Hoe denk jij over de reserves van zorgverzekeraars?


Reputatie 4
Badge +6
Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat zorgverzekeraars in 2015 ruim 3,3 miljard aan reserves bovenop de wettelijke vereiste reserves hadden. De totale winst van de grote vier verzekeraars (CZ, Achmea, Menzis en VGZ) is in 2015 dan wel gehalveerd ten opzichte van 2014, maar nog steeds potten ze samen 307 miljoen op.

Lees er meer over in ons nieuwsbericht en op onze actiepagina Premiejagen.

Vind jij het begrijpelijk dat zorgverzekeraars deze hoeveelheden opzij zetten voor mindere tijden? Of horen ze die extra reserves toch echt in te zetten om premiestijging te beperken?

Update 22-05-2017: Onlangs bleek dat de zorgkosten over 2016 lager zijn dan verwacht. Als deze lagere zorgkosten leiden tot een overschot bij de zorgverzekeraars over 2016, dan verwachten wij dat die overschotten ten goede komen aan de verzekerden. Lees er meer over in ons nieuwsbericht.

198 reacties

Reputatie 3
Badge +4
Had u dit rapport al gelezen?
Een schande is het dat onze regering dit laat gebeuren volgend jaar geen 3,- euro maar tussen de 7 en 9,- ik vind het schandalig ,die verzekeraars maken heel veel winst, word daar dan weer belasting over betaald dan stroomt het zo terug naar de staat /regering dan moeten we de regering aanspreken.ik heb er geen woorden voor ,,,of eigenlijk ,heb ik wel maar die zet ik hier maar niet neer
Ik vind dat de zorgverzekeraars best wat menselijker kunnen zijn en de werkelijke kosten die een patiënt maakt, moet betalen, zonder eigen risico. Een ziekenfondsverzekering zoals voorheen is het beste en laat de particulieren maar meer betalen, deze hebben over de rug van de minderheden, het grootste voordeel dank zij de VVD er Hoogervoorst die deze ellende heeft veroorzaakt.


Ik vind dat de zorgverzekeraars best wat menselijker kunnen zijn en de werkelijke kosten die een patiënt maakt, moet betalen, zonder eigen risico. Een ziekenfondsverzekering zoals voorheen is het beste en laat de particulieren maar meer betalen, deze hebben over de rug van de minderheden, het grootste voordeel dank zij de VVD er Hoogervoorst die deze ellende heeft veroorzaakt.

Geplaatst door D. de Jong op Okt 30, 2016.
Het is niet alleen Dhr.Hoogervoorst maar vooral minister Schippers die er een puinhoop van heeft gemaakt.Door haar schuld verkeren nu 2 miljoen Nederlanders in moeilijkheden omdat ze door de absurd hoge premies en het idioot hoog eigen risico in de problemen zijn geraakt.Maar de incassoburo's varen er wel bij,want handel is handel,nietwaar.

Deze discussie loopt trouwens al enige tijd in de rubriek: wat vind u van het eigen risico ?
Ik vraag mij af hoeveel winst er met zorgverzekering echt wordt gemaakt. Ik bedoel hiermee de winst die onder een andere noemer, zoals aankoop kantoorgebouwen, winst uit investeringen gedaan met de ontvangen premies, ontvangen rente, etc., worden gemaakt. Aangezien zorgverzekering premies wettelijk verplicht zijn, kun je dit dus als gemeenschapsgeld zien. Het zou dus rechtvaardig zijn dat de overheid het buffer overschot gaat gebruiken voor verlaging van de zorgkosten (b.v. verlaging eigen risico en premies) voor mensen. Dus politiek, doe er wat mee.
Helemaal mee eens. Zelfs minister Schippers, die toch medeverantwoordelijk is voor de desatreuse gevolgen die door haar "zorgbeleid" voor veel mensen is ontstaan, moest toegeven dat de zorgverzekeraars (ook wel zorgcriminelen genoemd) een paar MILJARD (!!) euro meer hadden gereserveerd (oftewel van ons gestolen hebben) dan noodzakelijk is.
Het is prachtig dat er zoveel reserves zijn maar schandalig dat het niet terug in de zorg wordt gebruikt.

Ik pleit daarom voor het Nationaal Zorgfonds met een polis zonder eigen risico en uitgebreidere basisvergoedingen voor bijvoorbeeld fysio.
in een woord bespottelijk en a sociaal
Ik woon door omstandigheden al 10 jaar in Belgie en betaal huur.

