Het is logisch te moeten betalen voor een geannuleerde doktersafspraak. Ja of nee?

  • 1 February 2017
  • 37 reacties
  • 11767 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4
Heb jij weleens een rekening gekregen voor een doktersafspraak die je niet bent nagekomen? Het komt regelmatig voor dat consumenten, zelfs bij netjes afbellen, een factuur krijgen voor een medische afspraak die door eigen oorzaak niet is doorgegaan.Ik ben voor de Geldgids op zoek naar jullie ervaringen met rekeningen voor no show bij ziekenhuizen, tandartsen, de GGZ, fysiotherapeuten, logopedisten, orthodontisten, diëtisten, huisartsen etc. Deel je verhaal, zowel positieve als negatieve verhalen zijn welkom! Het artikel zal na publicatie gratis ter beschikking worden gesteld in dit topic.Vind jij het logisch dat je moet betalen voor een geannuleerde doktersafspraak?

Laat het ons weten in een reactie!

37 reacties

De trombosedienst waar ik werkte, heeft zich meer dan eens beraden over dit vraagstuk. Hoewel er een tarief was vastgesteld voor een niet nagekomen afspraak door een zelfmetende klant, is er nooit een rekening verstuurd. De gedachtegang was dat er ongetwijfeld veel mensen gaan bellen met al dan niet geldige redenen voor de gemiste afspraak. Het tarief is niet zo hoog en overleg over de redenen van afzeggen kost ook geld...Groet, Joke
Reputatie 1
Badge
Ik vind het begrijpelijk dat er kosten in rekening worden gebracht. Ik heb echter het tegenovergestelde meegemaakt. Een half uur vóór de afspraak met de mondhygiëniste werd deze afgezegd. Ik moest later terugkomen. Dan zou ik toch ook een schadevergoeding moeten krijgen? Je moet er immers vrij voor nemen van je werk, dat is ook niet gratis.
Badge +1
Ik voelde me niet lekker en ging even op bed liggen. Dat was juist op het moment dat ik een afspraak bij de tandarts had, maar ik was te ziek om dat op te merken. Helaas, dat kostte me € 22,50 voor een "Niet nagekomen afspraak", zoals op de rekening stond. Ik vond het wel zuur maar ik heb het netjes betaald.
Prima, mits langere wachttijden ook verrekend worden!Afspraak is afspraak en dit geldt voor zowel de arts als patiënt. Beiden dienen zich hier aan de houden.Niet alleen de arts heeft hierop afspraken met andere patiënten gepland, de patiënt wellicht ook met bijv. zijn/haar werkgever, collega's, overige contacten etc.
Reputatie 1
Badge +2
Ik begeleid iemand die slecht ter been is bij doktersafspraken. Meer dan eens bleek een dokter niet aanwezig nadat ze zich meldde. De polikliniek vond het blijkbaar niet nodig haar dat vooraf te laten weten. Over vergoeding van taxivervoer naar de polikliniek en terug naar huis viel niet te praten. Ook de tijdsinvestering van een halve dag en de vermoeienis moest ze voor lief nemen. Mevrouw mocht(!) wel een nieuwe afspraak maken. Hier word ik boos om.
Het hangt van het tijdstip af wanneer je een afspraak afzegt. Als dit 24 uur tevoren is vind ik het niet redelijk dat dit berekend wordt. Er is tijd genoeg om iemand anders in te plannen. Wanneer je op de dag zelf afzegt is het redelijk dat dit betaalt moet worden. Daarbij is het ook redelijk dat wanneer de arts afzegt in die 24 uur hij moet betalen. Immers, je moet vrij nemen en dit kost gewoon geld. Kortom, het zou 2 kanten op moeten werken.
