vergoeding medicijnenToon eerste bericht

26 reacties

Welkom.Probeer ZELF een directe coulance-aanvraag bij uw verzekering of samen met de behandelende arts.De enige mogelijkheid om pilocarpine mogelijk vergoed te krijgen is door een beroep te doen op de zogenaamde coulanceregeling. PatiËnten kunnen bij hun zorgverzekeraar schriftelijk een beroep doen op deze regeling. De NVSP is druk doende een dergelijk voorbeeld document samen te stellen, waarbij ook de Medisch Adviescommissie is betrokken om een medische onderbouwing van de noodzaak tot het gebruik van pilocarpine te onderbouwen. Zodra deze documenten beschikbaar zijn, zullen de leden daarover worden geÏnformeerd.Informeren via de NVSP, de behandelende arts resp. de NPCF in Utrecht.http://nvsp.nl/pilocarpine/coulance-verzoek.htmlSuc6

Reageer