Vuurkorf kankerverwekkend brand hout?


Moeten er geen eisen gesteld worden aan het brandhout? Volgens het longfonds is het verbranden van hout kankerverwekkend. Het lijkt me dat dit dan gaat om een onveilig product? Hoe kan het zo zijn dat dit vrij verkocht wordt? Moeten hier geen normen voor komen?

Link https://www.longfonds.nl/sites/default/files/Longfonds%20Verklaring%20Houtrook%20met%20logo.pdf Betreft: Verklaring Longfonds (voorheen Astma Fonds) over houtrook en gezondheidsschade Geachte heer, mevrouw, In deze verklaring van het Longfonds gaan wij in op de gezondheidsrisico’s van het stoken van houtkachels, haarden, vuurkorven en barbecues. Luchtvervuiling is slecht voor de gezondheid van mensen. Een van de veroorzakers van luchtvervuiling is de uitstoot van stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout in de open haard, houtkachel, vuurkorf of barbecue. Op lokaal niveau draagt houtrook bij aan gezondheidsklachten door fijn stof (PM10 en met name PM2,5). Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en andere giftige stoffen (VOS en koolmonoxide) komen vrij bij de verbranding van hout. Houtrook is daarmee naast een stankprobleem, ook een gezondheidsprobleem. Mensen met een chronische longziekte zoals astma of COPD (chronische bronchitis en longemfyseem), maar ook gezonde kinderen en ouderen, ondervinden de meeste klachten door houtrook. Zij kunnen benauwd worden, veel moeten hoesten of een verslechterde longfunctie krijgen. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als de blootstelling al is beËindigd. Hierdoor worden deze mensen belemmerd in hun dagelijkse leven. LongpatiËnten die in de buurt wonen van een vervuilingsbron zoals een houtkachel, kunnen zich daartegen niet adequaat beschermen. Het is onmogelijk om de eigen woning zodanig af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om continu te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden. De gemeente kan de gezondheid van longpatiËnten wÉl beschermen. Bij het stoken van hout moet minimaal worden voldaan aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan ‘goed stoken’. Daarnaast is een stookverbod bij bepaalde weertypes: windstil weer, temperatuurinversies, mist ed. en/of hoge concentraties luchtvervuiling sterk aan te bevelen. Een ontmoedigingsbeleid voor het stoken van houtvuur in de gemeente met name door kachels en haarden draagt bij aan de gezondheid van de inwoners. Echter, ook al wordt aan deze maatregelen voldaan, dan nog kunnen mensen die daar gevoelig voor zijn, klachten krijgen. Het Longfonds wil gezondheidsschade door luchtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen. De gemeente kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Wij vertrouwen er dan ook op dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt en haar inwoners, en met name de mensen met een chronische longziekte, beschermt tegen de schadelijke gevolgen van houtrook. Het Longfonds verzoekt de gemeente om elke situatie serieus te bekijken en te onderzoeken welke oplossing het meest geschikt is.

13 reacties

D'66 durft het aan de kaak te stellen zie:http://www.omroepwest.nl/nieuws/22-06-2015/hagenaars-moeten-minder-gaan-barbecue%C3%ABnIk heb hier de lokale politiek benaderd. Nog geen antwoord gehad. Schrijf ik iets wat bij een politieke partij op de agenda staat dan krijg je meestal wel snel antwoord. Is binnen een politieke partij geen beleid of punt dan krijg je vrijwel nooit een antwoord.Voorbeeld: De buren halen de was naar binnen en gaan het vuurtje aansteken, ze houden geen rekening met dat wij nog de was buiten hebben hangen. Gevolg is dat de was stinkt naar de rook. Ook hoeven we niet buiten te zitten zodra de vuurkorf in werking is. Zeker als het windstil is blijft de rook hier hangen. Ik vind zuurstof een primaire levensbehoefte dat anderen je niet mogen afnemen. Als het zo is dat verspreiden van stank, rook, fijnstof en andere schadelijke zaken mag, dan mogen wij ook water verspreiden? Nee, geen zin in burenruzie maar meer tot inkomen van besef!

Bij vragen over de gezondheid krijg ik meestal wel een reactie van de lokale partij, GroenLinks, D'66, de SP en soms ook wel de PvdA. Reacties bijven uit van: Christen Unie, SGP, en de VVD. Kennelijk hebben deze partijen de gezondheid niet zo hoog in het vaandel staan?
Badge +1
Ik vraag me af in hoeverre activiteiten, lucht en voedsel niet meer kankerverwekkend zijn. Naarmate er meer kennis beschikbaar komt en meer onderzoek wordt gedaan, zijn er ook steeds meer gruwelverhalen. Enerzijds is het goed dat er veel onderzoek komt, anderzijds remt het de mens als levend wezen om... jawel... te leven.

