Kosten inrichting kamer verzorgingshuis

  • 3 December 2020
  • 6 reacties
  • 763 Bekeken

Wie betaalt de kosten voor gordijnen, vloerbedekking en behangen van een kamer in een verzorgingshuis? De nieuwe bewoner of het huis via een of andere wet?


6 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Ik kan me herinneren dat mijn ouders en schoonvader alleen voor eigen meubilair en persoonlijke spullen moesten zorgen . Lijkt me ook logisch , aangezien de bewoners vaak zodanige beperkingen  hebben , dat dat niet van ze gevraagd kan worden . Er is ook niet altijd sprake van familie of vrienden , die dat zouden kunnen of willen . Ik denk dat het niet eens mag . Daar zal ongetwijfeld makkelijk achter te komen zijn via een huishoudelijk reglement of het plegen van een belletje. Of daar landelijke regels voor zijn , weet ik niet. Vermoedelijk heeft elk tehuis eigen regels op allerlei gebied .

Reputatie 6
Badge +4

In het verzorgingshuis van mijn moeder is het zo dat leeggekomen kamers (indien nodig) een nieuwe vloer krijgen, de wanden worden gewit en overgordijnen worden geleverd net als een koelkastje. De rest is voor eigen rekening.

Er is geen wet die dit regelt.

Ik meen me te herinneren dat het huis verplicht is om voor de inrichting te zorgen. Maar waar dit na te lezen zou zijn, weet ik niet.

Ik meen me te herinneren dat het huis verplicht is om voor de inrichting te zorgen. Maar waar dit na te lezen zou zijn, weet ik niet.

Link
Inrichting van kamer/appartement

Wlz-zorg met verblijf is altijd zorg in natura. Een instelling die verblijf biedt moet dat verblijf ook mogelijk maken. Dat betekent dat de instelling moet zorgen voor een eenvoudige, adequate inrichting van de kamer.

Vaak bieden instellingen verzekerden de mogelijkheid om de kamer of het appartement zelf geheel of gedeeltelijk in te richten. Als de verzekerde dat ook wenst, komen de kosten voor de eigen inrichting voor rekening van de verzekerde. Als een nieuwe bewoner zijn kamer niet zelf wil of kan inrichten, om welke reden dan ook (financieel of anderszins), dan moet de instelling voor een eenvoudige, adequate inrichting van de kamer zorgen.

Als de instelling bepaalde woonelementen verplicht stelt, bijvoorbeeld een hoog-laag bed, dan komen de kosten voor rekening van de instelling. Als de instelling de verzekerde een andere kamer of appartement wil laten betrekken, komen de kosten van de verhuizing ten laste van de instelling.

Vaak staat het ook uitgelegd op de website van het betreffende verzorgingstehuis. Bekijk er eens een paar.

Reputatie 2
Badge +1

Dat ligt heel erg aan het zorgcentrum. Laat je van tevoren goed informeren. Als je een nieuwe woning betrekt zul je de inrichtingskosten zelf moeten betalen. In een verzorgingshuis kunnen de regels anders zijn, maar nooit nadeliger. Het zelfde geldt voor de was. Doet bewoner dat zelf? Of familie? Als het zorgcentrum dat moet doen, betaal je daarvoor kosten en krijg je een naamsticker in de kraag, boord etc. Vraag alles goed na; Eten, extraatjes, huishoudelijke hulp.

Reageer