Hoe denk jij over de opbouw van de zorgkosten?

  • 19 October 2015
  • 50 reacties
  • 665 Bekeken

Badge
Als je gebruikt maakt van zorg, betaal je vaak een deel zelf. Dit kan komen door je eigen risico, eigen bijdragen of omdat de zorg niet in het pakket zit. Ik zou graag willen weten wat jij hiervan vindt. Vind je het logisch dat je een eigen risico hebt voor zorgkosten en soms een eigen bijdrage moet betalen? Of zou je liever meer premie betalen zodat de zorgverzekeraar voor jou kan betalen? Hoe ziet jouw ideale zorgafrekening eruit?

50 reacties

Reputatie 1
Badge +1
Toen men op het ministerie van Volksgezondheid destijds nadacht over privatisering van de zieken-fondsen ging men van het kapitalistische idee uit dat mensen wel een deel van hun zorgkosten zelf wel konden betalen. Dat idee, zo dacht men, had bovendien het aantrekkelijk voordeel dat mensen wel minder zorg zouden vragen als ze er zelf aan mee moesten betalen. De mogelijkheid dat dan situaties zouden ontstaan dat mensen echt zorg nodig zouden hebben maar die niet zouden vragen omdat ze het niet konden betalen, daar dacht men maar niet aan. Dat wreekt zich in deze tijd maar al te vaak: mensen zieken langer door waardoor ze later, als het niet meer uit te houden is, toch naar het ziekenhuis moeten en veel zwaardere zorg nodig hebben dan als eerder was ingegrepen. Ook het aantal mensen die hun premies niet kunnen betalen (bijna 300.000 mensen!!) is een ernstig signaal dat het systeem ziek is...Ik ben dan ook een absolute tegenstander van het huidige geprivatiseerde systeem van ziektekosten-verzekeren. Daar komt nog bij dat andere, niet-medische, factoren een ingrijpende rol spelen bij de almaar stijgende ziektekosten: de bureaucratie bij de ziektekostenverzekeringen, het beleid van de ziektekostenverzekeraars, hun financiële strategie inclusief de door de Ned. Bank voorgeschreven opgebouwde en voortdurend groter wordende zogenaamd noodzakelijke reserve, de 'broodnodige' paleizen waarin de verzekeraars hun hoofdkantoor menen te moeten onderbrengen en tenslotte niet te vergeten het prijsbeleid van de fabrikanten van medicijnen. Al deze elementen veroorzaken jaar op jaar stijgende kosten van de ziektekosten die door de premiebetalers moeten worden opgebracht.Wat betreft de eigen bijdrage: uit oogpunt van rem op de veronderstelde neiging tot ongeremd gebruik van het zorgaanbod kan ik tot op zekere hoogte mij vinden in een eigen bijdrage. Of die dan voor élke verzekerde eenzelfde bedrag moet zijn en bovendien elk jaar verhoogd, vraag ik me af. Sowieso is de solidariteit in dit ziektekostenverzekeringsyteem ver te zoeken: een eerlijke verdeling van de lasten (lees: premies én eigen bijdrage) zou pas ontstaan als rekening zou worden gehouden met de draagkracht van de verzekerden, kortom een premiedifferentiatie naar inkomen. Maar met de VVD in de huidige regering zal dit wel een wensdroom blijven.

Maar met een eigen bijdrage vind ik het onverdraagljk dat ik dan nog soms (flinke) bedragen daarnáást moet betalen voor bijv. medicijnen die niet volledig worden vergoed. Drie van de 4 medicijnen die ik dagelijks gebruik (ik ben migrainepatiënt) zijn al jaren op de markt en worden dus 100% vergoed. Het 4e medicijn echter is voor een blaasprobleem sinds maart jl. op de markt toegelaten en wordt slechts gedeeltelijk vergoed. Het punt is dat er voor dit medicijn geen goedkoper alternatief is en dat daarom (en vanwege de ontwikkelkosten) denk ik door de fabrikant een hoge prijs wordt bedongen. Maar juist omdat er geen alternatief is, zou ik er niet het slachtoffer van mogen worden. Toch kort de verzekeraar op de vergoeding. Ik vind dit niet te pruimen.Freek Vos,Rheden
ik zie wel waar het schip strand, vorig jaar nog met pijn en moeite de zorgverzekeraar gedwongen om toch mn eigen apotheek te mogen gebruiken, daar gingen ze schoorvoetend mee akkoord nadat ik ze de kosten vergelijking had laten zien.

