Magnesium supplementen; Verkapte laxeermiddelen

  • 28 September 2021
  • 7 reacties
  • 154 Bekeken

Badge

Ik het artikel wordt uitgebreid ingegaan op de laxerende werking van Mg supplementen en het ‘overschrijden’ van de maximale dagelijkse dosis.

Huisartsen en Maag-darmspecialisten schrijven TEVA MgHydoxide 724 mg (= 500 mg MgOxide) voor als laxeermiddel. Het is een vrij verkrijgbaar geneesmiddel. Bij risico op darmbloeding als gevolg van verstopping schrijven de specialisten tot 3 tabletten per dag voor.

Hoe kan het dat voor supplementen dan een aanbevolen waarde van 250 mg geldt. Specialisten schrijven tot 6 maal zoveel voor.

Ik ben van mening dat hier sprake is van hinderlijke betutteling. Het valt mij op dat bij het online bestellen van vrij verkrijgbare geneesmiddelen meer en meer websites maxima voor het aantal te leveren tabletten hanteren.
Ik zie hier een taak en verantwoordelijkheid voor ‘Mijn’ Consumentenbond om op te komen tegen de betutteling van consumenten door (medische) instanties die louter op zeeeer minimale risico's sturen.

Professor Robert Dijkgraaf schrijft de afgelopen zaterdag een erg lezenswaardige column in de NRC onder de titel ‘Hoeveel (corona)risico willen we lopen?’ Hij wijst daarin op de Micromort als maatstaf van het beoordelen van risico"s
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/24/ons-persoonlijke-risicobudget-a4059599

In 2012 schreef hij daar ook al over: ‘De kleinste kans.’ Citaat uit dat artikel:
‘Wat hebben de volgende zaken gemeen? Een lang weekend in Londen, veertig boterhammen met pindakaas, een zomervakantie in het hooggebergte, een uurtje fietsen, een ritje op een paard, een fles rode wijn of een enkele ecstasytablet.

Alle blijken hetzelfde, microscopisch kleine gevaar op te leveren. Om precies te zijn: ze brengen een kans van 1 op een miljoen op een dodelijke afloop.’

‘een uurtje fietsen, een ritje op een paard, een fles rode wijn of een enkele ecstasytablet.’ Allemaal 1 Micromort. Ik verzoek Mijn Consumentenbond alle risico's die zij benoemd in Micromorten te gaan uitdrukken. Pas dan ontstaat er duidelijkheid over de werkelijke risico's die we lopen en dan kan ieder lid zelf een afweging en een keuze maken.

https://www.nrc.nl/nieuws/2012/03/24/de-kleinste-kans-1085568-a997197

Ik verzoek de bond hier eens diep op in te gaan.


7 reacties

Het lijkt me totaal hopeloos en kan alleen leiden tot oeverloze discussie.

Dat Dijkgraaf stelt dat er kennelijk een risico zit aan een uurtje fietsen neem ik als voorbeeld. Voor de een, die al genoeg gefietst heeft, misschien wel, maar voor menigeen leidt een uurtje rustig fietsen juist tot een hogere levensverwachting, dus is het risico ervan uiteindelijk juist kleiner dan nul omdat het alternatief - op je gat zitten - dan gevaarlijker is.

Patiënten kunnen het overzicht van medici als betutteling ervaren maar in de zorg is er maar één de baas en dat is niet de cliënt.😷

Dat je verschillende risico's in één eenheid uitdrukt als je ze wil vergelijken lijkt mij logisch. Dat staat los van de gemeten of geschatte waarde van dat risico.

Badge

Nee, dit juist niet hopeloos. In alle media roeptoeteren allerlei belangenorganisaties dat de risico's die zij niet zien zitten het allerbelangrijkst zijn. Oncontroleerbare uitlatingen over het gevaar eerder te overlijden of dood te gaan vliegen je om de oren. Luchtonderzoekers hebben er een handje van om als zij een wetenschappelijk artikel hebben geplaatst, een persbericht uit te laten gaan waarbij de gevaren sterk worden aangezet. Ook de WHO doet dat. De NRC redactie neemt geen persberichten van de WHO meer over, maar besteed er een redactioneel artikel waarbij ‘bewijs’ tussen aanhalingstekens staat.

Wij worden gek gemaakt met futiele risico's. Dat leidt ertoe dat mensen zich onveilig en bedreigd voelen. Alles in Micromort uitdrukken houdt ons bij de les.

@Deen

Dit weekend gesproken met een kennis die 3 weken in coma op de IC heeft doorgebracht. De ene na de andere specialist kwam langs om een oordeel te geven. Al die oordelen werden opgeschreven op de status, net als alle handelingen die door wisselende verpleegkundigen daar aan werden toegevoegd. Zijn echtgenote was de enige constante in die 3 weken. Alleen zij kon beoordelen of het beter of slechter met hem ging. De contactmomenten van de professionals waren daar te kort voor. De status was op een gegeven moment zo lang, dat niemand die meer las; alleen wat net was opgeschreven.

P.s. Deze kennis neemt zelf de belangrijkste beslissingen, het gaat namelijk over leven en dood. Er was sprake van een ‘niet meer reanimeren situatie'. Gelukkig voor hem wist de verpleegkundige die zijn hartstilstand behandelde daar niks van; hij leeft nog.

@Deen

Dit weekend gesproken met een kennis die 3 weken in coma op de IC heeft doorgebracht. De ene na de andere specialist kwam langs om een oordeel te geven. Al die oordelen werden opgeschreven op de status, net als alle handelingen die door wisselende verpleegkundigen daar aan werden toegevoegd. Zijn echtgenote was de enige constante in die 3 weken. Alleen zij kon beoordelen of het beter of slechter met hem ging. De contactmomenten van de professionals waren daar te kort voor. De status was op een gegeven moment zo lang, dat niemand die meer las; alleen wat net was opgeschreven.

P.s. Deze kennis neemt zelf de belangrijkste beslissingen, het gaat namelijk over leven en dood. Er was sprake van een ‘niet meer reanimeren situatie'. Gelukkig voor hem wist de verpleegkundige die zijn hartstilstand behandelde daar niks van; hij leeft nog.

Het zal zo zijn maar waarom richt u zich tot mij? ik geen geen verband met wat ik zeg en ook niet met wat TS te berde brengt. Het lijkt mij dus ruim off topic.

Zie je wel? Oeverloos...

Reputatie 7
Badge +8

Dat medici niet meer op zo'n heel hoog voetstuk staan is wel redelijk bekend, maar mag  best nog wel herhaald worden. De eigen verantwoordelijkheid, en ook de eigen kennis (die is er best) mag zeker gehoord worden. Maar verwissel deskundigheid niet voor het commerciële gewin zoveel mogelijk te verkopen en aldus te adviseren  c.q. voor te schrijven. Verder….. oeverloos.

Reputatie 7
Badge +5

leo, beweer je nou echt dat de patient het beter weet dan de arts? een goed gesprek tussen beide is de basis voor een goede diagnose, maar de arts is toch echt degene met de opleiding.

je bedoelt het vast niet zo :wink:

Reageer