Het is logisch te moeten betalen voor een geannuleerde doktersafspraak. Ja of nee?

  • 1 February 2017
  • 37 reacties
  • 11706 Bekeken


Toon eerste bericht

37 reacties

Reputatie 7
Badge +6
Zowel bij artsen als patienten kan er sprake van overmacht zijn . Een arts waarbij we bij elk bezoek lang tot zeer lang moeten wachten , doet iets niet goed en dat geeft ook blijkens veel ander reacties veel ergernis. Dat kan geen overmacht zijn . Patienten maken in de regel niet voor hun lol een afspraak . Afbellen zal dan bijna altijd met een goede reden zijn. Automatisch in rekening brengen zou alleen toelaatbaar moeten zijn als de arts geen andere patient in de vrijgevallen tijd kan inplannen. Anders wordt er willens en wetens twee keer verdiend aan dat tijdstip en dat is eigenlijk een vorm van oplichting naar mijn mening . Zelfs als we binnen 24 uur moeten afbellen kan een arts met een drukke praktijk bijna altijd wel iemand bellen die graag op deze manier eerder aan de beurt wil komen lijkt me. Lukt dat niet , dan vind ik het acceptabel dat een no-show tarief berekend wordt. Maar het is onmogelijk voor ons om dat te controleren .
Reputatie 7
Badge +6
@Dieudonnee* Een specialist kan tijdens het spreekuur wel degelijk weg geroepen worden. Ze zijn het verlengstuk van de spoedeisende hulp . De spoedeisende hulp heeft geen eigen specialisten. Heb het zelf een paar keer meegemaakt . Daarbij werden excuses gemaakt met zo mogelijk een schatting van de uitlooptijd. We mochten kiezen of we wilden wachten of een nieuwe afspraak maken. Verder geheel met je eens en ik verwacht niet dat de meeste artsen hun leven gaan beteren als je klaagt over de soms duidelijk onnodig enorme wachttijden.
Reputatie 7
Badge +6
Zo kan het dus ook en daaruit blijkt dat het planningsbeleid van de arts een grote rol speelt . Heel goed dat je er wat van gezegd hebt . Deed iedereen dat maar . Dan was dat arrogante gedrag van die door ons riant betaalde artsen misschien eens afgelopen .
Reputatie 7
Badge +6
Als er een wet komt die zorgverleners dwingt om onnodige wachttijden en daardoor verzuimde werktijd van patienten te vergoeden , zou het mogelijk snel afgelopen zijn me die ongein . Alleen zal het vaak lastig te bewijzen zijn. Het beste zou zijn lijkt me dat elke patient er wat van zegt als het gebeurt . Helaas doen we dat niet genoeg omdat het de relatie met de arts kan schaden.
Reputatie 7
Badge +6
Ik denk niet dat het wettelijk is toegelaten dat een zorgverlener een patient weigert als straf , @F.B.D. Helmes . Hoe dan ook , beide partijen dienen zich aan gemaakte afspraken te houden tenzij er duidelijk sprake is van overmacht. Het deugt niet dat zorgverleners een rekening kunnen presenteren voor kosten van no-show en patienten hun schade niet vergoed kunnen krijgen als een afspraak de mist in gaat. Beide partijen dienen zich in te spannen om deze ergernis tot een minimum te beperken. Ook een ergernis is , dat we zeer zelden aan de beurt zijn op de afgesproken tijd . Bijna altijd komt er nog wel een kwartier tot een uur bij . Ook dat is patient-onvriendelijk.
Ik ben het tot op zekere hoogte eens met een wegblijftarief. Als iemand zonder af te zeggen en zonder goede reden gewoon wegblijft, of binnen 24 uur afzegt omdat hij een andere onbelangrijke afspraak heeft, kan ik me voorstellen dat dat bestraft wordt.

Ik ben client bij Psy Q, een van de grootste instellingen voor mensen met een psychische aandoening. Ik contstateer daar twee dingen die ik niet acceptabel vind.

1. Ik werd ziek en kon echt niet naar mijn afspraak op maandagavond 20.15. Ik heb netjes op maandagochtend afgebeld en kreeg idd een rekening van 65,- euro. Dat verbaasde me omdat ziek zijn niet iets is waarvoor je 24 uur van tevoren kunt af zeggen omdat je niet weet of je op die dag (nog) ziek bent. Dit is een gevalletje overmacht, denk ik. Andere ziekenhuizen en instellingen, en ooit ook Psy Q, rekenen geen wegblijf tarief bij ziekte. Omdat dit vrijwel overal zo is, ben je als patient niet voorbereid op een instelling die het tarief ook rekent bij ziekte. Psy Q heeft nergens staan dat het tarief ook geldt bij ziekte en geeft het ook niet aan als je netjes afbelt. Als ik met Psy Q tot een oplossing wil komen houdt Psy Q voet bij stuk en weigert de rekening te schrappen en als ik een klacht indien bij de klachtencommissie, neemt die de klacht niet in behandeling omdat het hier om het beleid van de instelling gaat. Ik heb inmiddels meer last gekregen van mijn angst en paniekstoornis, door deze situatie en ben gestopt met de behandeling.

