Consumentenbond.nl

wachttijd

  • 21 december 2016
  • 0 reacties
  • 103 Bekeken

Pec GGZ in Eindhoven bevoorrecht VGZ-verzekerden door ze voorrang te geven bij behandelingen middels een 8 weken kortere wachttijd.

"De wachttijd voor de Specialistische GGZ bedraagt per 13 december 2016 10 weken. De wachttijd voor mensen met een VGZ verzekeringspolis is de wachttijd per 13 december 2016 2 weken. Dit geldt voor alle verzekeringen die onder de VGZ-koepel vallen." (http://www.pecggz.nl/#)

Mag dit? Kan het GGZ, toch een publieke instelling, bepaalde groepen bevoorrechten ten koste van andere?

0 reacties

Geen reactie

Reageer