oproep

Vertel over je ervaringen met het CAK

  • 2 oktober 2020
  • 17 reacties
  • 1418 Bekeken
Vertel over je ervaringen met het CAK
Badge +2

Voor een artikel in onze Geldgids ben ik op zoek naar mensen die willen vertellen over hun ervaring met het Centraal Administratie Kantoor (kortweg CAK). Het gaat dan met name om de rol van het CAK bij het berekenen en incasseren van de eigen bijdragen voor de Wlz en de Wmo. Hierover zijn zoveel klachten, dat de Nationale Ombudsman er een onderzoek naar is gestart. Bij voorbaat veel dank voor het reageren!


17 reacties

Reputatie 3
Badge +2

Over dit onderwerp wil ik wel wat vertellen: Situatie: mijn vrouw in het verpleeghuis, ik nog thuiswonend. Beide AOW voor alleenstaanden. Er is van alles misgegaan in de vaststelling van de Eigen Bijdrage. Omdat ik goed op de hoogte ben van de regelgeving in dezen is het uiteindelijk toch nog goed gekomen. Maar wat moet de burger die van niets weet?

Reputatie 7
Badge +6

Alweer een overheidsinstelling die niet goed functioneert ? Er zijn kamervragen  geweest over het al jaren slecht functioneren van meerdere overheidsinstellingen . Gebruikelijk is dan in dat soort gevallen , dat als antwoord een onderzoek aangekondigd wordt terwijl de minister het meestal al jaren wist. Vaak horen we dan niets meer . Vooral mensen met een laag inkomen kunnen behoorlijk de klos zijn als ze de beslissingen vertrouwen en niet in staat zijn om het te controleren . Zou ook niet nodig moeten zijn. Is onze administratieve wereld niet veel te ver doorgeschoten qua ingewikkeldheid als blijkt dat uitvoeringsinstanties ook regelmatig de plank mis slaan ? Even een onderzoekje op loslaten ?  :thinking::rolling_eyes::grin:

Badge +2

Over dit onderwerp wil ik wel wat vertellen: Situatie: mijn vrouw in het verpleeghuis, ik nog thuiswonend. Beide AOW voor alleenstaanden. Er is van alles misgegaan in de vaststelling van de Eigen Bijdrage. Omdat ik goed op de hoogte ben van de regelgeving in dezen is het uiteindelijk toch nog goed gekomen. Maar wat moet de burger die van niets weet?

@P. Schakel Geachte heer Schakel, hartelijk dank voor uw reactie. Kan ik u hier een dezer dagen even over bellen? Andersom kan natuurlijk ook. Bij voorbaat dank voor uw verdere uitleg!

Reputatie 3
Badge +2

Het verbaast me dat er tot nu toe uitsluitend door mij is gereageerd. Is er toch minder mis met de vaststelling eigen bijdrage dan verondersteld? Er zullen ook veel foute beschikkingen zijn die niet als zodanig worden onderkend. In onze situatie was de trigger de AOW voor alleenstaanden waardoor de eigen bijdrage niet langer op grond van het gezamenlijke inkomen wordt vastgesteld. Bovendien was er een verhuizing van verpleeghuis (niet van invloed) Een wijziging wetgeving: tot 2019 zes maanden lage eigen bijdrage, daarna 4 maanden. En een laat vastgestelde definitieve aanslag 2018. Die fout werd vastgesteld en na een bezwaarschrift tegen de afwijzing van de alleenstaande ouderenkorting pas in een laat stadium goed werd vastgesteld.

Inderdaad zoals E.T. van Wiersum hierboven opmerkt: doorgeschoten qua ingewikkeldheid in regelgeving en uitvoeringsinstanties die mede daardoor de plank misslaan. Met het traditionele patroon: aanvankelijke ontkenning, daarna de belofte om te corrigeren, dat weer fout doen c.q. vervolgens niet meer reageert. En pas effectieve actie als de derde en vierde klantmanager er zich mee bemoeit,

De klant die weinig of niets van regels weet, minder taalvaardig is en/of niet de ‘Ausdauer’ heeft vol te houden, heeft al lang afgehaakt. Overigens is een paar honderd aan te betalen eigen bijdrage kwijtgescholden. Het was te ingewikkeld om dit in het geheel van beschikkingen en correcties digitaal in te passen. (….) Er was los daarvan werd een substantieel bedrag aan eigen bijdrage terugbetaald. 

Badge +2

Geachte heer Schakel, dank voor de nadere uitleg. Ik heb u eerder vanmiddag een zogenoemd privé-bericht gestuurd via onze community, omdat ik graag direct met u in contact kom over uw ervaringen met het CAK. Bij voorbaat veel dank voor uw reactie daarop! 

Badge

Drie jaar maak ik gebruik van het CAK.  Drie jaar is de betaling een grote chaos. 

Begin dit jaar kregen we een brief dat we er meerdere rekeningen tegelijk konden komen. 

Die kwamen  ..6 stuks met allemaal een ander factuurnummer. Het automatisch betalen moest opnieuw aangevraagd worden ! 