Reputatie 1
Badge +1
Als de arts het een beetje geregeld heeft, zijn er regels gesteld hoe lang tevoren de afspraak afgezegd kan worden zonder dat je daarvoor kosten verschuldigd bent. Ben je te laat met afmelden of kom je helemaal niet, dan heb je gewoon een afspraak en die moet je nakomen. Op die manier is het logisch dat je ervoor betaalt. Eigenlijk geldt dat ook als je een geldige reden hebt voor het niet op afspraak komen. De arts heeft immers tijd voor je vrijgehouden.Andersom zou het dan ook moeten gelden dat als de arts de afspraak niet nakomt door niet beschikbaar te zijn op het afgesproken moment, dat hij het de patient op tijd (zelfde termijn?) laat weten. Voor de patient geldt immers hetzelfde als voor de arts. Die heeft tijd voor de arts gereserveerd.Op die manier lijkt het me een evenwichtige afspraak voor beide partijen.
Reputatie 3
Badge +4
Het ziekenhuis stuurt mij twee dagen voor mijn afspraak een herinnering per sms. Als ik dan zonder bericht niet verschijn vind ik het redelijk dat ik moet betalen. Maar als ik herhaaldelijk een à twee uur in de wachtkamer moet doorbrengen vind ik dat daar ook een vergoeding tegenover moet staan. Dat er altijd spoedgevallen zijn als ik een afspraak heb, dat geloof ik niet meer. Bovendien mist deze arts geen inkomen, ik word immers vervangen door een "spoedgeval".
Reputatie 3
Badge +4
Beste E. Standaert, ik zou jouw voorbeeld graag in mijn verhaal gebruiken. Zou je dit willen? Ik hoor het graag!Ik begeleid iemand die slecht ter been is bij doktersafspraken. Meer dan eens bleek een dokter niet aanwezig nadat ze zich meldde. De polikliniek vond het blijkbaar niet nodig haar dat vooraf te laten weten. Over vergoeding van taxivervoer naar de polikliniek en terug naar huis viel niet te praten. Ook de tijdsinvestering van een halve dag en de vermoeienis moest ze voor lief nemen. Mevrouw mocht(!) wel een nieuwe afspraak maken. Hier word ik boos om.Geplaatst door E. Standaert op Feb 5, 2017.
Reputatie 3
Badge +4
Dank voor alle reacties tot nu toe. Over het algemeen worden no-show tarieven in rekening gebracht als je korter dan 24 uur van te voren afbelt. Wie 's nachts ziek wordt, moet dus betalen. Hoe denken jullie hierover?
Reputatie 1
Badge +2
Dat is goed, Ramona.Beste E. Standaert, ik zou jouw voorbeeld graag in mijn verhaal gebruiken. Zou je dit willen? Ik hoor het graag!Geplaatst door E. Standaert op Feb 5, 2017.
Geplaatst door Ramona_merkt_op op Feb 6, 2017.[/quote]
Reputatie 1
Badge +1
Over het algemeen worden no-show tarieven in rekening gebracht als je korter dan 24 uur van te voren afbelt. Wie 's nachts ziek wordt, moet dus betalen. Hoe denken jullie hierover?Geplaatst door Ramona_merkt_op op Feb 6, 2017.
Hier speelt dus de vraag wie het risico draagt in een dergelijk geval.Zuiver zakelijk gezien ligt dit risico bij de patient en niet bij de arts. Het is een voorval bij de patient en je kunt je afvragen in hoeverre het redelijk is om daar de arts voor op te laten draaien.En zo gaat dit lijken op de vraag in hoeverre een werkgever verantwoordelijk gehouden wordt voor de arbeidsongeschiktheid van zijn werknemer, wanneer deze buiten werktijd arbeidsongeschikt wordt, zoals bij een blessure tijdens het voetballen in eigen tijd.
