Consumentenbond.nl

Verplichte arbitrage zorgverzekeraars via E-court: nieuw criterium bij kiezen zorgverzekering?

  • 17 januari 2018
  • 11 reacties
  • 729 Bekeken

Op de website van de Groene staat een heel akelig en verontrustend verhaal; over e_Court :

Vonnis te koop


Ondernemers hebben een private schaduwrechtbank opgezet die handelt in strijd met het EU-consumentenrecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Toch dagen nu bijna alle zorgverzekeraars hun klanten bij betalingsproblemen voor deze ‘robotrechter’. De echte rechter staat buitenspel en kijkt ernaar.Ihab zal niet de enige in Nederland zijn die nog nooit van private rechtbanken heeft gehoord. Toch gaan de e-Court-procedures sinds begin dit jaar vrijwel elke Nederlander aan, nu bijna alle zorgverzekeraars sinds de jaarwisseling de private ‘rechter’ in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen. Ook u bent hier zojuist vrijwel zeker mee ‘akkoord gegaan’, maar dat had u vast niet gemerkt.
Zonder veel ophef, als het ware via de achterdeur, wordt de rechtspraak, een van de belangrijkste pijlers van de rechtsstaat, zo in rap tempo geprivatiseerd. Mensen met schulden bij hun zorgverzekeraar of bol.com komen niet langer voor de gewone rechter, maar worden veroordeeld door e-Court, een bedrijf dat op de stoel van de rechter is gaan zitten.Ik had hier inderdaad geen idee van, en vind dit een zeer kwalijke gang van zaken. Maar naast alle andere vragen, is er dus ook een waarbij ik me afvraag waarom dit niet als uitsluitend criterium bij de keuze routine van de consumentenbond zit?

Én waarom ik niet door de consumentenbond ben gewaarschuwd voor dergelijke praktijken?

11 reacties

Reputatie 3
Badge +6
Hartelijk dank voor uw signaal over e-Court. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zijn ons momenteel in dit fenomeen aan het verdiepen. We hopen hier later bij u op terug te kunnen komen.
Ik zou willen weten of dit een reden kan zijn om nu nog over te stappen naar een andere zorgverzekering. Ik vind dit namelijk niet acceptabel.
Reputatie 7
Onderstaand stuk heb ik bewaard, het betreft een uitzending van nieuwsuur, ik zoek even het filmpje.

quote

Miljoenen klanten van de meeste zorgverzekeraars verschijnen bij geschillen over betalingen niet voor de overheidsrechter maar voor een virtuele rechter van e-Court. Uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Nieuwsuur blijkt dat deze alternatieve rechtbank niet transparant is: vonnissen worden niet gepubliceerd en het is onbekend wie de rechters zijn. Critici vinden het bedrijf een groot zwart gat.
Sinds begin dit jaar hebben de meeste verzekeraars e-Court opgenomen in de algemene bepalingen. Alleen als een klant bezwaar maakt, wordt bij een conflict nog de kantonrechter ingeschakeld. Maar de klanten hebben niet de informatie om een afweging te maken en in de praktijk gaan verreweg de meeste zaken naar de nieuwe geautomatiseerde private rechtbank.
Verzekeraars en deurwaarders zijn enthousiast over de nieuwe snellere en goedkopere route. "In de praktijk betalen mensen sneller", zegt Rinus van Etten van gerechtsdeurwaarder GGN. "Mensen met schulden reageren sneller en treffen eerder een regeling." Veel zaken worden volgens hem opgelost nog voordat de virtuele rechter een oordeel velt.

Wij vinden dat iedereen met incassogeschillen naar een onafhankelijke rechter moet kunnen.

Andre Moerman, Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden

Maar de rechterlijke macht is kritisch. "Niemand weet wat er gebeurt bij e-Court", zegt de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Frits Bakker. "Ik denk dat het een groot zwart gat is. Je weet niet wie de arbiter is en je weet niet wat hij kan. Eigenlijk heb je geen idee."
"Iemand met schulden kan binnen vier weken bezwaar maken tegen een procedure bij e-Court, maar hoe moet je nu kiezen als je helemaal niet weet welke vonnissen ze vellen", vraagt Andre Moerman van de Landelijke Organisatie Sociaal Raadslieden (LOSR) zich af. "Het is niet echt een keus, los van het feit dat de meeste mensen die keuze niet kunnen maken omdat ze in de problemen zitten. Als je niet kunt kiezen, is het eigenlijk een oneerlijk beding."
LOSR bracht vandaag zelf een rapport naar buiten over commerciële, digitale rechtspraak. De organisatie maakt zich zorgen over de positie van burgers en het aanzien van ons rechtsstelsel.

Onafhankelijke rechter

E-Court is geen echte rechtspraak, maar digitale arbitrage. Alles gaat online. Daarom zijn de kosten laag. Een procedure bij e-court kost 85 euro, terwijl de rekening bij de rechtbank kan oplopen tot 476 euro. "Wij vinden dat de overheid moet ingrijpen", zegt Moerman.
"Nu staat er in de wet, wie zwijgt stemt toe, maar het is helemaal geen bewuste keuze. Wij vinden dat iedereen met incassogeschillen naar een onafhankelijke rechter moet kunnen."
De experts en rechters die Investico en Nieuwsuur spraken, oordelen dat de procedures van e-Court in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europese consumentenrecht. Ondanks de bezwaren groeit de markt van digitale arbitrage snel door. Er is zelfs al concurrentie van twee kleinere private rechtbanken, Digitrage en Arbitrage Rechtspraak Nederland.
Een vonnis van e-Court moet nog wel bekrachtigd worden door een gewone rechtbank. Uit onderzoek van Investico en Nieuwsuur blijkt dat de meeste vonnissen een stempel krijgen van de rechtbank in Almelo. De rechtbank in Amsterdam is heel kritisch over deze praktijk.
"Waarschijnlijk zouden we alle vonnissen van e-Court moeten afkeuren", zegt de Amsterdamse kantonrechter Erik Pennink. Persrechter Matthieu Verhoeven verdedigt de rechtbank in Almelo: "Onze toets is een simpele procedure waarbij op formaliteiten wordt gecheckt. Dat heeft de wetgever zo bepaald. De vonnissen van e-Court halen die ondergrens."