veel internet apotheken werken goedkoper op papier, maar in de praktijk lopen de kosten behoorlijk op.

ook zijn veel budget verzekering goedkoper, maar betaal je dat terug doordat de zorgverlener minder korting geeft een simpele hulpmiddel kost dan al snel 20% meer, dan waar je het zelf zou kunnen in kopen.

bovendien levert mijn apotheek binnen een paar uur uit en dat is een gratis service voor ouderen.

ik wil naar een systeem, waarbij iedereen zelf kan bepalen en de eerste 1000 euro + een inkomens afhankelijke bijdrage per jaar moet betalen en de rest moeten de verzekeraars en zorgverleners maar uitvechten met de overheid, ben alle voorwaarden en regels zat, ook het uitsluiten van behandelingen zoals tandarts of een bril is een kwalijke zaak, het geeft 2 deling in de zorg tussen rijk en arm, maar het staat nieuwe ontwikkelingen ook in de weg.
Ik snap de opbouw wel, al moet wel toegeven dat ik het ondertussen zat ben dat ik ieder jaar meer moet betalen, terwijl ik echt nooit naar de dokter ben geweest in de afgelopen 4 jaar. Misschien zou het beter zijn als er ook een positieve beloning zou zijn voor mensen die geen gebruik maken van zorg dat ze het jaar erna korting krijgen, net als dit bij een autoverzekering het geval is (volgens mij).


Het huidige systeem van Eigen Risico is niet logisch. Want als we eigen risico willen gebruiken om mensen bewuster met zorg om te laten gaan (dus niet meteen naar de dokter als je een pleister op je vinger nodig hebt bijvoorbeeld), dan is een kleine eigen bijdrage per bezoek aan een zorgverlener een betere optie. Bijvoorbeeld 5 Euro per huisarts, 10 Euro voor een specialist, etc. En dan wel met een maximum per jaar zodat mensen met een chronische ziekte niet de dupe zijn.

Bij elk bezoek aan de dokter zullen mensen dan nadenken of het belangrijk genoeg is. Het bedrag mag niet te hoog zijn want het moet niet fungeren als boete voor het bezoek. Maar uitsluitend als "denk na of het wel nodig is om naar de dokter, de specialist of eerste hulp te gaan, of kan ik zelf een pleister plakken".

Maar in het huidige systeem krijgen verzekerden maanden later, soms jaren (!) een rekening van de zorgverzekeraar voor verrekening van het eigen risico. En met 1 of 2 bezoekjes aan de specialist ben je er al helemaal door je eigen risico heen. De relatie tussen doktersbezoek en rekening is weg.

Geplaatst door herbert28 op Okt 26, 2015.


In Duitsland werd dit principe al jaren geleden ingevoerd, met een beperking, dat het tientje maar éénmaal per kwartaal betaald hoefde te worden, waardoor de behandelingskosten niet oneindig konden oplopen. Later volgden nog zoveel (begrijpelijke) uitzonderingen op de regel zoals voor kinderen of uitkeringsberechtigden, dat het uiteindelijk een grote administratieve puinhoop werd......

Bezint eer ge begint!


Ik hoop dat nog mee te maken.

Geplaatst door Lisa Boele op Nov 4, 2015.