Voor wat betreft brandhout: je bent tegenwoordig niet meer verplicht om op hout te stoken. Je kunt ook gezellig de gashaard of de centrale verwarming aansteken en een filmpje van een knapperend haardvuur op de tv laten spelen. Of je brandt alleen hout in een goed geventileerde ruimte met een goede afzuiging. Is het probleem verlegd en daarmee ook opgelost.
4 reacties van meneer van Rheene, tegen 2 reacties van anderen. Opmerkelijk fenomeen.
Op een warme dag hadden we verjaardagsvisitie. Vervolgens gingen de buren een vuurkorf aanzetten. Het was windstil weer. De rooklucht bleef hangen en alle mensen hadden hinder van benauwdheid en irriterende ogen. Dat ten gevolge van een 'gezellig' vuurtje. Ik zou zeggen koop een dvd met een opname van een vuurtje, dan kun je daar gezellig naar kijken en de warmte hebben we al.

Dit probleem heb ik doorgestuurd naar de tweede kamerleden. Ik kreeg in beginsel geen reactie. Toen ik in het onderwerp er bij ging vertellen dat een baby ziek werd van de rook, kreeg ik wÉl een reactie.

Hierbij de originele e-mail bericht:Dit is bij uitstek een lokale kwestie. Weet niet of daar gemeentelijk regels voor gesteld zijn. Dat zou u kunnen nagaan. In welke plaats woont u? Buurtbemiddelling zou ook een optie kunnen zijn. Mochten wij in uw woonplaats vertegenwoordigd zijn, dan ben ik altijd bereid uw probleem voor te leggen.

Mvrgr, Arie Slob Verstuurd vanaf mijn iPad. Vervolgens zijn er raadsvragen gesteld door GroenLinks. Het antwoord van de CU wethouder was teleurstellend. Zij zegt dat er niet gehandhaaft kan worden, dan zou je door alle buurten moeten gaan fietsen. Dat is natuurlijk sterk overdreven vind ik. co2 uitstoot staat in de kinderschoenen bij de CU? Zie http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/48709/Vijf_tot_tien_vuurkorfklachten_per_jaar.html

Badge +1
Al jaren terug had ik een link op mijn facebook pagina staan tw: www.houtrookvrij.nl. Je kunt daar ook een petitie tekenen als je tegen de diverse vormen van verbranding ben zomers en 's winters. Als sarcoÏdose patiËnt ondervind ik veel hinder als er bij mij in de buurt gestookt wordt. Was het eerst nog af en toe een bbq die aanging.(wat dan na een paar uur weer over was) van lieverlee duurt het tot laat in de avond als ze na de bbq nog de buitenopenhaard aansteken of een korf.

Ik zit dan binnen met gesloten roosters/ramen/deuren. Terwijl ik ook graag buiten wil zitten zonder me nog zieker te gaan voelen als dat ik word van de uitstoot van de korven/haarden buiten. Als je vraagt of ze met je rekening kunnen houden omdat je zo benauwd ervan wordt, halen ze hun schouders op. Als ze me horen hoesten is het, "steek er nog ÉÉn op" terwijl ik niet rook. Er zijn nieuwbouwprojecten waar hier wel rekening mee wordt gehouden. Daar zijn korven, haarden enz. verboden. maar die zijn er nog niet veel. Als je overlast hebt van een buurman die in een ton rommel verbrand en je doet je beklag erover bij de politie, dan wordt je uitgelachen. zelfs door de politie. en dan te bedenken dat ondernemers die hetzelfde doen een fikse boete krijgen!!
Er zijn wel regels met betrekking tot rookhinder maar die wetgeving lijken op een zoethoudertje, want in de praktijk heb je daar niets aan. Ik vind dat er sprake is van discriminatie: Verspreid je houtrook geuren dan wordt dat okÉ gevonden. Ga ik poep geuren verspreiden dan is er eerder sprake van hinder? Dus we discrimineren in het verspreiden van verschillende geuren. Een vuurtje stoken okÉ maar niet midden in een woonwijk tussen de huizen waar de rook blijft hangen. Of je mag vuur gaan stoken waarbij het fijnstof en rookwalmen op je eigen terrein blijven.Ik raad aan mensen de klachten te deponeren bij de ggd: www.ggd.nl tevens de tweedekamerleden aan te spreken. Per slot van rekening is het roken in openbare gelegenheden ook verboden geworden.
Dit soort onderwerpen mag ik altijd graag terug zien bij de rijdende rechter en dan ben ik benieuwd of hij mensen daadwerkelijk gaat verbieden de haard aan te steken.
Ik heb contact gehad met een GGD milieukundige arts. Zij maakt veel zorgen over de houtrook. Er wordt momenteel dan ook een onderzoek hiernaar gedaan. Zij geeft aan de wetgeving onvoldoende is die de burger behoort te beschermen.

