Consumentenbond.nl

Hoe denk jij over de reserves van zorgverzekeraars?Toon eerste bericht

198 reacties

Ik begrijp dat de reserves van de verzekeraars ondertussen door verliezen over 2016 teruggelopen zijn en de kosten van de zorg door de vergrijzing en dure medicijnen nog steeds verder toenemen. De verkiezingen hebben overduidelijk laten zien dat een nieuw zorgfonds niet op steun hoeft te rekenen en we het dus voorlopig zullen moeten doen met het systeem dat we nu hebben.

Dat zal dus betekenen dat of de premie volgend jaar nog verder zal gaan stijgen en/of we nu echt eens paal en perk gaan stellen aan krankzinnig dure medicijnen en dure ingrepen en/of de wachtlijsten verder zullen oplopen en/of dat er nog meer belastinggeld bij de zorg moet inclusief de vraag waar dat vandaan gaat komen.

Ik snap niet waarom we hier niet over de echte keuzes praten die als maatschappij op ons af komen en maar blijven hangen in de idefixe dat er nog ergens miljarden te halen zijn die alle problemen als het ware vanzelf op zullen gaan lossen.
Naast de inkomens, reclame- en reservemiljarden hebben we te maken met een totaal uit de hand gelopen belastingstelsel. Vergelijk het belastingstelsel maar eens met die van de jaren tachtig en midden negentig, én waarom de vennootschapsbelasting van toen 43% over de winst nu midden twintig procent ligt. Dit alles om de kloof tussen rijk en arm nog groter te maken én dus ook voor wat de zorg betekent.

Waarom kwam de inkomensafhankelijke zorgpremie niet door de kamer?

Vrije marktwerking....nieuwe belastingstelsels ten gunste van de groot'verdieners' en verlaging van de vennootschapsbelasting, belastingparadijzen enzovoorts.

Kortom, dit alles -het neoliberalisme- vijf maal Balkenende en tweemaal Rutte heeft vele in deze huidige situatie gebracht. Op naar de volgende fase: via een dictatuur naar een derde wereldland.
Reputatie 3
Badge +4
Beste A.Deen, of de nieuwe zorgaanbieder zal komen is nog afwachten, er is nog geen afwijzing daar over, dus alle hoop is nog niet verloren.Ik wil nog even terug komen op het verhaal dat de zorg zoveel duurder is geworden,natuurlijk wordt elk argument aangegrepen om dit te maatstaven. Maar ik wil u een klein voorbeeld geven, het gaat met het milieu steeds slechter door het opwarmen? maar hoe verklaard men dan dat er in 2015 in Mexico zo'n enorm pak sneeuw is gevallen, voor het eerst in 88 jaar? Hoe was het dit jaar aan de oostkust van de USA waar er meer dan 1 meter sneeuw is gevallen? Nee heer Deen alles wordt aangegrepen om bij de mensen geld weg te halen,wegenbelasting wordt houderschapsbelasting anders kan er geen parkeerbelasting worden geheven. Natuurlijk zijn er ontzaglijke dure medicijnen, maar zou dat ook niet een beetje kunnen liggen aan het beleid hierover, men kan natuurlijk ja blijven zeggen tegen de prijzen die de pharmacie berekend. en waar het geld vandaan moet komen heeft bij dit en het vorige weinig interesse men wringt dan een beetje meer. Dat dit in de toekomst een keer op zal moeten houden, nou ja dan zien we wel weer, dat is mijn mening over het beleid wat men voert. U weet wel: Na mij de zondvloed. Verder strekt hun begrip niet.Ik kijk alleen naar de Campus Achmea te Apeldoorn en vraag mij af wat dat gekost heeft en waar dit geld vandaan kwam. U weet toch ook dat Achmea € 3,5 miljard op de plank had leggen? en wat deden zij ermee? speculeren met andere firma's die niet gerelateerd zijn aan de zorg, dus puur winstbejag.Nee heer Deen als ik dit alles op een rijtje zet vertrouw ik alleen op mijn eigen gezonde verstand en denk u er eens goed over na!

