Consumentenbond.nl

Onverwachte ziekenhuiskosten

  • 20 april 2020
  • 5 reacties
  • 281 Bekeken

Hi, wie kan mij helpen?

 

Ik ben in behandeling geweest bij een ziekehuis, start datum: 23-09-2019. Ik wist toen al dat mijn zorg verzekering geen contract had met het ziekenhuis en wist dat ik een rekening hiervoor zou krijgen. (deze dus ook in januari netjes betaald) Omdat ik in een lang behandel traject in ben gegaan bij het ziekenhuis heb ik in november 2019 netjes voor het nieuwe jaar mijn zorgverzekering aangepast, zodat de komende behandelingen (en ik wist dat ik een operatie in 2020 zou ondergaan) gedekt zouden worden. Nu 16-04-2020 kreeg ik een factuur van het ziekenhuis met daarin een bedrag van 1700 euro wat ik moet gaan betalen, omdat mijn verzekering niet alle kosten zouden hebben vergoed van mijn operatie die op 07-02-2020 heeft plaats gevonden. Ik heb contact opgenomen met het ziekenhuis en mijn zorgverzekeraar hoe dit kan? Blijkbaar heeft het ziekenhuis de zogenaamde DBC opnieuw gestart op 22-12-2019, dit staat ook op mijn factuur als ''begindatum''. Maar het gaat om de zorgactiviteit van 07-02-2020 dus in het nieuwe jaar, met wel de juiste zorgverzekering die alles zou moeten dekken. Mijn vraag is nu, kan ik hier iets mee of niet? Moet ik dit bedrag van 1700 euro betalen, ookal gaat het om mijn operatie op 07-02-2020 en die dus wel eigenlijk binnen mijn verzekering moet vallen. 


5 reacties

Een DBC word gefactureerd op de startdatum.
Dat de behandeling in het volgende jaar is, maakt niet uit.
 

De uitvoering van de operatie is niet de startdatum van de DBC maar de begin van het behandeltraject. U gaat niet voor een operatie maar u heeft een diagnose waar een traject voor afgesproken is inclusief een operatie.

Ik weet dat het mosterd na de maaltijd is maar waarom bent u niet direct naar een ziekenhuis gegaan waar uw verzekeraar een contract mee heeft?

De uitvoering van de operatie is niet de startdatum van de DBC maar de begin van het behandeltraject. U gaat niet voor een operatie maar u heeft een diagnose waar een traject voor afgesproken is inclusief een operatie.

Ik weet dat het mosterd na de maaltijd is maar waarom bent u niet direct naar een ziekenhuis gegaan waar uw verzekeraar een contract mee heeft?

Omdat ik dacht dat mijn verzekering een contract had met het ziekenhuis toen ik de behandeling startte en heb er verder niet bij stilgestaan... pas toen mijn traject was gestart ben ik gaan kijken of ze een contract hadden en dat was niet het geval. Dus ik dacht ik kan het wel veranderen nu zodat mijn operatie in het nieuwe jaar vergoed zal worden. 

Een DBC word gefactureerd op de startdatum.
Dat de behandeling in het volgende jaar is, maakt niet uit.
 

Start datum dbc was 23-09-2020 en ze hebben deze geëindigd op 21-12-2019 en nieuwe dbc aangemaakt op zondag 22-12-2019. En op deze staan alleen de kosten van me operatie van 07-02-2020

Reputatie 7
Badge +7

De kennisbank patiëntenfederatie zegt er het volgende over: 

DBC staat voor Diagnose Behandelcombinatie. Dat vormt de basis voor de rekening die u van uw zorgverlener krijgt. Met DBC's wordt gewerkt in de ziekenhuiszorg, geriatrische revalidatiezorg, forensische zorg en geestelijke gezondheidszorg. In het kort is de dbc-systematiek een systeem waarmee zorginstellingen de geleverde zorg kunnen registreren, zodat deze uiteindelijk gedeclareerd kan worden bij u of uw zorgverzekeraar.

Een DBC beschrijft het traject dat u doorloopt bij uw zorgverlener: van het eerste bezoek tot en met de laatste controle. Bij het opstellen van de rekening wordt dus niet gekeken hoeveel zorg u precies heeft ontvangen, maar hoeveel zorg een patiënt in een soortgelijk situatie krijgt. Een DBC bestaat uit alle activiteiten die nodig zijn om bij een patiënt een bepaalde diagnose te stellen en te behandelen. Diagnose en behandeling vormen samen een prijs die de zorgverlener in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in een administratieve code: de zogenoemde DBC-code.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt voor een gedeelte van de DBC's een maximumbedrag vast. Daarnaast is er een gedeelte van de DBC's waarvoor geen maximumbedragen worden vastgesteld door de NZa. Voor alle DBC's worden de prijzen onderhandeld tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Deze prijzen zijn niet openbaar, maar zijn altijd lager dan de maximumbedragen die de NZa heeft vastgesteld. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen welke prijs zij hebben afgesproken met uw zorgaanbieder.

Ik zou toch nog wat dingen gaan proberen en in gesprek gaan met zorgverzekeraar, de zorgaanbieder, de patiëntenfederatie, de cliëntenraden van verzekeraar en ziekenhuis, mogelijk heeft de consumentenbond al zoiets aan de hand gehad. Blijft het proberen het gaat om forse bedragen. Al kweekt u maar enige coulance. Groet Leo.

 

Reageer