Rechtsbescherming

Vorige week bleek in een zaak voor de Amsterdamse kantonrechter over een niet betaalde zorgpremie, dat ondanks bezwaren van de verzekerde de robotrechter toch een vonnis velde. Advocaat van de gedupeerde, Remond Dayala: "E-Court is niet zorgvuldig geweest. Ze zeggen dat ze sneller en goedkoper zijn dan de kantonrechter, maar de vraag is of dat niet ten koste gaat van de kwaliteit."
De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, Frits Bakker, vreest dat e-Court de juridische rechten van burgers aantast. "E-Court is goedkoper, maar daar lever je naar alle waarschijnlijkheid wel heel veel voor in aan rechtsbescherming, terwijl de kwaliteit van de kantonrechter is gegarandeerd. "
Investico en Nieuwsuur hebben e-Court gevraagd naar een gedetailleerd overzicht van hun vonnissen. In een mail laat het bedrijf eerst weten: "Wij zijn in deze fase de mogelijkheden voor publicatie van de cijfers aan het onderzoeken." Het bedrijf heeft 35 arbiters in dienst, maar wil de lijst niet overleggen. "We willen liever niet dat die lijst gaat rondslingeren. Wie de arbiters zijn, is ook niet zo relevant."
Het bedrijf heeft inmiddels besloten toch een lijst met arbiters openbaar te maken en vonnissen te publiceren.
Bekijk hier de reportage en het studiogesprek met Ruth de Bock, advocaat-generaal van de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar privaatrecht.

Bron: Nieuwsuur
Reputatie 7
Bekijk hier de reportage en het studiogesprek met Ruth de Bock, advocaat-generaal van de Hoge Raad en bijzonder hoogleraar privaatrecht.

'Robotrechter brengt rechtsbescherming in gevaar'


lukt niet. Het is een uitzending van Nieuwuur, als je zoekt oo robotrechter en nieuwsuur komt ook de reportage tevoorschijn.
Reputatie 5
Badge +7
@Mevrouw Jones ik heb in je bericht hierboven even de link naar de pagina met het youtube-filmpje erin toegevoegd. Een directe link naar het filmpje was inderdaad niet mogelijk. Overigens is het artikel dat je geciteerd hebt en het filmpje van ongeveer 6 maanden geleden, toen ook dit topic werd geopend. Ik zal nog eens navragen bij mijn zorg-collega's of er nog ontwikkelingen hierover te melden zijn.
Reputatie 7
Hartelijk dank. Misschien was het me wel gelukt achter de computer maar met de ipad vind ik kopiëren sowieso al een beetje onhandig, ik had geen geduld meer om het met dat filmpje te blijven proberen.

Je krijgt met dergelijke rechtspraak een soort eenheidsworst vrees ik. Van onafhankelijkheid is ook geen sprake als verzekeringsmaatschappijen er massaal gebruik van maken, die zullen in veel gevallen wel aan het langste eind trekken, er is immers geen mogelijkheid om te procederen en ook niet of nauwelijks om, als je het niet eens bent met het vonnis, in hoger beroep te gaan. Het gaat inderdaad ten koste van de kwaliteit van de rechtspraak zoals wordt gesteld in de alinea met betrekking tot rechtsbescherming. Ik vraag me ook af hoe het zit met die bezwaartermijn van vier weken, die is mijns inziens te kort. Zes weken is standaard.
Reputatie 3
Badge +6
Gezien alle commotie rondom e-Court heeft de Consumentenbond begin dit jaar een enquête gestuurd naar zorgverzekeraars die in hun voorwaarden vermelden met e-Court te werken. We vroegen onder meer naar hun ervaringen en beweegredenen om met het bedrijf in zee te gaan. De meerderheid gaf toentertijd in reactie op de vragenlijst aan geen zaken meer te doen met e-Court. Volgens de laatste informatie die ons hierover heeft bereikt, liggen de praktijken van e-Court stil, omdat de rechtbank zijn vonnissen niet meer bekrachtigt. Voor de zekerheid zou u bij uw zorgverzekeraar na kunnen vragen in hoeverre zij nog arbitrage via e-Court aanbieden.
Reputatie 7
Ik snap die arbitrage niet. Arbitrage is bemiddeling. Bij verzekeringskwesties gaat het dikwijls om letselschade en inkomstenderving, dat is aantoonbaar, met immateriële schade ligt dat wat moeilijker. Aantoonbare kosten moeten gewoon worden vergoed, daar hoeft niet over te worden onderhandeld.
Reputatie 7
In het verhaal gaat het over incasso geschillen en niet over verzekeringskwesties. Wat is dat, een incasso geschil? En wat doet een rechter daar dan mee?
Reputatie 7
@A. Deen , ik sloeg op hol omdat ook verzekeraars er gebruik van (willen gaan) maken. Straks zijn alle rechters brodeloos, mijn schoonvader draait zich om in zijn graf.
Reputatie 7
Een incassogeschil lijkt me niets anders dan een geschil over een openstaande rekening waarvoor bedrijven een dikwijls louche incassokantoortje (iedere onbenul kan zo'n bureau oprichten) inschakelen. Dat in combinatie met een robotrechter lijkt me geen succesformule.

Reageer