Consumentenbond.nl
Beantwoord

Omzetplafond en DSW

  • 19 november 2019
  • 2 reacties
  • 337 Bekeken

Ik lees in de voorwaarden van DSW dat, mocht er sprake zijn van een omzetplafond, de zorg dan toch uitgevoerd kan worden en ook vergoed wordt. In de vergelijker van de Consumentenbond zie ik dat nergens staan. Is toch wel een pre lijkt me. Mis ik wat?

icon

Beste antwoord door Fauve CB 20 november 2019, 11:17

Het klopt inderdaad dat er op dit moment geen informatie over omzetplafonds in de Zorgvergelijker is opgenomen. Dat komt vooral omdat de informatie over omzetplafonds lastig te vergelijken is. Daarnaast hebben omzetplafonds niet altijd gevolgen voor de consument. We zijn wel bezig om te onderzoeken hoe we omzetplafonds (en dan vooral de gevolgen daarvan voor consumenten) in de toekomst in onze Zorgvergelijker kunnen opnemen. 

Bekijk origineel

2 reacties

Ik lees in de voorwaarden van DSW dat, mocht er sprake zijn van een omzetplafond, de zorg dan toch uitgevoerd kan worden en ook vergoed wordt. In de vergelijker van de Consumentenbond zie ik dat nergens staan. Is toch wel een pre lijkt me. Mis ik wat?

Dit kunt u niet in de polisvooorwaarden gelezen hebben aangezien deze nog niet gepubliceerd zijn. Op de website, onder Veelgestelde Vragen staat de tekst waar u misschien naar verwijst ( zie hieronder). Echter deze tekst heeft geen status voor 2020. Bovendien vind ik het onduidelijk of de doorleverplicht ook geldt voor nieuwe patienten. Bij de andere verzekeraars kan een behandeling die gestart is, ook doorgezet worden. 

In de polisvoorwaarden 2019 staat bovendien een minder positieve tekst over omzetplafonds.

Website, Veelgestelde Vragen: 

https://web.dsw.nl/consumenten/klantenservice/veelgesteldevragen/omzetplafond :

Geldt bij DSW een omzetplafond?

DSW maakt per ziekenhuis en per Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) afspraken over de prijzen en in een enkel geval over het maximale bedrag dat in een jaar voor alle verzekerden aan zorg mag worden betaald; het zogenoemde omzetplafond. U merkt hier als verzekerde niets van, omdat wij met deze instellingen ook de afspraak hebben gemaakt dat ze u gewoon blijven behandelen als gedurende het jaar het plafond wordt bereikt; de zogenoemde doorleverplicht. 

polisvoorwaarden 2019 artikel 15 lid 10 p. 36

https://web.dsw.nl/consumenten/-/media/Documenten/DSW/2019/Polisvoorwaarden-2019-DSW.pdf

Omzetplafond
In het contract van DSW met een zorgaanbieder staan afspraken over onder andere kwaliteit en veilig- heid maar in een aantal gevallen ook over maximale vergoedingen aan de zorgaanbieder (het zoge- noemde “omzetplafond”). Met de zorgaanbieder spreken wij af hoe moet worden gehandeld bij het bereiken van het omzetplafond zodat u de zorg kunt blijven ontvangen die u nodig hebt. Indien een zorgaanbieder u desondanks meldt dat er geen (financiële) ruimte meer is om zorg aan u verlenen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. DSW gaat dan met u in overleg om tot de beste oplossing te komen.

 

Reputatie 4
Badge +6

Het klopt inderdaad dat er op dit moment geen informatie over omzetplafonds in de Zorgvergelijker is opgenomen. Dat komt vooral omdat de informatie over omzetplafonds lastig te vergelijken is. Daarnaast hebben omzetplafonds niet altijd gevolgen voor de consument. We zijn wel bezig om te onderzoeken hoe we omzetplafonds (en dan vooral de gevolgen daarvan voor consumenten) in de toekomst in onze Zorgvergelijker kunnen opnemen. 

Reageer