Klacht over foutief handelen van oogarts

  • 20 April 2020
  • 3 reacties
  • 499 Bekeken

Reputatie 1
Badge +2

Met klachten over afnemend zicht via het rechteroog bezocht ik de oogarts in  '18 en ’19.

De oogarts kwam steeds na de gebruikelijke metingen tot de conclusie dat de oogdruk weliswaar steeg maar dat er verder geen problemen waren en geen redenen voor nader onderzoek.

Eind 2018 liep het gesprek tijdens een consult uit de hand omdat ik de oogarts verweet niets te doen tegen het steeds verder afnemen van het zichtveld rechts. Ik keek, zei ik, als door een gaatje in vitrage. Hij werd boos en beweerde dat ik rechts zelfs beter zag dan links. Zal best, maar dan een heel klein vlakje ‘scherp’ alles er om heen was (is) onscherp en donker. Hij verwees mij met een inmiddels tot 30mmHg opgelopen oogdruk naar de opticien om een andere bril te nemen !! Geen onderzoek en/of oogdrukverlagende maatregelen.

Bijna achthonderd euro armer meldde ik de oogarts dat zijn experiment volkomen mislukt was, geen enkele verbetering. Een zinloze, verkwistende actie .

Toen pas, inmiddels nov. '18 besloot hij een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van het minderende zichtveld rechts en de oorzaak van de hoge oogdrukken. In januari 2019 zou dat onderzoek plaatsvinden.

In januari ’19, op het spreekuur aangekomen, bleek het geplande onderzoek niet plaats te kunnen vinden vanwege een foute/vergeten planning van de oogarts.

Angstig geworden voor de gevolgen van nog langer wachten met hoge oogdrukken besloot ik me met mijn klachten te melden bij een andere oogarts. Conclusie daar, oogdruk was nog verder opgelopen naar 33mmHg en er werd ernstige glaucoom vastgesteld. Drukverlagende druppels deden onmiddellijk de oogdruk dalen. Maar de schade was al onherstelbaar aangericht dank zij de vorige oogarts.

Ik heb tegen de eerste oogarts een klacht ingediend. Mijn rechtsbijstand verzekeraar Achmea SAR is echter van mening dat de oogarts geen verwijtbare  fouten heeft gemaakt. Vraag nu, wie heeft ervaring met een soortgelijke situatie en kan mij adviseren.


3 reacties

Reputatie 7
Badge +8

Niet gemakkelijk die medische gevallen, vaak langdurig, maar als u in uw recht staat dan volhouden.

Een klacht indienen over een zorgverlener is sinds 2016 geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In die wet staat dat elke zorgaanbieder verplicht een klachtenfunctionaris moet hebben. Dit geldt niet alleen voor ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook voor zelfstandige beroepsbeoefenaren zoals de (huis)arts, diëtist, wijkverpleegkundige en fysiotherapeut.. De klachtenfunctionaris is een neutrale derde persoon, een luisterend oor. Hij of zij geeft je informatie en kan adviseren welke weg je kunt bewandelen om een oplossing te vinden.

Er zijn wat regels voor klachten: 

  1. Stap 1: Kaart het aan. Als een patiënt ontevreden is over de verleende zorg is de eerste stap: wend je tot de zorgverlener. ...
  2. Stap 2: Schakel de klachtenfunctionaris in. Kom je er met de zorgverlener niet uit of vind je het moeilijk om het gesprek rechtstreeks aan te gaan? ...
  3. Stap 3: Laat je bijstaan. ...
  4. Stap 4: Zoek het hogerop

En tot slot:: Eén van de instellingen waar u kunt aankloppen als u denkt dat uw zorgverlener hierin te kort is geschoten is het tuchtcollege. Hier wordt het zorgvuldig handelen van de medewerker in de zorg getoetst aan het tuchtrecht. Hier kunt u een medische tuchtklacht indienen. In het tuchtrecht zijn de belangen van de klager, de patiënt, en de belangen van de aangeklaagde, de verpleegkundige of arts of andere beroepsbeoefenaar, gewaarborgd.

Tegen lastige verzekeringen is ook alles uitleggen en volhouden de remedie.  Makkelijk gaat het nooit.

Reputatie 5
Badge +3

Ik heb tegen de eerste oogarts een klacht ingediend. Mijn rechtsbijstand verzekeraar Achmea SAR is echter van mening dat de oogarts geen verwijtbare  fouten heeft gemaakt. Vraag nu, wie heeft ervaring met een soortgelijke situatie en kan mij adviseren.

@juano Uw oogarts heeft wel degelijk een fout gemaakt. Pijn, Hoge oogdruk met de klacht beperkt zicht had direct tot een Glaucoma en Cataract onderzoek moeten leiden. Is deze oogarts werkzaam in een ziekenhuis? Zelfs voor mensen onder de 60 jaar. 

Reputatie 1
Badge +2

Inmiddels is het ziekenhuis aansprakelijk gesteld. Het ziekenhuis is nog steeds van mening dat de oogarts geen fouten heeft gemaakt. Het is in hun ogen geen probleem rond te lopen met oogdrukken re. 30mmHg en li 25mmHg. Ik heb te doen met de mensen die in dit ziekenhuis deskundigheid denken te vinden voor hun oogproblemen.

Reageer