Grote zorgen om falende thuiszorg

  • 2 August 2018
  • 49 reacties
  • 11151 Bekeken

Reputatie 2
Badge +1
Het klinkt best logisch: insuline en sondevoeding toedienen gebeurt alleen door thuiszorgmedewerkers die hiervoor geschoold zijn. Toch blijkt uit controles van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat dit lang niet altijd het geval is. Van de 50 organisaties die de inspectie in 2017 en 2018 bezocht, voldoen er 48 niet aan de 15 randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. Sommige organisaties voldoen zelfs aan geen enkele voorwaarde.

Gelukkig is er een toezichthouder, zou je denken. Jammer genoeg grijpt die nauwelijks in. De bedrijven die ondermaats presteren, krijgen eerst de tijd om te verbeteren. Maar als blijkt dat ze weinig tot zelfs helemaal geen vooruitgang boeken, worden ze overgedragen aan een andere afdeling binnen de inspectie waarna het hele proces opnieuw begint. Wij vinden dit onacceptabel. Weten wat voor consequenties dit heeft voor de zorg? Lees het volledige artikel over thuiszorg.

Bekijk welke thuiszorginstellingen er een potje van maken.

Heb jij of iemand uit je omgeving ook te maken gehad met falende thuiszorg of ken je juist een instelling die het wel heel goed doet? Deel je ervaring hier!

49 reacties

Reputatie 7
Kun je alles herleiden tot cijfertjes? Het lijkt me van niet, dan zou je iedere inwoner van Nederland gericht moeten vragen naar zijn of haar ervaringen. Er wordt doorgaans een enquête gehouden onder een representatief deel van de bevolking maar als het om pakweg 1000 mensen gaat op de 17.nogwat miljoen, hoe representatief is dat deel dan?
Badge +2
Terug naar de thuiszorg. 4 jaar geleden worden 800 thuiszorg medewerkers ontslagen ivm bezuinigingen. 3 jaar later is bij de resterende medewerkers de fut en de rek er uit, zorgverzekeraars voeren de regeldruk en de overheid de wetgevende druk op en dan constateren ze dat de thuiszorg niet deugd. Ik zie hier het bekende verhaal van de brugwachter in terug. Kortom de overheid en de zorgverzekeraar maken er een organisatorische bende van en de handen aan het bed doen het niet goed.
Zo jammer en zo onnodig.
Reputatie 7
Badge +7
Zullen we weer terug naar de kern van het verhaal: top of flop thuiszorginstellingen? 😉
Ronald en ik zullen het nooit eens worden. Kennelijk hangt onze wetenschapper van cijfertjes aan elkaar en ik kijk goed wat er om me heen gebeurt
....
En als mensen slecht en subjectief waarnemen, wie heeft dan objectieve statistieken gemaakt!Ik rapporteer op aantallen politie agenten en brandweerlieden, en de bedragen die daar aan worden uitgegeven. U beweert domweg dat er minder is uitgegeven en minder mensen werken. Die getallen zijn klinklare onzin, onjuist en niet waar.

Dus uw emotie zit u gewoon in de weg: dat maakt een beroerd slechte waarneming. U gaat ook niet in op het feit dat er historische ontwikkelingen nodig zijn om uw bewerkingen te kunnen ondersteunen: Als de bedragen zijn toegenomen, én het aantal personeelsleden, is domweg niet hard te maken -zonder nadere onderbouwing- dat dat alleen in rapportage is gaan zitten. En in het geval van politie is het aantal misdrijven op alle waarnemingen afgenomen: Dus méér mensen voor minder werk!

Dit zijn allemaal objectieve parameters en objectief is dus vast te stellen dat uw emotie het u moeilijk maakt om objectief te zijn.

