Consumentenbond.nl

Hoe denk jij over de reserves van zorgverzekeraars?Toon eerste bericht

198 reacties

Oppotten is overbodig. De zorgverzekeraars beheersen de markt en kunnen toe zonder oppotten. Is er in jaar 1 een verlies, premie omhoog in jaar 2 om verlies op te heffen, is er in jaar 1 een overschot, premie omlaag. Niemand kan hen de klanten afnemen dus is het absolutt niet nodig om op een berg geld te gaan zitten!
Reputatie 3
Badge +4
Beste Rondo, wanneer u even wat tijd heeft kijk dan ook eens naar mijn overige reactie's. Misschien dat u dan een ander beeld krijg van hetgeen hier in de community wordt geschreven. Sorry als u een ander beeld krijg van mijn teksten, maar zij zijn stuk voor stuk een bedoeling om de medemens een hart onder de riem te steken. Deze community is volgens mij OOK NIET bedoeld om kritiek te uiten op de mede gebruikers.Als dit werkelijk de bedoeling zou zijn, dan kunt u in ieder geval rekenen dat het gauw afgelopen is met dit medium>

Met een vriendelijke groet!!
Beste Rondo, in principe heeft u gelijk. Maar het zijn juist praktijkvoorbeelden die aantonen waar dit zorgWANbeleid toe heeft geleidt.

Maar inderdaad, weg met het (of een te hoog) eigen risico, weg met de absurd hoge premies en weg met de zorgcriminelen, die nu wel genoeg geld van ons hebben gestolen.
Badge


Beste Rondo, in principe heeft u gelijk. Maar het zijn juist praktijkvoorbeelden die aantonen waar dit zorgWANbeleid toe heeft geleidt.

Maar inderdaad, weg met het (of een te hoog) eigen risico, weg met de absurd hoge premies en weg met de zorgcriminelen, die nu wel genoeg geld van ons hebben gestolen.

Geplaatst door P.A. Bakker op Nov 9, 2016.
Kan het eigen risico vervallen zonder verhoging van de premie? Dacht het niet!

Kan er met sterk verlaagde premies nog voldoende zorg worden verleend? Dacht het niet!

Kan het wat minder met de beloning van directeuren, 'managers' en adviseurs in de zorgindustrie? Dacht het wel!
Slecht!we zijn toch geen lid van een spaarclub! Hier moet de fiscus achteraan.
Ik herhaal hier mijn allereerste (nog niet verwijderde) post nog maar eens voor de nieuwe toetreders. Inmiddels werd ook duidelijk, dat er € 8,00 per maand aan premie bijkomt voor 2017. De reserves en de rente op de onrechtmatige reserves worden dus niet t.b.v. de klanten ingezet. Ik doe nogmaals een oproep aan accountants onder ons....om te achterhalen vanuit de jaarverslagen van bij voorbeeld Achmea, waar het teveel+rente ingezet wordt, want de bekende € 3.300.000.000 (drie-komma-drie miljard) zullen beslist niet ergens renteloos op de plank liggen. Wordt hier de bewering geen winstoogmerk te hebben ontdoken?Sparen bij of juist vóór Achmea tot de patiënt erbij neervalt?

Ik lees in de uitvoerige CB-berichtgeving niets en vind in de tabellen ook helemaal niets over enig rendement, dat met de miljarden overschotten wordt behaald. Buffers op een stoffige plank? vooruit, wanneer DNB dit zo heeft voorgeschreven, maar het volgens de spelregels teveel ingenomen buffergeld van € 3.300.000.000,- (eigenlijk eigendom van de verzekerde 'spaarders') moet toch ergens winstgevend belegd zijn en dus extra winst opleveren. "Wij werken zonder winstoogmerk"? Ik kan echter nergens iets vinden daarover, dat dèze extra winst niet in de verzekeraars zakken verdwijnt en tenminste netjes binnen de zorg blijft.....!

VRAAG: Welke accountant heeft meer inzicht? Bij 3% rente is dit al gauw € 100.000.000,- 'zakgeld' voor de zorgverzekeraars of moet ik het zakkenvul-geld noemen?

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Okt 26, 2016.
Beste Rondo, in principe heeft u gelijk. Maar het zijn juist praktijkvoorbeelden die aantonen waar dit zorgWANbeleid toe heeft geleidt.

Maar inderdaad, weg met het (of een te hoog) eigen risico, weg met de absurd hoge premies en weg met de zorgcriminelen, die nu wel genoeg geld van ons hebben gestolen.