2. Psy Q behandelt mensen die vanwege hun handicap zich niet altijd aan hun afspraken kunnen houden, ook al zouden ze graag willen. Iemand met een angst en paniekstoornis die onderweg in paniek raakt en terug naar huis o.i.d. moet, krijgt daarvoor ook het wegblijf tarief. Maar ook mensen met Autisme of personen die psychotisch zijn, en ga zo nog maar even door, kunnen door hun handicapt niet altijd de afspraak nakomen.

Daarnaast hebben deze personen vaak, vanwege hun handicap, een minimaal inkomen. Voor hen (en ook voor mij) is daardoor het wegblijftarief van 65 euro een enorm bedrag, wat ervoor kan zorgen dat zij financieel in de problemen kunnen komen.

Deze personen zullen of in de problemen komen door dit tarief strikt te blijven handhaven of zullen de behandeling stoppen, waardoor ze weer verder wegzakken en minder kans hebben zich te handhaven in de maatschappij. Het kan toch niet zo zijn dat dit soort mensen op deze manier worden benadeeld door een instelling die juist begrip voor deze situaties zou moeten hebben

Ik vind deze gang van zaken dus erg apart en slecht voor de geestelijke gezondheid van duizende mensen.

Astrid
De trombosedienst waar ik werkte, heeft zich meer dan eens beraden over dit vraagstuk. Hoewel er een tarief was vastgesteld voor een niet nagekomen afspraak door een zelfmetende klant, is er nooit een rekening verstuurd. De gedachtegang was dat er ongetwijfeld veel mensen gaan bellen met al dan niet geldige redenen voor de gemiste afspraak. Het tarief is niet zo hoog en overleg over de redenen van afzeggen kost ook geld...

Groet, Joke
Het hangt van het tijdstip af wanneer je een afspraak afzegt. Als dit 24 uur tevoren is vind ik het niet redelijk dat dit berekend wordt. Er is tijd genoeg om iemand anders in te plannen. Wanneer je op de dag zelf afzegt is het redelijk dat dit betaalt moet worden. Daarbij is het ook redelijk dat wanneer de arts afzegt in die 24 uur hij moet betalen. Immers, je moet vrij nemen en dit kost gewoon geld. Kortom, het zou 2 kanten op moeten werken.
Reputatie 1
Badge +2
Ik lees hier dat sommige mensen vinden dat een arts hetzelfde tarief aan een patiënt moet vergoeden als de arts een afspraak niet (op tijd) nakomt. Daar ben ik het niet mee eens. Een patiënt gaat naar een arts om zijn deskundigheid op het gebied van ziekte en gezondheid. De patiënt heeft de dokter nodig maar heeft hem of haar op dat moment zelf niets te bieden. De patiënt heeft dus geen vergelijkbare status en kan daarom niet verwachten dat een arts hem bij uitval van een afspraak een zelfde bedrag vergoedt als hij de patiënt zou berekenen als die een afspraak niet nakomt. Er doen zich nu eenmaal spoedgevallen voor: een thuisbevalling die problematisch verloopt, een ernstig zieke patiënt die thuis dringend hulp nodig heeft, enzovoort. Wel zou ik het redelijk vinden als artsen de vergoedingsregeling coulanter zouden gebruiken, bijvoorbeeld in het geval dat de patiënt binnen 24 uur voorafgaand aan een afspraak ziek wordt of zich iets anders onontkoombaars voordoet.
Reputatie 1
Badge +2
Dat is goed, Ramona.Beste E. Standaert, ik zou jouw voorbeeld graag in mijn verhaal gebruiken. Zou je dit willen? Ik hoor het graag!Geplaatst door E. Standaert op Feb 5, 2017.
Geplaatst door Ramona_merkt_op op Feb 6, 2017.[/quote]
In princiepe ben ik het eens over het wegblijftarief, bij het niet verschijnen bij ern afspraak. Echter heb ik hierbij wel iets te melden. Persoonlijk ben ik inmiddels 25 jaar patient. Ca 4 tot 6 bezoeken per jaar in het ziekrnhuis. Hierdoor is de kans dat je een afspraak eens vergeet, groter dan eern eenmalige afspraak. Daarbij is op het moment een fatsoenlijk tijdstip niet meer te verwachten voor bezoek (voor een werkend persoon). Hierdoor kost een bezoek nagenoeg een halve dag.
Het bedingen van het maken van een geschikt tijdstip van bezoek, vind ik een must. Gezien dit tarief bij 'per ongeluk' wegblijven.
Reputatie 1
Dat een afspraak niet wordt na gekomen is het risico van een zorgverlener. Wel kan een zorgverlener
bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak zonder goede reden een afspraak aan de patiënt weigeren.Vaak hebben zorgverleners al extra patiënten ingepland Hierdoor ontstaat extra wachttijd.
Het verlies aan inkomsten is hierdoor beperkt

Reageer