Verhoog jij je eigen risico?

  • 4 december 2017
  • 20 reacties
  • 3124 Bekeken

Reputatie 4
Badge +6
In 2018 betaalt iedereen €385 eigen risico (m.u.v. verzekerden bij DSW, inTwente en Stad Holland). Je kunt je eigen risico vrijwillig verhogen tot €885, in ruil voor een flinke korting op je maandelijkse zorgpremie. Hoe weeg je af of dit voor jou wel of niet de moeite waard is? Gebruik deze beslisboom uit de gratis Minigids Zorgverzekeringen. Je vindt er ook samengevat welke kosten wel en niet onder het eigen risico vallen.

Ga jij volgend jaar je eigen risico verhogen? Stem op de poll en vertel in je reactie waarom je dit wel of niet doet.
Heb je nog twijfels? Vraag gratis advies aan onze experts in het forum Advies Zorgverzekeringen.

Verhoog jij je eigen risico in 2018?


20 reacties

Reputatie 7
Badge +4
Het "eigen risico" bij zorgverzekeringen is een volslagen misplaatst systeem om burgers vooral extra geld uit hun zak te kloppen en nóg veel meer financiële winst te maken. Aangezien wij erg gezond leven, nooit in ziekenhuizen of bij specialisten komen, nooit chemische medicijnen gebruiken, hooguit 1 maal per 2 jaar bij een huisarts komen wanneer het even niet anders kan zijn er voor ons dus nauwelijks zorgkosten. Het voelt dan ook als onrechtvaardig dat we evenveel premie moeten betalen als bijvoorbeeld mensen die erg ongezond leven met roken, alcohol, drugs, slechte voeding, nauwelijks bewegen of buiten komen en allerlei andere schadelijke invloeden. Aan de andere kant is verzekering nu eenmaal gebaseerd op solidariteit en het is in de praktijk waarschijnlijk ook moeilijk om een eerlijk systeem in te voeren. Aangezien wij gelukkig nooit hoge zorgkosten maken kiezen wij voor het maximale "eigen risico" en besparen daarmee bijna 300 Euro per jaar. Enkele jaren geleden had Avero Achmea de Gezond Leven Verzekering. Voor een gunstig tarief kreeg je daarbij kosten voor homeopathie, acupunctuur enz. 100 % vergoed tot een royaal maximum van E 1550 per jaar. Helaas zijn zij hiermee gestopt. Wij hebben ontdekt dat inmiddels aanvullende vergoedingen bij zorgverzekeraars vaak zelf betaald worden door een aanzienlijk verhoogde premie. Voor een vergoeding van bijvoorbeeld maximaal 600 Euro per jaar betaal je vaak een premie die bijna gelijk is aan de eventuele vergoeding. Je haalt er dus geen of nauwelijks winst uit wanneer je het maximale bedrag zou declareren en als je minder declareert ben je je premie sowieso al kwijt dus verlies je er dik op. Na even de Zorgvergelijker van de Consumentenbond te raadplegen kwamen wij er achter dat een basisverzekering van DSW met een aanvullende verzekering AV Standaard behoorlijk gunstig uitpakt. Zij vergoeden dan de meeste tandartskosten 100 % en homeopathie e.d. gedeeltelijk. Vrijwillig hebben zij voor iedere klant het "eigen risico" met 10 Euro verlaagd. Met een hoog "eigen risico" en gunstige aanvullende verzekering betalen wij 105 Euro per maand. Wij stappen dus over naar DSW.
Met een hoog vrijwillig eigen risico (+500) verhoog je het risico op extra kosten met ongeveer 250 euro, die andere 250 euro bespaar je op de premie. Goed idee dus als je zoals ik al jaren niet eens toekomt aan je verplicht eigen risico .
Kost mij als 81 jarige teveel
Reputatie 5
Badge +5
Afgelopen jaar gekozen voor het maximale eigen risico, wat een goede keuze is geweest (geen medische kosten gemaakt). Dit jaar misschien weer.

Een ander alternatief om kosten te besparen, is het betalen van je jaarpremie ineens. Doe ik al een paar jaar en het scheelt (bij CZ althans) twee procent.
Reputatie 4
Badge +6
Afgelopen jaar gekozen voor het maximale eigen risico, wat een goede keuze is geweest (geen medische kosten gemaakt). Dit jaar misschien weer.