Dat hangt van uw huidige leeftijd af....of we dat nog gaan meemaken (waarbij ik overigens niet naar uw leeftijd hengel). De scherpe berichten van de nederlands talige FTM-onderzoeksjournalisten of De Correpondent, zijn eigenlijk een verplichte literatuur om op de eerlijke en nog begrijpelijke neushoogte te kunnen blijven. Ik voel me nóg relatief zéker, zolang de restitutiepolis nog bestaat......en dat hoop ik, op mijn beurt nog lang te kunnen meemaken!

http://www.ftm.nl/exclusive/de-concurrentie-in-de-zorg-wordt-duur-betaald/
@J.M.C. Pijpers

Als oude heer van zeventig kunnen wij elkaar de hand geven, ik heb ook zelden zorgkosten. Of er tussen ons dènken een verschil is?

- ook voor mij is het verhogen van een eigen-risico géén optie, voor jongelui is dit nog wèl een kans (in de loterij) om te kunnen besparen

- aanvullend verzekeren doe ik een minimaal bedrag voor de bril en een handvol fysiotherapeutische behandelingen (alleen voor de zekerheid dat ik, wanneer ik iets zou mankeren door de onkosten niet zal thuisblijven)

- het eigen risico is voor ons beide en iedereen gelijk € 365,- en volgend jaar een tientje meer

- een echt verschil kan bij de eigen-bijdrage gaan ontstaan, want dat hangt met de polis en verzekeraar samen. Voor mijn eigen rust sluit ik altijd een restitutie-polis af en 'zorg ik er dáárdoor zorgeloos op los'. Eén keer heb ik nagevraagd of extra vitamines vergoed worden en dat wist de webcare niet, waardoor je in een circuit terrechtkomt. Antwoord uiteindelijk: zolang je die vitamines bij Kruidvat kunt kopen, NEE. Wanneer de arts een stevigere dosis voorschrijft, JA. Ik voel dat als een heimelijke zelfbediening voor de wat slimmere 'patiënten'.

- tenslotte vind ik het zorgsysteem, ik noem het een zorgverzekering-on-demand, een absoluut a-sociaal verzekeringssysteem, waarbij er meerdere bevolkingssgroepen benadeeld worden, zoals minderverdienende, ouderen en chronisch zieken. Ik begrijp óók, dat de huidige jongelui zich gepakt voelen om juist voor deze groepen op voorhand te moeten meebetalen van hun beginnersinkomsten. A-sociaal werkt het vooral, omdat dit een wig drijft tussen de groepen i.p.v. een solidariteitsgevoel kweekt van 'wij, alle patiënten, tegen de inhalige zorgverzekeraars'.

Op een andere topic over de winsten van deze verzekeraars leest u wat hiermee mis is en Chris Oomen, directeur van de kleinste zorgverzekering spreekt al van de ondergang van het 'vier-groten-monopolie-systeem'. We zitten nu in de fuik, de verzekeraars zijn too big om te mogen omvallen en dicteren de spelregels. Hoe dat bij de banken afliep is ons allemaal duidelijk.

Voor de toekomst blijft de hoop, dat er nieuwe flexibele zorgverzekeraars een vergunning krijgen. DSW is er al één. ANNO12 is helaas door de consumenten niet aangenomen en de nieuwste opstart met leden van Jos den Blok met een polis vanaf 2017 moeten we deze keer toch beter gaan volgen. Ziekenhuizen hebben dit plan inmiddels ook (Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen).

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=230823&cat=0&rubriek=1&undefined
Eigenlijk zou ik terug willen naar het systeem zoals het was in de jaren 60: gewoon iedereen bij het Ziekenfonds. En diegene die extra dingen wilden konden zich bijverzekeren als particulier. Maar ja: dat levert te weinig op voor de verzekeraars, dus geen grote bonussen voor de directie.
Ben het er helemaal mee eens dat het 'eigen risico' afgeschaft hoort te worden. Ongeveer 10 jaar geleden had je een betere oplossing, de no-claim-teruggave: als je in een bepaald jaar geen of weinig gebruik had gemaakt van de zorg, kreeg je (een deel van) de betaalde verzekeringspremie terug, tot maximaal € 250.-. Waarom dit opeens omgedraaid werd, heb ik nooit begrepen. In een stuk van de rijksoverheid werden destijds de verwachte effecten van de invoering van de 'eigen risico regeling' beschreven: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/...eigen.../meva-2726926b.pdf