Met een vriendelijke groet!!
Eén van de redenen waarom de financiering van de zorg (gedeeltelijk) naar de private sector is gegaan is de lafheid van de politiek. Daar wil niemand zijn vingers branden aan de maatregelen die nodig zijn om een acceptabel niveau van zorg voor iedereen betaalbaar te houden.

Het zorgniveau is in de Europese verzorgingsstaten inmiddels zó hoog, dat in b.v. Duitsland en Engeland een zorgtourisme op gang gekomen is van internationale en voor zichzelf betalende patiënten. Dat zorgniveau speelt ook een rol bij de vluchtelingen die naar Europa komen. De vraag, welke invloed dat heeft op de beschikbare zorg voor de eigen bevolking wordt inmiddels al gesteld. En natuurlijk niet beantwoord, want wij zitten hier met een archaïsch medisch bolwerk dat het niet over geld wil hebben.

Het Nederlandse zorgstelsel, of je dat nu wilt of niet, behoort tot de beste ter wereld. Wie wat verder over de grenzen kijkt ontkomt niet aan de conclusie: beter kan het kennelijk niet. Wil je dat toch, dan zal er ook steeds meer voor betaald moeten worden. Zo niet, dan moet er gesneden worden. En dat is nu precies de rol die aan verzekeraars is toebedacht, inclusief de daarmee gepaard gaande maatschappelijke verguizing. Wie zou daar niet goed voor beloond willen worden?
Reputatie 3
Badge +4
Beste Lisa Boele, ik ben het niet geheel met u eens, natuurlijk staat de zorg in Nederland op een hoog pijl maar vergeet niet dat er in het buitenland ook niet stil gezeten wordt. Ik zelf heb een aantal jaren in Duitsland gewerkt en kan u verzekeren dat de zorg daar op een bijzonder hoog pijl staat.En vergeet aub ook Belgie niet met zijn universitaire klinieken waar men ook vanuit Nederland direct geholpen kan worden zonder bijzondere lange wachttijden.Ook hier in Nederland kan men geholpen worden, alleen de wachttijden kunnen soms wel funest zijn. Bovendien zit er wel een prijskaartje aan, niet zozeer wat betreft de behandelingen maar wel dat zorgpakket keer op keer verder uitgekleed wordt.Dat impliceert dat er steeds meer medicijnen zelf betaald moeten worden hiermee bedoel ik dat het eigen risico een verkapte verhoging is van de zorgverzekering.

Met een vriendelijke groet!!
Beste heer Zwart,

Kort en krachtig. Ik ben het helemaal eens met u. En dat uit ervaring. En nogmaals, laten de uitstekende zorg in Denemarken niet vergeten. Alles in dienst van de overheid.

Opvallend? dat de Nederlandse zorgverzekeraars graag vele ingrepen gedaan in Duitsland, België en andere landen vergoeden, daar de kosten daar beduidend lager zijn. Rara, hoe zou dat nu kunnen. U, vele anderen en ik zijn daarvan oo de hoogte.

Mvg

Hans
Reputatie 3
Badge +4
Beste J.v.d.Jagt(Hans),ik wil graag weer een keer gelijk hebben, het gaat bij de zorgverzekeraars niet om de zorg maar om het geld.Het is toch logisch het eigen risico is in het leven geroepen om het medicijn gebruik terug te dringen, nu dat gebeurd is blijft men toch het eigen risico handhaven, want ja de centjes toch? Nee het is in Nederland een grote graaipolitiek geworden vanwege de vergrijzing, en ook dat is logisch, want deze groep mensen kunnen geen vuist maken. Dus gewoon als lammeren de zaak blijven spekken, en de piepels daar maar lachen, ziezo dat hebben we weer binnen.Het is naar mijn mening allemaal zo rot als een mispel.Let op dit is mijn mening!!!!! Sorry voor het late antwoord maar ik had het een beetje druk maar antwoord krijgt u van mij altijd.

Met een vriendelijke groet!! (Danny)
Beste Danny,

Ik zal de laatste zijn die je ongelijk geeft.

Dank voor je mening.