Uiteraard zou je kunnen concluderen dat politie en brandweer minder efficient zijn gaan werken. En wellicht is dat ook zo, maar dan blijft de vraag: komt dat door de 'regeldruk' of zijn er andere factoren in het spel? In een in de automatisering bekend boek "The Mythical Man-Month" wordt vastgesteld dat het toevoegen van personeel paradoxaal genoeg een averechts effect kan hebben op de efficiency:

The Mythical Man-Month: Essays on Software Engineering is a book on software engineering and project management by Fred Brooks first published in 1975, with subsequent editions in 1982 and 1995. Its central theme is that "adding manpower to a late software project makes it later". This idea is known as Brooks' law, and is presented along with the second-system effect and advocacy of prototyping.


https://en.wikipedia.org/wiki/The_Mythical_Man-Month

En zou het toevoegen van nóg méér geld en personeel dus niet het gewenste effect sorteren...
Badge +2
Ronald en ik zullen het nooit eens worden. Kennelijk hangt onze wetenschapper van cijfertjes aan elkaar en ik kijk goed wat er om me heen gebeurt en welke consequenties daar aan vast hangen. Werk nu inmiddels 14 jaar in de zorg en zie daar hetzelfde. Veel bureel werk. Verantwoorden wat we eigenlijk heel graag zouden willen doe ( mensen verzorgen) maar dat niet kunnen vanwege het Papierwerk. Heb je een registratie te weinig opgemaakt, dan wordt je door de verzekeraar gekort. En als mensen slecht en subjectief waarnemen, wie heeft dan objectieve statistieken gemaakt!
Reputatie 7
Boa's die ten onrechte bij je thuis een bon uitschrijven is ook falende thuiszorg ..... @MrsJones 😄

🤣
Reputatie 7
Badge +6
Boa's die ten onrechte bij je thuis een bon uitschrijven is ook falende thuiszorg ..... @MrsJones 😄
Reputatie 7
Bij de politie wordt inderdaad heel veel papierwerk verricht. Ik heb goed contact met de wijkagent en dat had ik ook met de vorige wijkagenten. Ik kwam ook wel op het, inmiddels gesloten, bureau en in plaats van op straat te zijn waren de meeste agenten binnen, meestal achter de computer en dan zaten ze echt geen spelletje te doen. De wijkagent zie ik hier zelden, een enkele keer komen er twee agenten op een mountainbike langs en soms zie ik de bereden politie, misschien één keer per maand. Als de wijkagent één keer per dag een rondje maakt, of eigenlijk kan maken, is het veel maar zijn wijk is dan ook behoorlijk groot, een groot deel van de dag zit hij op het bureau processen verbaal op te maken, problemen van bewoners aan te horen om daar weer een verslag van te maken en dan blijft er weinig tijd voor het buitenwerk over. Het zou al een hoop tijd die beter kan worden besteed schelen als hij en zijn collega's alles zoveel mogelijk inspreken op een dictafoon en de gesproken tekst door een secretaresse laten uitwerken. Ze hoeven het dan alleen maar te controleren. De Hermandad kan daarvoor vast wel mensen aannemen die geen politie-opleiding hebben, een verklaring van goed gedrag en het opleggen van een zwijgplicht lijken me wel voldoende. We hebben wel de BOA's maar die werken van negen tot vijf, bovendien heb je daar niet zo veel aan, ze schrijven bekeuringen voor wildparkeerders en voor mensen die hun hond vijf meter los laten lopen, in discussie gaan is vaak lastig want de meesten spreken niet zo goed Nederlands. Hier mag je even voor de deur van het complex parkeren om zware dingen in en uit te laden of mensen die slecht ter been zijn af te zetten, dat is bekend maar er zijn telkens nieuwe BOA's die niet op de hoogte zijn en toch een bekeuring geven. Die moet je dan weer aanvechten, een heel gedoe. Ze hebben zelfs al verhuiswagens bekeurd.
Ging het eigenlijk niet over de falende thuiszorg?
Heb zelf 20 jaar bij de politie gewerkt. Heb nog veel contact met agenten uit de praktijk. Dus die cijfers zijn niet uit mijn duim gezogen, maar zijn cijfers uit de praktijk, dus de echte cijfers en niet de opgesmukte rommel uit statistieken.