Toen in 2008 de 'eigen risico regeling' werd ingevoerd, dacht het kabinet Bakellende dat dit tot vermindering van gebruik van zorg (dus: de zorgkosten) zou leiden. Is er in de afgelopen 7 jaar ooit een evaluatie gedaan of dit inderdaad het geval was? In mijn persoonlijke situatie ga ik niet (meer) naar het ziekenhuis voor de halfjaarcontrole omdat dit zogenaamde controle-gesprek (van ruim 15 minuten) met de arts in het ziekenhuis bijna het gehele bedrag van mijn 'eigen risico' opslokt. Toen ik dit aan de telefoon met de medewerker van het ziekenhuis als reden noemde om mijn afspraak te cancelen, hoorde ik dat er nog tientallen andere patiënten waren die om dezelfde reden hun afspraken afbellen. Deze ontwikkeling vind ik uitermate 'zorg'- wekkend...(maar politici en verzekeraar slapen blijkbaar door!)
Je moet eens kijken wat iemand betaald die wel zorg nodig heeft!! Dat is nu bijna €30,= per maand MEER dan jij moet betalen als dat geen positieve beloning is weet ik het niet meer! Maar ja er zijn altijd mensen die ontevreden zijn ook al hebben ze een goede gezondheid!!Ik snap de opbouw wel, al moet wel toegeven dat ik het ondertussen zat ben dat ik ieder jaar meer moet betalen, terwijl ik echt nooit naar de dokter ben geweest in de afgelopen 4 jaar. Misschien zou het beter zijn als er ook een positieve beloning zou zijn voor mensen die geen gebruik maken van zorg dat ze het jaar erna korting krijgen, net als dit bij een autoverzekering het geval is (volgens mij).

Geplaatst door GhostCat op Okt 19, 2015.
Het eigen risico moet weg. Diegene die zorg nodig hebben komen niet onder dat bedrag uit en hebben daarbij meestal ook nog de kosten die niet vergoed worden. Hieronder veel mensen met een laag inkomen. De mensen die weinig van de zorg gebruik maken gaan calculeren of ze wel of niet naar de dokter gaan of een behandeling in het ziekenhuis aandurven, gevolg uitstel en later grotere kosten.

Gewoon alles in een bedrag en afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Drempel maken door goede voorlichting en iedereen inzicht te geven in de nota's, zodat je weet wat bepaalde behandelingen kosten. Ik kan nog steeds niet eenvoudig zien wat de diverse dingen kosten.

Lukt dit niet, de mensen bij het afsluiten van de verzekering de mogelijkheid geven in 12 maandelijkse termijnen het eigen risico te betalen. Nog niet iedere verzekering doet dit.
Laat de vakmensen in dit geval "De Zorg" zelf bepalen hoe zij het beste hun vak kunnen uitoefenen.

Zorgverzekeringen hebben daar niet jaren voor geleerd en kantoormensen hebben geen zicht over wat de praktijk aanbiedt.

Theorie en praktijk hebben nog nooit goed samengewerkt.
Ik heb een restitutiepolis, maar krijg de rekeningen die mij aangaan en waarvan wel mijn eigenrisico wordt ingehouden niet te zien. Kan wel zien waar het zowat over ging. Bijv. medicijnen. Meer niet. Is niet erg vertrouwenwekkend. maar wel makkelijk.....Net de tips op Consumentenbond gelezen over hoe je zorgkosten in de hand kunt houden en het verbaast me dat de meest voor de hand liggende optie niet wordt genoemd: neem een restitutiepolis! Dan betaal je een luttel bedrag per maand meer (vaak nog een 6 euro!) en je krijgt tot 100% vergoeding. En het belangrijkste: je kunt je eigen zorgverlener uitzoeken. Vooral voordelen dus.

