Medicatiebeoordeling door apotheek

  • 5 July 2015
  • 2 reacties
  • 328 Bekeken

Reputatie 2
Badge +2
Gisteren van mijn apotheek een brief gehad. Allereerst keek ik daar vreemd van op en dacht eigenlijk dat dit misschien wel een herinnering betrof van een rekeningetje die ik over het hoofd had gezien of dat ik misschien vergeten was om een restant van het recept af te halen dat eerst niet op voorraad was.

Maar nee!

Het was een uitnodiging om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek omdat zij vonden dat ik in aanmerking kwam om mijn medicijngebruik eens te bespreken. Men vond dat dit eens tijd werd omdat uit de analyse van mijn geneesmiddelenoverzicht was gebleken dat het wellicht mogelijk en wenselijk was dat een en ander misschien geoptimaliseerd kon worden, ook in verband met eventuele bijwerkingen. Het resultaat van dit gesprek zou dan nog even besproken worden met de huisarts. De reden van dit alles was om er voor te zorgen dat het gebruik van geneesmiddelen veilig en effectief voor mij blijft.

Misschien zit ik er helemaal naast maar ik heb sterk het idee dat de apotheek (wellicht in opdracht van onze zorgverzekeraars, en eigenlijk denk ik dat ik dat wel zeker weet) nu steeds meer wil gaan bepalen welke medicijnen ik dien te gebruiken en dat dat niet de taak van de huisarts is.

Ik heb in het verleden , en dat mag best iedereen weten een keer een licht hartinfarct en een lichte herseninfarct gehad. Ik ben bijn 73 en voel me kerngezond. Indertijd met de cardioloog en de neuroloogt een duidelijke afspraak gemaakt dat als ik het niet zou vertrouwen ik direct contact op zou nemen met mijn huisarts. Met deze is toen afgesproken dat ik elk half jaar langs zou komen voor een controle en dat is nu afgebouwd naar ÉÉn jaar. Daarnaast blijft de afspraak staan voor als ik het niet vertrouw dan ..... Bovendien als ik ergens anders voor naar de huisarts moet dan komt het andere zo wie zo altijd ter sprake. Ik heb indertijd zelf met mijn huisarts bepaalde bijwerkingen met hem besproken en door een aanpassing in de medicijnen zijn die klachten verholpen.

Wellicht, herinner ik me nu, heb ik deze brief te danken aan het feit dat ik een jaar geleden nogal wat problemen heb gemaakt bij de apotheek omdat zij zonder overleg een ander merk van een van de zes medicijnen hadden gegeven. En dat vonden ze niet bepaald leuk.

Ik ben benieuwd of er meerdere mensen zijn die deze ervaring hebben en wat zij daar tegen hebben ondernomen. Ik heb de apotheek laten weten dat ze wel bericht krijgen van mijn huisarts als er iets moet worden veranderd.

Het zal toch niet zo moeten zijn dat ik naar mijn huisart ga als ik iets heb en dat hij mij, na het vaststellen van de diagnose, naar de apotheek stuurt en dat de apotheek straks ( en nu ga ik wel erg kort door de bocht !! ) tegen mij zegt: "Kijk eens mijnheer, u krijgt twee paracetamolletjes en als de klacht aanhoud dan komt u maar weer eens terug.

2 reacties

Bovenstaand verhaal verbaast mij niets.

Laatste jaar levert de apotheker van allerlei diensten, die ze eerder niet deden.

B.v. uitnodiging om je chronische medicatie voor je aan te vragen, een gesprekje over je gebruikte medicijnen, een voorlichtend gesprek over je nieuwe medicatie van 3 zinnen, en als je een vraag stelt over het nieuwe doosje, dan wordt dat zelfs (ook) in rekening gebracht.

Naast al het geprotocolliseerde hulpverleen meent ook de apotheker er zijn graantje ervan mee te pikken. Ik krijg onderhand de indruk dat protocol (casseren) prevaleert boven patiËntenbelang.

Nu graag een teiltje....
inderdaad, ik ben van mening dat de apotheek meer wil cashen.

overigens behoort de apotheek, op voordracht van huisarts of andere specialisten, steeds te controleren of de nieuwe of gewijzigde medicatie gebruikt kan worden naast hetgeen al is voorgeschreven. Dat was nl de reden waarom bijna alle aptheek houdende huisartsen niet meer mochten bestaan.De apotheek zou de enige zijn, die dit overzicht heeft en dient op te treden wanneer medicatie conflicterend is.

dus is zo'n gesprek overbodig; het behoort tot de standaard dienstverlening van de apotheek waarvoor zij al betaald wordt.

Reageer