Huidig zorgstelsel of ZiekenfondsToon eerste bericht

77 reacties

Zeker? Hoe weet u dat zo zeker. Ik zie uw onderbouwing met interesse tegemoet.

In reactie op:

Die marktwerking kost ons zeker 10 tot 15 procent van de premie.

Zeker kan dat; het is een heel lang verhaal, maar in het kort; vergeleken is zijn de overheadkosten in de ziekenhuizen van landen die marktwerking hebben zoals de VS en NL, daartegenover daar waar men nog meer een sociaal systeem heeft. In landen met meer marktwerking is meer overhead (denk aan verantwoorden van zorg, meer registraties en facturen verzenen en afhandelen). Daarnaast is ook gekeken naar de zorgkosten ten opzichte van het BBP, ook dan is er in landen met marktwerking in de zorg meer uitgegeven aan zorg.

In reactie op:

Zeker? Hoe weet u dat zo zeker. Ik zie uw onderbouwing met interesse tegemoet.

In reactie op:


Die marktwerking kost ons zeker 10 tot 15 procent van de premie.

Door A. Deen
De zorgkosten in Amerika liggenongeveer vijf keer hoger dan in Nederland. Welke zinnige conclusie zou u nu willen trekken over de verschillen in zorgkosten tussen een geprivatiseerd en publiek systeem waarbij u twee landen die letterlijk een factor 5 van elkaar verschilen op ÉÉn hoop gooit.? U zegt dat de marktwerking ons 10% scheelt. Die 10% valt compleet weg in de foutmarge van een factor vijf.
Uw factor 5 kan ik nergens plaatsen. Maar het gaat er om dat VS per hoofd van de bevolking meer geld uitgeeft dan NL, en nog veel meer dan bijvoorbeeld Canada. Nederland gaat meer richting percentages die ze in de VS kennen, dat lijkt me onwenselijk.

In reactie op:

De zorgkosten in Amerika liggenongeveer vijf keer hoger dan in Nederland. Welke zinnige conclusie zou u nu willen trekken over de verschillen in zorgkosten tussen een geprivatiseerd en publiek systeem waarbij u twee landen die letterlijk een factor 5 van elkaar verschilen op ÉÉn hoop gooit.? U zegt dat de marktwerking ons 10% scheelt. Die 10% valt compleet weg in de foutmarge van een factor vijf.Leuke discussie hier....

1 - Ter relativering. Amerikaanse onderzoekers geven een paar vergelijkingscijfers door:

Hoeveel procent van de bevolking maakt gÉÉn gebruik van zorg omwille van de te hoge kosten?

+ Nederland: 4%

+ Amerika: 45%

In dat licht gezien is het niet zo belangrijk of we terugwillen naar een Ziekenfonds, zolang er maar gebruik van de zorg gemaakt kÀn worden!

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2010/6/Nederlandse-zorg-gemiddeld-de-beste-ZVS008736W/

_______________________________________________________________________________________

2 - Een geheel gratis Ziekenfonds misschien....?

In BelgiË heeft men een uitstekende zorg en het ouderwetse Ziekenfonds

In UK hebben de burgers een recht op gratis zorg en geen eigen-risiko

Andere landen, andere zorgverzekeringen (zie link):

http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2014/hoe-is-de-zorgverzekering-in-andere-landen-geregeld
De zorg in de USA is ongeveer vijf keer zo duur voor dezelfde verrichting.

In reactie op:

Uw factor 5 kan ik nergens plaatsen. Maar het gaat er om dat VS per hoofd van de bevolking meer geld uitgeeft dan NL, en nog veel meer dan bijvoorbeeld Canada. Nederland gaat meer richting percentages die ze in de VS kennen, dat lijkt me onwenselijk.

In reactie op:


De zorgkosten in Amerika liggenongeveer vijf keer hoger dan in Nederland. Welke zinnige conclusie zou u nu willen trekken over de verschillen in zorgkosten tussen een geprivatiseerd en publiek systeem waarbij u twee landen die letterlijk een factor 5 van elkaar verschilen op ÉÉn hoop gooit.? U zegt dat de marktwerking ons 10% scheelt. Die 10% valt compleet weg in de foutmarge van een factor vijf.Door Martin BR
Kijk naar Denemarken. Iedere zorgvelener in dienst van de overheid. Niks geen macht van de zorgverzekeraar Én een betere zorg daardoor voor minder kosten.

