Huidig zorgstelsel of Ziekenfonds


Reputatie 2
Badge +3
  • Consumentenbond team
  • 30 reacties
Het huidige zorgstelsel met gereguleerde marktwerking bestaat 10 jaar, maar dat zal voor weinigen reden voor een feestje zijn. De premies en het eigen risico stijgen en door de vele verschillende zorgpolissen ziet de verzekerde door de bomen het bos niet meer. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking verlangt terug naar het Ziekenfonds. Waren we ten tijde van het Ziekenfonds inderdaad beter af? Kun jij de zorgpremie en het eigen risico anno 2015 nog opbrengen? Wat moet er gebeuren om de zorg beter betaalbaar te maken?

77 reacties

Primair gezonder eten, meer bewegen en bewuster leven misschien?Overigens, terug naar het Ziekenfonds heet dan ook weer een scheiding met particulier verzekerden!Dat er door de marktwerking inmiddels ongeveer 1.300/1.600 verschillende polissen bestaan (bij een handjevol invloedrijke verzekeraars)......dÀt is en maakt pas echt ziek en alles onbetaalbaar.OPLOSSING: Ikzelf was vorig jaar vÓÓr een nieuwe verzekeraar ANNO12, een coÖperatieve zorgverzekeraar van en voor de verzekerden, zonder grote-verzekeraars-invloed, maar wel met zorg-ervaren oprichters .........maar Nederland had er te geen trek in, geen weet van, of heeft zich met het aanbod niet genoeg bezig gehouden! Een gemiste kans om zelf verzekerde en verzekeraar tegelijk te kunnen zijn en invloed op het beleid te kunnen nemen. Winst was niet voorgezien. Die kans zal voorlopig niet meer aangeboden kunnen worden, want het heeft jaren geduurd voordat alle papieren in orde waren en de DNB toestemming tot oprichting had gegeven. Vier grote verzekeraars hebben deze afgang NIET betreurd........Misschien was ANNO12 ook te vroeg in de markt.https://www.anno12.nl/Een gestuurde gezondheidszorg in een vrijheidslievende marktomgeving? Absoluut onhoudbaar!McKinsey-prognose Zorg-2040.....verschillende toekomststrategieËn en het Ziekenfonds staat er niet bij:http://panteia.nl/Projecten-AZW/Oplossingen-discrepanties/Algemeen/~/media/8%20AZW/World%20Economic%20Forum%20en%20McKinsey%202013%20%20Een%20visie%20op%20de%20Nederlandse%20zorg%20in%202040.ashx
In reactie op:Wat moet er gebeuren om de zorg beter betaalbaar te maken?Zorgen dat er minder uitgegeven wordt, dan hoeven we ook minder te betalen.
Badge
De gezondheidszorg zou miljarden goedkoper zijn wanneer we terug gaan naar het solidariteits principe in de zorg. Deze miljarden vloeien nu heel makkelijk in de zakken van een paar grote maatschappijen die er ook nog eens zeer weinig voor hoeven doen met de eigen bijdrage en uitsluitingen. Het basis pakket mag allang niet meer zo heten want chronisch zieken zijn elk jaar duurder uit en ik weet uit eigen ervaring dat je er niks aan kunt doen om chronisch ziek te zijn al eet je de hele schijf van vijf leeg en fiets je elke dag naar de sportschool om je daar 8 uur in het zweet te werken.
Ben ook hartgrondig voorstander van het teruggaan naar een basisverzekering bij een overheidsmaatschappij. Voor iedereen dezelfde rechten en plichten. Geen concurrentie, geen elkaar klanten afsnoepen met vage kreten en overstapservices..... Ook voor de medische wereld, waar ook nog veel te verbeteren valt, een eind aan de declaratiemethode die per maatschappij weer anders is. Uiteraard moet er ook geleerd worden van de fouten van de ziekenfondsperiode. Maar zeker is dat de privatisering van publieke belangen, ons geen goed heeft gedaa..