Dus eerst 6 x 19 euro betalen ! Daarna een formulier uitprinten, met de hand invullen en opsturen , terwijl ik altijd automatisch betaald had! 

Kreeg opnieuw post van het CAK met een formulier voor opnieuw automatisch betalen aan te vragen. In de brief stond dat het op mijn naam ingevuld moest worden, want ik kreeg de zorg.

Mijn man gaat twee dagen naar dagopvang en gebruikt taxivervoer. Ik heb huishoudelijke hulp via WMO. Wie krijgt dan ZORG ?  Onze rekening is: en /of 

 

Ik heb  het CAK gebeld , waarom ik het formulier automatisch betalen opnieuw moest opsturen. We , mijn man en ik maken beide van de zorg gebruik . 

Eerst keuzemenu , lang in de wacht, dan komt er een dame, de vraag voorgelegd...ik verbind u door naar een andere afdeling.  In de wacht ! Komt dame nummer twee! 

Uitgelegd.... ik verbintenis u door!   In de wacht! 

 Komt nu een mijnheer! 

Na lang zoeken  : De rekeningen werden gestuurd op mijn naam en dan moest het formulier ook door mij ondertekend worden. Ook bij een “ en of “ rekening ! 

Ik moest er voor alle zekerheid een kopie van bankafschrift bij doen dat het nu zeker goed ging! 

Ik ben vergeten te zeggen dat we geen bankafschriften meer krijgen sinds alles digitaal is!

Alles bij elkaar 45 minuten aan de telefoon !! 

De CAK is hoofdzakelijk voor mensen met problemen! 

Maar hier krijgt een gezond mens nog problemen van ! 

 

Reputatie 3
Badge +2

Dat er zoveel rekeningen tegelijk binnenkomen is slechts gedeeltelijk de schuld van het CAK. Door de Coronacrisis hoefde de (lage) eigen bijdrage over april en mei 2020 volgens overheidsbesluit niet betaald te worden. Daarnaast voerde het CAK in deze periode juist een administratieve wijziging in de ICT door.  en er waren coördinatieproblemen omdat collega's thuis moesten gaan werken. 

U moest 45 minuten aan de telefoon. Maar gelukkig hoeft u de belkosten niet te betalen. Het is vervelend dat de automatische betaling opnieuw geregeld moest worden. Maar tel uw zegeningen: U betaalt ongeacht uw inkomen voor betrekkelijk veel zorg met de nodige kosten slechts € 19 per maand. In welk ander land in de wereld is de zorg (financieel) zo goed geregeld?

Badge

Ook de eerste twee jaar kreeg ik meerdere rekeningen tegelijk en niet op volgorde van de maanden ! Het was heel verwarrend en moeilijk te controleren !
Dat je bij zo’n groot bedrijf na een keuze menu , toch nog drie keer doorverbonden moet worden , heeft niets te maken met het bedrag wat we moeten betalen! 

Reputatie 4
Badge +6

De belangrijkste tip die ik kan geven op basis van de ervaringen destijds van mijn vader: verleen CAK nooit of te nimmer een machtiging voor automatische incasso. Heeft u dit al gedaan, trek hem dan in of blokkeer of storneer CAK incasso's via de bank. Bij elke rekening die CAK stuurt controleren of die klopt. En rekeningen niet betalen zolang die niet gecorrigeerd zijn.

Ik heb zelden zo'n amateuristisch boevengilde meegemaakt.

NB Deze wantoestand duurt al zolang CAK bestaat. Decennia. Jaren geleden de Nationale Ombudsman gevraagd hier naar te kijken. Dat wilden ze wel maar ik mocht vervolgens al het werk doen. Heb na het overlijden van mijn vader de pijp aan Maarten gegeven. Niet alleen het CAK maar ook het instituut ombudsman ervaren als dooie paarden waaraan ik niet meer wenste te sjorren.

Reputatie 4
Badge +6

@[Rien]CB Is dit de volgende ‘affaire’, door jullie geïnitieerd??

Daar is alle reden voor

Badge


Ik heb een vraag ,Ik ben al sinds september 2018 bezig voor mijn oudste zus (sinds april 2020 overleden)eerst via de bestuursrechter nu wachtende op het hoger beroep. Zij kreeg zonder een startbrief na ruim 16 maanden een beschikking van 3429,55 euro. Later bij het verweer van het CAK kwam het probleem aan het licht. De uitwisseling van de BRP uitwisseling lukte niet. Tot zover in het kort omdat het al onder de rechter valt.

Zijn er nog meer gevallen bekend waarbij de startbrief niet is ontvangen. Later bij het verweer van het CAK kregen we de startbrief verzonden ruim een jaar na de MAZ (melding aanvang zorg)terwijl in Rapport doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016 staat dat deze brief direct na de MAZ verzonden moet worden. Maar deze brief is verzonden na de uitwisseling BRP dan moet het adres kloppen maar deze brief is verzonden naar het oude adres van mijn zus .Een paar weken daarna kwam de beschikking naar het goede adres. Dat was in 2018 en in 2020 werd mijn broer opgenomen. Die kreeg ook geen startbrief. Daar heb ik over gebeld met het CAK toen bleek deze ook naar het oude adres verzonden te zijn.

