Maakt een minister voor ouderen en maatschappij in het nieuwe kabinet zin?


Vraag: Is deze eis terrecht?

Ouderen lijken in veel opzichten momenteel aan het kortste eind te trekken. Hier wordt een discussie opgestart over meer aandacht voor ouderen in de maatschappij: Bericht
19 reacties

Kunt u aangeven wat dan de doelstelling zou moeten zijn van z'n specifieke Minister? In tegenstelling tot wat vaak wordt betoogd is er de afgelopen kabinetsperiode geen enkele maatregel genomen die alleen de ouderen raakte.
Ik wil eventueel zelfs een (maatschappelijke) discussie nòg breder zien ...

De maatschappij verandert, maar de organisatie van het bestuur hinkt er achteraan. Andere voorbeelden zijn de organisatie van de Pollitie en nog schrijnender, er is zo goed als géén bestuurlijke visie op het brede digitale gebied en zou een Ministerium hiervoor ook noodzakelijk moeten worden.

Wat betreft de opkomende ´markt´ voor de steeds groeiende groep ouderen heeft deze een bijzondere aandacht nodig om een gepaste. maar ook een juist gedoceerde aandacht te krijgen. We hinken momenteel van schandaal naar schandaal, o mdat het steeds randjes zijn binnen bestaande Ministeriums en een coördinator ontbreekt. Het is een op de lange termijn noodzakelijke grote groep burgers die bijzondere aandacht vraagt qua inkomen, wonen, veiligheid, verzorgen, voedsel, enz. maar vooral de extra kosten die 'bestuurd moeten worden'.

Het is wèl de vraag of de Consumentenbond hierin een rol wil/moet spelen, probeert ze juist nieuwe leden onder jongeren te ronselen ...
Dank voor uw reactie. U stelt dat de ouderen speciale aandacht nodig hebben vanwege de "schandalen". Kunt u expliciet maken wat u dan bedoeld? Eerlijk gezegd herken ik die niet.

Los van een eventuele aanleiding, ben ik qua structuur terughoudend over z'n "doelgroep"-minister. Het Kabinet is georganiseerd rondom beleidsthema's als zorg, sociale zekerheid en wonen, niet naar doelgroepen. Ik zie allereerst geen reden om dat te gaan doen, de belangen van de verschillende generaties worden afgewogen binnen het beleidsdepartement. Uitgangspunten zijn o.a. beschikbaarheid en financiële solidariteit, niet afwegingen welke generatie "meer" moet krijgen dan een andere.Ik zie eerlijk gezegd geen reden om hiervan te gaan afwijken, dan zou er ook een Minister voor Werkenden moeten komen.
Primair de jongeren in het visier ...

1 - Ik heb deze eis niet gesteld, maar het voorstel gedaan om via een topic hierover te discusiëren, om te sonderen of dit ook een thema voor de Consumentenbond moest zijn. Zij hebben naast de 20 bovengenoemde organisaties (zie link) niet meegedaan ... tot nu toe. Waar eindigt consumeren en waar de verantwoordelijkheid voor de toekomst?

2 - Het lijkt tegendraads, maar ik maak me juist héél véél zorgen over de verantwoordelijkheid van de jongeren, die hun ouders steeds meer als (bal)last zouden kunnen gaan ondervinden, naar mate de Staat zich terugtrekt en ouderenzorg een dure participatie onder marktwerking gaat worden. In Duitsland hebben de kinderen wettelijk de volle eindverantwoordelijkheid voor hun eigen ouders, in Nederland zijn ouders van de niet aangepaste wetgeving en budgetten van gesubventioneerde instanties afhankelijk. Wordt hier dan een keil in de verhouding kinderen-ouders gedreven? Ouderen zijn volgens de jonge generatie te rijk ... enz!

M.a.w. Ik ben als zieke afhankelijke oudere straks net zo weinig een vrije burger als mijn kinderen die niet meer kunnen vertrouwen op een verzorgingsstaat zoals men nog die tot voor kort kon aanspreken. Inmiddels worden in Duitsland al incassokantoren langs de kinderen gestuurd en hun inkomen en/of huizen in beslag genomen om de verpleegkosten voor hun ouders te incasseren ... zulke omstandigheden willen we hier toch ècht niet en daarom is een discussie nodig voordat we merken, dat we met het korten van allerlei budgetten onder de streep zijn doorgeschoten ...

al sinds 2016 actueel


Dank voor uw reactie. U stelt dat de ouderen speciale aandacht nodig hebben vanwege de "schandalen". Kunt u expliciet maken wat u dan bedoeld? Eerlijk gezegd herken ik die niet.Geplaatst door DeMaat op Aug 4, 2017.


Ontbrekende coördinatie en beleid. Ik heb even gewacht op een duidelijke en gevolgenrijke beleidsfout in mijn directe omgeving, om u het gevraagde voorbeeld te kunnen presenteren.

De Overheid streeft aan, dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het gevolg is, dat ouderen die verzorging nodig hebben thuis hulp krijgen. In ons dorp kreeg de betreffende thuiswonende oudere een mantelzorger toegewezen. Omdat de mantelzorger zèlf ziek werd, kwam er geen verzorging meer aan huis. De Gemeente liet het afweten en als alternatief moest deze oudere ondergebracht worden in een regionaal ziekenhuis. Het dichtsbijzijnde ziekenhuis is drie kwartier verderop en ook meteen de duurste oplossing, terwijl het bezetten van bedden en verzorging door niet-zieke-ouderen géén taak voor ziekenhuizen is.