Dus uit de duim gezogen. Helaas is het zo dat uitgebreid blijkt dat mensen slecht in staat zijn objectief waar te nemen, en dat pas sinds dat gestructureerd en georganiseerd gebeurt de voouitgang in allerlei sectoren van wetenschap met grote sprongen voor uit is gegaan.

En ja het is inderdaad zo dat de populistische parijen een hekel hebben aan wetenschap omdat de uitkomsten daarvan vaak niet overeenkomen met de onderbuikgevoelens. Ofwel:

The plural of anecdote is not data
Badge +2
Heb zelf 20 jaar bij de politie gewerkt. Heb nog veel contact met agenten uit de praktijk. Dus die cijfers zijn niet uit mijn duim gezogen, maar zijn cijfers uit de praktijk, dus de echte cijfers en niet de opgesmukte rommel uit statistieken.
@Martien van Hout zei:

Bijv. een buurtbrigadier/wijkagent kan maar 20% van zijn tijd daadwerkelijk met de fiets/auto zijn eigen wijk in. De andere 80% is vergaderen en noodhulp werken.
Kijk naar het takenveld van de brandweer is dat niet meer te vergelijken met 20 jaar geleden.
Hetzelfde geld in de zorg. Pak alleen de verplichte administratie er maar bij. Wat daar een tijd in gaat zitten.


Waar haal je deze getallen vandaan? Ook dat zijn populisistche "speaking points" maar worden niet onderbouwd. Iedereen knikt netjes mee maar ik zie die cijfres nergens: anders gezegd statistieken die uit een grote duim worden gezogen.

Daarnaast: Ook héb je een getal, dan moet je dat historisch bekijken: Als er al een getal is dat klopt, moet je ook onderbouwen dat die verhouding gewijzigd is terwijl de bestedingen niet evenredig zijn gestegen.

Kortom allemaal niet onderbouwde flauwekulcijfers: Ik heb de getallen van het CBS mét links waar komen die van jou vandaan?
Reputatie 7
Badge +6
Het gaat niet over de instellingen en medewerkers die hun werk goed doen . Die hoeven zich dus ook niet aangesproken te voelen. Degenen die er een puinhoop van maken des te meer. En vooral de controleurs , die keer op keer weigeren om meer te doen behalve waarschuwen. En inderdaad , het Haagse beleid van meer moeten doen voor mindergeld en taken bij Gemeenten leggen zonder het benodigde geld en ontbreken van expertise heeft de puinhoop flink verergerd.
Badge +2
Als je alleen naar de bedragen kijkt, lijkt daar niets mis mee, maar dat doen de meeste (politieke) partijen ook al, maar niemand durft het totale plaatje te benoemen. Als je het budget afzet tegen het aantal effectieve executieve medewerkers, of in de zorg de handen aan het bed en de (verplichte) taken die ze moeten uitvoeren, is het huilen met de pet op. Bijv. een buurtbrigadier/wijkagent kan maar 20% van zijn tijd daadwerkelijk met de fiets/auto zijn eigen wijk in. De andere 80% is vergaderen en noodhulp werken.
Kijk naar het takenveld van de brandweer is dat niet meer te vergelijken met 20 jaar geleden.
Hetzelfde geld in de zorg. Pak alleen de verplichte administratie er maar bij. Wat daar een tijd in gaat zitten. Slechte automatisering (veel 3 keer hetzelfde invullen in drie verschillende programma's voor een diversiteit aan verzekeringsmaatschappijen. Het zijn niet alleen kale cijfertjes, maar ook de werkdruk en de roosterdruk doordat de salarissen al jaren achterblijven. Jonge mensen kiezen liever een ander beroep omdat die beter betalen. Het totale plaatje is niet goed.
Het is jammer, dat hier alle thuishulp organisaties over 1 kam worden geschoren. Mijn vrouw werkt bij een hele grote organisatie in het westen van Nederland, die al tientallen jaren thuiszorg verleend.
Het werk verloopt volgens handboeken en vele regeltjes en het personeel wordt regelmatig opgeleid en bijgeschoold voor de functie die ze vervullen. Personeel wordt daarvoor ingezet waar ze in zijn opgeleid. Nu is deze organisatie heel groot en kan er geput worden uit een hele berg ervaring en mogelijkheden.
De laatste jaren is er onder druk van de regering veel veranderd in de thuiszorg en dat is bepaald niet positief uitgevallen. Mensen (gemeentes), die geen idee hebben, moeten bepalen wie wat voor zorg krijgt. Ook de thuiszorg “bedrijfjes” zijn uit de grond geschoten.
Het is niet vreemd, dat de kwaliteit van de thuiszorg achteruit loopt, maar ik ben ervan overtuigt, dat die grote organisatie wel op de juiste manier omgaat met de thuiszorg (eerder te veel regeltjes).

