Huidig zorgstelsel of Ziekenfonds


Reputatie 2
Badge +3
  • Consumentenbond team
  • 30 reacties
Het huidige zorgstelsel met gereguleerde marktwerking bestaat 10 jaar, maar dat zal voor weinigen reden voor een feestje zijn. De premies en het eigen risico stijgen en door de vele verschillende zorgpolissen ziet de verzekerde door de bomen het bos niet meer. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking verlangt terug naar het Ziekenfonds. Waren we ten tijde van het Ziekenfonds inderdaad beter af? Kun jij de zorgpremie en het eigen risico anno 2015 nog opbrengen? Wat moet er gebeuren om de zorg beter betaalbaar te maken?

77 reacties

Badge
Waar ik voor wil pleiten is een zorgverzekering die inkomensafhankelijk is en dat het eigen risico wordt afgelast. Zoals in de gids te lezen is kreeg je vroeger een paar jaar een bonus als je weinig gebruik maakte van de zorg. Dat was ook niet eerlijk, maar voelt niet zo onrechtvaardig als dat je nu, als je gehandicapt bent of een chronische ziekte hebt,of een hard werkende oudere geweest bent, je daar extra voor gestaft wordt, terwijl je ook liever gezond zou zijn met een goed inkomen en leuke dingen kunt doen zonder daar in gehinderd te worden door je gezondheid.Heel wat jaren geleden voelde ik mij als diabetespatient al overbodig op deze wereld , omdat ik Fl 2,50 voor mijn medicijnen moest betalen en nu moet ik mijn leven kopen door € 375,00 extra uit te geven dan iemand die gezond is.Het gaat hier niet om mijn leven wat makkelijker te maken, maar om gewoon te leven. En met mij nog honderd duizenden mensen meer. Ik vind dit een Schande om in een land als Nederland dit te moeten betalen.Het probleem is vaak ook nog bij veel oudere mensen dat beide de € 375,00 op moeten hoesten, omdat beide iets mankeren. Rijk Nederland kan zich dat niet indenken dat, dat, voor veel mensen een probleem is.Zelf krijg ik hoe langer hoe meer het idee dat wij als oudere/chronisch zieken of gehanicapten maar beter geruimd moeten worden, want we worden afgeschilderd als de paria`s van de maatschappij. De minister voorop en de zorgverzekeringen en regering er achteraan.Doe er eens iets aan dat de kosten eerlijker verdeeld worden, zodat ik mij niet schuldig hoef te voelen ,omdat ik het leven heb gekregen. Zelf heb ik er niet om gevraagd om op 11 jarige leeftijd diabetes te krijgen. En nogmaals ik denk dat veel mensen er zo over denken.Zoals hier boven is geschreven een standarisatie van de pakketten en per regio, een dependance dat zou al heel wat kosten besparen,hoeven er geen reclames meer gemaakt te worden en kun je de kosten beheersen en het geld daar naar toe sturen waar ze horen nl. de patient verzorging en de behandelaars die nu ook uitgeknepen worden. Zijn we ook van de oneerlijke wachtlijsten en medicijn verstrekking af ,want dan kunnen we geen afspraken meer verwachten van de farmacie en ziekehuis budgetten met de verzekeraars. En dan kunnen we ook af van die hoge eigen risico`s ,want daar vraagt GEEN mens om.Het lijkt net zoals met de banken en pensioenverzekeringen dat er een kleine groep mensen zich schandalig aan het verrijken zijn over de rug van de gezonheidszorg.Sorry als ik mij wat vervelend heb laten gaan , maar dit is zoals ik het voel.
De reacties gelezen hebbende, stel ik het volgende:We moeten af van de veelheid aan zorgverzekeraars.Zorgpremies kunnen, naar draagkracht, naar ÉÉn kas.Daaruit worden zorgnota's van iedereen betaald.Niet noodzakelijke (luxe) behandelingen zijn voor eigen rekening.Kan het eenvoudiger, eerlijker en goedkoper?
Badge
Beste H.P.J. Gerrits,U heeft het nu eens kort en bondig samengevat.Helemaal mee eens. Nu Den Haag nog.Dan zouden er heel veel mensen gelukkig zijn en zich niet te veel voelen op deze wereld.
Vind dat er inmiddels duidelijk is wat de meesten vinden. Hoop dat CB nog ook conclusies daaraan verbindt. Anders is dit ook niet erg zinvol!