Geplaatst door M.N.C. Kerstholt op Okt 23, 2015.
Ik weet niet hoe groot de kosten zijn van de diverse directies. raden van bestuur etc. van de diverse ziektekostenverzekeraars. weet wel dat het een ondoorzichtelijk woud van polissen is, waarbij onderlingen solidariteit door de pakketten ver te zoeken is. Een verbeterd ziekenfondssysteem moet m.i. veel transparanter zijn en ook veel voordeliger. echte luxe zaken zouden m.i. alleen nog door derden verzekerd moeten worden.
Badge +2
Het eigen risico en de eigen bijdrage kun je toch niet voorkomen dat is politiek waar je niets aan kunt doen,ik zou wel een iets hogere premie willen betalen om dit risico te laten verzekeren bij mijn zorgverzekeraar zodat ik geen eigen risico of eigen bijdragen meer hoef te betalen,maar dit is slechts voor bepaalde groepen weggelegd die dit risico bij de gemeenten hebben herverzekerd hier komt niet iedereen voor in aanmerking,de meeste mensen kijken alleen naar de premiekorting en of het voordeel oplevert in strategisch opzicht.

Het afkopen van het eigen risico en eigen bijdragen wordt ook door verzekeraars berekent zodat niet de grootste rekening bij zorgverzekeraars komt te liggen en het voordeel bij de verzekerde,zorgverzekeraars moeten ook winst maken.

Nu verhogen alleen de mensen het eigen risico voor een premiekorting die gezond zijn en het risico financieel kunnen dragen

Er moet een eerlijker systeem komen mensen met de laagste inkomens betalen geen eigen risico en hoe hoger het inkomen hoe meer eigen risico je moet betalen en maximaal voor de hoogste inkomens

Nu krijgen de hoogste inkomens alle premie kortingen en voordelen en de laagste inkomens die en chronische ziekte hebben betalen hiervan de rekening van de premie kortingen die de hoogste inkomens als korting krijgen,het zou andersom moeten zijn,de hoogste inkomens zouden de hogere premie als afkoop van het eigen risico voor de laagste inkomens die chronisch ziek zijn en de meeste kosten moeten maken moeten betalen

Alleen dan zal een gerechtvaardige premie verhoging nut hebben die is afgestemd op het inkomen en het meeste risico zou dan betaald worden door de hoogste inkomens zodat verzekeraars niet alle risico;s hoeven te dragen,maar voor dit risico herverzekerd wordt afgedekt en inkomensafhankelijk gedragen.

Maar ik vraag me af of hogere inkomens en met name de vvd dit voorstel aantrekkelijk gaan vinden als je bij mensen aan de portemonee komt dan wordt er vaak flink geprotesteerd om plannen zo snel als mogelijk naar de prullenbak te krijgen
Badge +2


Het eigen risico en de eigen bijdrage kun je toch niet voorkomen dat is politiek waar je niets aan kunt doen,ik zou wel een iets hogere premie willen betalen om dit risico te laten verzekeren bij mijn zorgverzekeraar zodat ik geen eigen risico of eigen bijdragen meer hoef te betalen,maar dit is slechts voor bepaalde groepen weggelegd die dit risico bij de gemeenten hebben herverzekerd hier komt niet iedereen voor in aanmerking,de meeste mensen kijken alleen naar de premiekorting en of het voordeel oplevert in strategisch opzicht.

Het afkopen van het eigen risico en eigen bijdragen wordt ook door verzekeraars berekent zodat niet de grootste rekening bij zorgverzekeraars komt te liggen en het voordeel bij de verzekerde,zorgverzekeraars moeten ook winst maken.