Kijk maar naar de politie, brandweerDit zijn de politieke strijdkreten van verschillende populistische partijen (en daar reken ik de SP overigens óók onder), maar in iedere geval voor deze volstrekt onjuist.

Geld aan politie uitgegeven: Toegenomen (ieder jaar!) van 2.221.000.000 euro 1996 naar 5.882.000.000 euro in 2016. Dus méér dan een verdubbeling in 20 jaar, terwijl de criminaliteit altijd maar blijft dalen! (Ook daar willen de verschillende populistische partijen overigens niet aan, die blijven het onveiligheids gevoel maar opstoken, want daar varen die wel bij, maar zoals de Hoogleraar Jan van Dijk aantoont zijn alle cijfers (geregistreerde criminaliteit maar óók enquetes (die meten welk percentage slachtoffer is geworden) qua trend internationaal gelijk).

Brandweer: Ook géén achteruitgang in het beroepspersoneel: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71482ned&D1=0-19&D2=0&D3=a&VW=T

Het aantal vrijwiligers is wel gedaald, maar dat heeft natuurlijk weer weinig met de uitgaven te maken... Die overigens zijn verdrievoudigd tussen 1996 en 2016
Badge +2
Wat ik zo gemeen vind van deze overheid is dat ze er zelf eerst een potje van maken door diverse organisaties tot de grond toe af te breken en dan vervolgens met een verwijzende vinger er naar te wijzen en zeggen dat ze het niet goed doen.
Kijk maar naar de politie, brandweer en ambulance zorg, onderwijs en ook de gezondheidszorg.
ongeveer 4 jaar geleden worden de medewerksters van de thuiszorg met honderden tegelijk ontslagen en nu hebben veel te weinig mensen. Die er nog zijn werken zich een slag in rondte en weten onderhand van gekkigheid niet meer hoe ze alle patiënten fatsoenlijk moeten helpen. Zeer onfatsoenlijk en ergerlijk on-integer. Er staat ons nog veel meer ellende te wachten. De ggz is ook helemaal uitgekleed, terwijl de cliënten zich opstapelen. Het toverwoord is nu thuis behandelen. In de shitomgeving waar ze psychotisch worden of door allerlei herbelevingen psychisch zwaar in de problemen terecht zijn gekomen, moet nu een verpleegkundige in het huis proberen er iets van te maken. Gevolg is in vele gevallen dat deze mensen ernstig verward allerlei raar gedrag laten zien, waarbij de uitgeklede politie interventies moet ondernemen, om deze mensen uit die omgeving te halen, waarna deze mensen als nog opgenomen moeten worden, waarbij in veel gevallen het verpleegkundig personeel beschadigd door deze groep cliënten. en er zijn al zo weinig ggz verpleegkundigen. Vele zijn de afgelopen jaren ontslagen, budgetten zijn wel tot 30% gekort. Niet echt een feestje allemaal. Als je daar tegen afzet dat er duizenden mensen uit Syrië naar Nederland zijn gekomen en deze mensen (veelal) met een PTSS onbehandeld de maatschappij in zijn gegaan, gaat het nog heel wat worden. En als er dan een financieel meevallertje van 2 miljard, moet het met duvel en geweld naar het bedrijfsleven. Misdadig vind ik dit.
Reputatie 4
Badge +5
Update 26/9: er volgen maatregelen om toezicht op thuiszorgorganisaties te verbeteren, zo kondigde het ministerie van VWS aan. De Consumentenbond is uiteraard blij met deze aankondiging. Ons volledige nieuwsbericht lees je hier.