Meldpunt Rookhinder:

http://www.rookoverlast.bromtonen.nl
Het ligt politiek gevoelig. Schrijven in het Nederlands dagblad:

http://www.houtrookvrij.nl/nieuws/hout-stoken-is-z...

Indien je houtrook wil aanpakken? Dan dient u de raadsleden aan te schrijven van uw gemeente. Een wethouder kan de regels niet veranderen. De gemeente kan wel een APV ontwikkelen om houtrookoverlast tegen te gaan. Verder is het van groot belang uw medische klachten kenbaar te maken aan de GGD. Een huisarts registreert misschien wel de klachten, maar dat wordt nooit openbaar gemaakt richting de politiek! De huisartsen hebben daarnaast geen tijd om meerdere klachten te verzamelen en hier iets actief mee te gaan doen. U kunt een e-mail sturen naar uw GGD in uw regio. Zie http://www.ggd.nl
Het ligt politiek gevoelig. Schrijven in het Nederlands dagblad:

http://www.houtrookvrij.nl/nieuws/hout-stoken-is-z...

Indien je houtrook wil aanpakken? Dan dient u de raadsleden aan te schrijven van uw gemeente. Een wethouder kan de regels niet veranderen. De gemeente kan wel een APV ontwikkelen om houtrookoverlast tegen te gaan. Verder is het van groot belang uw medische klachten kenbaar te maken aan de GGD. Een huisarts registreert misschien wel de klachten, maar dat wordt nooit openbaar gemaakt richting de politiek! De huisartsen hebben daarnaast geen tijd om meerdere klachten te verzamelen en hier iets actief mee te gaan doen. U kunt een e-mail sturen naar uw GGD in uw regio. Zie http://www.ggd.nl
Tot 2008 waren er al strenge regels op de houtkachels. Maar de EU heeft ze er afgehaald om de concurentie te bevorderen. Pas in 2022 komen er weer strengere regels op de houtkachels van de EU. Dat de goedkopere houtkachels onverwoestbaar zijn? En dat de uitstoot daar op lokaal niveau zeer hoog ligt aan fijnstof? Plus nog eens houtrook geuren in de omgeving van het huis oplevert? Duurdere gezondheidskosten omdat mensen in de omgeving maar ook de stoker sneller ziek wordt? Daar is kennelijk niet over nagedacht. Indien je hinder van houtrook hebt moet je dat bespreken met je buren. Het lijkt er op dat de overheid graag ziet dat buren het onderling oplossen en mogelijk een burenruzie ontstaat zodat ze zeggen 'het is een burenruzie' terwijl het een gezondheidskwestie is. Indien je hinder hebt is het belangrijk om de raadsleden van uw gemeente hierover te informeren. De raadsleden kunnen een APV ontwikkelen met strengere normen. Door GroenLinks in Bellingwedde (die ik hun een brief geschreven heb) heeft kritische vragen gesteld aan het College van B&W. Ook d'66 heeft vragen gesteld, in de gemeente Maassluis. Verder kun je bot vangen bij de Partij voor de Dieren, maar zij zijn niet in elke gemeente actief helaas. Partijen waarbij je vaak niet terechtt kunt: VVD, SGP en de Christen Unie. De CU wil geen regels maar wel buurtbemiddeling aanbieden. Echter als de stoker hier niet aan mee werkt heeft dat geen enkele zin en gaat het advies van de CU in rook op.

wij hebben de VVD geïnformeerd over houtrook.

Dit laat de heer Dijkstra (tweede kamerlid) weten:

https://rookoverlast.wordpress.com/2016/05/21/vvd-...

zie ook www.nrc.nl/handelsblad/2013/12/21/houtrook-wordt-genegeerd-als-bron-van-fijnstof-1328104

Reageer