Nu verhogen alleen de mensen het eigen risico voor een premiekorting die gezond zijn en het risico financieel kunnen dragen

Er moet een eerlijker systeem komen mensen met de laagste inkomens betalen geen eigen risico en hoe hoger het inkomen hoe meer eigen risico je moet betalen en maximaal voor de hoogste inkomens

Nu krijgen de hoogste inkomens alle premie kortingen en voordelen en de laagste inkomens die en chronische ziekte hebben betalen hiervan de rekening van de premie kortingen die de hoogste inkomens als korting krijgen,het zou andersom moeten zijn,de hoogste inkomens zouden de hogere premie als afkoop van het eigen risico voor de laagste inkomens die chronisch ziek zijn en de meeste kosten moeten maken moeten betalen

Alleen dan zal een gerechtvaardige premie verhoging nut hebben die is afgestemd op het inkomen en het meeste risico zou dan betaald worden door de hoogste inkomens zodat verzekeraars niet alle risico;s hoeven te dragen,maar voor dit risico herverzekerd wordt afgedekt en inkomensafhankelijk gedragen.

Maar ik vraag me af of hogere inkomens en met name de vvd dit voorstel aantrekkelijk gaan vinden als je bij mensen aan de portemonee komt dan wordt er vaak flink geprotesteerd om plannen zo snel als mogelijk naar de prullenbak te krijgen

Geplaatst door G.L.L. van Osch op Okt 22, 2015.
Badge
als gezonde jongedame heb ik natuurlijk zelden kosten.mijn eigen risico gebruik ik bijna nooit.een hoger eigen risico aanvragen voor een lagere maand premie doe ik ook niet, omdat ik dit een te groot risico vind.

een aanvullende verzekering afsluiten doe ik eigenlijk alleen voor de tandarts, omdat je daar snel onverwachte kosten bij kunt hebben.alle andere aanvullende verzekeringen die ik heb onderzocht blijken duurder te zijn dan een spaarpot starten.

daarnaast vind ik het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico niet duidelijk.ook bij navraag aan de zorgverzekeraar krijg ik hier niet echt een duidelijk beeld over.wanneer en waarom betaal je ergens een eigen bijdrage over.

na lang wikken en wegen is mijn conclusie dan ook het volgende:ik vind niet dat je inhoudelijk iets moet veranderen aan de manier waarop het zorgsysteem is opgebouwd.eigen risico / basis verzekering (verplicht) / aanvullende verzekeringen.aan de ene kant zijn er genoeg mensen die het niet meer kunnen betalen.maar aan de andere kant is het geen goede zaak als een zorgverzekering een geheel vrijwillige keuze wordt.

wel vind ik dat er wat meer transparantie mag komen op voorhand.qua prijzen, vergoedingen, voorwaarden.

ook vind ik dat de voorwaarden en vergoedingen veel eenvoudiger gemaakt morgen worden.ik ben niet bepaald dom, maar ook ik heb af en toe hulp nodig om alle kleine letters uit te pluizen en op een rijtje te zetten.de zorg vergelijker van de consumentenbond vind ik dan ook echt een uitkomst.dan ben ik er niet opnieuw een aantal dagen mee bezig
Premie naar rato van je inkomen.
Badge +1
Mijn grootste ergernis is de eigen bijdrage. Graag zou ik een verzekering zien zonder eigen bijdrage om de echte kosten te kunnen zien. Nu kan ik wel een beetje rekenen en tel ik de eigen bijdrage bij de jaar-premie op om de verzekeringen financiëel te vergelijken maar het is toch krom.

De laatste paar jaar zit de overheid wel eens te schutteren met de hoogte van de eigen bijdrage en de inhoud van het basispakket. Laat de overheid het basis pakket eens royaal vast zetten (bij twijfel wel in het basispakket) en vooral wat in het pakket zit er minimal 5 jaar in laten. En dan de bedragen helemaal los laten. Eventueel voor de lagere inkomes het basispakket op een vaste prijs stellen.