Blijf je ervaringen met de thuiszorg met ons delen!
Reputatie 4
Badge +6
@MrsJones Met de eetlust van deze mensen was en is niet veel mis. Gezien de enorme hoeveelheden die hier thuis naar binnen gewerkt worden en werden. Het is de gezelligheid, de geur van lekker vers gekookt eten, zien eten wat doet eten. Een beetje rekening houden met voorkeuren en een lastig gebit. Kortom, de hele context waarbinnen de lust tot eten mensen vergaat of juist gestimuleerd wordt. Vandaar dat ik het aspect eenzaamheid er ook bij noem.
Reputatie 7
@Luctor ,
Het is niet altijd de thuiszorg die dit soort dingen verkeerd doet, sommige cliënten vertikken het gewoon om normaal te eten en dat kun je ze eigenlijk ook niet allemaal kwalijk nemen, er zijn heel veel demente of dementerende bejaarden en er zijn ook mensen, bejaard of niet bejaard, mensen met een handicap, die bijna niets lekker vinden. Dat zijn gewoon lastige eters (in mijn ogen) die je het nooit naar de zin kunt maken. Ouderen hebben over het algemeen dikwijls ook minder trek dan voorheen, hun smaak verandert.

Ik maak zelf maaltijden voor mijn moeder omdat ze die van Tafeltje Dekje en dergelijke niet te (vr)eten vindt. Die van de supermarkt zijn niet veel beter, wel veel zouter. Bij zo'n Tafeltje Dekje instelling kun je in ieder geval om dieetmaaltijden vragen, bij de supermarkt is dat moeilijk.

Er is echt heel wat concurrentie in die maaltijdenbranche, kijk maar eens op het Internet. Sommige bezorgen landelijk omdat ze in meer plaatsen zitten, andere alleen in de regio of in één stad maar je zult je verbazen over het aantal als je niet alleen landelijk maar ook regionaal gaat zoeken.

Als je toevallig van plan bent iets op te zetten met vrijwilligers, kijk even in je inbox. Dat is een beetje lang verhaal om hier neer te zetten.
Reputatie 4
Badge +6
In het verleden met de moeder van een vriend, mijn vader en op dit moment met mijn schoonmoeder loop ik aan tegen een grove onderschatting van het probleem van ondervoeding, met name ook door de thuiszorg (en in zorgcentra en ziekenhuizen).
De thuiszorg moet er op toezien dat de maaltijden (ook die van de supermarkt) in elk geval warm voor slechte eters op tafel gezet worden. Is deel van hun verantwoordelijkheid. Volgens een strak schema, ergens tussen 5 en 6. Maar ook de thuiszorg laat zich vaak misleiden door hoe dik iemand is.

