Grote zorgen om falende thuiszorg

  • 2 August 2018
  • 49 reacties
  • 11151 Bekeken

Reputatie 2
Badge +1
Het klinkt best logisch: insuline en sondevoeding toedienen gebeurt alleen door thuiszorgmedewerkers die hiervoor geschoold zijn. Toch blijkt uit controles van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat dit lang niet altijd het geval is. Van de 50 organisaties die de inspectie in 2017 en 2018 bezocht, voldoen er 48 niet aan de 15 randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. Sommige organisaties voldoen zelfs aan geen enkele voorwaarde.

Gelukkig is er een toezichthouder, zou je denken. Jammer genoeg grijpt die nauwelijks in. De bedrijven die ondermaats presteren, krijgen eerst de tijd om te verbeteren. Maar als blijkt dat ze weinig tot zelfs helemaal geen vooruitgang boeken, worden ze overgedragen aan een andere afdeling binnen de inspectie waarna het hele proces opnieuw begint. Wij vinden dit onacceptabel. Weten wat voor consequenties dit heeft voor de zorg? Lees het volledige artikel over thuiszorg.

Bekijk welke thuiszorginstellingen er een potje van maken.

Heb jij of iemand uit je omgeving ook te maken gehad met falende thuiszorg of ken je juist een instelling die het wel heel goed doet? Deel je ervaring hier!

49 reacties

Reputatie 7
De instelling die bij mijn moeder thuiszorg verleent heeft lange tijd onder verscherpt toezicht gestaan, ik vind het zelf nog steeds niet veel beter. Gisteren weer de zorgmap nagekeken, ik zie dat er soms gewoon dingen worden ingevuld die niet kloppen. Er is een enorm personeelstekort, een vriendin werkt er parttime maar meestal komt het erop neer dat ze volledige weken werkt. Als ik aangeef wat er niet klopt gaan mijn opmerkingen het ene oor in en het andere uit, ze gaan gewoon hun eigen gang. Als ik nou iedere dag aan de telefoon zou hangen was het een ander geval maar als ik een heel enkele keer iets doorgeef, bijvoorbeeld dat ze tussen de middag geen vier boterhammen moeten klaarmaken omdat ik weet dat de helft in de vuilnisbak belandt wordt dat genegeerd. Gevolg is dat mijn moeder halverwege de week zonder brood zit, dat ligt allemaal in de vuilnisbak en dan bellen ze mij op om te vragen of ik brood wil halen, ze denken waarschijnlijk dat ik om de hoek woon. Er zijn wel meer dingen maar die vergroten mijn herkenbaarheid.
Reputatie 2
Badge +1
Dank je wel voor het delen van jouw ervaringen!