Reputatie 1
Badge +2
@Philippe Chabot: Artsen bedingen dat een patiënt vooraf een afspraak maakt voor een consult of behandeling. Zonder afspraak wordt een patiënt niet ontvangen. Als de patiënt door een oorzaak buiten zijn schuld, bijvoorbeeld ziek worden, niet op de afspraak kan verschijnen, wordt het financiële risico geheel op hem of haar afgewenteld. Dat lijkt me niet rechtvaardig, temeer niet omdat de patiënt geen vergoeding krijgt als de arts de afspraak niet kan nakomen door ziekte of een andere reden.
Reputatie 3
Badge +4
Het zou dan twee kanten in moeten werken, als de afspraak niet doorgaat omdat de arts niet beschikbaar is moet daar dezelfde vergoeding voor de patiënt tegenover staan.
Beschaafd persoonlijk gedrag, van hulpverlener en patiënt, voorkomt dergelijke opgelegde verplichtingen.
Reputatie 1
Badge +1
@ E. StandaertDit is precies wat ik eerder in deze discussie al aangaf. Ook de arts moet dan een verplichting hebben om de afspraak na te komen. Als het werkelijk zo ingericht wordt, denk ik dat niemand er moeite mee heeft; het wordt dan een evenwichtige verhouding. Het verplicht ook de arts om zijn afspraken na te komen en niet te nonchalant te zijn.Ik hoorde jaren geleden al eens van een advocaat die meer dan een uur moest wachten bij de tandarts, die niet bepaald op tijd werkte. Velen van ons weten dat de ene (tand) arts meestal punctueel is en de ander er met de pet naar lijkt te gooien. Die tandarts heeft vervolgens een rekening van een uur (tegen zijn tarief) naar de tandarts gestuurd. De tandarts weigerde eerst, maar heeft uiteindelijk moeten betalen. Hij had immers een afspraak op tijd met zijn klant/patient de advocaat. Niet alledaags, maar eigenlijk wel terecht.
Reputatie 3
Badge +4
Beste Marcel 1937, U heeft voor mij 100% gelijk, waarom, simpel behandel mensen zoals u zelf behandeld wil worden.Bovendien is het ook nog een kwestie van burgermansfatsoen het is toch te gek voor woorden als je medische hulp nodig heb en komt niet op de afspraak? Dat is toch het kernpunt?Met een vriendelijke groet!!
Het is logisch dat je voor een , te laat, geannuleerde afspraak moet betalen.
Reputatie 1
Badge +2
Ik lees hier dat sommige mensen vinden dat een arts hetzelfde tarief aan een patiënt moet vergoeden als de arts een afspraak niet (op tijd) nakomt. Daar ben ik het niet mee eens. Een patiënt gaat naar een arts om zijn deskundigheid op het gebied van ziekte en gezondheid. De patiënt heeft de dokter nodig maar heeft hem of haar op dat moment zelf niets te bieden. De patiënt heeft dus geen vergelijkbare status en kan daarom niet verwachten dat een arts hem bij uitval van een afspraak een zelfde bedrag vergoedt als hij de patiënt zou berekenen als die een afspraak niet nakomt. Er doen zich nu eenmaal spoedgevallen voor: een thuisbevalling die problematisch verloopt, een ernstig zieke patiënt die thuis dringend hulp nodig heeft, enzovoort. Wel zou ik het redelijk vinden als artsen de vergoedingsregeling coulanter zouden gebruiken, bijvoorbeeld in het geval dat de patiënt binnen 24 uur voorafgaand aan een afspraak ziek wordt of zich iets anders onontkoombaars voordoet.
Reputatie 1
Badge +1
Ik lees hier dat sommige mensen vinden dat een arts hetzelfde tarief aan een patiënt moet vergoeden als de arts een afspraak niet (op tijd) nakomt. Daar ben ik het niet mee eens.