Een ander alternatief om kosten te besparen, is het betalen van je jaarpremie ineens. Doe ik al een paar jaar en het scheelt (bij CZ althans) twee procent.


Bedankt voor de toevoeging, Aardvark. Dat is inderdaad ook een goede tip, voor de mensen die dit op kunnen brengen. We schreven eerder al een nieuwsbericht over de kortingen bij het vooruitbetalen van de jaarpremie.
Nee ik verhoog het eigen risico niet. Heeft geen zin voor iemand met een chronische aandoening. Eigenlijk alleen interessant voor gezonde mensen die jaar op jaar weinig of niets mankeren.Eerlijk is eerlijk want als ik niets mankeerde zou ik het ook doen. Het gaat er langzamerhand wel op lijken dat de solidariteit verdwijnt en daardoor de premieverschillen groter gaan worden.
Badge
Voor de invoering van het huidige zorgstelsel had ik een ziekenfondsverzekering met daarbij voor zorg en tandzorg de hoogste aanvullende/extra verzekeringen beschikbaar (vanwege werk etc.). In Euro's uitgedrukt betaalde ik daarvoor niet eens de helft van wat ik nu alleen al voor de basisverzekering betaal. Toen mijn vrouw bij mij kwam wonen nam ik voor haar dezelfde verzekering wat ik had (mijn vrouw komt uit Suriname) en betaalde ik (in Euro's uitgedrukt) ongeveer hetzelfde als wat ik nu betaal voor alleen de basisverzekering voor ons beide. Zou ik dat nu doen, onbetaalbaar! En let op mijn woorden, het gaat alleen maar duurder en duurder en duurder worden.

Wat de meeste ook vergeten is dat we niet alleen collectief meebetalen aan dezelfde zorg (basisverzekering is wettelijk bepaald en dat is bij iederre zorgverzekeraar gelijk) maar dat we ook meebetalen aan al die mensen die de rekening niet kunnen of willen betalen (bv. daklozen of mensen met torenhoge schulden). Daar draait dan de maatschappij ervoor op doordat ook dit een factor is die de maandelijkse premie omhoog jaagt.

Wat verlang ik terug naar de tijd dat we nog gewoon het ziekenfonds hadden. Dat was nog voor iedereen betaalbaar...
...Wat de meeste ook vergeten is dat we niet alleen collectief meebetalen aan dezelfde zorg (basisverzekering is wettelijk bepaald en dat is bij iederre zorgverzekeraar gelijk) maar dat we ook meebetalen aan al die mensen die de rekening niet kunnen of willen betalen (bv. daklozen of mensen met torenhoge schulden). Daar draait dan de maatschappij ervoor op doordat ook dit een factor is die de maandelijkse premie omhoog jaagt.

Wat verlang ik terug naar de tijd dat we nog gewoon het ziekenfonds hadden. Dat was nog voor iedereen betaalbaar...[/quote]

Wij hebben geen ziekenfonds meer omdat de politiek verantwoordelijken de enorme kostenstijgingen al jaren geleden zagen aankomen en het niet aandurfden om daartegen maatregelen te nemen. Dus hebben wij nu een systeem waarbij verzekerden zich druk maken over de kosten van de (basis)verzekering en niet in de gaten hebben, dat het grootste deel van de "zorg" nog steeds betaald wordt door de belastingbetaler.

Behalve de door u genoemde niet-betalers draait de belastingbetaler o.a. ook op voor de zorgkosten van kinderen tot 18 jaar, voor de door de belastingdienst uitgekeerde zorgtoeslagen en voor tekorten bij verzekeraars als gevolg van extreem dure behandelingen. Bovendien worden uit de gemeentelijke belastingen goedkope verzekeringen bekostigd voor plaatselijke niet- of minder draagkrachtigen.

Het Ministerie van Volksgezondheid meldde een paar jaar geleden nog, dat de gemiddelde volwassene aan "zorg" ca. EUR 7000 per jaar betaalde. Maar dat betekent niet, dat de gemiddelde volwassenene, na aftrek van een ziektekostenpremie van zeg EUR 1500 per jaar, nog ruim EUR 5000 van zijn afgedragen belastingen aan zorgkosten betaalt. Want er zijn mensen die nauwelijks belasting (kunnen) betalen, zodat degenen met midden-inkomens een naar verhouding nog veel groter bedrag aan zorgkosten kwijt zijn via de door hen betaalde belastingen.

