Grote zorgen om falende thuiszorg

  • 2 August 2018
  • 49 reacties
  • 11151 Bekeken

Reputatie 2
Badge +1
Het klinkt best logisch: insuline en sondevoeding toedienen gebeurt alleen door thuiszorgmedewerkers die hiervoor geschoold zijn. Toch blijkt uit controles van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dat dit lang niet altijd het geval is. Van de 50 organisaties die de inspectie in 2017 en 2018 bezocht, voldoen er 48 niet aan de 15 randvoorwaarden voor veilige en goede zorg. Sommige organisaties voldoen zelfs aan geen enkele voorwaarde.

Gelukkig is er een toezichthouder, zou je denken. Jammer genoeg grijpt die nauwelijks in. De bedrijven die ondermaats presteren, krijgen eerst de tijd om te verbeteren. Maar als blijkt dat ze weinig tot zelfs helemaal geen vooruitgang boeken, worden ze overgedragen aan een andere afdeling binnen de inspectie waarna het hele proces opnieuw begint. Wij vinden dit onacceptabel. Weten wat voor consequenties dit heeft voor de zorg? Lees het volledige artikel over thuiszorg.

Bekijk welke thuiszorginstellingen er een potje van maken.

Heb jij of iemand uit je omgeving ook te maken gehad met falende thuiszorg of ken je juist een instelling die het wel heel goed doet? Deel je ervaring hier!

49 reacties

Reputatie 1
Badge
Helemaal mee eens, niet alles over één kam scheren en gedegen onderzoek is van groot belang.
Vooral in deze roerige tijd van personeels tekort. Soms moet je roeien met de riemen die je hebt.
Maar ik weet dat de harde werkers gedemotiveerd worden als er nog meer negatieve input komt.
Door alle grote veranderingen die de instellingen verplicht moesten ondergaan zijn ze uit hun balans gehaald.
De inspectie had moeten zorgen dat voor de veranderingen begonnen HUN zaakjes op orde waren.
Nu zijn de hardwerkende 'Zusters en Broeders" en de cliënten de dupe want ZIJ willen wel.
Maar waarde collega's laat je niet gek maken, doe wat je geleerd is en doe het met een warm hart, want dat was toch de reden dat je de zorg in bent gegaan. Maar vooral wees verantwoord bezig.
Succes en sterkte voor de mensen die het zwaar hebben 🌻
Reputatie 1
Badge
Helaas is niet overal de thuiszorg die geleverd wordt perfect. Toch vind ik het een nogal enz

Hartelijk dank voor je reflectie.
Ik zit de berichten en het stuk met gekromde tenen te lezen.
Op deze manier krijgen de mensen een indruk die helaas ook onterecht kan zijn.
Ik werk voor een thuiszorgorganisatie die zeer bewust bezich zijn met de regelgeving en zijn gestelde eisen.
Ook werk ik met collega's verzorgende en verpleegkundige die buiten dat ze vakkundig zijn vooral niet vergeten te zorgen met hun hart.
Iemand gaat heus niet de zorg in voor het geld maar omdat ze graag iets voor een ander willen betekenen en dat wordt wel eens vergeten.
Daarom is het dus zuur als er over DE thuiszorgmedewerker gesproken wordt.
DE thuiszorgmedewerker bestaat niet.
Reputatie 1
Badge
Helaas is niet overal de thuiszorg die geleverd wordt perfect. Toch vind ik het een nogal tendentieus en zeer eenzijdig artikel, waarmee de Consumentenbond voorbij gaat aan al die duizenden werkers in de thuiszorg die keihard hun best doen om in moeilijke omstandigheden (hoge werkdruk, groot personeelsgebrek) zo goed mogelijk zorg te bieden. Ik vind het erg oneerlijk van de Consumentenbond, dat ze geen transparante informatie geeft. Namelijk, dat ze alleen maar hebben gekeken naar het rapport van de inspectie, dat specifiek gaat over een kleine groep van thuiszorgorganisaties, die nog nieuw op de markt zijn. Er zijn tal van ervaren organisaties, waar de zaken veel beter op orde zijn. Door nu enkele zwakkelingen uit te vergroten, plaatst de Consumentenbond de hele sector in een kwaad daglicht. Daarmee draagt ze er niet aan bij, dat er meer interesse komt van potentiële thuiszorgwerkers om ook de zorg in te gaan. Als ze alleen maar de zwarte piet toegeschoven krijgen, ondermijnt dat vooraf de lust om de schouders er onder te zetten. Daarmee vind ik de Consumentenbond schuldig aan het verergeren van de situatie, waardoor het nog moeilijker wordt om de thuiszorg te kunnen verbeteren.
Het zou de Consumentenbond sieren als zij haar excuses aanbiedt aan al die duizenden werkers in de thuiszorg, die zich enorm inspannen voor de mensen die hun zorg zo hard nodig hebben. En ik hoop dat in de toekomst de Consumentenbond niet meer zulke eenzijdige berichtgeving de wereld in stuurt met koppen die een verkeerd beeld van de totale situatie geven.