Badge
Ik denk ook dat we naar het ziekenfonds. Zodat mensen weer basis hebben. Het betekent wel weer dat niet alles meer mogelijk is. Ook het rekken van leven. Verder zouden apotheken ook in overheid handen moeten zijn net als in Denemarken. Dan hoeft een apotheker alleen zoveel mogelijk kostendekkend te zijn. De overheid tegen machtige farmaceutische bedrijven. Verder zou het allemaal via de belastingen premies betaald moeten worden. Zodat iedereen zijn premie betaald. Ook moet er verplicht op internet en in de wachtkamer een lijst zijn wat behandelingen kosten. Artsen zouden meer mee moeten denken welke behandeling beter is en meer keuze ze moeten geven voor patienten. Wat de kosten hiervan zijn. Een indicatie meegeven. Zodat een patiënt een keuze krijgt. Wij zouden als patiënten hierom nu al kunnen vragen. Eigen risico afschaffen en kleine bijdrage vragen bij ieder behandeling. Verder moeten mensen meer rechten krijgen om te sterven. Nu zijn mensen die het niet meer willen vaak gedwongen om toch een behandeling te krijgen. Terwijl ze niet meer willen. Ik zal wel tegen de Christelijke partijen schoppen. Maar mensen moeten een eigen keuze hierin krijgen. Patiënten moet hierin voorop staan. Niet de arts of een partij. Wie betaald die bepaald.En als de overheid echt concurrentie wil in de zorg dat moet ik elke dag kunnen overstappen van verzekering. Dus niet per jaar. Maar concurrentie in de zorg is een utopie. Als ik spoed eisende Hulp nodig heb kan ik niet vragen om de goedkoopste ambulance of om de goedkoopste artsen. Hier zit de manco. Ook heeft de patiënt de kennis niet zodat hij afhankelijk is.
Naar mijn mening wordt een hele belangrijke reden voor het oplopen van de zorgkosten niet genoemd. De marktwerking.Volgens politici wordt met de marktwerking bereikt dat de zorgkosten, onder druk van de markt, laag blijven en lager worden.Het is mijn ervaring dat de marktwerking veel veranderd, behalve een kosten reductie. Zorgmedewerkers worden ondernemers en moeten, willen ze blijven bestaan en een inkomen vergaren, er voor zorgen dat zoveel mogelijk omzet wordt gemaakt. Ik zie in de praktijk dat in die zin de marktwerking prima functioneert. Daarnaast vindt er ook een grote verschuiving van geldstromen plaats. Er wordt steeds meer geld uitgegeven aan marketing en klantenbinding. Het geld wat hieraan besteed wordt gaat ten koste van de zorg, of we betalen hiervoor ook de rekening. Zie bijvoorbeeld het aantal soorten polissen en de reclame die hier, tot grote ergernis, voor wordt gemaakt.ik zie dat de marktwerking voor medicijnen niet werkt. De farmaceutische industrie heeft blijkbaar zoveel markt invloed dat hiervan de kosten oncontroleerbaar stijgen. De politiek lijkt niet bij machte hier grip op te krijgen, en de meerderheid van de politieke partijen willen hier ook geen invloed op omdat de marktwerking alle problemen oplost.Met name de zorg heeft mij geleerd dat het (neo)liberale beleid er voor heeft gezorgd dat de problemen op zijn positief gewijzigd zijn, maar allerminst opgelost. We zijn totaal afhankelijk geworden van een commercieel gemaakte zorgmarkt (zorgverzekeraar, ziekenhuizen, zorgverleners). Als minister Schippers haar zin krijgt mogen de commerciËle zorg instellingen binnenkort winst maken en deze uit gaan keren. Hiermee gaat er volgens mij nog meer geld die we opbrengen voor zorg uit het systeem naar aandeelhouders.Het overzicht die dit artikel geeft is prima, ik mis wel de diepgang die ik verwacht van de consumentenbond.
Dat de zorgverzekeraars 2 miljard minder uitgegeven hebben is geen rem maar het gevolg van het verplicht stellen gebruik te maken van generieke middelen i.p.v. de originele medicijnen.(Of dit een verbetering is ,middelen die o.a. in India en Egypte gemaakt worden betwijfel ik)Ziekenfonds is zeker geen oplossing.Maar wel het aantal niet verzekerden (asielzoekers,wanbetalers ) te laten betalen door de overheid,die dit beleid handhaaft.Het is zeer onbillijk dat de betalers voor deze mensen moeten opdraaien.
