Consumentenbond.nl

Glyfosaat in ons voedsel en drinkwater, is dat o.k.?

  • 1 december 2017
  • 9 reacties
  • 1761 Bekeken

Reputatie 3
Badge +3
Glyfosaat, ook bekend als ‘Roundup’, is een van meest gebruikte maar ook een van meest controversiële bestrijdingsmiddelen. Het is giftig voor al het leven in water. Ook kan het zorgen voor ernstig oogletsel. Tot deze conclusie komt het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/28/bestrijdingsmiddel-van-monsanto-is-nu-al-probleem-voor-drinkwater-a1582945

Onder druk van Monsanto en Co. is de Europese toelating van glyfosaat met 5 jaar verlengd.
De bewijslast dat het middel gevaarlijk is voor mens, dier en milieu, neemt alsmaar toe. Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat glyfosaat kankerverwekkend is. Bijen sterven bij bosjes, maar de oorzaak is nog onduidelijk.

Om te voorkomen dat Monsanto en haar bondgenoten miljarden aan winst verliezen, mag de omstreden onkruidverdelger glyfosaat nog 5 jaar ongemoeid op onze akkers worden gespoten.

De hernieuwde toelating van glyfosaat in de Europese Unie is een enorme inbreuk op het voorzorgsbeginsel dat zegt: bij twijfel, niet doen. Dat het middel – ondanks alles dat nu bekend is over de risico’s en de rol van Monsanto bij het verdoezelen daarvan – nu toch opnieuw is toegelaten, is onverteerbaar. Wanneer zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie glyfosaat als "waarschijnlijk kankerverwekkend voor de mens" beoordeelt en daarmee in de op één na hoogste risico categorie (2A) classificeert, mag de EU dit dan zomaar negeren!?

De Europese Commissie en 18 landen hebben de belangen van bedrijven als Monsanto wéér boven het publieke belang van de volksgezondheid zet.

Ik zie heel veel overeenkomsten met de ongelimiteerde opmars van de draadloze technologie: eveneens omstreden, mogelijk kankerverwekkend volgens de WHO (2B) en toch prevaleert de winst boven de volksgezondheid. Het feit dat geldelijk gewin altijd boven gezondheid gaat lijkt me duidelijk. Maar we vinden dit blijkbaar o.k. Klopt dit voor jou ook?

Wat vindt de consument hier van?

https://www.foodwatch.org/nl/onze-campagnes/onderwerpen/glyfosaat/noodoproep-glyfosaat/?gclid=EAIaIQobChMI1LnV5Y7p1wIVxBXTCh1xYQY1EAAYASAAEgJ0k_D_BwE

9 reacties

Toch jammer dat deze bangmakerij zo klakkeloos wordt gekopieerd, (en eigenlijk óók jammer dat in principe prima doelen zo hun eigen geloofwaardigheid te grabbel gooien).

" Er zijn sterke wetenschappelijke aanwijzingen dat glyfosaat kankerverwekkend is. "

KLETSKOEK! Die aanwijzingen zijn héél vaag en onduidelijk Zie Wikipedia Pagina:

"Glyfosaat wordt door de IARC bij mensen als waarschijnlijk carcinogeen beoordeeld. Volgens het Amerikaanse Environmental Protection Agency en de Europees Chemicaliënagentschap (ECHA) is glyfosaat niet carcinogeen.[4] Wel is zuiver glyfosaat irriterend voor de ogen en in mindere mate ook voor de huid. Glyfosaat heeft een lage acute toxiciteit, ook voor bijen, vogels of zoogdieren. Oplosmiddelen en andere additieven in bestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat kunnen de toxische eigenschappen versterken.[5]

In januari 2015 concludeerde het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) na een review van de beschikbare gegevens dat glyfosaat bij laboratoriumdieren geen carcinogene of mutagene kenmerken toont en het ook geen effect heeft op de vruchtbaarheid, voortplanting, en de ontwikkeling van een embryo of foetus. Ook uit epidemiologische studies bij mensen kon geen bewijs gevonden voor carcinogeniteit, of effecten op de vruchtbaarheid, voortplanting en neurotoxiteit.[4] In maart 2015 categoriseerde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek glyfosaat als 'waarschijnlijk carcinogeen voor mensen' (groep 2A).[6] Volgens BfR was die beslissing gebaseerd op slechts een aantal studies en wordt het niet bevestigd door de vaak geciteerde cohortonderzoek "Agricultural Health Study" of andere studies.[7]"


Het IARC is sowieso een merkwaardige organisatie die al eerder dubieuze beslissingen nam:
"Some of the items that the IARC classifies, such as mobile phones (possible carcinogen) and processed meat (carcinogen) have caused controversy.[17][16] Included in its list of probable carcinogens are "drinking very hot beverages" and "working as a hairdresser."[15]"Bijen sterven bij bosjes, maar de oorzaak is nog onduidelijk.