Als je nog meer ervaringen hebt, maar deze niet zo herkenbaar op de community wilt delen, dan kun je jouw ervaringen melden in het Meldpunt Thuiszorg. Daar zijn de meldingen niet zichtbaar voor anderen.
Reputatie 7
Badge +6
Ik krijg sterk de indruk dat al die controle-instanties die er zijn van ' Den Haag ' opdracht hebben gehad om niet streng op te treden als er is niet deugt tenzij het echt de spuigaten uit loopt . Vooropgesteld , dat ze passende en effectieve machtsmiddelen hebben . Aan tandeloze tijgers hebben we ook niet veel . Veel problemen hebben ook te maken met het Haagse beleid . Dus eigenlijk niet zo vreemd he? Wie goed opgelet heeft , ziet dit beleid ook bij andere waakhonden .
Reputatie 7
Ik had een heel stuk getypt in de computer maar die kreeg het te warm, hij sloeg uit. Als het niet weg is plaats ik het later.
Reputatie 7
Ik probeer het nog een keer.
Wat de hygiëneregels betreft nemen de thuiszorgmedewerkers het ook niet zo nauw. Ze komen van een buurvrouw een eind verderop of van een andere verdieping, maken daar het één en ander klaar misschien, gaan met de lift naar de volgende verdieping, komen bij mijn moeder, duiken de keuken in en maken een paar boterhammetjes klaar voor de lunch. Handen wassen is er niet bij. Een tijdje terug kwam er iemand toen ik zelf net binnen was, ik was de schone was aan het opruimen. Even later liep ik naar de keuken en daar stond die dame lekker haar vingers af te likken, beetje onsmakelijk als je met iemand's lunch bezig bent. Misschien had ze even van tevoren iemand met incontinentiemateriaal geholpen of een vuilniszak weggegooid. Het zelfde 's avonds met medicijnen, die komen in een rol, ze maken het zakje open, peuteren met al dan niet gewassen handen de pillen eruit en geven ze aan met een glas water. Dat ze het druk hebben weet ik maar geef die mensen dan een flesje met ontsmettingsmiddel mee, dat gaat sneller. Wel handcrème bijleveren want het spul dat ze gebruiken bevat dacht ik 80 % alcohol.
Reputatie 1
Badge
Helaas is niet overal de thuiszorg die geleverd wordt perfect. Toch vind ik het een nogal tendentieus en zeer eenzijdig artikel, waarmee de Consumentenbond voorbij gaat aan al die duizenden werkers in de thuiszorg die keihard hun best doen om in moeilijke omstandigheden (hoge werkdruk, groot personeelsgebrek) zo goed mogelijk zorg te bieden. Ik vind het erg oneerlijk van de Consumentenbond, dat ze geen transparante informatie geeft. Namelijk, dat ze alleen maar hebben gekeken naar het rapport van de inspectie, dat specifiek gaat over een kleine groep van thuiszorgorganisaties, die nog nieuw op de markt zijn. Er zijn tal van ervaren organisaties, waar de zaken veel beter op orde zijn. Door nu enkele zwakkelingen uit te vergroten, plaatst de Consumentenbond de hele sector in een kwaad daglicht. Daarmee draagt ze er niet aan bij, dat er meer interesse komt van potentiële thuiszorgwerkers om ook de zorg in te gaan. Als ze alleen maar de zwarte piet toegeschoven krijgen, ondermijnt dat vooraf de lust om de schouders er onder te zetten. Daarmee vind ik de Consumentenbond schuldig aan het verergeren van de situatie, waardoor het nog moeilijker wordt om de thuiszorg te kunnen verbeteren.
Het zou de Consumentenbond sieren als zij haar excuses aanbiedt aan al die duizenden werkers in de thuiszorg, die zich enorm inspannen voor de mensen die hun zorg zo hard nodig hebben. En ik hoop dat in de toekomst de Consumentenbond niet meer zulke eenzijdige berichtgeving de wereld in stuurt met koppen die een verkeerd beeld van de totale situatie geven.

Degenen die van dit meldpunt van de consumentbond gebruik willen maken, zou ik willen adviseren om niet alleen hun ervaringen hier te melden, maar juist ook bij de thuiszorgorganisatie die het betreft. Die zal dan in veel gevallen veel eerder aan verbeteringen kunnen werken.
Reputatie 7
Badge +6
Ik weet zeker dat ook de Consumentenbond heel goed weet , dat de meeste medewerkers hun uiterste best blijven doen , ook als ze in onmogelijke en onwerkbare posities zijn gedwongen . Deze krijgen echt niet de zwarte piet toegeschoven en ze krijgen en verdienen groot respect voor hun inzet. Tegelijkertijd mogen al diegenen , die de oorzaak zijn dat het zo ver heeft kunnen komen , zich diep schamen. Wie dat zijn , mag iedereen zelf bedenken.
Reputatie 7
@T.R. De organisatie (eerst waren het er twee) waarmee ik te maken heb is héél groot, die staat overigens niet in de lijst.

Ik neem aan dat iedereen die een melding maakt de betreffende instelling vermeldt, anders zou die melding immers geen zin hebben.
Reputatie 1
Badge
Helaas is niet overal de thuiszorg die geleverd wordt perfect. Toch vind ik het een nogal enz