Reputatie 2
Badge +3
@allen veel dank voor de reacties! We nemen deze mee bij verder overleg en onderzoek.Er is een breed gedeelde twijfel over verdergaande marktwerking. Ook al bewegen internationaal gezien de verschillende zorgstelsels allemaal in dezelfde richting, velen van jullie wijzen toch op positieve kanten van systemen als in Groot-BrittanniË, Denemarken en BelgiË, waar minder aan de markt wordt overgelaten.Dat (chronisch) zieken binnen ons zorgstelsel duur uit zijn, voelt voor velen begrijpelijkerwijs als onrechtvaardig. De minst kapitaalkrachtigen worden via de zorgtoeslag nog gecompenseerd, maar zit je net boven een bepaalde inkomensgrens, dan betaal je de hoofdprijs: een dure zorgpolis (de goedkopere budgetpolis is met name interessant voor wie geen of weinig zorg nodig heeft), de volle mep van het eigen risico, en ook de premiekorting voor een vrijwillig verhoogd eigen risico gaat aan jouw neus voorbij.Het Nivel onderzoekt momenteel of mensen structureel zorg mijden vanwege het hoge eigen risico. Dit onderzoeksinstituut voor de zorg doet dit mede naar aanleiding van verontrustende signalen die de Consumentenbond hierover heeft gekregen. Resultaten worden na de zomer verwacht.Interessant is de suggestie om de medicijnverstrekking in overheidshanden te geven, om zo de medicijnkosten te beteugelen. Oud-hoogleraar Guus Schrijvers zegt hierover dat Nederland samenwerking met landen als Denemarken - niet medicijn-producerende landen - moet zoeken om een betere onderhandelingspositie te krijgen tegenover de farmaceutische industrie, zie ook: http://guusschrijvers.nl/hou-dure-medicijnen-betaalbaar/http://guusschrijvers.nl/hou-dure-medicijnen-betaalbaar/
Badge
Ik denk dat het niet de vraag is of het huidige zorgstelsel weer naar Ziekenfonds moet. Het gaat erom dat het gedrag van de therapeuten, artsen en ziekenhuizen veranderd. Want......Vorige week moest ik naar de neuroloog voor neuropatische klachten (alleen voeten), en stelt de neuroloog ook een hart/long foto voor. Ik antwoordde met 'ik heb last van mijn voeten, net m'n hart of longen'. Maar ze zei 'we doen dit standaard altijd erbij voor de zekerheid.Anyway, ik heb geweigerd, omdat ik a: de onnodige straling niet in mijn lijf wil, en b: ik het bizar vind dat dit standaard wordt gedaan - bij pijn in de voeten nota bene.Geklaagd bij de zorgverzekeraar, (die dit dus moet betalen), daar werd er niets mee gedaan), klagen bij het ziekenhuis lijkt me zinloos omdat zij juist hiermee omzet maken. So far mijn relaas, tegen de overbehandeling van een klacht.
Deze reactie pleit toch ook niet voor een keur aan verzekeraars, die ook geen belang hebben bij lage kosten. Immers de premie kan zo maar omhoog. en anders zegt DNB wel dat de reserves omhoog moeten.Nee, we moeten wel degelijk af van die onduidelijkheid. Laat de overheid zijn verantwoordelijkheid nou eens nemen en echt bepalen wat wel en niet vergoed wordt uit de landelijke basisverzekerinjg.
Dat heeft de overheid al gedaan, daarom heet het ook de basisverzekering.In reactie op:Laat de overheid zijn verantwoordelijkheid nou eens nemen en echt bepalen wat wel en niet vergoed wordt uit de landelijke basisverzekerinjg.De basis voldoet niet aan wat een chronisch ziek iemand nodig heeft. Dus de politiek heeft gefaald op alle fronten. Zoals het woordenboek zegt dat chronisch iets blijvends is heeft Den Haag in zijn wijsheid besloten dat reuma niet chronisch is dus als je fysiotherapie nodig hebt en je bent niet aanvullend verzekerd dan mag je alles wat meer dan 9 behandelingen is zelf betalen. Schande dat die vogels(politieke Pino's) op de stoel van een dokter gaan zitten.
De dokter gaat over ziekte en gezondheid. De dokter gaat niet over de centjes. De politiek zit dus niet op de stoel van de dokter maar probeert de kosten in de klauw te houden, anders moeten we weer meer belasting gaan betalen en dat willen we ook weer niet.