Uiteindelijk, na véél geleur, is deze oudere in een hospice ter plaatse ondergebracht ...
Ik zie zo wie zo niets in ministers die naar voren geschoven worden door de regerende partijen.De hoogste ambtenaar van een departement zou minister moeten zijn die weet er het meeste van.
Reputatie 7
Badge +6
Ik zie meer in een sterke en serieus te nemen ouderenpartij . Ik heb totaal geen zin in de partij van Henk Krol en zijn vazallen. Velen met mij vrees ik , anders was deze partij veel groter geweest . De andere partijen hebben de afgelopen jaren ook toegelaten en/of veroorzaakt dat de situatie van vooral minder draagkrachtige en hulpbehoevende ouderen fors aangetast is en de voorzieningen ook. Zowel inkomen als voorzieningen zijn flink slechter geworden. Ook als we niet weer achteruit gaan , wat beloofd is , valt er nog een flinke achterstand in te lopen. Beloften van politici zijn trouwens vaak geen cent waard gebleken. We hebben dus een flink probleem en de meeste ouderen weten niet op wie ze moeten stemmen om het tij te keren , vermoed ik.
Ouderen zijn net mensen, geen beesten of zielig.
Een ministerie voor ouderen?, dan ook één voor jongeren, mannen, vrouwen etc.
Idiote vraagstelling, bovendien is "maakt een minister........zin" slordig taalgebruik. Het is of "maakt het iets uit",of "heeft iets zin".
Reputatie 7
Badge +6
Ik stel voor dat we elkaar niet aanvallen wegens taalfouten. Het gaat er om dat het leesbaar is. Bijna niemand schrijft foutloos.
Reputatie 7
Badge +7
Ik zie dat de reacties off-topic gaan.
Zoals E.T. van Wiersum hierboven al aan geeft, wil ik jullie vragen om on-topic te blijven en dat te doen in een positieve sfeer.
Reputatie 6
Badge +3
Een minister zonder ministerie lijkt me weinig zinvol. Dus als je zoiets wil moet er een ministerie voor ouderen komen; een complete organisatie met ambtenaren en een eigen budget. Daar ben ik echter niet voor.
@Jan H.

Mag ik vragen hoe oud u bent? Ik ben 72.

Jongeren zijn voor het afschaffen van de studiefinanciering, ouderen willen beter gecoached worden. Ouderen hebben hun hypotheek afbetaald, jongeren krijgen geen woning. We zullen er aan moeten wennen dat we nu in een participatiemaatschappij komen, waarin de hardstschreeuwende (lees de betere lobbyist) zijn doel eerder kan bereiken. Wat daarbij onder de wielen kan raken is de verstandhouding tussen de generaties. Ouderen zijn niet zielig, de jongeren ook niet, maar de oudere generatie moet geholpen worden voor zichzelf beter op te kunnen komen ...
Reputatie 6
Badge +3
Ouderen kunnen goed voor zichzelf opkomen, dat ze zich daartoe organiseren prima. De taak van de politiek en zeker van een regering is echter om belangen af te wegen en zo evenwichtig beleid te voeren niet om voor één specifieke groep op te komen.
Zoals steeds maar roepen, dat er voor het onderwijs meer geld moet komen ... ?

De jongeren en de media geven momenteel de ouderen de schuld van alles. We zijn te rijk, te ziek en te grijs ... maar ouderen weten óók, dat je geen blad aan de politieke boom kunt veranderen zonder veel energie en tijd erin te steken ... en tijd steken ze liever in leukere dingen voor de rest van hun leven.

Ik waardeer uw opvattingen, maar ik raak bij tijd en wijlen wel eens slaags met jongeren, die vinden dat ouderen onsolidair en zelfgenoegzaam een leuk leventje leiden (of lijden?).
Reputatie 6
Badge +3
De taak van de ministerraad is om aspecten van het functioneren van de samenleving zoals onderwijs, huisvesting, veiligheid, economie, sociale zekerheid etc. effectief te organiseren en aan te sturen. Dat daar belangen tegenstellingen aan te pas komen is duidelijk maar die aansturing organiseren langs de lijnen van die belangen werkt niet.
Ik zie al die Ministeriums als gespecialiseerde managers voor ons welzijn. Iedere minister krijgt een zak geld om zijn taken optimaal te vervullen. Maar wie coördineert nu taken die overlappen. Dàt zijn de problemen van ouderen. Van het moeten blijven thuiswonen, via de thuiszorg, de toeslagenchaos tot en met een aangenomen mondigheid.

Twintig organisatie zien grote gaten in het huidige systeem. Ik ook! 72, nog zelfredzaam en gezond!
Reputatie 6
Badge +3
Die twintig organisaties laten vooral zien dat er met de mondigheid niets mis is.
Vreemd, want ik zie heel andere berichten en eisen van die twintig organisaties ...

https://www.patientenfederatie.nl/images/ACTIES-LANDELIJKE-OVERHEID7-fira.pdf
Reputatie 6
Badge +3
Als ik dat zo lees is het voor mij vooral een bevestiging van het beeld dat het met het opkomen voor de belangen van ... wel goed zit en we daar geen speciale minister voor nodig hebben.

Reageer