Degenen die van dit meldpunt van de consumentbond gebruik willen maken, zou ik willen adviseren om niet alleen hun ervaringen hier te melden, maar juist ook bij de thuiszorgorganisatie die het betreft. Die zal dan in veel gevallen veel eerder aan verbeteringen kunnen werken.
Ik vind het jammer dat het nu lijkt alsof alle thuiszorgorganisaties falen. Ik denk dat er verder gekeken moet worden dan het westen van het land. Ik vind het artikel consumentbond onwaardig.
Of je doet goed landelijk onderzoek of je vermeldt in je titel de regio die onderzocht is. En dan alles onderzoeken! Dankzij alle bezuinigingen in de gezondheidszorg is ook in deze sector personeelstekort een heel groot probleem. En volgens voorgaande schrijver zou het dan in de organisatie niet goed zitten. Nou ik zou zeggen welkom in de wereld van de gezondheidszorg waar dit door een chronisch personeelstekort zeer regelmatig voorkomt dat mensen gebeld worden om extra diensten te doen.
Heb zelf 20 jaar bij de politie gewerkt. Heb nog veel contact met agenten uit de praktijk. Dus die cijfers zijn niet uit mijn duim gezogen, maar zijn cijfers uit de praktijk, dus de echte cijfers en niet de opgesmukte rommel uit statistieken.


Dus uit de duim gezogen. Helaas is het zo dat uitgebreid blijkt dat mensen slecht in staat zijn objectief waar te nemen, en dat pas sinds dat gestructureerd en georganiseerd gebeurt de voouitgang in allerlei sectoren van wetenschap met grote sprongen voor uit is gegaan.

En ja het is inderdaad zo dat de populistische parijen een hekel hebben aan wetenschap omdat de uitkomsten daarvan vaak niet overeenkomen met de onderbuikgevoelens. Ofwel:

The plural of anecdote is not data
Reputatie 7
Badge +6
Boa's die ten onrechte bij je thuis een bon uitschrijven is ook falende thuiszorg ..... @MrsJones 😄

Kijk maar naar de politie, brandweerDit zijn de politieke strijdkreten van verschillende populistische partijen (en daar reken ik de SP overigens óók onder), maar in iedere geval voor deze volstrekt onjuist.

Geld aan politie uitgegeven: Toegenomen (ieder jaar!) van 2.221.000.000 euro 1996 naar 5.882.000.000 euro in 2016. Dus méér dan een verdubbeling in 20 jaar, terwijl de criminaliteit altijd maar blijft dalen! (Ook daar willen de verschillende populistische partijen overigens niet aan, die blijven het onveiligheids gevoel maar opstoken, want daar varen die wel bij, maar zoals de Hoogleraar Jan van Dijk aantoont zijn alle cijfers (geregistreerde criminaliteit maar óók enquetes (die meten welk percentage slachtoffer is geworden) qua trend internationaal gelijk).

Brandweer: Ook géén achteruitgang in het beroepspersoneel: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71482ned&D1=0-19&D2=0&D3=a&VW=T

Het aantal vrijwiligers is wel gedaald, maar dat heeft natuurlijk weer weinig met de uitgaven te maken... Die overigens zijn verdrievoudigd tussen 1996 en 2016
@Martien van Hout zei:

Bijv. een buurtbrigadier/wijkagent kan maar 20% van zijn tijd daadwerkelijk met de fiets/auto zijn eigen wijk in. De andere 80% is vergaderen en noodhulp werken.
Kijk naar het takenveld van de brandweer is dat niet meer te vergelijken met 20 jaar geleden.
Hetzelfde geld in de zorg. Pak alleen de verplichte administratie er maar bij. Wat daar een tijd in gaat zitten.