De politiek zit wel degelijk met de gezondheid van mensen te bemoeien. Als je reuma hebt en altijd twee keer in de week fysiotherapie, omdat het chronisch is en de enige manier om redelijk te kunnen functioneren en de politiek zegt het is niet chronisch dan bemoeien zij zich met de dokter. Je kunt met een aanvullende verzekering tot 42 behandelingen vergoedt krijgen dan worden er zestig behandelingen geschrapt. Het gevolg is dat je minder goed kunt functioneren op het werk dus meer ziek moet melden vanwege de pijn en stijfheid van de gewrichten. Minder kunt doen in het gezin. Die klotehommels moeten een trap onder hun kont krijgen. Ik kost zo meer voor de maatschappij, omdat ik dan meer in de ziektewet zit. Dat is meer dan de 60 behandelingen fysiotherapie die bespaart worden. Rekenen kunnen ze niet in Den Haag. Ik wel, want ik ben internationaalboekhouder. Dus een beetje kosten besparen aan de ene kant en dan een veelvoud uitgeven aan de andere kant. Laat de medischewereld bepalen wat nodig is en niet een praatjesmaker uit Den Haag. Volg gewoon het systeem van de Britten, Denen of wat dan ook. Het had nooit in private handen moeten komen. De grootste blunder van de politiek in de 20ste eeuw. Pak de €8.000.000.000,-- terug van de verzekeringsmaatschappijen en ga met de Denen, Belgen en Britten de medicijnen inkopen en nationaliseer ziekenhuizen en stel alles onder een bestuur van knappe koppen die een normaal salaris vangen net zoals de doctoren en professoren.
Het is niet alleen een onoverzichtelijke mengelmoes van aanbieders maar, zeker optisch, discriminerend. Alleen voor studenten, alleen voor hoger opgeleiden, alleen voor mensen in de zorg, alleen voor politiemensen etc. en zelfs leeftijdsgebonden tarieven. Ook het uitsluiten van een onderdeel van een wettelijke regeling, AWBZ, (zie Pro Life) wordt toegestaan. Je zou kunnen spreken van antiselectie, maar dan door de verzekeraars. Ze proberen de krenten uit de pap te pikken om maar meer winst te maken. Er zijn 57 aanbieders terwijl er feitelijk maar 9 "echte" verzekeringsmaatschappijen zijn. Die "grote jongens" zouden hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Stop met al die merkjes, maak voor iedereen dezelfde basispolis (natura en restitutie) en goede, simpele aanvullende pakketten zodat er werkelijk en eerlijk gekozen kan worden. Nu moet je bijna professor zijn om er wijs uit te worden.
Het is een diverse en best lange discussie geworden en de vraagsteller @Frouke-CB heeft al geprobeerd er een streep onder te zetten/krijgen. Wat ik nog niet had gezien is een mogelijkheid en tip tot verdere acties. Wèg van de huidige marktwerkende zakkenvullers? Toch weer terug naar een nationaal ziekenfonds? (link 1+2)Overigens wordt zondag 28.08.2016 om 12.10h dit zorgstelselthema ook op TV (Buitenhof) behandeld.>> hier kunt u zich aanmelden of niet > anderen vinden het een on-zalig plan > 10 jaar nieuw zorgstelsel/tweeslachtige zorg
Het omzetten van de huidige zorgverzekeringen via zorgverzekeraars naar een ´ziekenfonds´, kost ons helemaal niks, maar .... Tweede Kamer voelt er niets voorBent u het met het volgende commentaar en bewering onder het gelinkte bericht eens en moest deze bewering niet eens nader onderzocht en uitvergroot worden? Zorgverzekeraars creëren rendite- en banenmachine?De reden dat de politiek niet van de zorgverzekeraars af wil is omdat de zorgverzekeraars een banenmachine zijn voor uitgerangeerde politici, na de “carrièrre” in de kamer mogen de oud politici nog even hun zakken komen vullen met baantjes van 2 a 3 ton per jaar waar ze zonder de politiek niet voor in aanmerking zouden komen, de zorgverzekeraars betalen dat graag inruil voor meer macht__________________________________________________________________________Afgezien van bovenstaande opmerking, FTM biedt een platform voor het uitwisselen van gedachtes, ideën en feiten over ons huidige dure zorgstelsel ... zorgpanel aanmelden
Het omzetten van de huidige zorgverzekeringen via zorgverzekeraars naar een ´ziekenfonds´, kost ons helemaal niks, maar .... Tweede Kamer voelt er niets voorBent u het met het volgende commentaar en bewering onder het gelinkte bericht eens en moest deze bewering niet eens nader onderzocht en uitvergroot worden? Zorgverzekeraars creëren rendite- en banenmachine?De reden dat de politiek niet van de zorgverzekeraars af wil is omdat de zorgverzekeraars een banenmachine zijn voor uitgerangeerde politici, na de “carrièrre” in de kamer mogen de oud politici nog even hun zakken komen vullen met baantjes van 2 a 3 ton per jaar waar ze zonder de politiek niet voor in aanmerking zouden komen, de zorgverzekeraars betalen dat graag inruil voor meer macht__________________________________________________________________________Afgezien van bovenstaande opmerking, FTM biedt een platform voor het uitwisselen van gedachtes, ideën en feiten over ons huidige dure zorgstelsel ... zorgpanel aanmeldenGeplaatst door H.G. van Rheenen op Okt 1, 2016.
