Consumentenbond.nl

Stilzwijgende verhoging van de zorgpremie met 5%

  • 29 oktober 2019
  • 15 reacties
  • 744 Bekeken

Vorig jaar had iedereen die aangesloten was bij een vereniging of werkgever een korting van 10%. Het verbaast me dat niemand gereageerd heeft nu wettelijk is vastgelegd dat de korting maar 5% mag zijn. Een stilzwijgende verhoging van de premie met 5%!


15 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Is inderdaad een schande dat de overheid op allerlei mogelijke manieren  geprivatiseerd heeft onder het mom dat dit vrije ondernemersschap de prijzen voor consumenten zou verlagen en dat ze vervolgens wettelijk ingrijpen om ons een klein voordeeltje weer af te pakken. Raar dat het zo weinig protesten heeft opgeleverd . Zouden de consumenten moe gestreden zijn doordat ze zich niet gehoord voelen en denken : Het helpt toch niks ?

Reputatie 7
Badge +7

Als je de boeren weer ziet optrekken en een week later de bouw, dan lijkt men nog niet moegestreden. Maar ik denk dat het hier typisch om beroepsgroepen gaat en niet om de gewone consument, vooral degene die de kosten van Zorg alsmaar zien stijgen. Die hoge premies moet betalen, dikke hoge eigen bijdrage, vele medicijnen zelf moet betalen, alle hulpmiddelen die hij/zij nodig heeft geheel zelf moet betalen, de fiscus die niets meer aftrekbaar heeft, de WMO die nooit thuis is (kan volledig opgeheven worden), die consument die is inderdaad moegestreden en ziet het nut er ook totaal niet meer in. Die ziet een overheid die veel beloofd, maar niets waar maakt, dan noemen we liegen en bedriegen. Kan je nog van die overheid op aan, uw stem geldt totdat ze op het pluche zitten, daarna interesseren zij zich totaal niet meer voor u.  Statistieken laten zien dat het vertrouwen in de politiek zo zachtjes aan nihil is. Denkt u nog wat bij die mensen te bereiken.. De consument is net als de automobilist, laat zich uitknijpen maar klaagt nooit. Ik heb daarover weinig positiefs te melden, alles wordt duurder, wij worden ongezien armer, de rijken en pluchezitters worden steeds rijker. Ziehier de toekomst. Groeten Leo.

Ik verbaas me ook over de lijdzaamheid van de zorgverzekerings-consument. De relatief hoge premie verhoging bij DSW heeft ongetwijfeld te maken met de te verwachten extra premiestijgingen, waarmee de meeste verzekerden van andere zorgverzekeraars te maken krijgen. 

@A.M. vd Poel Met de huidige regeling voor collectieve zorgverzekering door werkgevers heb ik (gepensioneerd) niet meer te maken, maar ik neem zonder meer aan, dat de situatie nu is zoals u beschrijft.

Het was vroeger zo, dat je, uit het Ziekenfonds vanwege te hoog inkomen, bij grotere werkgevers terecht kon voor een z.g. particuliere "collectieve” verzekering. De hoogte van de premie was dan wel afhankelijk van evt. meeverzekerde werknemers met hoge ziektekosten, maar kapitaalkrachtige werkgevers namen die extra kosten dan voor hun rekening en sowieso een deel van de verzekeringspremie. Hun collectief verzekerde werknemers waren dan toch voordeliger uit.

Als de overheid nu zo fors snijdt in de korting voor collectief verzekerden kan dat alleen maar betekenen, dat die zich neerlegt bij de eigen onmacht om de zorgkosten omlaag te krijgen en dat alle middelen worden aangegrepen om een steeds groter deel daarvan door de (verplicht!) basisverzekerden te laten betalen. Want wat in de discussie hierover hardnekkig onderbelicht blijft: het grootste deel van de zorgkosten wordt nog steeds uit belastinggeld betaald. En er zal toch echt een ogenblik aanbreken, dat dat belastinggeld voor b.v. het onderwijs, de energietransitie of onze dijken nodig zal zijn.

 

Een collectiviteit is een soort nep sinterklaas.
Het is goedkoper omdat de gehele premie te hoog is.

De handige consument pikt er een voordelige collectiviteit uit.
Maar om dit te realiseren heb je wel een hele club overbodige mensen en kantoren nodig.
De consument die direct verzekerd, betaald jouw korting plus de overhead van de collectiviteit.

Afschaffen verlaagd de totale kosten van de zorgverzekeraars.
In theorie zou de premie dan relatief lager moeten zijn.

De volgende stap om het goedkoper te maken, minder verzekeraars.

.
...De consument die direct verzekerd, betaald jouw korting plus de overhead van de collectiviteit.

Afschaffen verlaagd de totale kosten van de zorgverzekeraars.
In theorie zou de premie dan relatief lager moeten zijn.

De volgende stap om het goedkoper te maken, minder verzekeraars.