 

Ik dacht bij mijn zus ,geen startbrief, een incident toen bij mijn broer 2 jaar later dan kan het geen op zich zelf staande fout zijn .Beide zijn ze naar een aanleun woning verhuist, maar de startbrieven gaan naar het oude adres echter de beschikking en de factuur gaan naar het goede adres. Ik dacht ook gelijk aan de 93 jarige mevr. B die zat ook in een seniorenwoning.

Het CAK was al bekend met onjuiste adressen zie:

 

Volgens het Nza: Blz. 29 Rapport doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016

Bij een aantal vorderingen is er sprake van een onjuist adres in de administratie van het CAK. De Nza adviseert het CAK de adresgegevens centraal in de administraties te registreren.

Advies van de zorgautoriteit: Een hogere prioriteit geven aan het centraal registreren van de adresgegevens van de klanten van het CAK. Nu liggen deze gegevens vast in diverse systemen en zijn daardoor niet altijd juist en volledig.

 

Ook zijn er enkele gevallen waarin het CAK onvoldoende controle uitvoert op de juistheid van persoonsgegevens, en dat heeft in die gevallen geleid tot een stapelfactuur. Betreft 9 december 2019 Rapport uitvoering wettelijke taken door het CAK-bijlage T

 

bijlages startbrief:

Folder over de eigenbijdrage

Vragenlijst over uw persoonlijke situatie.

Formulier ”Uw contactgegevens”

 

Badge

Ik doe de administratie voor mijn ouders en ik stoor mij mateloos aan de chaotische werkwijze van het CAK. Met regelmaat komen er geen facturen van het CAK. Deze worden daar door niet betaald.

Nu kreeg ik over 2019 een naheffing van ruim 900 euro, nu had ik daar rekening mee gehouden, maar bij het CAK wel geklaagd dat ik liever maandelijks een factuur wilde hebben. Men zou zich gaan beteren

Het jaar 2020 ging even goed, maar vervolgens kreeg wij weer diverse keren geen factuur.

Toen ik voor mij moeder een factuur kreeg van de eigen bijdrage van het verzorgingstehuis van de maand na haar dood, heb ik contact opgenomen, kreeg het advies om die maand te betalen, dan stort CAK dat naderhand wel weer terug. Dit leek mij geen goede werkwijze, gezien de chaos bij het CAK. Ik heb die maand niet betaald en kreeg dus ook geen geld terug. Begin januari 2021 werden wij in eens bedolven onder een stapel post van het CAK, stapels facturen om te betalen.

Een viertal van maanden die al op tijd betaald waren, een viertal die ik moest betalen, maar waar gelijktijdig een bericht bij zat dat ik het weer terug gestort zou krijgen. Een telefoontje naar het CAK, gaf mij te horen, dat ik het beste alles maar kon overmaken, wat te veel betaald zou worden zou na verloop van tijd wel weer terug komen. Dit leek mij geen goed plan, ik alleen betaald waar geen factuur van was gekomen. En ben volgens mijn eigen administratie bij. Erg vermoeiend en chaotisch allemaal, ik ga maar weer in contact met ze, Mijn betaalde factuur van januari 2021 heeft men verwerkt voor 2020. En krijg een nieuwe factuur voor januari. Pff wat een zooitje is het daar.

 

Wat zal ik eens over het CAK vertellen. Er klopt helemaal niks van die hele zooi. Zit er sinds 2018 in en eerst was het netjes geregeld en sinds een paar maanden klopt er helemaal niks meer van. Krijg geld terug dan word de huur weer meer dan weer minder en dan vandaag moest ik opeens voor meer dan elfhonderd euro terugbetalen voor 18 juli terwijl ik iedere maand netjes betaal. Maar dat doe ik dus echt niet. Mn begeleiding gaat maandag ff bellen. Dit kan echt niet hoor. Bah bah 😫 

Reputatie 4
Badge +6

Vraag aan Rien. Wanneer gaan jullie wat doen?

Badge +5

Hi @Luctor . We hebben hier een artikel over geschreven in de Geldgids

Reputatie 4
Badge +6

@Isolda Oké, jammer dat het hier niet eerder onder de aandacht is gebracht van ook de leden zonder apart abonnement op de geldgids. Het dateert van december vorig jaar. Zijn er inmiddels nieuwe ontwikkelingen (n.a.v. rapport Ombudsman)?

Badge +5

@Luctor Het artikel is inderdaad alleen in de Geldgids verschenen. Begrijp dat je er toch meer over wilt weten. Ik heb daarom je vraag uitgezet naar onze experts. Het kan zijn dat door vakanties je iets langer moet wachten op een reactie, maar zodra ik een reactie ontvang laat ik het je weten! :wink:

Reageer