Geplaatst door P.A. Bakker op Nov 9, 2016.
Kan het eigen risico vervallen zonder verhoging van de premie? Dacht het niet!

Kan er met sterk verlaagde premies nog voldoende zorg worden verleend? Dacht het niet!

Kan het wat minder met de beloning van directeuren, 'managers' en adviseurs in de zorgindustrie? Dacht het wel!

Geplaatst door Anduril op Nov 9, 2016.
Kan het eigen risico vervallen zonder verhoging van de premies ? Jazeker wel.

Kan er voldoende zorg verleend worden bij sterk verlaagde premies ? Jazeker wel.

Weg met de vette salarissen en bonussen van de directeuren en andere graaiers bij de zorgverzekeraars ? Zou al een (klein) begin zijn van vraag 1 en 2.
Badge


Kan het eigen risico vervallen zonder verhoging van de premies ? Jazeker wel.

Kan er voldoende zorg verleend worden bij sterk verlaagde premies ? Jazeker wel.

Weg met de vette salarissen en bonussen van de directeuren en andere graaiers bij de zorgverzekeraars ? Zou al een (klein) begin zijn van vraag 1 en 2.

Geplaatst door P.A. Bakker op Nov 9, 2016.
Dromen zijn bedrog. Slaap lekker.
Ik leef niet in een droomwereld, ben klaarwakker en scherp. U valt na maanden in een discussie, heeft geen idee wat hiervoor al gezegd, en onderbouwd is, Ik wens u sterkte verder.


Ik leef niet in een droomwereld, ben klaarwakker en scherp. U valt na maanden in een discussie, heeft geen idee wat hiervoor al gezegd, en onderbouwd is, Ik wens u sterkte verder.

Geplaatst door P.A. Bakker op Nov 10, 2016.


Dat iemand later in een discussie valt is irrelevant er is hiervoor namelijk vrijwel niets onderbouwd, er zijn heel veel meningen langs gekomen van mensen die nog steeds in het sprookje van de geldboom geloven. Droom zacht.
Wat voor de een niet onderbouwd genoeg is, is voor een ander juist meer dan voldoende onderbouwd.

Sterkte verder.


Wat voor de een niet onderbouwd genoeg is, is voor een ander juist meer dan voldoende onderbouwd.

Sterkte verder.

Geplaatst door P.A. Bakker op Nov 10, 2016.


Precies, je had de kwaliteit niet beter kunnen illustreren. Hartelijk dank daarvoor.
Graag gedaan. Doe er je voordeel mee.


Graag gedaan. Doe er je voordeel mee.

Geplaatst door P.A. Bakker op Nov 10, 2016.


Dat komt wel goed.


Sparen bij of juist vóór Achmea tot de patiënt erbij neervalt?

Ik lees in de uitvoerige CB-berichtgeving niets en vind in de tabellen ook helemaal niets over enig rendement, dat met de miljarden overschotten wordt behaald. Buffers op een stoffige plank? vooruit, wanneer DNB dit zo heeft voorgeschreven, maar het volgens de spelregels teveel ingenomen buffergeld van € 3.300.000.000,- (eigenlijk eigendom van de verzekerde 'spaarders') moet toch ergens winstgevend belegd zijn en dus extra winst opleveren. "Wij werken zonder winstoogmerk"? Ik kan echter nergens iets vinden daarover, dat dèze extra winst niet in de verzekeraars zakken verdwijnt en tenminste netjes binnen de zorg blijft.....!

VRAAG: Welke accountant heeft meer inzicht? Bij 3% rente is dit al gauw € 100.000.000,- 'zakgeld' voor de zorgverzekeraars of moet ik het zakkenvul-geld noemen?

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Okt 26, 2016.


Vermoedelijk kan uw vraag alleen beantwoord worden door de boekhouding van de betreffende zorgverzekeraar. Een blik op op de jaarrekeningen 2015 van Achmea en DSW leert het volgende:

Bij Achmea komen cijfers over de Nederlandse zorgverzekering alleen in de toelichting voor. Balansposten als beleggingen en liquiditeiten staan wel in de geconsolideerde jaarrekening maar betreffen het gehele en veel uitgebreidere verzekeringsbedrijf van deze maatschappij.