Betaal ziekenfonds voor mijn partner en mij in Nederland en Belgie. omdat ik werk in Nederland .Mijn partner komt nooit bij een geneesheer in Nederland. Heb ieder jaar bezwaar ingediend voor de kosten van mijn partner maar betalen moet je.En dan zo veel reserves Je wordt als Nederlandse staatsburger door deze REGERING gewoon opgelicht pure Diefstal.Ze denken allen aan hun eigen zie maar met de pensioenen.
Het overtollige vermogen ligt natuurlijk niet op een stoffige plank. Daar wordt mee gespeculeerd. Conform de perikelen bij corporaties. Vervolgens loopt dat mis en worden bestuurders met een forse premie naar warmer oorden gestuurd. En zo raakt de plank vanzelf weer leeg. Volkomen normaal. Maar dat zijn absurditeiten steeds vaker.
Ik hoop dat de verzekeraars de premie kunnen drukken door onnodige reserves af te bouwen
Laat de verzekeraars in november de dure TV reclames niet maken maar gebruik dat geld om de premies te dempen, nee te verlagen samen met het aanspreken van de miljardenreserves.
Reserves en reclamekosten maken de zorg onnodig duur, ik ben voorstander van een Nationaal Zorgfonds met een polis zonder eigen risico en uitgebreidere basisvergoedingen.
Simpel. Breek de macht van de zorgverzekeraars met hun idiote reserves van meer dan tien miljoen, hun zakkenvullende inkomens van 1,2 miljoen salaris en een 1/2 miljard reclames per verzekeraar.

Ga op voor het Nationaal Zorgfonds. Gelijke zorg voor een ieder en geen E.R.

Besparing: >3 miljard, doorberekend door CPB. En...een betere zorg!
De genoemde reserves van de zorgverzekeraars zijn heel logisch. Laat commerciële partijen ergens binnen en ze doen waar ze goed in zijn. Geld verdienen. Niet voor hun afnemers maar voor hun bedrijf.

In een aantal situaties zou je dit een juiste weg kunnen noemen, moreel gezien even daargelaten dat persoonlijke hebzucht daarna meestal zorgt dat de sterkste binnen zo'n club de hoogste premies pakt. De brutalen zullen altijd pogen de rest van de wereld te bederven.

Wat betreft de genoemde reserves: Ik denk dat het echte bedrag dat over is in werkelijkheid vele miljarden hoger is dan dat wat genoemd wordt.

In Zorg (en bijvoorbeeld ook in Scholing) moet je geen commerciële partijen binnen laten. Het gaat immers niet om marktproducten maar om uiterst belangrijke menselijke waarden waar in veel gevallen geen persoonlijke keuzes of mogelijkheden aanwezig zijn.

We hebben nu een systeem waarbij de Zorgverleners en de Verzekeraars er BEIDE belang bij hebben om de rekening zo hoog mogelijk op te voeren. Hoezo marktwerking? Natuurlijk, de patiënt mag controle uitvoeren over de aanvaardbaarheid en hoogte van deze bedragen.Rekeningen die soms pas na een jaar of nog later pas komen. Met summiere afkortingen en korte omschrijvingen in een taal die onderling is afgesproken en aangeleerd door de 2 commerciële partijen, de hoeders van de hoogte van de bedragen.

Je moet zorgen voor een eerlijk systeem gebaseerd op een ideologie van menselijkheid en voor elkaar zorgen. Met ingebouwde opties om de misbruikers (die zeker ook hier weer zullen opduiken) stevig aan te pakken. Waar ze ook zitten, aanbieder of klant, wie ze ook zijn.

Een Nationale Zorgverzekering dus? Ja. Eerlijker, goedkoper, beter.

kOOs
Niet extra oppotten!

Gebruik de extra reserves voor premieverlaging en breidt de zorg niet zo veel uit (bijv. geen vruchtbaarheidsbehandelingen bij vrouwen ouder dan 50 en geen second opinion).
Dat de ziektekosten nu zo zijn is dat de PVDA decennia geleden de reserves van de ziekenfondsen aan loonsverhoging hebben gegeven. We hadden verhoging van 10% en meer. Onze ziektekosten zouden echt veel en veel duurder worden als men besefte wat onze zorgstatus zo zou moeten blijven. En dat is allemaal waar geworden. Ik vind dat de verzekeraars wel moeten reserveren, maar kijk of het centraal te regelen is. De winsten die kunnen deels daarna wel weer teruggegeven worden aan de verzekerden en kijken wat er verbeterd kan worden. Maar wees daar open over als verz-mij. Zoals vertellen hoeveel geld men krijgt van Vadertje staat en hoe men daar mee omgaat. Want de verzekeraars wouden juist hierom graag in deze markt staan. Het onzichtbare geld dat moest worden beheerd.
Krijg steeds meer het idee dat dit wordt gereserveerd voor de bonussen en absurde salarissen. . Opvallend veel politieke figuren die hier uit eten.
IK dacht dat wij in een BESCHAAFD land leefde !!!!

Maar ook in deze zeer zwaar teleurgesteld !!