Hoe kan het zijn, dat bijna 1/3 van alle belastingopbrengsten in Nederland in "de zorg" verdwijnt ën zo weinigen zich daar druk om maken? Het zal ongetwijfeld een hele toer zijn om uit te rekenen wat werkende volwassenen met een jaarinkomen van zeg EUR 30.000 tot EUR 50.000 (en dat zijn er veel!) nu werkelijk aan al die zorgkosten betalen, maar het zou de discussie verhelderen en een nieuw licht werpen op het tanende solidariteitsprincipe dat door ons zorgstelsel in de hand wordt gewerkt.
Badge
Nee, als chronisch zieke (waar ik niet voor gekozen heb dankuwel) is dat onmogelijk. Voor de duidelijkheid: ik rook niet, drink nauwelijks, eet zo mogelijk biologisch en beweeg zoveel mijn lijf het toelaat. Dit stelsel is duidelijk een boete op ziek zijn en solidariteit in de zorg bestaat al lang niet meer. Ik mag wel meebetalen voor gezonde mensen die hun eigen risico kunnen verhogen zodat hun premie omlaag gaat. Raden bij wie die dan omhoog moet....
Reputatie 2
Badge +2
Ook ik zal mijn eigen risico niet verhogen. Ik heb het gewoon als zeer gezond levend persoon altijd nodig, omdat ik me jaarlijks door een paar specialisten moet laten controleren. Ik loop nl. kans op (de terugkeer van) eerder verholpen aandoeningen, waar ik momenteel geen last van ondervind. Het is echter van groot belang dat er snel actie wordt genomen, als de aandoening terugkomt. Gebeurt dit niet dan zullen de kosten veel hoger zijn, dan de kosten van deze jaarlijkse controles. De bijbehorende ellende voor mij en mijn omgeving laat ik dan nog even buiten beschouwing. Het hele huidige systeem ervaar ik overigens als bijzonder onredelijk en onzinnig. Veel geld zal gaan naar zaken die niets met de echte zorg te maken hebben (reclame, het maken van afspraken met zorgverleners, alle verantwoording van de zorgverleners richting verzekering, alle administratie over te vergoeden bedragen richting klanten). Gewoon belachelijk. En dan ieder jaar weer de stoelendans rond de keuze van de juiste verzekering. Hoeveel denk je dat dat wel niet kost? En al die mensen die totaal niet solidair zijn met anderen, waardoor vooral de kosten voor aanvullende verzekeringen de pan uitreizen. Wat heb je nu aan een verzekering die TOT een bepaald bedrag vergoedt? Het gaat er bij een verzekering toch juist om, dat je alle onzekerheid over kosten wegneemt? Dan heb ik nog liever een eigen risico, zodat je weet waar je aan toe bent, als de rest tenminste allemaal vergoed wordt. Maar voor minderbedeelden kan dit eigen risico een enorm nadeel zijn, omdat ze daardoor soms gewoon niet kunnen doen wat goed voor ze is en dan op termijn de maatschappij voor nog veel hogere kosten komt te staan. Terug naar het ziekenfonds. Ik ben helemaal voor, maar dan liefst ook IEDEREEN verplicht in het ziekenfonds en niet de rijkeren erbuiten laten. Vooral bij ziekte moeten we solidair zijn met elkaar. Wel moet dan ook ieder zijn verantwoordelijkheid nemen om ziekte te voorkomen. Dit zou nog wel veel meer gestimuleerd mogen worden, wat mij betreft.
Reputatie 4
Badge +4
Ja, ik verhoog ook elk jaar het eigen risico tot het maximum. De laatste 5 jaren heb ik precies voor 0 euro aan zorgkosten gemaakt, en daarvoor hooguit een enkele keer de huisarts, dus het lijkt een aanvaarbaar risico.