Waar haal je deze getallen vandaan? Ook dat zijn populisistche "speaking points" maar worden niet onderbouwd. Iedereen knikt netjes mee maar ik zie die cijfres nergens: anders gezegd statistieken die uit een grote duim worden gezogen.

Daarnaast: Ook héb je een getal, dan moet je dat historisch bekijken: Als er al een getal is dat klopt, moet je ook onderbouwen dat die verhouding gewijzigd is terwijl de bestedingen niet evenredig zijn gestegen.

Kortom allemaal niet onderbouwde flauwekulcijfers: Ik heb de getallen van het CBS mét links waar komen die van jou vandaan?
Reputatie 4
Badge +5
Update 26/9: er volgen maatregelen om toezicht op thuiszorgorganisaties te verbeteren, zo kondigde het ministerie van VWS aan. De Consumentenbond is uiteraard blij met deze aankondiging. Ons volledige nieuwsbericht lees je hier.

Blijf je ervaringen met de thuiszorg met ons delen!
Reputatie 7
Ik had een heel stuk getypt in de computer maar die kreeg het te warm, hij sloeg uit. Als het niet weg is plaats ik het later.
Reputatie 7
Ik kan de bronnen en de mensen stuk voor stuk met name noemen, ze staan allemaal in mijn dossier maar de wet verbiedt dat. Anders zou ik je graag van dienst zijn. Ik zit hier niet een beetje op mijn duim te zuigen maar spreek helaas uit ervaring, ook al betreft het niet mezelf maar mijn moeder, mijn schoonmoeder zaliger en nog twee andere naaste, inmiddels ook zaliger, familieleden. Ik heb meerdere gesprekken gevoerd over bepaalde handelwijzen en over hygiëne (een afdeling was voor bezoek gesloten vanwege het Noro virus maar de verplegers en verzorgers liepen voortdurend heen en weer, zo de keuken in, ik heb er maar zelden iemand zijn of haar handen zien wassen, liftknopjes, de lift komt vlak bij de keuken uit, zijn ook vies.)
Het lijkt wel of je je persoonlijk aangevallen voelt. Ik heb na een operatie zelf zes weken in een zorghotel gebivakkeerd en dat was uitstekend, misschien omdat daar sprake was van een gedeeltelijke zelfregulering en omdat de onderlinge verhoudingen goed waren, dat is ook weleens anders.
Reputatie 7
Ik geloof echt wel dat de medewerkers hun uiterste best doen maar als van bovenaf de structuur ontbreekt en men daardoor het overzicht kwijtraakt kun je je voor 1000 % inzetten maar dat werkt niet. Er is bij sommige instellingen een verloop van hier tot Tokyo, dat heeft tot gevolg dat een heleboel ervaren en gemotiveerde krachten vertrekken en verder gaan als ZZP'er. Ze komen dan soms terecht bij de instelling waar ze zijn vertrokken maar ze hebben dan dikwijls wel meer vrijheid waar het hun werk betreft. Een vriendin van me is een paar jaar geleden voor zichzelf begonnen, zij werkt soms ook voor haar oude "baas " maar wel tegen een betere vergoeding.
Reputatie 1
Badge
Het zijn de leidinggevenden van de organisaties die hun zaken dikwijls niet op orde hebben en dat gaat ten koste van de medewerkers.
Mag ik vragen waar u dat op baseert? Kunt u concrete bronnen en situaties noemen waaruit blijkt dat het overal zo slecht gesteld is? Of begeeft u zich, zoals zovelen, op het pad van de 'algemene roeptoeterij', waarop men op de wijs van 'Hendrik Haan heeft de kraan open laten staan' elkaar napraat en de zaken steeds verder aandikt? Ongetwijfeld zullen er leidinggevenden zijn die niet alle zaken goed op orde hebben, maar betekent dat dan ongenuanceerd dat 'DE leidinggevenden van DE organisaties hun zaken DIKWIJLS' niet op orde hebben?
Laten we er voor waken, om niet net als de Consumentenbond in dit artikel, ongenuanceerd de problematiek te benaderen, en op basis van enkele voorbeelden een hele sector in een kwaad daglicht te zetten. Durven we de situatie eerlijk onder ogen te zien? En daarbij niet alleen de gebreken eerlijk te benoemen, maar ze ook tegen het licht te houden van wat er wel degelijk goed gaat? Of blijven we liever van die Nederlanders die als beste stuurlui aan de wal alleen maar zitten klagen en met de vingers naar anderen wijzen?
Reputatie 1
Badge
Wij geloven zeker dat veel medewerkers in de thuiszorg hun werk met inzet en overgave doen. Het onderzoek gaat daar ook niet over. Het is wel zorgelijk dat veel thuiszorgorganisaties de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg niet op orde hebben en dat de inspectie hiertegen nauwelijks optreedt. Het niet voldoen aan de randvoorwaarden maakt het risico dat er iets mis gaat juist groter. En dat wil toch niemand?