Vlgs mij gebeurd dit allemaal in opdracht van de " regering " precies als wat er gebeurd metonze pensioenen .
Dit deugt langs geen kanten, weg met die zorg verzekeraars; graaiers zijn het,en ze zijn alleen machtsbelust, en waar het echt omgaat,een goede zorg leveren hebben ze geen boodschap aan.

Dus op naar een Nationaal ZorgFonds zonder eigenbijdragen
Hoe hoog moet het allemaal worden voordat de "rupsjes nooit genoeg" tevreden zijn? Te idoot voor woorden het steeds hogere eigen risico en de premiestijging. Tevens ventileert men luid en duidelijk dat met name de steeds groter wordende groep ouderen daar onder meer de oorzaak van is. Oplossing: Zorg met een noodvaart dat de pil van Drion makkelijk verkrijgbaar is en moet je dan eens opletten hoeveel "ruimte" en gigantische besparing dat gaat opleveren! Bespaard ons ook het mensonterende maximaal 3X naar de WC en luiers dragen! Maar nee.......dan roepen....."ze".....opeens hoe waardevol we zijn! Komt er dus op neer dat we teveel geld overhouden om te verhongeren maar te weinig om echt van te leven! Bah!
De geldverslindende medische zorg, te beginnen bij de huisarts, dan de specialist en vervolgens de apotheker met al zijn toegeleverde en geoctrooieerde middelen vormen de basis van de prijzen. Elk middel, hoe gering ook in kosten kan zo worden opgeblazen tot enorme bedragen. Solidariteit leert ons de kosten, voor de één hoog en de ander laag, samen te delen. Er moet dus een soort gemiddelde uitkomen dat voor iedereen betaalbaar blijft. Bijdragen naar vermogen zou uiteraard het meest gezond zijn, maar zolang te liberale economen tegen dit principe blijven opereren, komt van die solidariteit niets terecht. Zelfs het eigen risico wordt niet naar inkomen geschat. Eenmaal in het bezit van een berg geld, gaat de mens er boven op zitten en schraapt steeds meer bij elkaar. Een menselijk trekje dus. Dit alles is in gang gezet door onze eigen regering, dus we hebben er in feite zelf voor gekozen. Maar....iemand die nooit iets wil veranderen, heeft er nooit iets bijgeleerd. Het is nu de tijd dat er wel iets veranderen móet wil de zorgsector niet ontploffen. Het Nationale Zorgfonds wil daar een bijdrage aan leveren en dat lijkt mij een zeer goed initiatief. Daarbij moet ik dan wel de kanttekening maken dat deze organisatie, gesteund door een overheid die het ego-economisch denken heeft losgelaten, een en ander moet realiseren op grond van patiëntenbelangen en niet langer die van de verzekeraars, de chemische industrie en de medische veelverdieners. Het wordt toch te gek, dat er voor elk klein wissewasje (waar al de detaillistenwinst op zit), waar apotheker en arts niets voor hoeven te doen, 6,47 extra wordt gerekend. Hoeveel medicijnen gaan er per dag over de toonbank? Eén miljoen? Dan praat je al snel over ruim twee miljard per jaar. Ach in het mortuarium krijgen de lijken een kaartje aan hun teen gebonden. Wij dragen eigenlijk ook zo.n kaartje met ons Burgerservicenummer, ons polisnummer en onze DidiDcode erop, alleen we leven nog. Maar een mens voel je je allang niet meer. Daar hebben ze dan weer wel goed voor gezorgd.
Ik zou wel eens willen weten hoe veel geld zorgverzekeringen echt op de plank hebben liggen dus reserves plus winst!Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat zorgverzekeraars in 2015 ruim 3,3 miljard aan reserves bovenop de wettelijke vereiste reserves hadden. De totale winst van de grote vier verzekeraars (CZ, Achmea, Menzis en VGZ) is in 2015 dan wel gehalveerd ten opzichte van 2014, maar nog steeds potten ze samen 307 miljoen op.

Lees er meer over in ons nieuwsbericht en op onze actiepagina Premiejagen.

Vind jij het begrijpelijk dat zorgverzekeraars deze hoeveelheden opzij zetten voor mindere tijden? Of horen ze die extra reserves toch echt in te zetten om premiestijging te beperken?

Geplaatst door Fauve CB op Okt 26, 2016.[/quote]
Reputatie 3
Badge +4
Beste Rondo, ik heb eens wat info nagetrokken over het Nationaal Zorgfonds, en ziedaar er is geen eigen risico. Maar als je verder de premie berekend die je daar moet betalen, kom je tot de conclusie dat het eigen risico in de premie is in gecalculeerd. het is een sluipende voorstelling van een eigen risico wat je WEL betaald maar verborgen in de premie. Dus een goede raad, voordat je wil overschakelen naar een andere verzekeraar, trek eerst de premie en de voorwaarde na, het voorkomt in de meeste gevallen een teleurstelling.

Met een vriendelijke groet!!

Reageer