Wat moet er gebeuren met winsten zorgverzekeraars?

  • 23 September 2014
  • 83 reacties
  • 772 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4

Zorgverzekeraars maakten over 2013 meer dan anderhalf miljard winst. Op Twitter vindt iemand dat het geld terug moet naar de zorg:

[img]8411ad54-f7a3-4135-ad5c-6ec48160d48a.jpg[/img]

Vind jij dat de winsten van de zorgverzekeraars naar verbeteringen in de gezondheidszorg moeten? Waar in de gezondheidszorg vind je dat het geld het hardst nodig is?

Wat moet er als eerste gebeuren? Laat het me weten![Update 28 oktober 2014:]

Hartelijk dank voor alle reacties. Maar liefst 48 consumenten gaven hun mening terwijl bijna 900 mensen met ons hebben mee gelezen. De Consumentenbond is er blij mee dat jullie zo duidelijk laat merken dat de zorg je aan het hart gaat.

Opvallend is dat vier consumenten specifieke zorgverleners, zoals verpleegkundigen en logopedisten een flinke salarisverhoging gunnen. Ook wordt gepleit voor goedkopere aanvullende verzekeringen, minder eigen risico, en de terugkeer van een tegemoetkoming in de zorgkosten voor chronisch zieken. Anderen vinden het een goed idee om de winst rechtstreeks terug te geven aan de zorg. Zo kunnen de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg wel een extra zak met geld gebruiken.

Hoe de zorgverzekeraars hun winst willen besteden, weten we pas als zij de zorgpremies voor 2015 bekend maken. Ik ben er nu alvast duidelijk over: de winst moet terug naar de consument. Naar jou dus. ☺️

83 reacties

Met dank aan privatisering. Elke verzekering heeft een staf die meer verdient als een minister. Solidariteit weg door de veschillen bij maatschappijen. Zorg, vervoer, post, nutsvoorzieningen zijn eerste levensbehoeften waar geen winst op gemaakt hoeft te worden. We betalen nu via de zorgpremie en eigen risico de riante salarissen en de zorg voor mensen die de premies niet betalen.....
Goed verhaal. Dit beschrijft de chantage door 'zorgverzekeraars'.De zorgverzekeraars maakten vorig jaar al reclame dat ze zo goedkoop zorg in konden kopen en dus de premies laag konden houden. Voor een leek klinkt dit heel aantrekkelijk. Als je in de zorg werkt weet je dat het anders in elkaar steekt: 'zorg in KUNNEN kopen' is eigenlijk: ze bieden zorgverleners contracten aan waarbij het tarief wat de zorgverlener voor zijn diensten krijgt zo'n 25% lager ligt dan het advies-tarief van het NZa. Dit is bij de logopedie voor 2015 bijvoorbeeld: 20 Euro per uur minder dan het NZa-tarief!!! De ziektekostenverzekeraars gaven het NZa een aantal jaren terug de opdracht om onderzoek te doen naar wat het tarief van een logopedist moet zijn kijkende naar de werkzaamheden die hij/zij moet uitvoeren. Toen bleek dat het tarief veel te laag lag. Echter, de ziektekostenverzekeraars doen niets met de uitkomsten van dit onderzoek: ze bieden een bedrag dat veel en veel lager ligt. De eisen die de verzekeraars stellen aan hun zorgverleners lopen daarnaast elk jaar op: er gaat heel veel tijd verloren aan administratie en er blijft dus minder tijd over voor de cliËnt. Inmiddels weet ik dat er al collega-zorgverleners aanspraak moeten doen op hun AOV-verzekering: het houdt een keer op!! Nu zou je denken: 'teken het contract dan niet'. Dit is over het algemeen geen optie (en dat weet de verzekeraar natuurlijk): het is slikken of stikken. Als een zorgverlener geen contract heeft zal een cliËnt kiezen voor een zorgverlener die wel een contract heeft omdat hij/zij dan niet zelf een bijdrage hoeft te leveren. Logische keus. Kortom: de zorgverlener heeft GEEN keus. Draagt dit bij aan de kwaliteit van de zorg?? Ik denk het niet: zorgverleners raken opgebrand van het vele werk dat zij moeten uitvoeren en iedereen weet: dat komt de kwaliteit niet ten goede....

Mee eens !

http://www.nu.nl/geldzaken/3885806/consumentenbond-stelt-zorgpremie-omlaag-kan.html

ipv verlaging zorgpremie een eerlijk tarief voor zorgverleners.

Terwijl eisen en kosten de pas uitrijzen blijven de tarieven al jaren gelijk.

Nu gem 2% erbij. Is niet voldoende om de kosten te dekken en een eerlijk salaris te verdienen dat past Bij de inspanningen die wij (ik ben logopedist) leveren!zorg geld moet naar de zorg. Het is bespottelijk dat de zorg als maar duurder wordt. De enige die beter worden zijn de verzekeraars zelf. De rest wordt ziek. Vroeger was je ziek en werdt je door je zorgverzekering beter, nu wordt je ziek van de verzekering
G. Smit Haarlem ; de milliardenwinsten van de verzekeraars moeten omgezet worden naar:

1 verlaging van verzekeringspremies

2. Extra toelagen voor alle medici die 20% meer tijd kwijt zijn aan tbv. de administratie voor de verzekeraars.

3. Protest naar de politiek die de nationale gezondheidszorg bij wet heeft uitbesteed aan winstbejag beogende bedrijven.

- Vrije bedrijfsvoering zorgverzekeraars aan banden leggen, winstoogmerk verbieden.