Zo gaat het in principe niet. Een collectieve verzekering wordt afgesloten op basis van verwachte premie-inkomsten en uitgaven. Zijn die uitgaven groter dan verwacht, dan gaat ook voor een collectieve verzekering de premie omhoog. 

En minder verzekeraars gaan er niet komen want die zijn nu juist ingeschakeld om de politiek in de luwte te houden. Er is tot nu toe geen enkele politieke partij die zijn vingers aan de zorgkosten wil branden. Terwijl daaraan, behalve de zorgpremies die wij betalen, ook nog eens 30% van alles wat wij aan belasting afdragen wordt besteed. Daarvoor is de politiek verantwoordelijk maar die rept er met geen woord over. Het is veel gemakkelijker om de burger jaarlijks te laten klagen over de stijging van de zorgpremie, de verzekeraars en de daar aangehouden reserves dan om fatsoenlijk verantwoording af te leggen over dat gigantische bedrag aan belastinggeld dat aan de zorg wordt besteed. En dus zal de basisverzekering elk jaar duurder worden, want dat belastinggeld is zo langzamerhand ook dringend nodig voor andere zaken.

Badge +1

Eigenlijk vind ik de basispremie helemaal niet zo hoog. Maar ik begrijp dat het voor veel mensen een hoog bedrag is. En dat er een solidariteit moet zijn spreekt voor zich.

Maar er zijn twee maatregelen om het systeem beter te maken:

De eerste is een premie die hoger wordt als men ouder wordt. Immers verreweg de meeste kosten komen van de ouderen. En handhaaf dan wel een solidariteit in elke leeftijdsgroep. Er zijn genoeg ouderen met hoge pensioenen om het haalbaar te houden. Dit is wel zo eerlijk naar de jongere deelnemers toe.

De tweede maatregel is het stoppen met zaken zoals alternatieve geneeswijzen. Dat hoort niet in een ziektekostenverzekering en daar wil ik niet aan bijdragen.

Reputatie 7
Badge +6

Bedenk wel dat de jongeren van nu ook een keer oud worden . Dan moet het niet zo zijn dat voor deze groep de zorg niet meer te betalen is . Veel ouderen ( en andere groepen ) kunnen dat nu ook al niet meer . Ik hoor vaak zeggen dat ouderen niets te klagen hebben . Kletskoek ! Dat geldt voor een minderheid . Dat rijke ouderen meer betalen , vind ik prima. 

Reputatie 7
Badge +7

Uiteraard heeft @E.T. Wiersum  gelijk, maar dat altijd het verhaal de ronde gaat dat ouderen rijk zijn, of , in elk geval het merendeel van de ouderen rijk zijn. Ik ben 73 jaar, ik ken heel wat ouderen. Zelf ben ik een tevreden mens, ik vind dat ik het goed heb, maar rijk is heel iets anders. Dat is niet op geld c.q. een cent te hoeven kijken, alles kan doen wat je wilt.. Die ouderen ken ik niet, in de wijde omtrek niet. Wellicht moet ik in 't Gooi zijn. De enige rijkdom als je het zo noemen wil is dat ouderen, vroeger in armoede geen huis konden krijgen, inwoonden bij hun ouders met of zonder kinderen. Toen uiteindelijk maar een huis kochten, met grote schulden,  hoge hypotheek, renten van 12% heb ik meegemaakt. Pas na een 20 jaar ging het wat beter en nu is, zoals bij vele ouderen, het huis betaald, maar je krijgt er geen geld door.  Ja als je gaat verkopen, maar waar moet je dan heen.. Rijke ouderen, onzin, tevreden ouderen, die niet klagen en niet zoals die bepaalde jongeren al met 20 in een dure BMW willen rijden en al volop geld willen hebben. Die jongeren ken ik namelijk wel, gelukkig niet allemaal maar wel veel. Maar altijd die rijke ouderen die het maar moeten betalen. Ga eens naar ouderen woningen, aanleunwoningen naar helaas dat bestaat dus niet meer maar bejaardenhuizen, verzorgingshuizen, verpleeghuizen waar al die rijke ouderen zitten. Onzin, we zijn tevreden en klagen niet maar ik ga al zo'n 10 jaar alleen maar achteruit, geen indexatie, alleen minder. Als je rijk bent heb je meer, meer en meer. Groeten Leo.

Wie zich afvraagt of wij rijk dan wel arm zijn, zou eens naar het buitenland moeten kijken.

 

Reputatie 7
Badge +7

Ik begrijp je, en je bedoelt geen Dubai, Emiraten, Hollywood e.d.

Dat rijke ouderen meer betalen , vind ik prima. 

Iedereen vind dat andere meer moeten betalen, daarom is regeren ook zo moeilijk want die anderen hebben ook een mening waar men rekening mee moet houden.

Ik heb de polis vandaag binnen gekregen.
€8 meer op Menzis basis vrij.
En €2,10 minder korting via PMA
Komt uit op €10,10 meer p/m
Volgens zorgwijzer.nl is dit nog maar het begin, met de restitutie polis.
 

