Beantwoord

Niet verzekerde tandartskosten betalen via zorgverzekering?

  • 19 November 2020
  • 8 reacties
  • 504 Bekeken

Badge

Ik ben geen aanvullende verzekering voor tandartskosten en kreeg tot mijn verbazing van mijn zorgverzekering het bericht dat ik tandarskosten had die ik aan hun moest betalen.  

Ik ben van mening dat dit niet correct is. Het is mij ook niet eerder gebeurd. Mijn zorgverzekering zegt dat zij alle rekeningen van de zorgleveranciers waarmee zij een contract hebben eerst betalen. Dit heb ik nog niet eerder gehoord. Ik ben al jaren niet meer verzekerd voor tandartskosten. Dus dit kwam voor mij uit de lucht vallen. 

Bij navraag bij mijn tandarts kreeg ik te horen " Sinds het invoeren van de corona maatregelen is de tandarts verplicht alle facturen eerst aan de zorgverzekeraar aan te bieden. De zorgverzekeraar vergoed het gedeelte waarvoor de patiënt verzekerd is. Daarna factureert de tandarts de patiënt rechtstreeks voor het overgebleven deel.”

Ik vind het een hele vreemde gang van zaken, en ik vind dit ook een schending van mijn privacy. Mijn zorgverzekering heeft immers niets met mijn tandartskosten te maken, het gaat ze dus niets aan wat ik met mijn gebit doe. Bovendien kan ik niet meer reclameren mocht er iets fout zijn op de rekening, ik krijg de rekening bijna een maand na de behandeling.

Mijn vraag:  Sta ik in mijn recht deze rekening niet te betalen aan mijn zorgverzekering en van hen te eisen dat zij deze terugsturen naar de tandarts?

Ook staat er plotseling een Covid toeslag op de rekening.  Is dat correct

 

 

icon

Beste antwoord door A. Deen 19 November 2020, 20:41

Bekijk origineel

8 reacties

Ik ben het met u eens, ik denk dat uw tandarts dat zelf makkelijker en wellicht goedkoper vindt want ik kan geen enkel ander doel bedenken dat gediend is met deze werkwijze. Uw zorgverzekeraar maakt overigens ook verwerkingskosten waar geen inkomsten tegenover staan dus ik zou daar eens informeren hoe het zit met die “verplichting”.

Mijn tandarts heeft de factuur uitbesteed aan een bedrijf.
Die stuurt mij een nota en eventueel de verzekeraar een nota.
Of je wel of niet verzekerd bent, zien ze direct al bij de afspraak.
Er zijn een paar behandelingen die uit de basis verzekering komen.
Die covid toeslag heb ik niet gehad over het consult in mei 2020.
Wel hebben ze van alles extra ontsmet, ook mijn mond.
 

Van het factureringsbedrijf van mijn tandarts, Infomedics, ontving ik recent twee facturen: een voor controle en een voor een vulling. Van Covid kosten (wel maatregelen toegepast in de praktijk) was geen sprake. Wellicht omdat zowel mijn tandarts als ik dat totale waanzin vinden?  

Beste Sonja,

Ik weet niet of het klopt dat er hierover een landelijke afspraak zou zijn. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, aangezien de tandartsen gecompenseerd worden door de zorgverzekeraars voor de lockdown tijd en hun gemiste omzet. Maar als dit een nieuwe regeling is, dan was het wel fijn geweest als wij de tandarts en de zorgverzekeraar ons hierover hadden geïnformeerd. 
Er bestaan ook zorgverzekeraars die ook vóór de Covid crisis al de tandarts rekeningen van hun verzekerden zonder tandartsverzekering betaalden, waardoor zij dus optreden als zogenaamd Factoring bedrijf ( zoals Infomedics en Famed). Ik adviseer u om bij andere zorgverzekeraars te informeren hoe zij met de tandarts rekening van verzekerden , al dan niet voor tandarts verzekerd, omgaan ( nu en in de toekomst). U kunt dan wisselen van zorgverzekeraar. 
De Covid toeslag van €5 is een vaste prijs die door de Nederlandse Zorg Autoriteit is vastgesteld. 
PS Ik raad aan om DSW als eerste te benaderen. Omdat DSW een goede , deskundige klantenservice heeft en vóór de Covid crisis niet optrad als Factoring bedrijf.  

Beste Sonja,

PS welke zorgverzekeraar betreft het?

Reputatie 7
Badge +6

Persoonlijk maakt het me helemaal niets uit van wie ik de rekening krijg . Als het maar klopt wat we moeten betalen . De verzekeraar heeft daar meer zicht op dan wij als consument . Verder vind ik het juist wel makkelijk , die automatische incasso's van de verzekeraar . Een Covid-toeslag vind ik wel terecht tenzij de tandarts niet of nauwelijks extra kosten heeft moeten maken . De toeslag moet dan niet meer zijn dan kostendekkend , dus geen extra verdienste . 

Badge +8

Hi @Sonja12, kun je verder met de reacties die hier gegeven zijn? Er zijn ook nog een aantal vragen, misschien kun je daar nog antwoord op geven? :relaxed:

Badge

Het betrof hier CZ, die het overigens keurig heeft opgelost door de rekeningen terug te sturen naar de tandarts. Daar moesten ze eerst wel intern voor overleggen. Maar uiteindelijk prima oplossing! Mijn rekeningen werden altijd rechtstreeks naar mij gestuurd door de tandarts, dus ik had niets van doen met een factoring bedrijf.  Waarom ze nu via de zorgverzekering probeerde geld te innen komt waarschijnlijk omdat ze voor verzekerde tandartskosten een continuïteitsbijdrage in rekening mogen brengen via een bepaalde formule (zie KNMT), maar dat gaat dus niet op voor particuliere patiënten zonder aanvullende tandartsverzekering. 

Allen hartelijk dank voor de reactie.

Reageer