De consumentenbond is apolitiek en dit soort neorechtse ongefundeerde praatjes post u wat mij betreft lekker ergens anders.
(??)CITAAT @ A.Deen: "De consumentenbond is apolitiek en dit soort neorechtse ongefundeerde praatjes post u wat mij betreft lekker ergens anders......"Deze topic is echter door een (a-politische?) medewerker van de CB geplaatst en daarom wachten we liever op reacties van deze kant en/of andere meelezers. Ikzelf ben a-politisch en volg nieuwsgierig en met verbazing de toenemende ontevreden trend in de toch zo toenemend gelukkige nederlandse maatschappij en de uitingen in de media, waaronder van onderzoeksjournalisten. Uw mening telt (ook zonder uw weegschaal), maar dit schreewt uiteindelijk tòch uitsluitend om een politieke oplossing en dat weet de TS natuurlijk óók.Waarom valt er echter niemand over de miljarden overschot op de planken van de zorgverzekeraars, terwijl die officiëel 'geen winstoogmerk" hebben. Dat de buffers inmiddels al meer dan tweemaal hoger, dan door de Brusselse gestelde eisen gesteld, zijn opgelopen, werd eerder al op een separate topic aangegeven.___________________________________________________________________________VRAAG: @A.Deen, wat doen de verzekeraars met de véél te hoge buffers en rendementen hierop? Bent u het met mij eens, dat dit wordt opgepot via onfatsoenlijk veel te hoge premies en uiteindelijk niets anders is dan het spaarpotje van alle zorgverzekerden?Maar u heeft eigenlijk zelf al het antwoord gegeven in uw eerste one-line reactie (post 3): "Zorgen dat er minder uitgegeven wordt, dan hoeven we ook minder te betalen"
We laten gewoon een beetje dom met ons sollen....Het raarste excuus van een verzekeraar voor het oppotten van ons premiegeld ooit?"Els Potma van CZ. 'We hebben 2 miljard in de reservepot. Dat lijkt misschien veel, maar dat het dood geld is, is onzin', reageert ze. 'Stel dat we door ict-problemen 3 maanden lang geen premie kunnen innen, dan zijn we meteen door onze reserves heen".Stel, dat de belastingdienst deze kul-argumentatie morgen gaat overnemen.....
We laten gewoon een beetje dom met ons sollen....Het raarste excuus van een verzekeraar voor het oppotten van ons premiegeld ooit?"Els Potma van CZ. 'We hebben 2 miljard in de reservepot. Dat lijkt misschien veel, maar dat het dood geld is, is onzin', reageert ze. 'Stel dat we door ict-problemen 3 maanden lang geen premie kunnen innen, dan zijn we meteen door onze reserves heen".Stel, dat de belastingdienst deze kul-argumentatie morgen gaat overnemen.....Geplaatst door H.G. van Rheenen op Okt 1, 2016.
Dus je begrijpt fundamenteel het verschil tussen de overheid en de private sector niet. Laat me raden, je gelooft ook nog in de geldboom en de tandenfee?
@A.Deen...Probeert u zich a.u.b. eens objectief en alleen te concentreren op de gestelde topic-vraag......
