Na het onderzoek naar schadelijke stoffen in sigaretten, nu onderzoek naar die in (witte) wijn?


Reputatie 4
Badge +6
Van vrienden woonachtig in Frankrijk (veearts met tevens een boerenbedrijf) hoorden we dat er enorme hoeveelheden pesticiden worden gespoten in de wijnbouw, bij de druiventeelt t.b.v. witte wijn (om die reden drinken zij geen witte wijn). Dat komt dan bovenop de conserveermiddelen, die bij mijn weten ook bij witte wijn in grotere hoeveelheden worden gebruikt. Het wisselt per soort/ wijnboer. Al eerder bleek dat ook biologische wijn soms te grote hoeveelheden conserveermiddelen bevat. En of die echt pesticide-vrij zijn interesseert me ook. Wordt het tijd om wijn - biologisch en niet biologisch - te onderzoeken, zowel op de aanwezige hoeveelheden pesticiden als conserveermiddelen?

19 reacties

Nou ik vind dat wel curieus altijd: Wat zit er nog méér in wijn (ca 12%) dat behoorlijk schadelijk is, waar niemand de schouders over ophaalt?

Dat mensen zich zorgen maken over minuscule amper meetbare (en bijgevolg navenant weinig tot géén effect hebbende) residuen en ondertussen vrolijk allerlei andere (en echt véél betere onderzochte en bekende) gezondheidseffecten negeren...
Reputatie 4
Badge +6
Ik vind alcoholische dranken, inclusief hun verslavende werking, goed vergelijkbaar met sigaretten. En verder valt het met die 'minuscule amper meetbare en weinig effect hebbende stoffen' vaak nogal tegen zodra daar eens goed gekeken wordt. We vergiftigen onszelf met van alles en nog wat, maar van de ene stof word je nu eenmaal veel sneller en ernstiger ziek dan van de andere. Pesticiden zijn gevaarlijk, zeker als die bovenop andere effecten komen.
@Ronaldvr Spot on!

"Better the devil you know than the devil you don't"
Reputatie 4
Badge +6
Meneer of mevrouw Deen, ik snap uw reacties niet. Althans, met het gezegde 'Better the devil you know' ben ik het eens. Maar the devils kennen we in dit geval nu juist niet of onvoldoende. Zoals met zoveel devils het geval is, trouwens.
@Luctor U moet er niet teveel achter zoeken. Wij mensen zijn gewoon banger voor kleine hoeveelheden onbekende rommel dan een forse hoeveelheid ethanol, los van de ratio daarachter.

De stoppels en de teruglopende haarlijn zijn toch wel voldoende om er een mannetje in te zien hoop ik😁
Reputatie 4
Badge +6
Ok, ik ben niet bang, wel geïnteresseerd. Kennis maakt keuzes gemakkelijker, althans dat vind ik.
En uw mannelijk profiel was me inderdaad niet opgevallen, sorry😋
Reputatie 7
Badge +4
Alcohol is een algemeen en veel gebruikt "genotsmiddel". En het lijkt allemaal zo gezellig en onschuldig. Maar het is schadelijk, ook bij 1 glas per dag, zo is afgelopen jaar uitgebreid naar buiten gekomen. 🤔 En het is al snel verslavend. Ook zonder alcohol kun je een enorm leuke avond, weekend of vakantie hebben. 😀☺️ Met name het gedrag onder veel jongeren is zorgwekkend. Er komen steeds meer comazuipers. Het idee is ingesleten dat je blijkbaar persé ladderzat moet worden om een leuke avond, weekend of vakantie te hebben. Dat is erg triest. 😥
Ik vind alcoholische dranken, inclusief hun verslavende werking, goed vergelijkbaar met sigaretten. En verder valt het met die 'minuscule amper meetbare en weinig effect hebbende stoffen' vaak nogal tegen zodra daar eens goed gekeken wordt. We vergiftigen onszelf met van alles en nog wat, maar van de ene stof word je nu eenmaal veel sneller en ernstiger ziek dan van de andere. Pesticiden zijn gevaarlijk, zeker als die bovenop andere effecten komen.

Nou als u wil leren, dat wordt het tijd om te beginnen met u te verdiepen in wat 'gif' nu eigenlijk is. In vrijwel alle gevallen, is (zoals in het algemeen wordt aangenomen Paracelcus als eerste zei:

Alles is gif, niets is zonder gif, het is echter de hoeveelheid die het giftig maakt.Zo is Botuline gif extreem giftig, maar wordt het toch in Botox injecties gebruikt.