De warme maaltijd is voor jong en oud een van de belangrijkste momenten van de dag.
Goed brood en beleg is trouwens ook niet te versmaden. Zie de leuke reclame van de NS die daar op inspeelt.
De gaarkeukens waar het tafeltje-dekje-eten wordt gemaakt doen hun werk niet goed.
Wat ik me afvraag is hoe de CB die buiten spel kan zetten of tenminste flinke concurrentie bezorgen. Misschien door de beste kant- en klaar-maaltijden uit de supermarkten te selecteren en daar over te publiceren. Die meestal ook thuis bezorgd kunnen worden. Al is magnetron-eten natuurlijk niets vergeleken bij vers gekookt. Misschien is per buurt iets te regelen. Dat iemand zich kan opgeven voor maaltijden die door goede buurtkoks worden gekookt. Waarbij je ook af en toe voor een paar mensen extra kookt die het bij jou komen opeten. Via de buurt-app. Over initiatieven die er zijn is vast een leuk Tv-programma te maken.

Mijn vader woonde 12 jaar in een zorgcentrum. Hij at destijds wekelijks bij ons en zat dan te bunkeren alsof hij een flinke achterstand had in te halen. En dat was ook zo.
Mijn schoonmoeder wil niet meer betalen voor de tafeltje-dek-je-prut. Ook zij dreigt ondervoed te raken. We laten haar 1 keer per week per toerbeurt bij elk van de kinderen eten. En dan wat meer koken wat mee naar huis kan voor in de magnetron.
Daarmee is zowel ondervoeding als eenzaamheid een beetje te bestrijden.

Vandaar mijn pleidooi om meer genuanceerde berichtgeving. Vandaar mijn verwijt dat de Consumentbond zich schuldig maakt aan populistische stemmingsmakerij door een ongenuanceerde kop als ‘Falende Thuiszorg’. Inderdaad, het is niet overal koek en ei in de zorg, er kunnen dingen beslist beter. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar kommer en kwel is. Juist van de Consumentenbond zou je gebalanceerde informatie verwachten, waarin een eerlijk totaalbeeld gegeven wordt.


Ik weet niet waar u die verwachting op baseert. De consumentenbond is een belangenorganisatie en net als bijvoorbeeld de vakbond ook geen oog heeft voor het maatschappelijk belang, dan spelen namelijk de belangen van werkgevers ook een rol, staat de consumentenbond voor het belang van de consumenten. Ze mogen niet liegen maar net als een advocaat zich niet geroepen voelt begrip te tonen voor de visie van de tegenpartij lijkt mij dat voor een belangenorganisatie ook niet zonder meer een gegeven.
Reputatie 1
Badge
@T.R.

Die waarderingen zijn inderdaad héél hoog. Weet u zeker dat dit representatieve cijfers zijn of moeten we dit vergelijken met "waarderingssites" waar men de negatieve reviews verwijderd en er zo altijd een positief beeld is?


Zorgkaart Nederland is een onafhankelijke site, die de cijfers en ervaringen niet manipuleert. Maar cijfers vertellen natuurlijk slechts een deel van het verhaal, de achterliggende toelichting kan soms veel meer zeggen. Daar kun je lezen waarom iemand een bepaald cijfer geeft. Van belang is wel te beseffen dat hier geen sprake is van objectieve beoordelingen op basis van normen, maar van subjectieve beleving op basis van persoonlijke ervaringen.

Die objectievere beoordeling kunt u wel vinden in de rapportages van de inspectie. Die beoordeelt de organisaties op basis van vastgestelde normen en professionele eisen, waarbij zwaar afgerekend kan worden op mogelijke risico’s. Dat geeft een ander beeld, vaak minder rooskleurig dan de persoonlijke beleving. Maar ook dan blijkt dat de algemene situatie er veel beter uitziet dan vanuit het door de Consumentenbond gehanteerde beperkte onderzoek onder 50 nieuwkomers.