Hartelijk dank voor je reflectie.
Ik zit de berichten en het stuk met gekromde tenen te lezen.
Op deze manier krijgen de mensen een indruk die helaas ook onterecht kan zijn.
Ik werk voor een thuiszorgorganisatie die zeer bewust bezich zijn met de regelgeving en zijn gestelde eisen.
Ook werk ik met collega's verzorgende en verpleegkundige die buiten dat ze vakkundig zijn vooral niet vergeten te zorgen met hun hart.
Iemand gaat heus niet de zorg in voor het geld maar omdat ze graag iets voor een ander willen betekenen en dat wordt wel eens vergeten.
Daarom is het dus zuur als er over DE thuiszorgmedewerker gesproken wordt.
DE thuiszorgmedewerker bestaat niet.
Reputatie 7
@M. Timmers , wat heeft het quoten van het stukje van T.R. hier voor nut?
Reputatie 1
Badge
@M. Timmers , wat heeft het quoten van het stukje van T.R. hier voor nut?
Soms is snel reageren te snel 😉
Reputatie 7
Dat komt me bekend voor, ik klik soms ook te snel en dan ontbreekt er iets.
Reputatie 1
Badge
Dat komt me bekend voor, ik klik soms ook te snel en dan ontbreekt er iets.
klopt, ik reageer normaal ook niet op zo'n quote maar sommige opmerkingen die raken mij.
Reputatie 7
Ik zie niet dat het expliciet gaat om de medewerkers van de thuiszorgorganisaties oftewel de spreekwoordelijke handen aan het bed. Het zijn de leidinggevenden van de organisaties die hun zaken dikwijls niet op orde hebben en dat gaat ten koste van de medewerkers. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Wat ook niet onbelangrijk is, is een goed team maar dat is niet af te dwingen. Een vriendin werkt als verpleegkundige (psychiatrisch) bij een zorginstelling, ze krijgt een keurig rooster, werkt twee dagen van 07.00 tot 15.00, krijgt een tekefoontje als ze net thuis is met de mededeling dat het rooster is gewijzigd en dat ze vannacht dienst heeft, of ze komt uit de nachtdienst, probeert een paar uur te slapen en wordt gebeld omdat er een tussentijdse vergadering is ingepland om 14.00. Dan zit het toch in de structuur van zo'n organisatie fout. Het heeft trouwens niets met de vakantietijd te maken. Er worden ook mensen ingezet die niet gekwalificeerd zijn voor het werk dat ze doen, dat las ik in een rapport over een andere zorginstelling maar dat zal niet de enige zijn waar op die manier wordt gewerkt. Een verzorgende is nog geen verpleegkundige en leerlingen en stagiairs laat je na twee weken niet alleen voor een cliënt zorgen, zeker niet douchen of medicijnen aanreiken, een boterham klaarmaken en koffie zetten, ok maar de andere dingen alleen onder toezicht. Voor het salaris hoef je het inderdaad niet te doen. in één van de inrichtingen waar ik kort (drie maanden) mee te maken had deden vrijwilligers soms werk dat ze absoluut niet mochten doen, zoals werken met een tillift en een speciaal ding waarmee je iemand die invalide is op het toilet helpt, ook een soort tillift maar een beetje anders. Het zijn allemaal speciale handelingen. Toezicht was er niet.
Ik vind het jammer dat het nu lijkt alsof alle thuiszorgorganisaties falen. Ik denk dat er verder gekeken moet worden dan het westen van het land. Ik vind het artikel consumentbond onwaardig.
Of je doet goed landelijk onderzoek of je vermeldt in je titel de regio die onderzocht is. En dan alles onderzoeken! Dankzij alle bezuinigingen in de gezondheidszorg is ook in deze sector personeelstekort een heel groot probleem. En volgens voorgaande schrijver zou het dan in de organisatie niet goed zitten. Nou ik zou zeggen welkom in de wereld van de gezondheidszorg waar dit door een chronisch personeelstekort zeer regelmatig voorkomt dat mensen gebeld worden om extra diensten te doen.
11 dagen thuis val van de fiets...heb folders via mail gehad...thuiszorg faalt lees ik hier...laat ze eerst komen dan ga ik zien. Ben alleen thuis met dubbele enkelbreuk. Schroef erin de eerste 6 weken niet belasten. Rolstoel, krukken..is dit gebruikelijk dat je zo lang moet wachten?? Heb er eerder nog nooit (gelukkig) gebruik van gemaakt...maar mensen zo lang laten wachten??
Reputatie 1
Badge
Helemaal mee eens, niet alles over één kam scheren en gedegen onderzoek is van groot belang.
Vooral in deze roerige tijd van personeels tekort. Soms moet je roeien met de riemen die je hebt.
Maar ik weet dat de harde werkers gedemotiveerd worden als er nog meer negatieve input komt.
Door alle grote veranderingen die de instellingen verplicht moesten ondergaan zijn ze uit hun balans gehaald.
De inspectie had moeten zorgen dat voor de veranderingen begonnen HUN zaakjes op orde waren.
Nu zijn de hardwerkende 'Zusters en Broeders" en de cliënten de dupe want ZIJ willen wel.
Maar waarde collega's laat je niet gek maken, doe wat je geleerd is en doe het met een warm hart, want dat was toch de reden dat je de zorg in bent gegaan. Maar vooral wees verantwoord bezig.
Succes en sterkte voor de mensen die het zwaar hebben 🌻
Reputatie 1
Badge
Het zijn de leidinggevenden van de organisaties die hun zaken dikwijls niet op orde hebben en dat gaat ten koste van de medewerkers.
Mag ik vragen waar u dat op baseert? Kunt u concrete bronnen en situaties noemen waaruit blijkt dat het overal zo slecht gesteld is? Of begeeft u zich, zoals zovelen, op het pad van de 'algemene roeptoeterij', waarop men op de wijs van 'Hendrik Haan heeft de kraan open laten staan' elkaar napraat en de zaken steeds verder aandikt? Ongetwijfeld zullen er leidinggevenden zijn die niet alle zaken goed op orde hebben, maar betekent dat dan ongenuanceerd dat 'DE leidinggevenden van DE organisaties hun zaken DIKWIJLS' niet op orde hebben?
Laten we er voor waken, om niet net als de Consumentenbond in dit artikel, ongenuanceerd de problematiek te benaderen, en op basis van enkele voorbeelden een hele sector in een kwaad daglicht te zetten. Durven we de situatie eerlijk onder ogen te zien? En daarbij niet alleen de gebreken eerlijk te benoemen, maar ze ook tegen het licht te houden van wat er wel degelijk goed gaat? Of blijven we liever van die Nederlanders die als beste stuurlui aan de wal alleen maar zitten klagen en met de vingers naar anderen wijzen?
Reputatie 7
Ik kan de bronnen en de mensen stuk voor stuk met name noemen, ze staan allemaal in mijn dossier maar de wet verbiedt dat. Anders zou ik je graag van dienst zijn. Ik zit hier niet een beetje op mijn duim te zuigen maar spreek helaas uit ervaring, ook al betreft het niet mezelf maar mijn moeder, mijn schoonmoeder zaliger en nog twee andere naaste, inmiddels ook zaliger, familieleden. Ik heb meerdere gesprekken gevoerd over bepaalde handelwijzen en over hygiëne (een afdeling was voor bezoek gesloten vanwege het Noro virus maar de verplegers en verzorgers liepen voortdurend heen en weer, zo de keuken in, ik heb er maar zelden iemand zijn of haar handen zien wassen, liftknopjes, de lift komt vlak bij de keuken uit, zijn ook vies.)
Het lijkt wel of je je persoonlijk aangevallen voelt. Ik heb na een operatie zelf zes weken in een zorghotel gebivakkeerd en dat was uitstekend, misschien omdat daar sprake was van een gedeeltelijke zelfregulering en omdat de onderlinge verhoudingen goed waren, dat is ook weleens anders.
Reputatie 1
Badge