Ook onzin als het gaat om glyfosaat! Onnodige en dubieuze bangmakerij: Het is juist bekend dat het gevaar komt van Neonicotinoiden en die worden ook nu juist al verboden:
https://en.wikipedia.org/wiki/NeonicotinoidHoe dom kun je zijn: Dit verhaal slaat op deze manier echt compleet de plank mis. En als je zo moet liegen om je zaak te bepleiten maak je je niet erg geloofwaardig.
Reputatie 7
Badge +4
Het is inderdaad schandalig dat de keiharde commercie van bedrijven als Monsanto bij de politiek zo veel invloed heeft terwijl het de gezondheid en het welzijn van mens en dier en de natuur enorm en onherstelbaar beschadigt. De leefbaarheid op onze prachtige aarde komt steeds meer in het gedrang maar desondanks gaan we gewoon lekker koppig en kortzichtig door met al dat gif spuiten, chemische kunstmest rondstrooien, gigantische ladingen afval in zee dumpen, de grootschalige veeteelt nog verder uitbreiden, het massaal gebruik van fossiele brandstoffen, enz. Politici en wereldleiders zouden het algemeen belang, de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van de bewoners op deze aarde moeten vertegenwoordigen. Helaas laten velen zich vooral door allerlei andere egoïstische destructieve zaken sturen.
Ik stem al vele jaren op een partij die (rationeel) naar dit soort ontwikkelingen kijkt en aan de kaak stelt. Helaas zet dat met de machtige en omvangrijke werkgevers en boeren lobby weinig zoden aan de dijk. Maar ook anti bewegingen hebben een agenda en zijn niet altijd te vertrouwen in hun berichtgeving. Maar met 'wetenschappelijke' onderzoeken is het vaak zo dat de opdrachtgever / financier een te grote invloed heeft op de uitkomsten van dat onderzoek.
Reputatie 3
Badge +3
Enkele slimme weetjes:
Gifproducent Monsanto heeft grote druk uitgeoefend op het besluitvormingsproces ("grote druk" is een eufemisme).
Wetenschappelijk onderzoek wordt gemanipuleerd door de industrie (geen nieuws, hoop ik), zodat de onderzoeksresultaten die het publiek bereiken zwaar bewerkt zijn. Het publiek slikt dit voor zoete koek (zoals ook hierboven gedemonstreerd door Ronaldvr). En wat erger is: de gemanipuleerde onderzoeken, die ons moeten doen geloven dat het echt wel meevalt met al dat gif, worden ook voor zoete koek geslikt door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de bevoegde nationale instanties.

Er zijn altijd mensen die niet willen geloven dat de industrie de onderzoeken manipuleert in haar eigen voordeel. Zijn er überhaupt betrouwbare onderzoeken? Vooralsnog ga ik gewoon af op mijn eigen gezond verstand, dat zegt dat je geen gif moet spuiten. Gif is niet onschuldig, anders zou het geen gif heten.
@Y.A.S.

Het is niet alleen of uitsluitend 'de industrie' die resultaten manipuleert. Een zéér groot schandaal is uiteraard de MMR/Wakefield affaire, waarbij de frauduleuze publicaties van deze man er (nog steeds) voor zorgen dat mensen (en met name kinderen) nodeloos sterven. De teller staat sinds 2007 in de VS alleen al op bijna 10.000 doden.

