gedrag veranderen? Zo doe je dat.
Badge +8
  • Community Manager
  • 2171 reacties

Het doorbreken van patronen is lastig. Maar wist je dat je daarvoor geen discipline, wilskracht of zelfbeheersing nodig hebt? Er zijn een paar slimme manieren om je gedrag te veranderen.

Lees er meer over in dit gratis artikel uit de Gezondgids van december 2020.

Hoe verander jij je gedrag? Deel je tips!


17 reacties

Het gedrag verandert vanzelf.

Reputatie 7
Badge +7

In het artikel worden een hoogleraar en universitair docent een expert genoemd. Maar klopt dat wel want hier kun je lezen dat een minister die titels voor geslaagden van het mbo wil invoeren. Skilled Sk, Craftsmen Crf en Expert Exp. En wie daarna doorleert: hbo is dan Bachelor, Ing., universiteit is Master, Drs., Ir., MD (medical doctor= arts), architect, advocaat en gepromoveerd is Doctor Dr. en een professor is Prof.

Op linkedin staat de eerste mevrouw als Prof. Dr. is en de tweede als Dr., dat is toch heel wat hoger dan expert? Dan heb je na je VWO nog minstens 9 jaar tot 12 jaar moeten doorleren en onderzoek doen en al die examens ook halen! Dat zijn allemaal wettelijk beschermde titels, niet iedereen mag zich zo noemen. Maar iedereen mag zich expert noemen, dat is niet beschermd.

Dit is wel een curieus artikel op een tijdstip, dat staatsmacht wordt uitgeoefend (met de daarbij behorende dwang) die een voorheen normaal maatschappelijk verkeer onmogelijk maakt.  Dat is dan wel de enige manier waarop gewoontes “gemakkelijk” worden veranderd. Zo wordt ook  een uur eerder uit je bed komen bij aanvang van de zomertijd door staatsmacht afgedwongen. Niet gezond (zoals al eindeloos geconstateerd is) maar wel gemakkelijk.

Voor het overige is het op eigen houtje veranderen van ingesleten gewoontes een moeizaam proces dat veel zelfreflectie vereist en moet beginnen met de overtuiging, dat je huidige gewoonte(s) schadelijk zijn voor jezelf en/of anderen. En dan nog kan een gewoonte zo’n diep gewortelde oorzaak hebben, dat het veranderen ervan een ware Odyssee wordt. Dat is iets heel anders dan het voorbeeld van één der hooggeleerde dames-auteurs van dit artikel die een hond aanschaft om in de buitenlucht te komen. Dan zit je met een huisdier dat zorg, tijd en kosten met zich meebrengt en die luxe kan lang niet iedereen zich permitteren.

Maar voor wie hier zich nog eens rustig en stap voor stap in wil verdiepen: in het boek “Smart Change” van Art Markman, PHD, staat het allemaal vermeld. Gepubliceerd in 2014.

 

Voor het overige is het op eigen houtje veranderen van ingesleten gewoontes een moeizaam proces dat veel zelfreflectie vereist en moet beginnen met de overtuiging, dat je huidige gewoonte(s) schadelijk zijn voor jezelf en/of anderen.

 

Zorg er gewoon voor dat het niet zover hoeft te komen.

@Jan Ik ben helemaal vóór het kritisch bekijken van de antecedenten van in de publieksmedia publicerende wetenschappers, maar mag dat dan alsjeblieft ook eens gebeuren voor mannelijke publicisten? In een gerenommeerd weekblad trof ik onlangs een columnist die van mening was, dat er in de politiek veel te veel vrouwen zaten. Dat moet m.i. het criterium niet worden. Wat mij betreft mogen parttime werkende vrouwen in het tweede echelon belanden omdat zij hun studie aan onvoldoende praktijkervaring hebben getoetst.  Maar er zijn er ruim voldoende die zich fulltime voor de wetenschap inzetten en daar te maken krijgen met archaïsche, stramme, zelfvoldane en hun positie met hand en tand verdedigende mannen. Zoals onlangs bleek uit een Zembla-uitzending, waar TNO de uitkomst van een veelbelovend onderzoek naar de uitwerking van biologische voeding op herstel na een griepinfectie blokkeerde. 

Maar er zijn er ruim voldoende die zich fulltime voor de wetenschap inzetten en daar te maken krijgen met archaïsche, stramme, zelfvoldane en hun positie met hand en tand verdedigende mannen.


Ja, ja, die mannen weer.

Reputatie 7
Badge +7

Ja @Lisa Boele ik ben het met je eens. Ik heb die Zembla uitzending niet gekeken. Maar ik zat hier in positieve zin naar de antecedenten van de betrokken hoogleraar en docent te kijken, het staat openbaar op Linkedin, ik twijfelde er niet aan. Een hoogleraar of universitair docent hebben kennis op topniveau over een heel breed vakgebied. Een expert is iemand die heel bekwaam is in een bepaald onderdeel, 50 jaar schaapherder zijn of zo. 

Maar wist je dat je daarvoor geen discipline, wilskracht of zelfbeheersing nodig hebt?