Het lijkt wel of je je persoonlijk aangevallen voelt.


Mevrouw Jones, ik voel me niet persoonlijk aangevallen. Het spijt me dat u negatieve ervaringen heeft. Was dat allemaal in de thuiszorg, ook met dat norovirus en die vieze liftknopjes? Of haalt u nu ook allerlei andere zaken uit ‘uw dossier’ erbij?

U zult niet van mij horen dat er in de zorg geen fouten worden gemaakt. En u zult zeker niet van mij horen dat die goed gepraat of afgezwakt moeten worden. Maar het dringt blijkbaar niet tot u door dat ik hier pleit voor meer nuance. Een kop met ‘Falende Thuiszorg’, gebaseerd op een zeer beperkt en zelfs verouderd onderzoek, stelt een hele sector in een kwaad daglicht, alsof alles daar kommer en kwel is. Dat doet m.i. geen recht aan de werkelijkheid, en ik neem het de Consumentenbond kwalijk dat zij op deze wijze aan populistische stemmingsmakerij doet. Het is daarmee wel heel makkelijk om de klagers op de hand te krijgen, maar of dat nu zo constructief is?

Zou het niet beter zijn als de Consumentenbond een eerlijk en gebalanceerd beeld van de situatie schetst? Zonder fouten te verdoezelen, maar ook zonder de vele hardwerkende zorgmedewerkers te kort te doen? Dat werkt volgens mij veel minder demotiverend en ondermijnend, en kan daardoor meer bijdragen aan verbeteringen.
Reputatie 7
@ T.R. Het Noro virus heerste in een instelling waar mijn moeder revalideerde na een delier maar ze kreeg al daarvoor en daarna thuiszorg van de zelfde organisatie.
Het publiceren van het onderhavige rapport is mijns inziens geen stemmingmakerij, het kan mensen wel aan het denken zetten voor ze met een bepaalde instelling in zee gaan. Die instellingen weten zelf ook wat er wordt gepubliceerd, dat zou de aanzet moeten zijn om het beter te gaan doen en zo niet dan zijn de gevolgen voor de betreffende instelling.
Als ik in een rapport lees dat bij instelling X de patiëntendossiers na een jaar nog steeds niet op orde zijn lijkt het me dat er toch iets mis is.
In de zorgmap van mijn moeder staan ook aantekeningen die niet kloppen, ze zou bijv. om 09.00 onder de douche geholpen zijn en aangekleed, maar om 09.30 kwam ik binnen en zag mijn moeder in nachthemd achter een kop koffie, ze zat op de dame van de douchebeurt te wachten. Dat is meerdere keren gebeurd en aan de paraaf en het handschrift te zien bij verschillende hulpen. Ze zal zich echt niet opnieuw uitkleden als ze net onder de douche is geweest en zich heeft aangekleed, daarvoor heeft ze geen energie. Ook het consequent klaarmaken van teveel boterhammen voor de lunch irriteert me, de helft verdwijnt in de vuilnisbak, iedere dag weer. Ik heb het opgegeven er iets van te zeggen voedselverspilling en kapitaalvernietiging lijken tegenwoordig normaal te zijn.
Reputatie 2
Badge +1
Wij geloven zeker dat veel medewerkers in de thuiszorg hun werk met inzet en overgave doen. Het onderzoek gaat daar ook niet over. Het is wel zorgelijk dat veel thuiszorgorganisaties de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg niet op orde hebben en dat de inspectie hiertegen nauwelijks optreedt. Het niet voldoen aan de randvoorwaarden maakt het risico dat er iets mis gaat juist groter. En dat wil toch niemand?