Wij roepen de Inspectie en de minister van VWS daarom dringend op om in te grijpen, zodat thuiszorgorganisaties sneller alles op orde hebben. Het gaat tenslotte om kwetsbare mensen.

Wat zijn jouw ervaringen met de thuiszorg?

@ Anniek CB: al om 11:31 vandaag, dus zeer ruim voor uw bovenstaande reactie, heeft de inspectie een antwoord gegeven op uw oproep: zie https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2018/08/06/reactie-op-onderzoek-consumentenbond-over-kwaliteit-thuiszorg
Waarom vermeldt u dat niet gewoon ook hier? Nu laat u het voorkomen of de inspectie nog steeds niets doet. Of kunt u het niet verkroppen dat ook de inspectie uw onderzoek niet genuanceerd vindt, omdat het niet over de thuiszorg in het algemeen gaat?

U zegt dat u gelooft dat veel medewerkers hun werk met inzet en overgave doen, en dat het onderzoek daar dan ook niet over gaat. Het zou de Consumentenbond sieren als zij alvorens dan een kop met 'Falende Thuiszorg' de wereld in te sturen, eerst eens even zou nadenken over wat dat voor impact heeft op al die hardwerkende medewerkers. Opnieuw wordt hun werk dan in een negatief daglicht geplaatst, ook al is dat niet uw bedoeling. Ik denk dat u als Consumentenbond een verantwoordelijkheid heeft om daar rekening mee te houden. Ik hoop dat de Consumentenbond in het vervolg de kwaliteit van dergelijke publicaties verbetert, om een reëler beeld van de werkelijkheid te schetsen en niet een hele sector onterecht beschuldigt. Ook door nu te verzwijgen dat de inspectie al gereageerd heeft, blijft u m.i. zich schuldig maken aan populistische stemmingsmakerij.
Reputatie 1
Badge
@T.R. Kun je wellicht ook onderbouwen dat het de kwaliteit in de thuiszorg best goed gaat. De inspectie legt namelijk wel uit dat de cijfers niet representatief zijn maar stelt er geen representatieve cijfers tegenover.
U zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken op de onafhankelijke website van Zorgkaart Nederland, waar iedereen zijn ervaringen met een zorgaanbieder kan delen en een waardering daarover kan geven. Als u de zoekterm 'thuiszorg' opgeeft, kunt u zien dat er 3678 zorgaanbieders zijn in relatie tot thuiszorg: https://www.zorgkaartnederland.nl/?zoekterm=thuiszorg&p=1
Als het zo slecht zou zijn in de hele thuiszorgsector, zou dat in de ervaringen en waarderingen zeker zichtbaar moeten zijn. Voor zover ik kan zien, wordt de thuiszorg in het algemeen voldoende gewaardeerd.

U zou ook op de website van de inspectie kunnen kijken naar de rapporten die zij publiceert over de inspectiebezoeken, die zijn allemaal openbaar. Dan kunt u zien hoeveel thuiszorg aanbieders bezocht worden, en kunt u zien hoe die beoordeeld worden. Dat lijkt mij zeker representatief.
Reputatie 1
Badge
@T.R.