 

Nou voor wat ik in het artikel lees is heel wat nodig. Zo lijkt dit artikel meer iets voor in de Happinez.

Het klopt wat Imke zegt: het enige dat je nodig hebt zijn goede ideeën.

Goede gedachten.

 

Voor het overige is het op eigen houtje veranderen van ingesleten gewoontes een moeizaam proces dat veel zelfreflectie vereist en moet beginnen met de overtuiging, dat je huidige gewoonte(s) schadelijk zijn voor jezelf en/of anderen.

 

Zorg er gewoon voor dat het niet zover hoeft te komen.

Maar zo gaat het dus niet. Kinderen zien haarscherp wat er in hun omgeving en de wereld niet in orde is maar hebben de kracht noch de macht om daar iets aan te veranderen.  Dat komt pas met het volwassen worden omdat je dan (mede) verantwoordelijk wordt  voor de toestand van de wereld zoals hij is. Wil je daar niets aan veranderen, dan heeft volwassen worden weinig zin en kun je een leven lang puber blijven en sleutelen aan je zelfbeeld. Wil je wel iets veranderen, dan geldt: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dan zal je in elk geval de confrontatie moeten aangaan met de situatie waarin je je nu bevindt. Maar dat hoort bij volwassen worden. En echt gemakkelijk gaat het niet worden.

Wil je wel iets veranderen, dan geldt: verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dan zal je in elk geval de confrontatie moeten aangaan met de situatie waarin je je nu bevindt.

Daarmee ben ik begonnen zodra ik het ouderlijk huis uit was.

Leef uiteindelijk in vrede.

Reputatie 7
Badge +8

Ik ben het eens met enkele forumleden met name die niet kritiekloos alles aannemen.  Bij dit soort onderwerpen lopen er in ons land ruim 17 miljoen deskundigen rond. Maar wel met allemaal verschillende meningen. Of te wel 17 miljoen die gelijk hebben. Behalve dat er meer gelaten dan gedaan moet worden, past bescheidenheid ook goed bij dit soort onderwerpen, evenals bij “gedrag".

Behalve dat er meer gelaten dan gedaan moet worden, past bescheidenheid ook goed bij dit soort onderwerpen, evenals bij “gedrag".

Welk “gedrag" (?), zo vraag ik mij af.

Reputatie 7
Badge +8

Gedrag zegt iets over hoe je, je gedraagt. Verder heb ik niet bedoeld dieper te zoeken. Want gedrag geeft nogal wat soorten betekenissen, bijvoorbeeld: 1) Attitude 2) Besturing 3) Beweging 4) Doen en laten 5) Gang 6) Gedragswijze 7) Habitus 8) Handel 9) Handel en wandel 10) Handeling 11) Handelswijze 12) Handelwijze 13) Houding 14) Iemands doen en laten 15) Leiding 16) Manier 17) Manier van doen 18) Manier van handelen 19) Manier van optreden 20) Non-verbaal. Bescheidenheid past bij allen wel.

Het woord ‘gedrag’ had ik wel al eens gehoord. :relaxed: 

Maar het woord stond tussen aanhalingstekens (“gedrag”), dus vermoedde ik een speciale betekenis.

Reputatie 7
Badge +8

Sorry @Léonz , de aanhalingstekens hadden er beter niet kunnen staan. Ik had er geen speciale bedoeling mee dan terug te komen op de topic die over het gedrag gaat c.q. het gedrag veranderen. Bij alle adviezen, die soms ver en diep gaan, dacht ik dat bescheidenheid er ook wel thuishoorde. En dat zonder dat ik adviezen goed of slecht beoordeel.

Ik heb echter begrepen dat deze topic min of meer is opgehangen aan een gezondheidsartikel, dus o.a. gezond zijn en blijven door bepaalde gewoontes te veranderen. En dan uit te komen bij verbeter de wereld begin bij je zelf, vind ik diep en ver gaand. Aan dit gezegde, c.q. dit spreekwoord, kan je een hele nieuwe topic  hangen. Het is niet dat ik het oneens ben met het spreekwoord, maar denk eens na hoe je bij jezelf beginnend de hele wereld kan verbeteren als de hele of rest van de wereld zich nergens van aantrekt. Naast er naar luisteren en er naar handelen is samenwerken toch op z'n minst geboden. Zo kwam ik o.a. op bescheidenheid, maar het is off topic, dus laat het maar. Groet Leo.

De wereld kan niet wezenlijk verbeterd worden, vrees ik. Individueel gedrag wel en dat draagt natuurlijk wel degelijk een steentje bij.

Persoonlijk denk ik dat gedragsverandering organisch verloopt op basis van veranderende inzichten, ideeën en gedachten dus.

Maar daar denkt natuurlijk weer iedereen anders over.

Anders was dit topic niet ontstaan!

Om de wereld een beetje te verbeteren is vooral samenwerking en solidariteit nodig. Tegenwoordig een schaars goed.

Maar ook dat kan weer veranderen.

Reageer