Reputatie 5
Badge +5
Ik weet nog wel, vroeger, toen er nog een particuliere- en ziekenfonds verzekering bestond, kregen de particulieren vaak de nota thuisgestuurd. Die betaalden ze, of ze stuurden ze door ter betaling. Zelf stuurde ik nota's pas door nadat ik er een paar had, zeg een keer per 3-4 maanden, want de portokosten, moest je zelf betalen. In de meeste gevallen werd een gedeelte vergoed, ik meen 80%. In ieder geval kreeg je toen inzicht in wat alles kostte.Ik heb het niet aan hand gehad, maar toen mijn moeder in het ziekenhuis terecht kwam, declareerde het ziekenhuis direct bij de zorgverzekeraar. Die betaalde uit, maar stuurde wel een opsomming van de gemaakte kosten naar mijn ouders.Of dit al dan niet handig is, daar kan men over discussiëren, maar feit is wel dat je als patiënt te weten komt wat alles kost.Zeker, een groot deel van de mensen zal schouderophalend (want 'Ik betaal toch premie..?') zulke informatie in de vuilnisbak kiepen, maar mijn mening is dat dit op termijn zal bijdragen aan de bewustwording van kosten. Dat was, dacht ik, ook de gedachten achter het eigen risico.Maar de waarschijnlijk slechts beperkte groep die wél geïnteresseerd is in de kosten, die moet voorwaar nog moeite doen om te achterhalen wat alles kost.Zelf hou ik het al vele jaren bij, van mij en van mijn vrouw. Er is nooit iets gedeclareerd wat niet in de haak was.Wel is het zo dat meerdere (be)handelingen in een ziekenhuis onder 1 bedrag gedeclareerd wordt (lees: 1 DBC) en ogenschijnlijk kan niemand vertellen wat de afzonderlijke handelingen kosten.Bijvoorbeeld 1e bezoek, herhaalbezoek, een CT-scan, hartfilmpje, noem maar op, totaal bedrag x, maar vraag nou niet wat de CT-scan heeft gekostZelfs de zorgverzekeraar kan (wil?) dat niet vertellenWat de Consumentenbond wil is nobel: inzicht in de kosten, maar dat zal veelal niet lukken bij de z.g. DBC's (Diagnose Behandelcombinaties), waarbij dus de hele zooi als 1 bedrag wordt gedeclareerd.En.. ja, inderdaad, dat is raar, wel een totaalbedrag uitkeren, maar niet weten waaruit het bestaat.
Ik het zo opgevat dat als er gefactureerd wordt in DBC's dát dan ook de prijzen zijn waar de bond naar op zoek is en niet de onderliggende kostencomponenten.
Badge +1
Een tip. Telegraaf van maandag 3 oktober 2016 staat een goed stuk over de zorg door Annemarie van Gaal. Die schreef vandaag. Dat zorgverzekeraars geen enkele risico lopen. Zelf wanbetalers hoeven ze niet bang te zijn dat er niet wordt betaald. De premie is verplicht. Wie kent een ondernemer met zulke voorwaarde. Je mag nog winst maken ook.
Badge +1
Wij in Europa zouden met ze alle een vuist moeten maken tegen hogere prijzen voor medicatie. Er moetwel wetten komen tegen niet meewerkend fabrikanten.
Reputatie 5
Badge +5
Ik het zo opgevat dat als er gefactureerd wordt in DBC's dát dan ook de prijzen zijn waar de bond naar op zoek is en niet de onderliggende kostencomponenten.Geplaatst door A. Deen op Okt 3, 2016.
Ja, ik heb mij vergist, excuses hiervoor. Inderdaad, het gaat om het totaalbedrag van alle losse behandelingen. Ik zat op een verkeerd spoor... ging er van uit dat het juist om die 'losse' onderdelen ging.Hier baal ik van, dat ik op zo'n verschrikkelijke manier de mist ben ingegaan, ahum... Nogmaals: sorry voor de verwarring.☹️
Ik het zo opgevat dat als er gefactureerd wordt in DBC's dát dan ook de prijzen zijn waar de bond naar op zoek is en niet de onderliggende kostencomponenten.Geplaatst door A. Deen op Okt 3, 2016.
Ja, ik heb mij vergist, excuses hiervoor. Inderdaad, het gaat om het totaalbedrag van alle losse behandelingen. Ik zat op een verkeerd spoor... ging er van uit dat het juist om die 'losse' onderdelen ging.Hier baal ik van, dat ik op zo'n verschrikkelijke manier de mist ben ingegaan, ahum... Nogmaals: sorry voor de verwarring.☹️Geplaatst door cbw62 op Okt 4, 2016.
Geeft niets, de opmerking was puur omdat ik me afvroeg of ik het nou weer eens niet begrepen had.

Reageer