Mantelzorg mogelijk maken voor werkende ouders.

  • 30 June 2016
  • 2 reacties
  • 143 Bekeken

Ik vind dat de aandacht voor de blijvende mantelzorg veel te wensen over laat.

Ouders houden het vaak niet vol en voelen zich nood gedwongen hun kind naar een instelling te laten gaan. De zorg van instellingen laat door bezuinigingen te wensen over. Ik hoor van veel ouders dat ze hun kind weer thuis laten komen.

Ouders met gezonde kinderen kunnen vaker en gemakkelijker samen werken. Dat is niet het geval bij ouders met een zorgintensief kind.Als alleenverdiener kun je het niet. Laat staan dat je een huis kunt kopen.

Dat moet anders en beter

2 reacties

Reputatie 1
Op onze site hebben we een en ander staan over vergoedingen voor mantelzorg. Wellicht interessant om te lezen. We horen graag wat jullie ervaringen zijn als mantelzorger en wat volgens jullie de gewenste verbeteringen zouden zijn.
Ik vind dat er een basis uitkering moet zijn voor één van de ouders waar zorg is voor een zorgintensief kind, zodat het kind langer thuis kan wonen. De ouders voelen dan ook niet zonodig de druk om allebei te moeten werken om het huishouden te kunnen bekostigen.

Er bestaat een mantelzorgforfait, maar dat is niet afdoende voor de lange duur.

Reageer