Mij gaat het er niet zozeer om dat *hetzelfde* bedrag aan de patiënt vergoed wordt, maar dat er wel een wederkerigheid zit in de verplichting tot afzeggen en enige vergoeding daarvoor. Ook de arts kan, ook al weet hij het maar kort voor de afspraak, de patiënt laten weten dat hij niet in de gelegenheid is de afspraak door te laten gaan. Hoe hoog een vergoeding daarvoor aan de patiënt zou moeten zijn laat ik dan nog even in het midden.
Ja, ik vind het heel natuurlijk. Afzeggen omdat je een andere afspraak ineens belangrijker vindt, vind ik spelen met je gezondheid en zeer onbeschoft. Voor mij mag het het volle bedrag zijn van een consult. Tegenwoordig wordt er veel te makkelijk afgezegd en in mijn beleving onbeschoft omgegaan met diegenen waar je een afspraak mee had.
Het overkomt ons allemaal wel eens, dat afspraken, ook die belangrijke afspraak met de arts, de specialist of hulpverlener, even niet past en opnieuw gemaakt moet worden. Ik ben geboren in 1937 en het is -ook mij overkomen, dat enkele afspraken opnieuw gemaakt moesten worden. Het is kwestie van beschaving: je meld het tijdig, leg uit het hoe en waarom en maak een nieuwe afspraak: niemand doet moeilijk. Wat gij niet wilt wat u geschied, doe dat ook een ander niet! Ik denk niet meteen aan een rinkelende kassa.
Reputatie 3
Badge +4
Beste Chabot,wat ik nu verkondigd is natuurlijk mijn mening. Het kan zo zijn dat de arts weggeroepen wordt voor een noodgeval en logische niet op een afspraak aanwezig kan zijn.Maar daarbij vind ik ook dat een excuus op z'n plaats is, ik zie dat als een morele verplichting tav de patient..Beide moeten een coulance hebben voor een voorkomende situatie, maar moet zeker geen regelmaat zijn.Dat daar een financiele tegemoetkoming voor moet staan is natuurlijk niet op zijn plaats.Met een vriendelijke groet!!
Reputatie 3
Badge +4
Ik ben ZZP'er, ik krijg alleen betaald als ik werk. Afspraken bij specialisten lopen altijd uit, niet een kwartier maar een uur of langer. Ik had een afspraak als eerste, om 08.00 uur. Er was niemand in de wachtkamer of spreekkamer. De arts kwam om 08.30 uur, riep mij 10 minuten later binnen. Daarna leek het me beter om als laatste te mogen komen, dat was bij deze arts om 15.00 uur. Om 17.00 uur had ze tijd voor mij. Als ik een afspraak heb in het ziekenhuis kan ik niet inschatten hoe lang dat gaat duren, ik kan dus daarna geen afspraak maken. Het kost me minstens een halve dag inkomen. Ik vind het normaal dat daar wat tegenover staat. In de gezondheidszorg is het snel "spoedgeval" of "huisbezoek". Maar specialisten doen geen huisbezoeken en voor spoed is er de afdeling spoedeisende hulp. Als je afspraken te snel op elkaar plant hoeft de arts nooit te wachten als er iemand niet komt, de patiënt is de dupe met veel te lange wachttijden.
Reputatie 3
Badge +4
Beste Dieudonnee,Ik begrijp u reactie volledig het is ook moeilijk om een bezoek bij een arts of specialist precies in te plannen, praat er eens over bij een volgend bezoek. Ik zie persoonlijk geen drempel om er over te praten, misschien dat er een eenvoudige oplossing komt. Zeker voor een ZZP-er is dit moeilijk, want de tijd die men doorbrengt in de wachtkamer is een verloren tijd (time is money). Ik denk dat de betreffende arts geen boeman zal zijn en toch wel een beetje begrip op kan brengen.Leg hem/haar de situatie uit en zeg dat u op deze lange wachttijden inkomsten verlies heeft, misschien dat u beide tot een bevredigende oplossing kan komen. Mopperen en een lelijke houding doen er geen goed aan. Wens u veel succes!Met een vriendelijke groet!!

Reageer