Het is oneerlijk maar tenzij u ergens nog een potje weet..... Of moet de zorgverlener, die niet mag weigeren, met de rekening blijven zitten?
Leg eens uit wat het voordeel van ondoorzichtige verzekeraars met ondoorzichtige polissen en miljardenreserves. Zou zeggen dat de overheid haar verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg moet nemen. Een verbeterde versie van het ziekenfonds acht ik dan ook een grote kansIn reactie op:Dat de zorgverzekeraars 2 miljard minder uitgegeven hebben is geen rem maar het gevolg van het verplicht stellen gebruik te maken van generieke middelen i.p.v. de originele medicijnen.(Of dit een verbetering is ,middelen die o.a. in India en Egypte gemaakt worden betwijfel ik)Ziekenfonds is zeker geen oplossing.Maar wel het aantal niet verzekerden (asielzoekers,wanbetalers ) te laten betalen door de overheid,die dit beleid handhaaft.Het is zeer onbillijk dat de betalers voor deze mensen moeten opdraaien.Gevoelsmatig vind ik marktwerking in de zorg niet prettig, omdat de medicijnproducenten zijn grote vinger in de pap hebben. Die hebben weinig op met zorg, maar vooral verkopen van hun medicijnen.Goedkopere zorg zoals die beschikbaar is uit eeuwenoude geneeswijzen wordt benoemd als alternatief, onbetrouwbaar en nauwlijks vergoed. Terwijl deze zorg naast preventie, heel veel van onze welvaartsziekten zou kunnen voorkomen. En die drukken juist zwaar op het budget van de verzekering. Alles wat ik nodig heb om gezond te blijven betaal ik zelf.Kennis over wat even goed is als duur geproduceerde chemische middelen wordt verboden, omdat de werking niet wetenschappelijk bewezen is. Onderzoek is duur en kan alleen uit als er daarna ook flink aan verdiend wordt.Suggestie aan consumentenbond: Doe daar eens wat aan.
Reputatie 2
Badge +3
Hier genoemd worden: grenzen stellen aan de marktwerking en overgaan naar een meer overheidgestuurd zorgverzekeringssysteem. Het is dan niet meer nodig dat zorgverzekeraars miljoenen spenderen aan marketing en we hebben genoeg aan een paar zorgpolissen, in plaats van honderden. De hamvraag blijft: wordt de zorg er beter van, en zullen de zorguitgaven hierdoor daadwerkelijk dalen/minder snel stijgen?
Marktwerking.......Vergelijk het marktwerkingsprincipe eens met het aanbod van personenauto's, waar producenten naast de vele verschillende merken ook technische en designvariaties aanbieden zodat iedere consument, afhankeljk van de dikte van zijn portemonnaie, bijna zijn stoutste dromen kan vervullen. Echter men MOET niet autorijden, het is een vrije keuze en dat is het grote verschil met de gezondheidszorg.Voor ziekzijn kies je niet!Op de gezondheidsverzekeringsmarkt, zijn slechts vier-en-een-halve 'handelaren' actief en regelen volgens de wet als boekhouders het lot van de zieke burgers. De veelbesproken en gevreesde factor winst werkt momenteel helemaal nog niet eens voor de volle 100%, want er is een proefperiode met de minister uitgemaakt, waarbinnen momenteel nog weinig ruimte voor 'goed verdienen aan de zorg' is........het komt dus nog een stuk slimmer dan we nu al roepen/vermoeden en met een zich terugtrekkende Overheid heet het dan later, dat we niet meer terug kunnen.Met meer aanbieders, meer overzicht voor gebruikers en moderate prijzen zou ik nog kunnen leven, maar dat binnen een paar jaren de zorg en de winst op het niveau van marktwerking zoals bij consumptieproducten geheven gaat worden en winstmaken juist het doel bij verzekeraars wordt........daar krijg ik werkelijk nu al rillingen van.Terug naar het Ziekenfonds lees ik als "we willen allemaal een T-Fordje".......en die waren allemaal zwart!