Echter, ik vind het heel zorgelijk dat ons zorgsysteem, dat gebaseerd is op solidariteit (dus samen de kosten dragen) hierdoor stevig onder druk komt te staan. De gezonde mensen, zoals ik, betalen een stuk minder dan de zieke mensen, en ondanks dat ik een liberaal en politiek centraal-rechts ingesteld persoon ben, kan ik het niet eens zijn met deze ontwikkeling.
Ook kwalijk is dat onze overheid niet de verantwoording wil nemen voor een overheidsgestuurd ziektekostenfonds. Je maakt me niet wijs dat tientallen commercieel opererende verzekeringen, met dure directies, personeel, gebouwen, reclamecampagnes e.d. onder de streep goedkoper is dan één centraal overheidsorgaan wat de zorg regelt. Er valt niks de concurreren en innoveren aan zorgverzekeringen. Er zijn slechts een paar knopjes waar je aan kunt draaien, waaronder kwaliteit en kwantiteit, en in de praktijk zijn de verzekerden de dupe, en zeker niet de verzekeringsmaatschappijen. Helaas gelooft onze overheid eerder in de misleidende rapporten van de verzekeringslobby dan in gezond verstand.

Als het zo doorgaat krijgen we het Amerikaanse systeem, waar de zorgverzekering zo duur wordt, dat je er een extra baan bij moet nemen. Is dat werkelijk waar we naar toe willen?
Reputatie 7
Badge +4
@R.J.T. van Weersch
Ik ben het helemaal met u eens dat de commercie in de zorg en ook in de meeste andere gevallen alleen maar voor onzinnig veel bureaucratie, administratie en gigantische kosten zorgt. De zogenaamde "marktwerking" waar veel politieke partijen steeds voor gestemd hebben heeft volgens mij alleen bij telecom voordelen opgeleverd. In alle andere gevallen is het een ramp waar een klein groepje mensen enorm veel geld aan verdient maar wat de meeste mensen alleen maar veel geld kost en bovendien de kwaliteit niet ten goede komt. Enorm veel mensen verlangen terug naar een ziekenfonds, wat eventueel aan de huidige tijd aangepast zou kunnen worden.
Commercie in de zorg, wie verzint zo iets?
Overigens is de PVV ook altijd een groot voorstander van die "marktwerking" geweest, ook al proberen zij in de media de bevolking het tegenovergestelde wijs te maken.
Jammer dat zo enorm veel mensen die sprookjes blijven geloven.
Reputatie 1
Helaas kan ik mijn eigen risico niet verhogen omdat ik jaarlijks nogal wat medicijnen gebruik. In het verleden verhoogde ik mijn eigen risico tot het maximum. Ik raad het iedereen aan die niet verwacht het komende jaar dure medicijnen nodig te hebben.
Ik lees hierboven veel nostalgische verhalen over het ziekenfonds, dat is verleden tijd, dus vergeet het maar.
Wat mijn wel verbaast (na 5 weken ziekenhuisopname) is de waanzinnig inefficiënte manier van zorg verlenen. Allemachtig wat kan daarop bespaard worden zeg! Wat denk je dat een volledig ingerichte operatiekamer kost? En die dan rustig jaar in jaar uit de hele nacht en het weekeinde niet gebruiken.
En al die scan apparatuur, ik kon er pas vanaf 10 uur 's morgens terecht. En dan was ik de eerste.
Waarom niet 's nachts een scan, dan weet de specialist de volgende dag meteen de uitslag, mag je misschien een dag eerder naar huis. Scheelt geld nietwaar? Gewoon 24/7 werken, is vele malen goedkoper. Zelfs als je het medisch personeel een flinke nachttoeslag geeft. Want zoveel verdienen ze niet, als ze geen arts of specialist zijn.
Reputatie 1
Badge +1
Eigenlijk kun je de verhoging van het eigen risico zien als een no-claimkorting: als je niets declareert hoef je minder premie te betalen. En dat is vreemd, want dat druist in tegen het solidariteitsprincipe van een zorgverzekering.