Voorts is er voor miljarden na het wegvallen van de ZF gefraudeerd met dubbele decaraties.

Voorts zijn de 'Rijkeren' er beter af, daar zij zich het kunnen veroorloven een zekere mate van gezondeheid te kunnen 'kopen'.

En de Big Farma, wat geldt voor vrijwel alle landen....wie kan, durft, is in staat deze geldslurpende, veelal ziekmakende macht te bestrijden?
Geen marktwerking meer, heeft tot gevolg gehad hogere kosten.

Geen kostbaar declaratiesysteem. Gewoon betalen voor tijd zorgverlener en gebruikte middelen.

Zorgvelener bepaald, zorgverzekeraar betaald.

Geen solidarieteitsheffing meer boven op de premie. Wordt nu door werkgevers en gepensioneerden betaald.

EÉn toezichthouder en geen talloze clubjes die (betaald uit de zorgkosten) zo nodig ook iets moeten zeggen.

Een echte korting op de premie voor hoger eigen risico.

Onderzoek nieuwe medicijnen gedeeltelijk door Overheid laten betalen. Minder dure medicijnen. Ook hierdoor worden de zorgkosten lager, ook voor de Overheid.
Compleet onbewezen stelling en waarschijnlijk ook niet waar. U verwart denk ik de werkelijke zorgkosten met uw persoonlijke out of pocket uitgaven.

In reactie op:

Geen marktwerking meer, heeft tot gevolg gehad hogere kosten.

Marktwerking had tot gevolg dat elk ziekenhuis zich ging profileren. Met alle gevolgen van dien.
Wat voor gevolgen, de ziekenhuizen doen het prima. Als je tegen ze zegt je krijgt budget voor maximaal 100 staaroperaties dan doen ze niet meer dan 100 staaroperaties. De kosten voor de verschillende verrichtingen liggen op 20% van de bedragen die in de US worden gedeclareerd en zijn in lijn met landen om ons heen.
Van de marktwerking in de gezondheidszorg zal voorlopig geen afstand gedaan worden. Dit is een gevolg van het feit dat door de (nog altijd voortwoekerende) automatisering talloze andere markten (vraag, aanbod en daartussen de mogelijkheid om je brood te verdienen) zijn vernietigd. Jaren geleden is onderzoek gedaan naar de vraag wat mensen het belangrijkst vonden en de uitkomst was: gezondheid(szorg). Daaruit is kennelijk geconcludeerd, dat men daar ook flink voor zou willen betalen. Tallloze werkloos gewordenen lieten zich omscholen en vonden, tezamen met nieuwkomers op de arbeidsmarkt, hier werk en inkomen. Werklozen zijn een grote belasting voor de samenleving en dus is het uit bestuurlijk oogpunt verstandig deze markt in stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Voor nieuwe kwalen, zeldzame ziektes en andere aandoeningen wordt nu behandeling aangeboden. Over succes in de vorm van genezing hoor je, met name bij zeer kostbare behandelingen, opmerkelijk weinig.

In de gezondheidszorg gaat gigantisch veel geld om maar ik heb geen idee hoe het besteed wordt. Op ARTE tv zag ik een uitzending over genetisch onderzoek voor medische doeleinden. Daar is aanvankelijk, ook op de Nederlandse tv, enorm hoog van opgegeven: het zou een nauwkeurig gerichte behandeling van nu nog onbehandelbare ziektes mogelijk maken; een doorbraak in de medische wetenschap met ongekende perspectieven. Volgens een Zwitserse geleerde in genoemde uitzending heeft het onderzoek inmiddels zoveel informatie opgeleverd dat er niet meer mee te werken valt en bleken de weinig toegepaste (kostbare) behandelingen binnen een jaar uitgewerkt en de patiËnt terug bij af. In dat genetisch onderzoek is enorm geÏnvesteerd, ten koste van ander onderzoek. Daar hoor je in Nederland dus niets over. Wel verschijnen in populaire praatprogrammas op tv geregeld medici met nieuwe, baanbrekende behandelmethoden en oogsten daarmee de warme sympathie van de presentator. De enige trouwens die de aangekondigde kosten (150.000 euro per jaar schijnt heel normaal) uit eigen zak zou kunnen betalen.