Verder zijn ook hier wederom de anti-glyfosaat mensen niet vies van een eigen stukje fraude, en zie je goed hoe ideologie, ook (en wellicht serieuzer) wetenschappelijke fraude kan veroorzaken.
Het Seralini onderzoek was volkomen frauduleus, en ideologisch gedreven.

en zo zijn er veel meer gevallen te noemen: Diederik Stapel en Roos vonk in Nederland met hun "vleeseters zijn hufters" onderzoek Waarbij Vonk tot op de dag van vandaag gewoon werkzaam is...
Reputatie 3
Badge +3
Wat dit alles wil zeggen is dat je gewoon op je eigen gezond verstand moet afgaan -voor wie dit bezit- en dat van mij zegt: "Gif is giftig en kan op de korte termijn een probleem oplossen, maar op de lange termijn zit je met de kwalijke gevolgen."
Wat dit alles wil zeggen is dat je gewoon op je eigen gezond verstand moet afgaan -voor wie dit bezit- en dat van mij zegt: "Gif is giftig en kan op de korte termijn een probleem oplossen, maar op de lange termijn zit je met de kwalijke gevolgen."

Zeker niet, wat dat wil zeggen is dat we op de wetenschap moet vertrouwen en de wetenschap publieke rekenschap moeten laten afleggen en zo uitwassen bestrijden. Afgaan op eigen intuïtie brengt ons ongeveer tweehonderd jaar terug in de tijd en ik ben helemaal niet overtuigd van "het gezonde verstand van sommige mensen". Het beroep op het gezonde verstand is een populistische truc ook wel bekend als het "Gesundes Volksempfinden".
"Gif is giftig"


Welnee: Water is giftig in de voldoende dosering, botox hélpt in de voldonde dosering: Het is de dosis die het gif bepaalt niet of het 'gif' is of niet.

En Je 'eigen gezonde verstand'? Ook niet: In de middeleeuwen deed men dat ook en werden heksen verbrand. Veel goede wetenschappelijke kennis is contra-intuïtief (Zou jij bedenken dat de aarde net zo goed aan jou trekt als jij aan de aarde? Dat de aarde om de zon draait? Dat "incompetente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn." (en dat omgekeerd zéér competente mensen hun uitingen vaak met zobeel mitsen en maren onderbouwen en de neiging hun kunnen juist té laag te waarderen?

De wetenschappelijke methode probeert nu juíst dat "gezonde verstand" vooroordeel ter discussie te stellen, en te zeggen: het is pas valide als het een zekere voorspellende waarde heeft én onafhankelijk getoetst kan worden.
Badge
Welnee: Water is giftig in de voldoende dosering, botox hélpt in de voldonde dosering: Het is de dosis die het gif bepaalt niet of het 'gif' is of niet.


Ik ben het (nog) levende bewijs dat deze hardnekkige mythe, dat botox, nota bene het meest dodelijke gi,f in lage dosis veilig zou zijn. Om medische redenen heb ik 3 jaar geleden botox behandeling ondergaan. Ik was net zo onwetend als u @Ronaldvr. Ook in lage doses kan botox leiden tot iatrogeen botulisme. Botox heeft zelfs verplicht door de FDA in 2009 een black box warning gekregen, na talloze doden, ernstige gevolgen zoals bij mij, versneld botverlies, zenuwbeschadiging, spierverlies en spierspasmen, ademhalingsmoeilijkheden. De firma Allergan doet er alles aan om de doden, ernstige gevolgen en rechtszaken uit de media te houden. Een biljoenen industrie. Zelfs medici zijn totaal niet op de hoogte en willen dat ook niet aangezien botox een lucratieve bezigheid is geworden, ook voor huisartsen en medici die gesponsord worden door firma Allergan, terwijl de wetenschappelijke onderzoeken die u aanhaalt juist aantonen dat botox altijd het risico heeft tot verspreiding in centraal zenuwstelsel en bloedbaan. De gevolgen van vergiftiging door botox zijn desastreus. Iatrogeen botulisme is progressief en daarmee de helse zenuwpijnen in ogen, m'n mond raakt steeds meer verlamd en ernstig botverlies en verlies van weke delen, het gif heeft zich door m'n hele hoofd en lichaam verspreid. En nee, niet door overdosering. Ook in lage dosis kan botox zeer schadelijk zijn. In Nederland gaat men er achteloos van uit dat botox veilig is. Ik wou dat ik m'n gezonde verstand wel had gebruikt en niet geloofd had in de promotie praatjes dat het na 3 maanden weer uitgewerkt is. En nee, ik ben geen uitzondering, per jaar komen er duizenden klachten binnen bij de FDA. In 2008 hebben ALLE huisartsen een brief gekregen waarin gewaarschuwd wordt voor de ernstige gevolgen. Niemand die de moeite neemt zich er in de materie te verdiepen, dat botox het meest dodelijke gif is.

Reageer