Die waarderingen zijn inderdaad héél hoog. Weet u zeker dat dit representatieve cijfers zijn of moeten we dit vergelijken met "waarderingssites" waar men de negatieve reviews verwijderd en er zo altijd een positief beeld is?


Zorgkaart Nederland is een onafhankelijke site, die de cijfers en ervaringen niet manipuleert. Maar cijfers vertellen natuurlijk slechts een deel van het verhaal, de achterliggende toelichting kan soms veel meer zeggen. Daar kun je lezen waarom iemand een bepaald cijfer geeft. Van belang is wel te beseffen dat hier geen sprake is van objectieve beoordelingen op basis van normen, maar van subjectieve beleving op basis van persoonlijke ervaringen.

Die objectievere beoordeling kunt u wel vinden in de rapportages van de inspectie. Die beoordeelt de organisaties op basis van vastgestelde normen en professionele eisen, waarbij zwaar afgerekend kan worden op mogelijke risico’s. Dat geeft een ander beeld, vaak minder rooskleurig dan de persoonlijke beleving. Maar ook dan blijkt dat de algemene situatie er veel beter uitziet dan vanuit het door de Consumentenbond gehanteerde beperkte onderzoek onder 50 nieuwkomers.

Gelukkig weten de meeste medewerkers in de zorg best wel dat de soep niet zo heet gegeten hoeft te worden als bijvoorbeeld de Consumentenbond hem nu opdient. Maar toch zijn zij bijna altijd de eersten die de vragen van mensen krijgen, nadat dit zo in de publiciteit komt. En de gevolgen zijn de laatste jaren niet mis geweest. Door steeds maar weer de nadruk te leggen op wat er niet goed kan gaan, is er een enorme registratielast op de schouders van de medewerkers gelegd. Bij voorbaat is er sprake van wantrouwen, voorop wordt gezet dat men eerst maar eens moet bewijzen dat er wel goed gewerkt wordt. Als er nauwelijks goed nieuws gepubliceerd wordt (dat is commercieel niet interessant), maar steeds maar weer elk negatief feitje uitvergroot wordt, lijkt het of het in het algemeen heel slecht gesteld is in de zorg. En dat werkt hoe dan ook demotiverend voor degenen die enorm hun best doen. Ook al weten de meeste medewerkers dat ze het zich niet persoonlijk hoeven aan te trekken, voor buitenstaanders wordt daarmee een hele hoge drempel opgeworpen om zich te interesseren voor een baan in de zorg. En juist die nieuwe werkers zijn zo hard nodig. Zo’n ongenuanceerde publicatie van de Consumentbond heeft dan een zeer averechts effect.

Vandaar mijn pleidooi om meer genuanceerde berichtgeving. Vandaar mijn verwijt dat de Consumentbond zich schuldig maakt aan populistische stemmingsmakerij door een ongenuanceerde kop als ‘Falende Thuiszorg’. Inderdaad, het is niet overal koek en ei in de zorg, er kunnen dingen beslist beter. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar kommer en kwel is. Juist van de Consumentenbond zou je gebalanceerde informatie verwachten, waarin een eerlijk totaalbeeld gegeven wordt.
Reputatie 1
Badge
@M. Timmers , wat heeft het quoten van het stukje van T.R. hier voor nut?
Soms is snel reageren te snel 😉
Reputatie 1
Badge
Dat komt me bekend voor, ik klik soms ook te snel en dan ontbreekt er iets.
klopt, ik reageer normaal ook niet op zo'n quote maar sommige opmerkingen die raken mij.
@T.R. Kun je wellicht ook onderbouwen dat het de kwaliteit in de thuiszorg best goed gaat. De inspectie legt namelijk wel uit dat de cijfers niet representatief zijn maar stelt er geen representatieve cijfers tegenover.
@T.R.
Die waarderingen zijn inderdaad héél hoog. Weet u zeker dat dit representatieve cijfers zijn of moeten we dit vergelijken met "waarderingssites" waar men de negatieve reviews verwijderd en er zo altijd een positief beeld is? Ik denk toch echt dat er voldoende geluiden in de samenleving zijn dat het echt niet allemaal koek en ei is in de thuiszorg en dan zijn negens en tienen wel héél hoge waarderingen en verwacht je eerder zeventjes en zesjes. Sterker als het allemaal zó fantastisch is kan ik uw oproep om toch vooral de gevoelen van de medewerkers te sparen helemaal niet begrijpen. Die gaan dan toch fluitend naar hun werk en weten wel beter?