Op de zorgverzekeraars valt stellig wat aan te merken, maar zolang wij in Nederland zo voor de gek worden gehouden ben ik blij dat er nog ergens wordt gelet op de kosten.
Voor 70 Euro per maand heeft het volledige pakket. Ik noem dat niet duur.

In reactie op:

De zorgkosten voor mensen die wat mankeren wordt na de huur/hypotheek vaak de tweede kostenpost. De mensen die helaas gebruik moeten maken van de zorg doen dat, omdat het niet anders kan. Het is belachelijk dat mensen de juiste zorg ontlopen omdat zij dat niet kunnen betalen. Het ziekenfonds was misschien niet alles, maar beter dan wat wij nu hebben. Ik zag het al gebeuren, maar niemand wilde dat geloven. Dit zorgstelsel heeft gefaald als mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben en dat is nu aan de hand.

€455,-- per maand dat is de premie voor het meest uitgebreide pakket(€330,--) voor mij en mijn vrouw plus een betalings regeling voor €750,-- eigen risico. Waar H.Lubberts het over heeft is het hoogst mogelijke extra eigen risico nemen en dan maar hopen dat je niets overkomt. Wat een zware ellende krijg je als dat wel gebeurd. Als je chronisch ziek bent kun je nooit zo'n pakket nemen. Dus een leuk verhaal voor de VVD en D66, maar niet voor de lichamelijk zwakkere in deze maatschappij. H.Lubberts ik gun je een gezonde toekomst toe, maar praat dan alleen voor je zelf. Kijk nu wat er gaat gebeuren als je een hartaanval krijgt en dan operatief bypasses krijgt en je leven lang aan de medicijnen moet en naar de fysiotherapie moet gaan. Dan veranderd je verhaal wel. Denk daar maar eens over na. Dag €70,-- daar komt €850,-- eigen risico boven op en waarschijnlijk maar 9 of 12 behandelingen fysiotherapie vrij en daar boven voor eigen rekening. Dus doe niet zo bekrompen en denk eens verder. O ja je bent naar een ziekenhuis gegaan waar geen contract mee was dus even 50% van de €50.000,-- kostende operatie betalen. Goedkoop wordt dan duurkoop.
Is dit nu werkelijk gebeurd of is dit een fictioneel voorbeeld om uw argumen kracht bij te zetten?

In reactie op:

O ja je bent naar een ziekenhuis gegaan waar geen contract mee was dus even 50% van de €50.000,-- kostende operatie betalen. Goedkoop wordt dan duurkoop.

Dit is fictief, maar er zullen helaas wel mensen zijn die in deze situatie zitten. En nee de situatie over mij (€455,--) is helaas werkelijkheid. Mijn vrouw en ik zijn chronisch ziek en moeten helaas het meest uitgebreide pakket nemen om toch overzicht te houden over onze eigen kosten. Het is tevens een waarschuwing aan de mensen met heel uitgekleed pakket van €70,-- . Zolang je gezond bent prima, maar schrik niet van de door mij eerder beschreven situatie als je iets overkomt. Dan kun je voor onverwacht hoge kosten te komen staan dat je zelfs het huis moet verkopen.
U bent dus €5460 per jaar kwijt aaan ziektekosten. Krijgt u geen toeslag of kunt u niets opvoeren bij uw inkomstenbelasting?
Helaas mijn vrouw en ik krijgen samen €144,-- zorgtoeslag terug en nee je krijgt pas geld terug als je meer dan 12% kosten maakt van je bruto inkomsten en de zorgpremie mag daar niet bij. Bedankt voor het meedenken.
Badge
@Kaslander. Heb eind 2011 hartaanval gehad, 5 bypasses, en moet de rest van mn leven pillen slikken. Eigen bijdrage is dus elk jaar op. Maar voor mn zorgverzekering betaal ik € 84,- p/m. Al die extra verzekeringen kosten handenvol geld. Ga eens goed rekenen wat je per jaar kwijt ben aan fysio, tandarts etc. en gooi dan alle overbodige troep eruit en spaar voor het restje. In Nederland zijn 16 hartcentra en die zullen vast overal in het pakket zitten. En spoedeisende hulp wordt altijd vergoed.
Volgens de IB 2014 is 1,65 % van 39.500 Euo niet aftrekbaar en dat is 660 Euro.