Mvg

Hans van der Jagt
Danny, ik ben het volledig met je eens. Het wordt tijd dat de regering eens ophoud met het pappen en nathouden (lees weg kijken,want ik wordt hier niet persoonlijk beter van) en daadwerkelijk maatregelen treft om te voorkomen dat er nog steeds heel veel "zorg geld" weggegooid wordt. Het is te gek voor woorden dat een groot aantal mensen grote moeite hebben om de zorgpremie te betalen, maar toch alles of heel veel niet (kunnen) doen om de premie toch te betalen, want anders overtreed je de "wet" en krijg je ook nog een boete. En dat er in de nieuwe regering formatie onderhandeld wordt over "milieu" belasting op voedsel. Het is algemeen bekend dat het overgrote deel van deze zogenaamde "milieu" belastingen geen enkel effect heeft op zaken die echt goed voor het milieu zijn, dus gewoon ordinair geld binnenhalen is. En dan ook nog klagen dat er tenminste nog 1 politicus (Hr. Buma) wel zijn gezonde verstand gebruikt, wel zijn beloftes houdt en wel respect voor de kiezers heeft. En dan deze man afschilderen als iemand die niets voor het milieu wil doen. Kortom schandelijk.

Met vriendelijk groet, Leo

Beste J.v.d.Jagt(Hans),ik wil graag weer een keer gelijk hebben, het gaat bij de zorgverzekeraars niet om de zorg maar om het geld.Het is toch logisch het eigen risico is in het leven geroepen om het medicijn gebruik terug te dringen, nu dat gebeurd is blijft men toch het eigen risico handhaven, want ja de centjes toch? Nee het is in Nederland een grote graaipolitiek geworden vanwege de vergrijzing, en ook dat is logisch, want deze groep mensen kunnen geen vuist maken. Dus gewoon als lammeren de zaak blijven spekken, en de piepels daar maar lachen, ziezo dat hebben we weer binnen.Het is naar mijn mening allemaal zo rot als een mispel.Let op dit is mijn mening!!!!! Sorry voor het late antwoord maar ik had het een beetje druk maar antwoord krijgt u van mij altijd.

Met een vriendelijke groet!! (Danny)

Geplaatst door D. Zwart op Mei 13, 2017.[/quote]
Ik heb een poos in China gewoond. Ik ben 's nachts een keer met iemand naar het ziekenhuis (eerste hulp) geweest, die een zeer onregelmatige hartslag had en regelmatig bewustloos raakte. Binnen 10 minuten was er een cardioloog, binnen 20 minuten was er een hartfilmje gemaakt. Binnen 30 minuten was de uitlsag bekend en zoals de cardioloog het in engels aan mij uitlegde, kon ik alleen maar concluderen dat zij wist waar ze over praatte. Een medicijn werd voorgeschreven, die ik in hetzelfde gebouw kon halen. Totale kosten waren omgerekend 23 euro.Dit is maar een voorbeeld, ik heb er veel meer. Ik weet niet (niemand, behalve de zorginstelling na +/- 3 maanden schijnt dit in Nederland te weten). Het verschil tussen China en Nederland is dat de ziekenhuizen geen erg luxe gebouwen zijn, er niet een groot aantal overbetaalde / dure managers zijn die ook nog eens hele dure kantoren, dure lease auto's, ect. nodig schijnen te hebbenen en er geen bedrijven zijn die heel grote netto winsten maken met de zorgzerzekeringen en medicijnen verkoop. Dus ik geloof er helemaal niets van dat de zorg in Nederland zo duur moet zijn, er zullen keuzes gemaakt moeten worden of we de zorg premies uit willen geven aan hoge bedrijfs winsten en te hoge aantal dure managers of aan daadwerkelijke zorg.