Het nieuwe stelsel is er gekomen om meer grip te krijgen op de stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Ik geloof niet dat iemand de herintroductie van het ziekenfonds motiveert met een betere beheersing van de kosten. Sterker, de argumenten die men wÉl geeft staan symbool voor stijging van de kosten. Op die manier praten we dan altijd langs elkaar heen, de ene partij die de kosten wil beheersen en de andere paritj die zegt het gaat hier om gezondheid dus we hebben er recht op. Wie een goede demonstratie wil hebben van een systeem waarbij de overheid geen nee kan zeggen tegen de zaken waar mensen allemaal recht op menen te hebben moet heden ten dagen maar eens in Griekenland gaan kijken.
Ben het hier helemaal mee oneens. Het overlaten van het zorgstelsel aan de vrije markt, maakt dat juist de zwakkeren de klos zijn. Het verwijzen naar Griekenland slaat m.i. Nergens op. Kijk maar eens naar het structurele tekort van Griekenland op de betalingsbalans. Vroeger kon met dat maskeren met af en toe een forse devaluatie. Die passen daarmee gewoon niet in een eenheidsmunt als de euro. Dan breekt dit op. En dat is wat nu gebeurt. We moeten wel leren van de fouten die in het oude ziekenfonds zaten, maar het hoeft van mij ook niet halsoverkop, zoals met de WMO is gebeurd, maar weloverwogen.!
Als de invoering maar zorgvuldig en weloverwogen gebeurtIn reactie op:Hier genoemd worden: grenzen stellen aan de marktwerking en overgaan naar een meer overheidgestuurd zorgverzekeringssysteem. Het is dan niet meer nodig dat zorgverzekeraars miljoenen spenderen aan marketing en we hebben genoeg aan een paar zorgpolissen, in plaats van honderden. De hamvraag blijft: wordt de zorg er beter van, en zullen de zorguitgaven hierdoor daadwerkelijk dalen/minder snel stijgen?Niemand wil het over kostenbeheersing hebben en dat is de parallel met Griekenland waar de centen nu op zijn en dan mag u raden wie er nog veel meer de klos zijn.
Het hebben van een aantal raden van bestuur, directies, wervingsacties, verschillende contracten met zorgverleners etc etc dat pas echt kostenbesparing....of kostenverhoging. En weinig democratisch.In reactie op:Niemand wil het over kostenbeheersing hebben en dat is de parallel met Griekenland waar de centen nu op zijn en dan mag u raden wie er nog veel meer de klos zijn.Uit het artikel in de consomentengids blijkt o.a. dat de zorg steeds duurder wordt, en dat dat weinig te maken heeft met hoe het zorgstelsel georganiseerd is. Dus of "terug naar het ziekenfonds" de ultieme oplossing is, betwijfel ik. Wat moeten we dan doen om de kosten in de hand te houden? Ik denk niet dat daar een simpel antwoord op is. Maar er zijn een paar zaken waar we op zijn minst over moeten nadenken:Dat over de zorg zelf. Nu over de verzekering:    Iedereen betaalt dezelfde premie, en als je het niet kan betalen kan je toeslag krijgen. Zou het niet simpeler zijn om de premie inkomensafhankelijk te maken? Ik vind een eigen risico voor zorg echt te bizar voor woorden. Bij een autoverzekering zou je nog kunnen betogen dat je misschien voorzichtiger gaat rijden als je weet dat je een eigen risico hebt, maar zelfs dat valt te betwisten. Maar je hebt totaal geen invloed op je behoefte aan zorg. Dus wat is dan het nut van een eigen risico? Ik vind het vooral onrechtvaardig. Mensen die chronisch ziek zijn, of gewoon pech hebben en vaak ziek zijn, zijn dus structureel meer geld kwijt. Het is al niet fijn als je zorg nodig hebt; met het eigen risico wordt je eigenlijk dubbel gestraft, als je het mij vraagt. Al die aanvullende paketten zijn erg ingewikkeld en verschillen ook nog eens per verzekering. Wat mij betreft zou dat gestandaardiseerd moeten worden. Dus als je een tandarstverzekering afsluit, weet je dat al je tandartskosten worden vergoed; geen verrassingen. Dat maakt het ook mogelijk om verzekeringen goed te vergelijken, dat is met de huidige verschillen in pakketten onbegonnen werk.
Standaardisatie van pakketten is vrijwel gelijk aan een volksverzekering. Wat is dan nog de meerwaarde van meer maatschappijen?