Eigenlijk zien we dat de zorgverzekering in de loop der jaren voor iedereen min of meer gelijk is geworden. Een aantal jaren geleden had ik wel aanvullende verzekeringen, maar de maximum uitkeringen daarvan werden steeds kleiner en kwamen daarmee in de buurt van de te betalen premie. Dat maakt de aanvullende verzekering zinloos. Ook werden de regeltjes voor uitkering van bijvoorbeeld alternatieve zorg steeds strenger, waardoor je er steeds minder vaak voor in aanmerking komt en een lager deel van de werkelijke kosten uitgekeerd krijgt.
Het was voor mij een simpele rekensom: als ik de premie voor de aanvullende verzekering zelf in een potje doe, ben ik vrij in de keuze voor welke behandeling ik het budget toepas en ben ik goedkoper uit; zeker op de langere duur. Goedkoper en niet meer afhankelijk van de (steeds wijzigende) grillen van de verzekeraar.
Reputatie 7
Badge +6
Ik ben het volledig eens met M.Vink en zit ook precies in dezelfde persoonlijke situatie. Een situatie waar we niet om gevraagd hebben en totaal niets aan konden doen. Verhogen van het eigen risico is daarom geen optie voor mij.
Ik ben eigenlijk best gevoelig voor het argument dat het verhogen van het eigenrisico alleen mogelijk is voor mensen die toch al niets gaan claimen en dat het dus de solidariteit ondermijnd maar geldt dat eigenlijk niet ook voor de autoverzekering waar mensen die beter autorijden dus ook een voordeel krijgen en waarom vinden we het daar dan heel normaal? Je mag het dus ook omdraaien, nou mensen oud en/of krakkemikkig zijn willen ze ineens solidariteit mogen de mensen die nu jong zijn ook niet hun periode van lage premie?
Reputatie 1
Badge +1
[...] maar geldt dat eigenlijk niet ook voor de autoverzekering waar mensen die beter autorijden dus ook een voordeel krijgen en waarom vinden we het daar dan heel normaal?


Het klopt dat dit bij een autoverzekering ook geldt. Het verschil is echter dat je bij de schade van een autoverzekering veel meer (alles?) zelf in de hand hebt; hoe veiliger je rijdt, des te minder kans op schade je hebt. Bij ziektekosten ligt dat anders. Zeker, er zijn mensen die ongezond leven, maar zelfs voor hen is de schade (medische kosten) daardoor ongewis; niet iedereen krijgt daardoor hoge medische kosten. Belangrijker is dat er een grote groep is die er helemaal niets aan kan doen dat ze voor medische kosten (artsen, medicijnen of wat dan ook) komen te staan. En daarom is een no-claim voor een ziektekostenverzekering niet op zijn plaats.

Wat mij betreft wordt die mogelijkheid geschrapt.
code:
Het verschil is echter dat je bij de schade van een autoverzekering veel meer (alles?) zelf in de hand hebt; hoe veiliger je rijdt, des te minder kans op schade je hebt. Bij ziektekosten ligt dat anders. 


Ik ken mensen die echt niet auto kunnen rijden en dan ook de bijbehorende schades maken. Ze kunnen er niets aan doen maar zouden, als ik het heel hard zeg, nooit een rijbewijs gehaald mogen hebben. Nogmaals het beroep op solidariteit komt mij voor als een gelegenheidsargument als je het alleen gebruikt als het in je voordeel is en dan toegeeft dat mensen met hun levensstijl weldegelijk een substantiele invloed op hun latere gezondheid hebben.

Weet iemand eigenlijk wat er zou moeten gebeuren om de optie van het vrijwillig verhogen van het eigen risico te verbieden?
Reputatie 1
Badge +1

code:
Het verschil is echter dat je bij de schade van een autoverzekering veel meer (alles?) zelf in de hand hebt; hoe veiliger je rijdt, des te minder kans op schade je hebt. Bij ziektekosten ligt dat anders. Ik ken mensen die echt niet auto kunnen rijden en dan ook de bijbehorende schades maken. Ze kunnen er niets aan doen maar zouden, als ik het heel hard zeg, nooit een rijbewijs gehaald mogen hebben. Nogmaals het beroep op solidariteit komt mij voor als een gelegenheidsargument als je het alleen gebruikt als het in je voordeel is en dan toegeeft dat mensen met hun levensstijl weldegelijk een substantiele invloed op hun latere gezondheid hebben.

Je hebt gelijk, maar mijn betoog gaat over het grote geheel, gemiddeld genomen. Ik denk dat je, kort door de bocht gezegd, meer invloed op je ‘verkeersschade’ hebt dan op je ‘gezondheidsschade.

Weet iemand eigenlijk wat er zou moeten gebeuren om de optie van het vrijwillig verhogen van het eigen risico te verbieden?

Gewoon verbieden, de wettelijke mogelijkheid uitsluiten?
@Philippe TC Of de duivel ermee speelt las ik dat de zorgverzekeraars voorgesteld hebben dat vrijwillig eigen risico te beperken en dat de VVD minister dit naast zich neergelegd heeft. Ik zou zeggen, dat is rechts beleid daar heeft dit land inderdaad voor gekozen.

Reageer