Gelukkig weten de meeste medewerkers in de zorg best wel dat de soep niet zo heet gegeten hoeft te worden als bijvoorbeeld de Consumentenbond hem nu opdient. Maar toch zijn zij bijna altijd de eersten die de vragen van mensen krijgen, nadat dit zo in de publiciteit komt. En de gevolgen zijn de laatste jaren niet mis geweest. Door steeds maar weer de nadruk te leggen op wat er niet goed kan gaan, is er een enorme registratielast op de schouders van de medewerkers gelegd. Bij voorbaat is er sprake van wantrouwen, voorop wordt gezet dat men eerst maar eens moet bewijzen dat er wel goed gewerkt wordt. Als er nauwelijks goed nieuws gepubliceerd wordt (dat is commercieel niet interessant), maar steeds maar weer elk negatief feitje uitvergroot wordt, lijkt het of het in het algemeen heel slecht gesteld is in de zorg. En dat werkt hoe dan ook demotiverend voor degenen die enorm hun best doen. Ook al weten de meeste medewerkers dat ze het zich niet persoonlijk hoeven aan te trekken, voor buitenstaanders wordt daarmee een hele hoge drempel opgeworpen om zich te interesseren voor een baan in de zorg. En juist die nieuwe werkers zijn zo hard nodig. Zo’n ongenuanceerde publicatie van de Consumentbond heeft dan een zeer averechts effect.

Vandaar mijn pleidooi om meer genuanceerde berichtgeving. Vandaar mijn verwijt dat de Consumentbond zich schuldig maakt aan populistische stemmingsmakerij door een ongenuanceerde kop als ‘Falende Thuiszorg’. Inderdaad, het is niet overal koek en ei in de zorg, er kunnen dingen beslist beter. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar kommer en kwel is. Juist van de Consumentenbond zou je gebalanceerde informatie verwachten, waarin een eerlijk totaalbeeld gegeven wordt.
@T.R.
Die waarderingen zijn inderdaad héél hoog. Weet u zeker dat dit representatieve cijfers zijn of moeten we dit vergelijken met "waarderingssites" waar men de negatieve reviews verwijderd en er zo altijd een positief beeld is? Ik denk toch echt dat er voldoende geluiden in de samenleving zijn dat het echt niet allemaal koek en ei is in de thuiszorg en dan zijn negens en tienen wel héél hoge waarderingen en verwacht je eerder zeventjes en zesjes. Sterker als het allemaal zó fantastisch is kan ik uw oproep om toch vooral de gevoelen van de medewerkers te sparen helemaal niet begrijpen. Die gaan dan toch fluitend naar hun werk en weten wel beter?
Reputatie 1
Badge
@T.R. Kun je wellicht ook onderbouwen dat het de kwaliteit in de thuiszorg best goed gaat. De inspectie legt namelijk wel uit dat de cijfers niet representatief zijn maar stelt er geen representatieve cijfers tegenover.
U zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken op de onafhankelijke website van Zorgkaart Nederland, waar iedereen zijn ervaringen met een zorgaanbieder kan delen en een waardering daarover kan geven. Als u de zoekterm 'thuiszorg' opgeeft, kunt u zien dat er 3678 zorgaanbieders zijn in relatie tot thuiszorg: https://www.zorgkaartnederland.nl/?zoekterm=thuiszorg&p=1
Als het zo slecht zou zijn in de hele thuiszorgsector, zou dat in de ervaringen en waarderingen zeker zichtbaar moeten zijn. Voor zover ik kan zien, wordt de thuiszorg in het algemeen voldoende gewaardeerd.

U zou ook op de website van de inspectie kunnen kijken naar de rapporten die zij publiceert over de inspectiebezoeken, die zijn allemaal openbaar. Dan kunt u zien hoeveel thuiszorg aanbieders bezocht worden, en kunt u zien hoe die beoordeeld worden. Dat lijkt mij zeker representatief.
@T.R. Kun je wellicht ook onderbouwen dat het de kwaliteit in de thuiszorg best goed gaat. De inspectie legt namelijk wel uit dat de cijfers niet representatief zijn maar stelt er geen representatieve cijfers tegenover.

Reageer