Even een sommetje.Een alleen staande ontvangt per jaar 14.217 Euro per jaar en betaalt 1400 Euro premie voor de zorgverzekering.Bij dat inkomen ontvangt men 936 Euro zorgtoeslag. De netto premie is dan 464 Euro is 38 Euro per maand.Als men het hele eigen risico van 375 Euro betaalt wordt dat 840 Euro per jaar is 70 per maand.Voor dit bedrag heeft men recht op het hele pakket.Volgens de CB was de premie in 1998 533 Euro per jaar. De AOW 9590 Euro per jaar dat is 5,7 procent van de AOW.Dezelfde cijfers voor 2015: premie 840 Euro de Aow 14217 Euro is 5,9 percent.Hoe zo de zorg is onbetaalbaar.
Als het over de bataalbaarheid gaat voor de AOW'ers is dit natuurlijk maar een heel klein deel van het verhaal. Zet alle kostenposten (huur, energie, belastingen, ov. Verzekeringen, boodschappen etc ) maar eens op een rij, kijken of de zorg dan nog betaalbaar is. Los daarvan gaat het veeleer over de totale kosten van de gezondheidszorg en i.p.v. Deze kosten te verhalen moet primair gewerkt worden aan verbeteringen i.p.v. Grote veranderingen...
De zorgkosten voor mensen die wat mankeren wordt na de huur/hypotheek vaak de tweede kostenpost. De mensen die helaas gebruik moeten maken van de zorg doen dat, omdat het niet anders kan. Het is belachelijk dat mensen de juiste zorg ontlopen omdat zij dat niet kunnen betalen. Het ziekenfonds was misschien niet alles, maar beter dan wat wij nu hebben. Ik zag het al gebeuren, maar niemand wilde dat geloven. Dit zorgstelsel heeft gefaald als mensen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben en dat is nu aan de hand.
Alle factoren die u noemt gelden of golden ook ten tijde van het Ziekenfonds.In reactie op:Als het over de bataalbaarheid gaat voor de AOW'ers is dit natuurlijk maar een heel klein deel van het verhaal. Zet alle kostenposten (huur, energie, belastingen, ov. Verzekeringen, boodschappen etc ) maar eens op een rij, kijken of de zorg dan nog betaalbaar is. Los daarvan gaat het veeleer over de totale kosten van de gezondheidszorg en i.p.v. Deze kosten te verhalen moet primair gewerkt worden aan verbeteringen i.p.v. Grote veranderingen...Het huidige zorgstelsel hebben we nu 10 jaar in de pratijk kunnen bekijken. De conclusie is dat het systeem niet werkt. Het uitgangspunt is fout: zorg wordt beschouwd als een markt, dit is een misvatting! Er is een enorm contole- en administratiestelsel opgebouwd, dat de professionals te veel tijd kost en dat dus ten koste gaat van de zorg. En dat bovendien fraudegevoelig is. Waardoor de zorgkosten onnodig uit de pan zijn gerezen.In dit systeem spelen de zorgverzekeraars een onduidelijke rol. Er zijn gigantische organistaies opgetuigd, die allemaal hetzelfde doen en niet met elkaar concurreren.De politiek zou eens na moeten denken over een structurele verandering van de organisatie in de zorg. En niet van brandje naar brandje rennen. Zo zou je eens na kunnen denken over nationalisatie van de zorg. Dit zou tot enorem kostenbesparingen leiden (dokters in loondienst, veel besturen overbodig, ÉÉn ziekenfonds ipv de nu acterende zorgverzekeraars). En ga eens kijken in het VK, waar de zorgkosten 25 % lager zijn dan in NL. En kijk even voorbij de uitwassen in de zorg die op de voorpagina's van de tabloids verschijnen. Gemiddeld genomen functioneert de Engelse gezondheidszorg goed.Kortom: ga eens ou-of-the box denken ipv doormodderen met het huidige systeem.
Direct terug naar Ziekenfonds met een paar lessen van de marktwerking. Die marktwerking kost ons zeker 10 tot 15 procent van de premie. En als er winstuitkering of divident moet komen, dan is 4% winst voor aandeelhouders pas interessant. Dus meer premie of minder vergoeden. Dat we dit markt systeem nog geloven vind ik onbestaanbaar.

Reageer