Wij roepen de Inspectie en de minister van VWS daarom dringend op om in te grijpen, zodat thuiszorgorganisaties sneller alles op orde hebben. Het gaat tenslotte om kwetsbare mensen.

Wat zijn jouw ervaringen met de thuiszorg?
Reputatie 7
Ik geloof echt wel dat de medewerkers hun uiterste best doen maar als van bovenaf de structuur ontbreekt en men daardoor het overzicht kwijtraakt kun je je voor 1000 % inzetten maar dat werkt niet. Er is bij sommige instellingen een verloop van hier tot Tokyo, dat heeft tot gevolg dat een heleboel ervaren en gemotiveerde krachten vertrekken en verder gaan als ZZP'er. Ze komen dan soms terecht bij de instelling waar ze zijn vertrokken maar ze hebben dan dikwijls wel meer vrijheid waar het hun werk betreft. Een vriendin van me is een paar jaar geleden voor zichzelf begonnen, zij werkt soms ook voor haar oude "baas " maar wel tegen een betere vergoeding.
Reputatie 1
Badge
Wij geloven zeker dat veel medewerkers in de thuiszorg hun werk met inzet en overgave doen. Het onderzoek gaat daar ook niet over. Het is wel zorgelijk dat veel thuiszorgorganisaties de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg niet op orde hebben en dat de inspectie hiertegen nauwelijks optreedt. Het niet voldoen aan de randvoorwaarden maakt het risico dat er iets mis gaat juist groter. En dat wil toch niemand?

Wij roepen de Inspectie en de minister van VWS daarom dringend op om in te grijpen, zodat thuiszorgorganisaties sneller alles op orde hebben. Het gaat tenslotte om kwetsbare mensen.

Wat zijn jouw ervaringen met de thuiszorg?

@ Anniek CB: al om 11:31 vandaag, dus zeer ruim voor uw bovenstaande reactie, heeft de inspectie een antwoord gegeven op uw oproep: zie https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/08/06/reactie-op-onderzoek-consumentenbond-over-kwaliteit-thuiszorg
Waarom vermeldt u dat niet gewoon ook hier? Nu laat u het voorkomen of de inspectie nog steeds niets doet. Of kunt u het niet verkroppen dat ook de inspectie uw onderzoek niet genuanceerd vindt, omdat het niet over de thuiszorg in het algemeen gaat?

U zegt dat u gelooft dat veel medewerkers hun werk met inzet en overgave doen, en dat het onderzoek daar dan ook niet over gaat. Het zou de Consumentenbond sieren als zij alvorens dan een kop met 'Falende Thuiszorg' de wereld in te sturen, eerst eens even zou nadenken over wat dat voor impact heeft op al die hardwerkende medewerkers. Opnieuw wordt hun werk dan in een negatief daglicht geplaatst, ook al is dat niet uw bedoeling. Ik denk dat u als Consumentenbond een verantwoordelijkheid heeft om daar rekening mee te houden. Ik hoop dat de Consumentenbond in het vervolg de kwaliteit van dergelijke publicaties verbetert, om een reëler beeld van de werkelijkheid te schetsen en niet een hele sector onterecht beschuldigt. Ook door nu te verzwijgen dat de inspectie al gereageerd heeft, blijft u m.i. zich schuldig maken aan populistische stemmingsmakerij.
@T.R. Kun je wellicht ook onderbouwen dat het de kwaliteit in de thuiszorg best goed gaat. De inspectie legt namelijk wel uit dat de cijfers niet representatief zijn maar stelt er geen representatieve cijfers tegenover.

Reageer