Een schande is het dat onze regering dit laat gebeuren volgend jaar geen 3,- euro maar tussen de 7 en 9,- ik vind het schandalig ,die verzekeraars maken heel veel winst, word daar dan weer belasting over betaald dan stroomt het zo terug naar de staat /regering dan moeten we de regering aanspreken.ik heb er geen woorden voor ,,,of eigenlijk ,heb ik wel maar die zet ik hier maar niet neer

Geplaatst door C.W. Valkenburg V Doorn op Okt 29, 2016.[/quote]
Men mag natuurlijk nooit appels met (chinese) stoeptegels vergelijken ...

en vergelijkingen tussen westerse landen geven niet een enorm groot verschil aan. Duidelijk wordt nu, dat met name Achmea andere verwachtingen had m.b.t. de marktwerking in de zorg en nu de Tweede Kamer heeft aangegeven, dat het met het grote winstmaken niets meer kan worden, ineens veel gekwalificeerd personeel moet ontslaan en een winst- resp. een ad-hocwaarschuwing naar de twee aandeelhouders afgeeft waardoor de ene (alle Achmea-verzekeraarsdochters) met premieverhogingen gaan reageren en de andere aandeelhouder (Rabobank) teleurgesteld flink moet gaan afschrijven. Men heeft nu de investeerders klaarblijkelijk meerdere tanden uit de mond geslagen ... want groot-investeerders leven nu eenmaal van rendites en vooral van planbare continuïteit van de inkomsten.

Tegelijkertijd kwijnen ineens verplichte, maar überdimensioneerd aangespaarde reserves op de plank weg en is (daarom!) de zorgpremieverhoging voor het komende jaar al een besloten zaak. Jawel, het Ziekenfonds is weg en jawel de zorgkosten willen maar niet vallen en jawel, het Nationaal Zorgfonds wordt als een vies woord afgewezen.

Wie de zorgdossiers van de onderzoekers van Follow The Money leest en ziet, dat er een kankerbehandeling wordt afgerekend, terwijl er een ontharing heeft plaatsgevonden, snapt, dat een topic op het forum van de Consumentenbond óók niet met peren vergeleken mag worden. Investeren in de zorg volgens het marktwerkingsprincipe is reine economische politiek ... en daarmee wil volgens eigen zeggen, de Consumentenbond NIETS te maken hebben.

Ik ben erg benieuwd, waar de demissionaire Minister Edith Schippers haar loopbaan gaat voortzetten nu ze aangekondigd heeft, haar stuurmanskunsten niet meer aan Den Haag te willen verkopen. Ik vrees, dat zij een grote investeerder gaat adviseren ... en óók, dat zij de topics van de Consumentenbond over de reserves op de plank niet volgt.
Reputatie 3
Badge +4
Beste H.G.van Rheenen, het is geen kwestie van vergelijking, het is alleen een opsomming van de zorg zoals die in andere landen wordt geboden en de enige vergelijking is, waarom daar wel en hier niet.Ik zelf heb ook veel in het buitenland gewerkt en zie ook de enorme verschillen kijk alleen naar Belgie wat toch redelijk dichtbij is ziekenhuizen in Leuven,Gent,Antwerpen en niet vergeten Luik het steekt er met kop en schouders bovenuit. Ik wil de zorg in Nederland niet bagatelliseren maar het had zoveel beter gekund. Maar hier is het alleen een kwestie van geld en dat een aantal malen, daarna pas de zorg, kijk alleen maar naar de wachtlijsten,zelfs spoedopname's hebben wachttijden.Ik wil ook niet verder uitweiden over de zorg in Duitsland en Frankrijk want dan mist het gehele betoog zijn doel.Maar ik kan u verzekeren dat de verschillen enorm zijn qua snelheid,accuratesse en methode's. en als u het niet erg vind wil ik er nu een punt aan draaien.

Met een vriendelijke groet!!
Reputatie 3
Badge +4
Beste L.G.van Veen, ik ben het roerend met u eens,ook ik heb dezelfde ervaringen in het buitenland opgedaan,maar kijk even bij mijn reactie bij de heer van Rheenen daar heb een passende reactie beschreven over de zorg zoals hij hier zou moeten zijn. Maar het is hier nog steeds een grote graaicultuur en zo lang als dit blijft moeten wij met lede ogen toekijken hoe mooi of het hier zou kunnen zijn.