Vandaar mijn pleidooi om meer genuanceerde berichtgeving. Vandaar mijn verwijt dat de Consumentbond zich schuldig maakt aan populistische stemmingsmakerij door een ongenuanceerde kop als ‘Falende Thuiszorg’. Inderdaad, het is niet overal koek en ei in de zorg, er kunnen dingen beslist beter. Maar dat wil niet zeggen dat het alleen maar kommer en kwel is. Juist van de Consumentenbond zou je gebalanceerde informatie verwachten, waarin een eerlijk totaalbeeld gegeven wordt.


Ik weet niet waar u die verwachting op baseert. De consumentenbond is een belangenorganisatie en net als bijvoorbeeld de vakbond ook geen oog heeft voor het maatschappelijk belang, dan spelen namelijk de belangen van werkgevers ook een rol, staat de consumentenbond voor het belang van de consumenten. Ze mogen niet liegen maar net als een advocaat zich niet geroepen voelt begrip te tonen voor de visie van de tegenpartij lijkt mij dat voor een belangenorganisatie ook niet zonder meer een gegeven.
Reputatie 7
Badge +6
Ik krijg sterk de indruk dat al die controle-instanties die er zijn van ' Den Haag ' opdracht hebben gehad om niet streng op te treden als er is niet deugt tenzij het echt de spuigaten uit loopt . Vooropgesteld , dat ze passende en effectieve machtsmiddelen hebben . Aan tandeloze tijgers hebben we ook niet veel . Veel problemen hebben ook te maken met het Haagse beleid . Dus eigenlijk niet zo vreemd he? Wie goed opgelet heeft , ziet dit beleid ook bij andere waakhonden .
Reputatie 7
Badge +6
Ik weet zeker dat ook de Consumentenbond heel goed weet , dat de meeste medewerkers hun uiterste best blijven doen , ook als ze in onmogelijke en onwerkbare posities zijn gedwongen . Deze krijgen echt niet de zwarte piet toegeschoven en ze krijgen en verdienen groot respect voor hun inzet. Tegelijkertijd mogen al diegenen , die de oorzaak zijn dat het zo ver heeft kunnen komen , zich diep schamen. Wie dat zijn , mag iedereen zelf bedenken.
Reputatie 7
Badge +6
Het gaat niet over de instellingen en medewerkers die hun werk goed doen . Die hoeven zich dus ook niet aangesproken te voelen. Degenen die er een puinhoop van maken des te meer. En vooral de controleurs , die keer op keer weigeren om meer te doen behalve waarschuwen. En inderdaad , het Haagse beleid van meer moeten doen voor mindergeld en taken bij Gemeenten leggen zonder het benodigde geld en ontbreken van expertise heeft de puinhoop flink verergerd.
Het is jammer, dat hier alle thuishulp organisaties over 1 kam worden geschoren. Mijn vrouw werkt bij een hele grote organisatie in het westen van Nederland, die al tientallen jaren thuiszorg verleend.
Het werk verloopt volgens handboeken en vele regeltjes en het personeel wordt regelmatig opgeleid en bijgeschoold voor de functie die ze vervullen. Personeel wordt daarvoor ingezet waar ze in zijn opgeleid. Nu is deze organisatie heel groot en kan er geput worden uit een hele berg ervaring en mogelijkheden.
De laatste jaren is er onder druk van de regering veel veranderd in de thuiszorg en dat is bepaald niet positief uitgevallen. Mensen (gemeentes), die geen idee hebben, moeten bepalen wie wat voor zorg krijgt. Ook de thuiszorg “bedrijfjes” zijn uit de grond geschoten.
Het is niet vreemd, dat de kwaliteit van de thuiszorg achteruit loopt, maar ik ben ervan overtuigt, dat die grote organisatie wel op de juiste manier omgaat met de thuiszorg (eerder te veel regeltjes).

Reageer