Bij DSW (alleen Nederlandse zorgverzekering) bedroegen beleggingen eind 2015 ruim EUR 109 miljoen en stond ruim EUR 359 miljoen aan liquiditeiten op bankrekening(en). In 2015 bedroegen opbrengsten uit beleggingen ruim EUR 4 miljoen. Of de liquiditeiten rente opleveren wordt niet vermeld, maar het zou kunnen als daaronder ook kortlopende deposito's worden verstaan. Spaarrekeningen voor bedrijven bestaan niet en geld op rekening levert niets op maar kost mogelijk (in deze tijd en gezien de omvang van het bedrag) negatieve rente.

Opvallend: nergens wordt melding gemaakt van "reserves" in de mij bekende zin van geld dat overblijft na vaststelling en verdeling van de winst en aan het kapitaal van de onderneming kan worden toegevoegd. Wel is sprake van "voorzieningen" en dat is geld dat vóór winstberekening wordt gereserveerd voor nog niet gedane maar wel verwachte uitgaven. De term "wettelijke reserve" is in zoverre verwarrend, dat het hier gaat om een bij wet afgedwongen reservering die de solvabiliteit (het kunnen voldoen aan financiële verplichtingen) van de verzekeraar moet waarborgen en waarover die dus niet vrij kan beschikken.

Volgens zorgverzekeraars vertoont het zorgstelsel zoveel onzekerheden, dat extra (bovenwettelijke) voorzieningen nodig zijn. Zo treft DSW extra voorzieningen omdat zich vorig jaar 120.000 nieuwe verzekerden "met een onbekend risicoprofiel" hebben aangemeld. Het Zorgverzekeringsfonds (gefinancierd door de belastingbetalers) betaalt aan verzekeraars de premies voor verzekerden tot 18 jaar en vereffent ook eventueel ontstane tekorten. Het zorgstelsel is dusdanig ingewikkeld en het declareren door b.v. ziekenhuizen zo traag, dat het definitief vaststellen van die tekorten een aantal jaren kan duren. Het Zorgverzekeringsfonds heeft aangekondigd vanaf 2017 de tekorten voor een aantal posten niet meer aan te vullen en kan die gedragslijn in komende jaren natuurlijk voortzetten. Dus treffen verzekeraars extra voorzieningen. Zijn dat "overtollige" reserveringen? Ik zou het niet weten.

De ruim 500 pagina's van beide jaarverslagen heb ik voor een klein deel gelezen en voor evt. correctie houd ik me aanbevolen. Het jaarverslag van DSW biedt wel een interessante inkijk in de financiering van ons zorgstelsel. Tenminste, als je voldoende tijd hebt en bestand bent tegen de ongemene taaiheid van de materie.
Reputatie 3
Badge +4
Beste Lisa Boele, super u opmerkzaamheid, ik ben er zelf ook ingedoken om meer te kunnen vinden. Maar alles is zo enorm goed afgeschermd zodat je er in het totaal niets kan vinden. Het enige wat er te vinden is dat de verzekeraar €1,2 miljard als reserve moet hebben, blijft ook bij mij de vraag waarom er nog €3,3 miljard op een stoffige plank moeten blijven liggen.Het is ronduit walgelijk zoals er met de clienten van Achmea wordt om gesprongen. Het zorgpakket wordt per jaar verder uitgekleed, de verzekering gaat steeds omhoog en de medicijnen komen meer en meer voor rekening van de patienten. Zo snijd het mes bij hun op wel 8 manieren en niemand die daar een stokje voor steekt, ergo wij blijven de spaarpot van Achmea maar bijvullen.Ik ben zelf in het rond wezen bellen en raad eens,.......Niemand kon mij antwoord geven. Raar maar waar, ik zou graag weten waarom of er die €3,3 miljard onaangeroerd .moeten blijven! Nu zeg ik op mijn beurt 'leve de volksvertegenwoordigers" maar die mag je niet wakker maken want dan gebeuren er misschien ongelukken. Dat is het enige wat ik er op het moment van kan zeggen, sorry hoor.

Met een vriendelijke groet!!
@ HH Zwart en Van Rheenen

Dank voor uw reacties. Ik comprimeer om het enigszins behapbaar te houden. Op de bij wet voorgeschreven reserves in het verzekeringsbedrijf wordt toezicht gehouden door onze centrale bank: DNB. Ik ken de precieze regels niet maar neem aan, dat het een percentage betreft van de verzekerde risicos, mogelijk gedifferentiëerd naar het soort verzekeringsrisico dat de verzekeraar loopt. De hoogte van die reserves hangt dus af van de omvang van het verzekeringsbedrijf. Die reserves moeten bij aanvang van de onderneming al aanwezig zijn en behoren dus niet tot de winst en mogen ook niet aan aandeelhouders worden uitgekeerd.