Met een vriendelijke groet!!
Reputatie 3
Badge +4
Beste L.G.Veen, ik haal even een citaat aan van Edith Schippers, Achmea heeft 3,5 miljard op de plank en speculeert daarmee bij een aantal niet gerelateerde zorgbedrijven dit alleen om het eigen kapitaal te vergroten.Het misselijke is dat de mensen die ouder zijn en chronisch zieken hier de dupe van zijn vanwege medicijn gebruik. een maal met de ogen knipperen en weg €385.= en dan nog niet te spreken over de medicijnen die uit het pakket zijn gehaald en nu zelf moeten betalen.Het wordt steeds duurder voor steeds minder.En wat te denken aan diegene die in 1945 en daarna Nederland weer in het zadel hebben geholpen, daar worden zij nu voor beloont door op een houtje te gaan zitten bijten.Want deze mensen zijn uitgekleed tot op het bot, Met Dank Aan Die Piepels Die Met Het Uitkleden Hielpen.

Met een vriendelijke groet!!
Beste D. Zwart,

ik hoop dat de signalen die men hier ziet, ook eens door Den Haag serieus genomen wordt. Over verandering (lees verbetering) in de zorg hoor je van de overheid niets, loze beloftes of dat het onmogelijk of zeer moeilijk is. Wat ik met mijn voorbeeld uit China wou aantonen, dat het wel degelijk anders en beter kan. Maar dan moeten de mensen die zeggen dat ze lands bestuurders zijn, eindelijk een keer uit hun comfort zone komen en hun werk naar behoren doen.

Beste H.G.van Rheenen, het is geen kwestie van vergelijking, het is alleen een opsomming van de zorg zoals die in andere landen wordt geboden en de enige vergelijking is, waarom daar wel en hier niet.Ik zelf heb ook veel in het buitenland gewerkt en zie ook de enorme verschillen kijk alleen naar Belgie wat toch redelijk dichtbij is ziekenhuizen in Leuven,Gent,Antwerpen en niet vergeten Luik het steekt er met kop en schouders bovenuit. Ik wil de zorg in Nederland niet bagatelliseren maar het had zoveel beter gekund. Maar hier is het alleen een kwestie van geld en dat een aantal malen, daarna pas de zorg, kijk alleen maar naar de wachtlijsten,zelfs spoedopname's hebben wachttijden.Ik wil ook niet verder uitweiden over de zorg in Duitsland en Frankrijk want dan mist het gehele betoog zijn doel.Maar ik kan u verzekeren dat de verschillen enorm zijn qua snelheid,accuratesse en methode's. en als u het niet erg vind wil ik er nu een punt aan draaien.

Met een vriendelijke groet!!

Geplaatst door D. Zwart op Mei 14, 2017.[/quote]
Reputatie 4
Badge +6
Onlangs bleek dat de zorgkosten over 2016 lager zijn dan verwacht. Als deze lagere zorgkosten leiden tot een overschot bij de zorgverzekeraars over 2016, dan verwachten wij dat die overschotten ten goede komen aan de verzekerden. Lees er meer over in ons nieuwsbericht. Wat vinden jullie van dit nieuws?
Ik kan het niet rijmen met dit bericht in het NRC dat mij in directe tegenspraak lijkt met genoemde winst.
Reputatie 4
Badge +6


Ik kan het niet rijmen met dit bericht in het NRC dat mij in directe tegenspraak lijkt met genoemde winst.

Geplaatst door A. Deen op Mei 23, 2017.


Beste A. Deen,

Het eerder genoemde nieuwsbericht gaat over het feit dat de zorgkosten over 2016 lager zijn dan begroot. Over het verlies dat de grote zorgverzekeraars over 2016 hebben geleden hebben we ook een nieuwsbericht geplaatst.

Het bericht van de NRC (uit 2016) waarnaar je verwijst gaat over de jaarresultaten van 2015. Het klopt dat het totaalresultaat van de grote vier verzekeraars in 2015 meer dan gehalveerd is ten opzichte van 2014. Toch hebben de vier grote zorgverzekeraars in 2015 bij elkaar €307 miljoen aan de reserves toegevoegd. Lees hierover meer op onze pagina Winsten en reserves zorgverzekeraars en het rapport Zorgverzekeraars in 2015 (pdf) voor de uitgebreide onderzoeksresultaten.

Fijne middag!