Dus "als je meer dan 12 % kosten maakt van je bruto inkomsten" is niet correct. .
De drempel die de BD hanteert is nog steeds 12% daar mag je verbandmiddelen, EHBO cursus enz. neerzetten. En helaas heb ik meerdere chronische aandoeningen. Ik heb fysiotherapie nodig voor mijn reuma dat volgens Den Haag niet meer chronisch is dat zijn alle 42 behandelingen en 9 behandelingen via de manueletherapeut. Ik slik meer dan 20 pillen per dag. Ik heb steunzolen en steunkousen nodig enz. enz. ik ben onder controle en in behandeling bij verschillende specialisten. Dus het enige wat ik kan missen is het zwangerschapspakket. Het basispakket is bij mij €86,-- met korting en op de tandartsverzekering na is van alles het meest uitgebreid dus ik weet niet waar ik mijn winst kan behalen.
Volgens de site van de Overheid:

hebt het hele jaar een fiscale partner

Hebt u het hele jaar een fiscale partner? Dan telt u de specifieke zorgkosten van u en uw fiscale partner bij elkaar. Voor de berekening van de drempel telt u ook uw drempelinkomen en dat van uw fiscale partner bij elkaar. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Gezamenlijk drempelinkomen Drempel
meer dan niet meer dan
-

€ 14.914

€ 250


€ 14.914

€ 39.618

1.65% van het drempelinkomen


€ 39.618

-

€ 653 + 5,75% van het bedrag boven € 39.618
Dank je H.Lubberts ik ga toch maar weer proberen om een gedeelte terug te krijgen. Het is best een belasting van ons maandelijks uitgave patroon. Ik zou het ook graag zien dat ik met mijn vrouw op €140,-- uit kan komen, maar dat is een utopie. Gezondheid is zo'n groot goed dat ik het iedereen toewens. Geniet ervan en ga er zuinig mee om. Dat is wat ik mensen ook mee geef als advies. Ik haal ook het beste uit de dag en ga niet bij de pakken neerzitten. Bedankt ook voor het meedenken om de kosten te drukken. Ik ga er wel werk van maken.
Als u lid bent van b.v. de Anbo of vakbond wordt u aangifte gratis ingevuld.Volgens de IB 2014 kunt met de 5450 ziektekosten 1577 Euro terug krijgen.
Ik ben zelf door een fietsongeluk wat ik in 1990 heb gehad sinds 2004 afhankelijk van medicatie voor onder andere epilepsie.

Het verplichte eigen risico mag ik door een regeling die mijn zorgverzekeraar biedt aan al zijn verzekerden gespreid over het jaar betalen.

Maar dit houdt inderdaad wel in zoals door diverse personen in dit onderwerp al is aangegeven. Dat ik helaas niet de luxe heb om mijn premiekosten van mijn zorgverzekering te verlagen door een hoger eigen risico te nemen. Verder biedt mijn zorgverzekeraar maar 2 polisen aan, te weten de basisverzekering of de basis + aanvullende verzekering. Door mijn inkomen kom ik net niet meer in aanmerking voor een eventuele zorgtoeslag omdat ik net teveel verdien.

Verder is de tegemoetkoming voor chronisch zieken ook door de overheid stil gezet, waardoor ik ieder jaar de volledige mep betaal.

Wat ik verder nog wil zeggen. Chronisch ziek zijn daar kies je niet voor dat overkomt je.

Prettig weekend, Rogier

Reageer