Achmea had al een langlopend verzekeringsbedrijf vóórdat het zich ook met zorgverzekering ging bezighouden. De gepubliceerde jaarcijfers van Achmea zijn geconsolideerd en omvatten dus het totale bedrijf, inclusief zorggedeelte. Of de gepubliceerde reserves ook op dat zorggedeelte slaan weet ik niet, maar ik betwijfel het om de volgende reden.

De zorgverzekering heeft een eigen toezichthouder: de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarbij is het Zorgverzekeringsfonds opgericht om o.a. als verevenaar te dienen en evt. tekorten in de zorgverzekering aan te vullen. Een wettelijke reserve lijkt mij dan overbodig. Of Achmea een aparte dochteronderneming heeft voor de zorgverzekering wil ik nu niet uitzoeken (die zou dan verwerkt zijn in de geconsolideerde jaarcijfers) maar dat het zorggedeelte tegenover de toezichthouder moet worden verantwoord is zeker en die cijfers worden niet gepubliceerd.

DSW is uitsluitend zorgverzekeraar en hun jaarcijfers zijn om die reden interessant. De term "Wettelijke reserves" heb ik niet aangetroffen. Wel "voorzieningen" en dat zijn reserveringen vóór winstberekening met het oog op nog te verwachten uitgaven. DSW profileerde zich in afgelopen jaren als een zorgverzekeraar die alle zorgdeclaraties ook daadwerkelijk controleerde. Dat leverde hen dit jaar 120.000 nieuwe verzekerden op. Als daaronder één verzekerde zit die aan behandeling EUR 500.000 per jaar kost moeten daar 500 verzekerden tegenover staan die niets declareren. Zulke behandelingen zijn nog uitzondering. Maar 10 verzekerden die voor EUR 50.000 per jaar behandeld worden zijn dat inmiddels niet meer. En dat zal toenemen, want wat de een krijgt wil de ander ook.

DSW heeft om die reden de premies verhoogd en extra voorzieningen getroffen. Andere zorgverzekeraars volgen, of het nu nodig is of niet. Eenzijdige premieverlaging zou massa's nieuwe verzekerden aantrekken. Met onbekende risico's, want het instellen van een plafond voor behandelingskosten is tot nu toe een (politiek) taboe. En dat is, wat mij betreft, het werkelijke probleem in de verzekering van onze gezondheidszorg.

Tenslotte,: reserves/voorzieningen liggen niet te verstoffen. Verzekeraars doen heus wel moeite om er rendement uit te halen, maar de mogelijkheden zijn beperkt omdat veel risicodragende beleggingen niet zijn toegesjtaan. Particulier initiatief ontwikkelt zich wel op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, maar krijgt voor zorgverzekering geen kans. Verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid wordt bij voorkeur afgeschoven op de gezondheidszorg en daar zullen wij fors voor moeten betalen.
Het leven is altijd al een kwestie geweest van wachten op het juiste moment om in actie te komen.

Paulo Coelho

Ik denk, dat we ons nu op actie moeten gaan voorbereiden, sàmen met elkaar, de gezonde en zieke burgers, de Consumentenbond, de volksvertegenwoordigers, de medici, economen, ethici èn vooral ook met de zorgverzekeraars!
Een mooie gedachte, al ben ik bang dat er spraken is van tegenstrijdige belangen. De ene groepering wil zoveel mogelijk zijn zakken vullen ten koste van de andere.
Dat zeggen ze al jaren. Zolang ze van diezelfde klant maar kunnen doorgaan met "kaal plukken".
@P.A. Bakker

Zolang de Consumentenbond en andere deelnemers hier vertellen, dat ze de opgepotte reserves plus de rendites niet kunnen vinden in de jaarverslagen kunnen zorgverzekerden blijven beweren dat deze middelen waarschijnlijk NIET gebruikt worden om de premiestijgingen af te remmen. Dat voelt als kaalplukken. Inderdaad!

Het kan echter ook een bug in de communicatie zijn omdat de accountant in opdracht van het bestuur hierover geen uitleg hoeft te geven of, gewone burgers niet in staat zijn de jaarverslagen te vertalen in jip en janneketaal. We zullen dus moeten gaan resp. blijven vragen.....zolang wij verzekerden nog centraal staan en de Consumentenbond ons vertegenwoordigen kan.