Maar vooral de eigen bijdrage er uit. Het is al jaren geleden aangetoond dat zo'n eigen bijdrage niet of zelfs averechts werkt. Het blijkt de laatste tijd in de zorg ook dan patienten zich pas te laat ziek melden met alle vervelende extra kosten van dien.
Het huidige systeem is in principe goed: naast een voor iedereen even hoge premie een eigen bijdrage in functie van de draagkracht. Maar het nut van een verplicht eigen risico ontgaat mij. Het vormt geen drempel voor een bezoek aan de huisarts en van een levensreddende operatie of slechts het zetten van een gebroken been zul je toch niet afzien. Alleen in plaats van een staaroperatie zou je aan een geleidehond kunnen denken.

Het komt er dus op neer dat zij die noodgedwongen (vaak) gebruik maken van de zorg, ernstig worden gedupeerd, terwijl een premieverhoging iedereen, ook de gezonde mensen, maar een klein beetje zou treffen. En tevens is dit meer in overeenstemming met het solidariteitsbeginsel.
Dat is één hartstikke makkelijke vraag, in het ideale systeem Is de zorg gratis, dekt alles en wordt door iemand anders betaald.
Dat is vreemd, als Nederlands ingezetene Is men verplicht deelnemer aan het Nederlandse zorgstelsel. Hoe werkt dat dan?En als je dan ziet dat mensen in de zuidelijke grensstreek bij voorkeur uitwijken naar België,

Geplaatst door J. Lagendijk op Okt 25, 2015.
Reputatie 2
Badge +2
Ik denk dat iedereen die nu aan het woord is geweest wel een beetje gelijk heeft. De zorg kost veel, medicijnen zijn duur,mensen die "ongezond" leven profiteren mee , enz enz. Ik ga er vanuit dat iedereen gewoon gezond wil zijn, zonder met medicijnen te hoeven leven, . We kunnen geen oplossing vinden omdat de kosten van de zorg zo ontzettend veel afhankelijk zijn van andere factoren. Ik noem maar bijvoorbeeld de productie van ons dagelijks voedsel, de vervuiling van de lucht en al die andere problemen, oorlogen ongelukken. etc etc etc. Dat speelt allemaal een rol mee in de uiteindelijke bepaling van de zorgkosten.

Maar dat wil niet zeggen dat we maar niets moeten doen. En het is nog steeds waar dat wanneer je de wereld wilt verbeteren. je toch echt bij zelf moet gaan beginnen. Niet roken, gezond eten, goed in beweging blijven en zo zijn er heel veel dingen waar we zelf een heleboel aan kunnen doen. Ik voel er best wel wat voor dat mensen die niet gezond leven eigenlijk een hogere premie zouden moeten betalen, maar wie bepaald dat! . Ik denk dat wat dat betreft de huisarts een belangrijke rol zou kunnen spelen. Ook een optie is dat bepaalde zorgaanbieders hun producten in prijs best zouden kunnen verlagen en als voorbeeld noem ik de opticiens. Als ze in hun reclame drie brillen voor de prijs van één kunnen aanbieden dan kunnen ze de gewone prijs voor één bril ook best verlagen. Wat moet ik met drie brillen ???? Als ik slechte ogen heb, door wat voor omstandigheid ook, vind ik dat ik aan 1 bril genoeg heb. Wil ik er toch twee dan koop ik die er gewoon zelf voor eigen rekening bij. Als de prijs van één bril (compleet) gewoon sterk omlaag gaat dan scheelt dat in de zorgkosten en kan er voor dat geld weer wat anders worden gedaan. Zo zijn er genoeg andere voorbeelden. Wil je bijvoorbeeld een duur montuur , prima maar dan betaal je hem zelf.

Dus laten we gewoon voor ons zelf bepalen of we bepaalde zorg wel echt nodig hebben en laten we met onze eigen huisarts eerst eens kijken of er andere oplossingen zijn die de zorg goedkoper maken
Daar ik chronisch ziek ben moet ik zo ie zo altijd mijn eigen risico (ER) betalen ivm medicijnen, bloedprikken controle enz.