Solanine is extreem giftig en kan in aardappelen zitten

Uiteraard is er een verschil tussen acute en chronische toxiciteit, echter de studies naar chronische effecten vinden alleen iets bij land- en tuinbouwers die langdurig met pesticiden hebben gewerkt. Dus ook dan zit je aan een significant hogere (minimaal 1 miljoen keer) dosis dan de microgrammen die in wijn zouden kunnen zitten.

Dus voordat je van wijn een schadelijke hoeveelheid pesticide binnen zou kunnen krijgen ben je aan de gevolgen van alcoholmisbruik overleden.
Reputatie 4
Badge +6
Precies Ronald, het is de hoeveelheid die het giftig maakt. Daar gaat het om. Je hebt het helemaal begrepen. En nu maar eens kijken wat er nu echt aan pesticiden in (witte) wijn zit. Want dat weten we niet. En dat wil ik wel weten.
Reputatie 7
Badge +4
@Ronaldvr
Leuk dat u Paracelsus aanhaalt.
Lang geleden, toen ik net begonnen was met een studie Klassieke Homeopathie, zag ik bij toeval in de bibliotheek tussen allerlei dikke boeken over filosofie e.d. een heel bescheiden boekje verstopt staan. Onbewust trok het mijn aandacht en het bleek over Paracelsus te gaan, waar ik tot dat moment nog niet van gehoord had. Vanzelfsprekend heb ik het geleend en met enorme interesse gelezen. Die man was zijn tijd heel ver vooruit, al werd dat helaas door velen niet gewaardeerd of begrepen.
Er zijn tegenwoordig prima alcoholvrije wijnen en bieren. Er is zelfs alcoholvrije champage verkrijgbaar. Er zijn zelfs webwinkels die erin zijn gespecialiseerd.
@Luctor De enige mij bekende witte wijntest werd enige jaren geleden en met een recentere update in Duitsland gedaan door de Stiftung Warentest. Deze betrof "Sekt". Daarvoor werd vermoedelijk gekozen vanwege het overzichtelijke en (in vergelijking met andere witte wijnen) beperktere aanbod. Daarbij is ook in het laboratorium getest op schadelijke stoffen. De complete test is voor een klein bedrag verkrijgbaar, maar of dat ook in het Nederlands is (de site is wel in het Nederlands te lezen) weet ik niet.

Kennissen in Frankrijk kunnen u ongetwijfeld informeren over de instantie die daar toezicht houdt op de evt. aanwezigheid van schadelijke stoffen in wijn en hoe de consument daarover geïnformeerd wordt. Dat het complete aanbod aan witte wijnen (elk jaar opnieuw!) door een onafhankelijke consumentenorganisatie wordt getest lijkt mij uitgesloten wanwege de enorm hoge laboratoriumkosten die dat met zich mee zou brengen.
Reputatie 4
Badge +6
@Lisa Boele De CB gaf ooit een wijngids uit met daarin een flinke steekproef van onderzochte wijnen, want iets anders kan het natuurlijk niet zijn. Voor zover ik me herinner werden bij dat onderzoek de pesticiden niet meegenomen, wel de conserveermiddelen. Het zou niet verkeerd zijn dat onderzoek weer op te pakken, en dan de hoeveelheid landbouwgif daarin mee te nemen.
Reputatie 7
Er zijn tegenwoordig prima alcoholvrije wijnen en bieren. Er is zelfs alcoholvrije champage verkrijgbaar. Er zijn zelfs webwinkels die erin zijn gespecialiseerd.

Die alcoholvrije wijn wordt ook van druiven gemaakt en daar zullen ook wel pesticiden aan te pas komen, de witte is redelijk te drinken, de rode niet, die heb ik van de week door de wc gekieperd.. Gewoon druivensap is goedkoper, dat zou nog goedkoper kunnen omdat het voornamelijk uit appelsap bestaat met een klein beetje druivensap maar de mensheid laat zich nou eenmaal bedonderen.
Bij druiven komt vaak meeldauw voor. Als je langs wijngaarden rijdt in Frankrijk zie je daar dikwijls een rozenstruik bij de wijnstokken staan. Rozen zijn gevoeliger voor meeldauw dan druiven, de teler heeft dus al snel in de gaten dat zijn druiven kunnen worden aangetast, hij kan dus maatregelen nemen om dat te voorkomen en dat gebeurt doorgaans met iets wat je beter niet kunt drinken. De meeste middelen zijn giftig, meeldauw schijnt ook te kunnen worden bestreden met melk. Ik vraag me alleen af of dat geldt voor een enkele kamerplant of voor een enorme wijngaard.
Reputatie 7
Badge +7
Bedankt voor de suggestie @Luctor!
@Luctor Een onderzoek naar conserveermiddelen in wijn beweegt zich, althans wat sulfiet betreft, nog op bekend terrein, maar bij pesticiden (tegenwoordig "gewasbeschermingsmiddelen", vroeger "landbouwgif" geheten) wordt het een ander verhaal. Zulk onderzoek wordt in opdracht van eerdergenoemde Stiftung en ook door de Verbraucherzentrale.de regelmatig uitgevoerd maar kent beperkingen: het is altijd steeksproefgewijs; het laboratorium kan alleen maar zoeken naar specifieke stoffen; de keuze van die stoffen wordt bepaald door (in bredere kring aangenomen/vermoede) kankerverwekkende of andere voor de gezondheid schadelijke eigenschappen; er gelden wettelijk toegestane "restwaarden" voor zulke stoffen in levensmiddelen. Het laboratoriumonderzoek kent dan drie mogelijke uitkomsten: 1) er zijn geen schadelijke stoffen gevonden; 2) er zijn geringe hoeveelheden gevonden; 3) er zijn hoeveelheden gevonden die de wettelijke toegestande limiet overschrijden. Dat laatste gebeurt nog al eens bij groente en fruit uit verre landen.