In het boek van de econoom Ewald Engelen en Marianne Thieme (Partij van de Dieren) wordt geappeleerd om zelfredzaam dit soort toestanden aan te pakken.

Het aardige aan ‘De kanarie in de kolenmijn’ is, dat we als lezers niet worden opgeroepen om voor de zoveelste keer een barricade te betreden om, al of niet gewapend, een nieuw tijdperk af te dwingen, maar – helemaal los van systeemgezeik – het advies krijgen de macht in onszelf, dus los van barricaden, op te gaan zoeken. Engelen poneert dat we geen nietige zandkorrels in de woestijn zijn, maar dat elk van ons over vier invloedrijke hoedanigheden beschikt, waarmee we de werkelijkheid, effectiever dan we zelf denken (zelfs meerdimensionaal), naar onze hand kunnen zetten: als burger, als belegger, als consument en als werknemer.

De beperkte, boekhoudkundige manier van naar de wereld kijken, dit primaat van de kille cijfers en de politiek die aan de leiband ervan loopt, is volgens Thieme en Engelen de snelste route naar een aanstaande apocalypse.

The Post Online.
Ik kan voor een heel groot deel met u meegaan. Maar of de Consumentenbond ook in deze iets voor ons kan betekenen ? Laten wij in elk geval blij zijn dat de CB ons de gelegenheid geeft om (behoorlijk wat) kritiek te geven op de huidige regeringspartijen en de zorgverzekeraars. Al ben ik bang dat zowel de zorgverzekeraars als de huidige regering er niet warm of koud van worden. Die hebben zoiets van: lullen jullie maar raak, wij vullen toch onze zakken wel.

En dan nog even de 4 invalshoeken waar vanuit de "gewone man" zijn ongenoegen kan uiten.

1. Als burger. Mijn vraag is hoe dan ? Door helemaal niet meer of in elk geval niet meer op de huidige regeringspartijen te stemmen ?

2. Als belegger. Ik wil alleen even opmerken dat veel mensen nog nauwelijks gewoon boodschappen kunnen doen,laat staan dat er geld overblijft om te beleggen.

3. Als consument. Opnieuw mijn vraag: hoe dan ? Als consument zijn wij immers verplicht een dure verzekering af te sluiten.

4. Als werknemer. Wordt hiermee bedoeld de mensen die als werknemer werkzaam zijn bij de zorgverzekeraars ? Relatief zijn dat er niet zoveel, denk ik.

Let wel, dit alles is geen kritiek op u, mijnheer van Rheenen, het zijn alleen wat ingevingen die bij mij als eerste opkwamen toen ik over 4 punten las.
Ik wacht graag nog even met een (re-)actie in de ijdele hoop/verwachting hier nog wat meer discussiedeelnemers te gaan zien.......óók omdat er verkiezingen voor de deur staan en de mondige burger zijn stem ook als zorgconsument op dit forum kan laten horen.

NB. Met werknemers worden àlle in de zorg en omgeving werkzame mensen bedoeld. Beleggers zijn alle investeerders die aan de gemaakte zorg-winst participeren, waaronder bij voorbeeld ook de Rabobank met 30% Achmea-aandeel, pensioenfondsen en particulieren die als bezitters de verzekeringsmaatschappijen kunnen aansturen.
Badge


Ik kan voor een heel groot deel met u meegaan. Maar of de Consumentenbond ook in deze iets voor ons kan betekenen ? Laten wij in elk geval blij zijn dat de CB ons de gelegenheid geeft om (behoorlijk wat) kritiek te geven op de huidige regeringspartijen en de zorgverzekeraars. Al ben ik bang dat zowel de zorgverzekeraars als de huidige regering er niet warm of koud van worden. Die hebben zoiets van: lullen jullie maar raak, wij vullen toch onze zakken wel.

Geplaatst door P.A. Bakker op Nov 13, 2016.
De ervaring leert ons dat de samenstelling van een kabinet bijzonder weinig verschil maakt. Het 'landsbelang' maakt dit onmogelijk. Misschien roepen partijen vóór de verkiezing wat anders, maar geen enkele partij behaalt de absolute meerderheid. Zelfs waar dit wel het geval is worden stoere uitspraken soms razend snel ingeslikt (zie nu Trump over 'Obamacare').

Reageer