 

Maar er zijn twee maatregelen om het systeem beter te maken:

De eerste is een premie die hoger wordt als men ouder wordt. Immers verreweg de meeste kosten komen van de ouderen. En handhaaf dan wel een solidariteit in elke leeftijdsgroep. Er zijn genoeg ouderen met hoge pensioenen om het haalbaar te houden. Dit is wel zo eerlijk naar de jongere deelnemers toe.

Die verreweg meeste kosten voor ouderen heb ik nog nooit met cijfers onderbouwd gezien. Sommige ouderen die ik ken zijn langdurig medicijngebruiker, maar met dat medicijngebruik begonnen al lang voordat zij “een oudere ”werden. Dat is ook het verdienmodel van medicijnverkopers. Maar wellicht doelt u op het zo langzamerhand in elke familie wel bekende verschijnsel, dat aan dementerende hoogbejaarden, die al struikelend een heupfractuur oplopen, nog een operatie wordt besteed die betrokkene als invalide en aan een rolstoel gekluisterd naar het levenseinde voert. 

Volgens een recent artikel in EW is de stijging van zorgkosten voor een flink deel te wijten/danken aan nieuwe medicijnen tegen kanker. Het streven is om die “op maat” te ontwikkelen op basis van DNA-onderzoek. Omdat er heel veel soorten kanker zijn kunnen fabrikanten daarmee een status van "medicijn tegen een zeldzame ziekte” verwerven waarvoor (mag ik in deze community toch wel als bekend veronderstellen) zij in rekening kunnen brengen wat zij maar willen. De jaarlijkse kosten voor zulke medicijnen bedragen (ruim) meer dan EUR 100.000,-- per patiënt per jaar

 Dat is in elk geval  veel meer, dan de (evt. operatie)kosten die aan bejaarden worden besteed. En  des te schrijnender, omdat voor het inzetten van zulke kostbare medicijnen altijd kinderen ten tonele worden gevoerd die aan een of andere soort van kanker lijden.Het  principe, dat ons zorgstelsel gebaseerd  is op solidariteit wordt daarmee zeer ernstig  ondermijnd. Niet alleen omdat kinderen daaraan niets (kunnen) bijdragen maar ook omdat helemaal niet vaststaat, dat zij daar op latere leeftijd ooit toe in staat zullen zijn  Na ruim 60 jaar "kankerbestrijding” kan  ik alleen maar tot de conclusie komen, dat op het gebied van voorkomen  van deze ziekte geen enkel resultaat is geboekt.


 

De tweede maatregel is het stoppen met zaken zoals alternatieve geneeswijzen. Dat hoort niet in een ziektekostenverzekering en daar wil ik niet aan bijdragen.


Als basisverzekerde draagt u niets bij aan alternatieve geneeswijzen, dus waar maakt u zich druk om. .Wel draagt u bij aan een hele serie van .(dure) cosmetische operaties die tot een zogenaamde geslachtsverandering.leiden. Daarmee wordt niet het geslacht veranderd maar wel de uiterlijke kenmerken daarvan. Ik ken geen enkel ander voorbeeld van het succesvol afwentelen van de kosten voor persoonlijk geluk op de medemens. In dit geval dus de verplicht (!!!) basisverzekerden. . 

Het verhaal van @Aart7 is niet de juiste benadering hoe de zorgverzekering in eerste instantie bedoelt is.
Je betaalt je hele leven voor een zorgverzekering en het is aannemelijk dat je in je jonge jaren minder kosten maakt dat op latere leeftijd. De verzekering heeft in die jaren ook meer aan mij verdient.
Onze regering heeft besloten om van de verzekering een soort lotto spel te maken.
Het is gokken op je gezondheid en de patiënt moet er een geschikte verzekering bij zoeken.
Moet je een kroon, dan verhoog je het volgende jaar de tandarts.
Aan het eind van het jaar, komen de reclames, verbras nog even je laatste centen aan een nieuwe bril.
Ons hele zorgstelsel is een grote commerciële bende geworden.

En dan heb je nog de idioot dure medicijnen.
We moeten op een moment een keuze maken, hoe idioot duur mag een kanker medicijn zijn.
Mag 3 maanden langer leven 100.000 kosten?
Zijn we ook bereid daar 3 miljoen voor neer te tellen?
Ja, nou dan is het in het volgende jaar 5 miljoen.
De medicijn fabrikanten blijven gewoon verhogen totdat niemand het meer koopt.

Een medicijn dat een ziekte geneest, is heel slecht voor de handel.
Een middel waarvoor je je hele leven voor moet betalen, dat zoeken ze

Een middel zoals een astma pufje, iedere keer als ik op het knopje van de inhalator druk kost dat 32cent.
Dat er iets komt, waarmee je dat kunt genezen is horror voor de medicijnen verkopers.
 

Reageer