Het eerder genoemde nieuwsbericht gaat over het feit dat de zorgkosten over 2016 lager zijn dan begroot. Over het verlies dat de grote zorgverzekeraars over 2016 hebben geleden hebben we ook een nieuwsbericht geplaatst.

Geplaatst door Fauve CB op Mei 24, 2017.


Dan snap ik het nog steeds niet hoe kan een verlies bij de verzekeraars over 2016 tegelijkertijd leiden tot een overschot bij verzekeraars?
Reputatie 4
Badge +6
Het eerder genoemde nieuwsbericht gaat over het feit dat de zorgkosten over 2016 lager zijn dan begroot. Over het verlies dat de grote zorgverzekeraars over 2016 hebben geleden hebben we ook een nieuwsbericht geplaatst.

Geplaatst door Fauve CB op Mei 24, 2017.


Dan snap ik het nog steeds niet hoe kan een verlies bij de verzekeraars over 2016 tegelijkertijd leiden tot een overschot bij verzekeraars?

Geplaatst door A. Deen op Mei 24, 2017.
Het bericht over verzekeraars die verliezen lijden, was op basis van de jaarverslagen van verzekeraars. Het bericht dat de zorgkosten 1,6 miljard lager uitvielen dan begroot, volgde later. Of in de jaarverslagen van verzekeraars al rekening gehouden is met de lagere zorgkosten is ons niet bekend, en hoe de balans precies uitslaat dus ook niet. In z’n algemeenheid vindt de Consumentenbond in ieder geval dat wanneer lagere zorgkosten (alsnog) leiden tot overschotten bij verzekeraars, consumenten hiervan mogen profiteren. Mocht hier door de verliezen van zorgverzekeraars in 2016 geen sprake van zijn, dan is de uitspraak voor dit jaar logischerwijs niet van toepassing.
De zorgkosten zijn niet lager. Ze stijgen nog steeds, alleen iets minder snel dan begroot. Volgens de Rijksbegroting 2017 verwacht VWS dat dit jaar bij verzekeraars EUR 2 miljard aan reserves vrijvallen. Of die voor premieverlaging gaan worden aangewend is zeer de vraag. Niet alleen blijven de zorgkosten stijgen, ook de overheid gaat gestaag voort met het overhevelen van zorgkosten naar verzekeraars. Die willen intussen precies hetzelfde als de overheid. n.l. controleren van de groei, in dit geval van de verzekeringspremies.

Bij deze hele dicussie zou je bijna gaan denken, dat de stijgende zorgkosten geheel aan verzekeraars te wijten zijn. Hoewel de publiek-private samenwerking een nogal diffuus beeld van de financiering schept, maak ik uit de Rijksbegroting 2017 toch iets anders op. Dit jaar gaan verzekeraars ruim EUR 40 miljard aan zorgkosten betalen, gefinancierd door onze verzekeringspremies. De overheid verwacht aan zorgkosten ruim EUR 70 miljard uit te gaan geven, gefinancierd door onze belastingbetalingen. Dat gegeven verdwijnt in deze discussie onder de radar. De overheidsuitgaven voor zorg bedragen intussen bijna 1/3 van de hele rijksbegroting. In een normale huishouding zou zo'n verhouding niet alleen ondenkbaar zijn maar ook volstrekt onverantwoordelijk.
Iemand die zijn of haar hersens gebruikt en in staat is deze machtige verzekeraars de macht af te nemen, kan de zorg nog redden. Wel zonder VVD
Reputatie 5
Badge +7
Update 12 november 2018:
Door stijgende zorgkosten leden zorgverzekeraars over 2017 flinke verliezen. Om de premiestijging toch iets te dempen, hebben verzekeraars veel van hun eerder opgepotte reserves in de premies geïnvesteerd. Dat is mooi! Want uiteindelijk is het jouw geld en dat moet ook bij jou terugkomen. Desondanks hebben zorgverzekeraars nog steeds meer aan reserves op de plank liggen dan noodzakelijk is. Bekijk ons onderzoek voor de details.

Wat vind jij van de ontwikkeling in premiereserves van zorgverzekeraars? Praat mee in ons nieuwe topic.

Reageer