Ik zou het liefst weer terug gaan naar de opzet ziekenfonds en iedereen procentueel een bijdrage van het inkomen afdraagt. Zo betaalt iedereen naar rato. Maar dan niet terug naar het gedeelte waarbij men boven een inkomens voet komt en dan alsnog particulier moet. Nee gewoon iedereen X% van bruto inkomen. Klaar. en geen ER meer. Tevens zou een efficiënte handelswijze van de ziekenhuizen veel kosten terug dringen. Mijn man heeft een liesbreuk. voor de zekerheid eerst naar huisarts. Ja klopt u heeft liesbreuk, dan naar ziekenhuis naar chirurg, Ja u heeft een liesbreuk, thuis vragen lijst invullen en wat denk je.. dezelfde vragen worden door de chirurg nog een keer gevraagd........de lijst moet ook naar de anesthesist maar oh jee kan geen kopie maken! is stuk, nou dan maar faxen. .... en dat in deze digitale tijd............

afijn veel dezelfde vragen, niet efficiënt, bellen voor afspraak, de voorgestelde datum kan niet. meteen en andere datum prikken? nee doen ze niet ze bellen wel weer............ enz enz

Ik merk steeds dat er niet wordt nagedacht daarover. Vooral ziekenhuizen zelf kunnen hier meer aan doen.
Reputatie 5
Badge +6
In een ideale wereld had je geen mensen die misbruik van een situatie maakten. Mijn beeld is dat "eigen risico" en "eigen bijdrage" nuttig zijn om te voorkomen dat bepaalde spelers in het spel te gemakkelijk zorg voorschrijven of gebruiken. Als je die eigen risico en bijdrage uitschakelt, vraag ik me af welke mechanismes er dan nog voor prikkels zorgen om 'zuinig' te zijn, niet meer te gebruiken dan je nodig hebt.

Hoe voorkomen we, zonder een eigen bijdrage en eigen risico, dat de kosten nog harder stijgen? Nu al is er eigenlijk te weinig prikkels om zuinig/efficient te werken: patienten hebben te weinig informatie, mogelijkheid en/of motivatie om te sturen op kosten, zorgverleners hebben (behalve eigen eer) denk ook weinig prikkel om efficient te werken, en de politiek doet haar best om dan de zorgverzekeraars maar te laten sturen op efficiency.

Waar in de markt de consument die betaalt, zelf bepaalt naar welke winkel hij/zij gaat, is dat voor gezondheid lastiger. Het is uiteraard ook niet 1-op-1 te vergelijken met 'de markt'.

Als het eenvoudig was, hadden we het vast al opgelost.
De opbouw van de zorgkosten zijn lang niet altijd helder. Vaak veranderd er van alles in de loop van het jaar, ondanks dat je een hoge premie betaald, je eigen bijdrage, dan nog zijn er medicatie, behandelingen waarvoor je achteraf de rekening gepresenteerd krijgt. Ook gebeurd het regelmatig dat een zorgaanbieder ruim een jaar NA de behandeling declareert bij je zorgverzekeraar. Als je eigen bijdrage van het jaar ervoor niet verbruikt is kun je als nog betalen. Als er dan ook een behandeling dan wel medicatie in het lopende jaar moet worden bijbetaald word het wel een fikse klap wat je ineens moet betalen. Je kunt eigenlijk nooit een passende verzekering afsluiten. Er staan vergoedingen bij waar ik absoluut nooit gebruik van zal maken. waarom moet ik daar voor betalen. Ik ben zelf werkzaam in de zorg, weet dus heel goed over de hoed en de rand. Wat mij het meeste zorgen baart is het feit dat niet de behandelaar, maar de zorgverzekeraar bepaald welke zorg er gegeven wordt. Dat vind ik een zeer verontrustende situatie. Dat men zorgvuldig moet omgaan met alles kan ik begrijpen maar het kan nooit zo zijn dat mensen geen zorg meer durven vragen gezien de hoge kosten.

Reageer