Deze beperkingen in aanmerking genomen verwacht ik weinig enthousiasme voor onderzoek van Franse wijnen in laboratoria. Bij een bijzonder slechte uitkomst riskeer je de woede van de hele sector, gekrenkte nationale trots en de kans op processen wegens, al dan niet vermeende, economische schade. Het blijft dan bij (zoals in uw voorbeeld) de constatering van uitwassen door omwonenden en de persoonlijke moed (en middelen!) om daartegen in het geweer te komen.

Zulke situaties doen zich overigens ook op het Nederlandse platteland voor. De gebruikers van deze middelen maken zelf de meeste kans om slachtoffer te worden, en zolang dat individuele boeren zijn zal de bereidheid tot verandering ook wel aanwezig zijn. Maar dan moet er wel vraag zijn naar op andere wijze geteelde en vaak duurdere voedingsgewassen. Bij steeds grotere en totaal gemechaniseerd bedrijven is de noodzaak tot verandering niet urgent en wordt het risico voornamelijk naar omwonenden verlegd. Een voorbeeld van een aan landbouwgebied grenzende school die geregeld bestrijdingsmiddelen over zich heen krijgt kwam onlangs nog in het nieuws.

Tenslotte nog even over wijn: ik ken één biologische wijn zonder sulfiet. Prima voor wie van licht en fris houdt en niet teveel aan karakter hecht. Moet wel tijdig gedronken worden want is (dus) niet goed houdbaar. Er bestaat ook @Mevrouw Jones biologische druivensap zonder bijmenging. Voor de prijs van een middenklasse wijn (en soms minder).
Reputatie 7
@Lisa Boele , biologisch neem ik voorlopig nog met een korreltje zout, ik heb er niet al te veel vertrouwen in. De hoeveelheid wijn die ik gebruik, zowel om te drinken als om te koken is sinds er een nier is verwijderd heel gering, het kan geen kwaad zei men in het ziekenhuis maar ik ben zuinig op wat ik nog heb.
Druivensap drink ik zelden omdat ik het te zoet vind.
Iedereen zal zich nog wel de wijn herinneren die werd vermengd met ethyleenglycol, weliswaar geen verdelgingsmiddel maar heel gevaarlijk. Sinds die ontdekking is men veel beter gaan controleren op allerlei gevaarlijke stoffen in de wijnbouw maar er kan altijd wel iemand tussendoor glippen, zeker wanneer er alleen steekproeven worden gedaan..
Reputatie 4
Badge +6
Elk jaar een deels andere steekproef lijkt me een prima manier om de sector (en dan bedoel ik importeurs en detailhandel) op scherp te zetten. We hebben zelf de ervaring dat vooral relatief goedkope wijnen om de een of andere reden nog wel eens darmklachten geven. Daar moet een reden voor zijn. Europese richtlijnen gaan bovendien uit van enkelvoudige belasting, dus hoeveel van een enkele bepaalde stof belastend zou zijn. Er wordt bij mijn weten niet uitgegaan van de stapeling van giftige stoffen die we dagelijks naar binnen krijgen. Het zijn niet alleen de sulfiet en de pesticiden in wijn. Alcohol zelf is ook gif. En daar komen dan de gifstoffen in andere producten nog eens bovenop. Ik neem derhalve de Europese richtlijnen met een korrel zout.
Reputatie 7
In plaats van steekproeven te nemen zou eigenlijk alle wijn moeten worden gecontroleerd maar daar is geen beginnen aan denk ik, waar moeten ze de mensen en de laboratoria vandaan halen? Er zijn landen waar men nog zweert bij de ouderwetse flitspuit, wie weet wat de kleine wijnboeren voor troep gebruiken.

Reageer