4 Hard ingrijpen in de beloningsstructuur van directie en management, plafond loonhoogte is (arbitrair) de Balkenendenorm hoe groot het bedrijf ook is.
Een buffer moet er zijn maar zoveel als er nu in kas zit is niet goed. Dit geld moet direct weer terug naar de klanten. We hebben in het verleden al gezien hoe het gaat met bedrijven als er teveel geld om handen is. Een schrijnend voorbeeld hiervan is het debacel met de SS Rotterdam welke met geld van een woningcorporatie werd opgeknapt. Er hoeft bij een verzekeraar maar weer zo'n idioot op te staan en het geld verdwijnt weer in een bodemloze put. Nee, mensen terugstorten en direct de premies verlagen.
http://www.nu.nl/geldzaken/3885806/consumentenbond-stelt-zorgpremie-omlaag-kan.html

ipv verlaging zorgpremie een eerlijk tarief voor zorgverleners.

Terwijl eisen en kosten de pas uitrijzen blijven de tarieven al jaren gelijk.

Nu gem 2% erbij. Is niet voldoende om de kosten te dekken en een eerlijk salaris te verdienen dat past Bij de inspanningen die wij (ik ben logopedist) leveren!
De winsten van de zorgverzekeraars dienen gebruikt te worden voor innovaties in de gezondheidszorg die b.v. de farmaceutisch industrie niet wil betalen, zoals time-released schildklier hormoon pillen, waardoor patienten een beter leven hebben. Uitgevonden door een hoogleraar.

De farmaceutische industrie wil hierin niet investeren want daar verdienen ze te weinig aan.

Er zijn vast veel andere patienten of betrokken familieleden, die voorbeelden weten wat niet gebeurt maar de kwaliteit van leven van veel zieken kan verbeteren.

Naast een verbod op bonussen, dezelfde wet en regelgeving als in de banken wereld van toepassing op de zorgverzekeraars laten gelden.

Anders blijven managers en bestuurders en ceo's alleen maar voor hun eigen bonussen werken. Dat moet eerst verboden worden
Onbegrijpelijk dat de zorgverzekeraars zoveel winst maken van onze centen.

Laten we zo snel mogelijk weer naar het oude, vertrouwde ziekenfonds terug gaan

zodat onze premies daaraan besteed worden waaraan deze besteed moeten worden.

De toenmalige regering heeft een zeer grote en dure fout gemaakt om de zorg

te gaan uitbesteden aan de grote graaiers die verzekeraars nu eenmaal zijn!

Zo wordt de zorg steeds duurder en duurder terwijl wij er steeds minder voor krijgen!
Reputatie 3
Badge +4
@heer Brouwer en de Zwaan wie graag meer wil lezen over het onderzoek kan hier terecht: http://www.consumentenbond.nl/campagne-content/premiejagen-2/media/zorgpremie-rapportage.pdf

Verder blijf ik benieuwd naar alle ideeen van consumenten en zorgverleners waar het geld in de zorg het hardst nodig is? Laat het me weten 🙂
Reputatie 3
Badge +4
Hartelijk dank voor alle reacties. Maar liefst 48 consumenten gaven hun mening terwijl bijna 900 mensen met ons hebben mee gelezen. De Consumentenbond is er blij mee dat jullie zo duidelijk laat merken dat de zorg je aan het hart gaat.

Opvallend is dat vier consumenten specifieke zorgverleners, zoals verpleegkundigen en logopedisten een flinke salarisverhoging gunnen. Ook wordt gepleit voor goedkopere aanvullende verzekeringen, minder eigen risico, en de terugkeer van een tegemoetkoming in de zorgkosten voor chronisch zieken. Anderen vinden het een goed idee om de winst rechtstreeks terug te geven aan de zorg. Zo kunnen de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg wel een extra zak met geld gebruiken.

Hoe de zorgverzekeraars hun winst willen besteden, weten we pas als zij de zorgpremies voor 2015 bekend maken. Ik ben er nu alvast duidelijk over: de winst moet terug naar de consument. Naar jou dus. ☺️
Ik ben van mening dat de Consumentenbond over dit onderwerp een eenzijdig beeld geeft. De meeste verzekeraars moeten zorgen een groter spaarpotje vanwege de regels van de Nederlandse Bank. Net als banken en andere financiele instellingen. Dit als gevolg van de ellende die we de laatste jaren hebben gehad met de financiele wereld in binnen- en buitenland. Ook de komende jaren zullen die regels nog aangescherpt worden. Verder zou het volgen van de incidentele prijsontwikkelingen leiden tot grote premie fluctuaties. En consumenten vinden dat al helemaal niet leuk want premie verlagingen worden snel vergeten en verhogingen leiden tot een hoop commotie. wat heeft het voor zin om dit jaar €30 of meer terug te krijgen en er volgend jaar weer een stiging is van €60. Dat is korte termijn denken.
Ik zie het hele probleem (nog?) niet: zorgverzekeraars zijn commerciËle bedrijven, winst maken is voor commerciËle bedrijven een noodzaak voor een goede bedrijfsvoering. En 84 euro is op een jaarpremie van ongeveer 1100 euro voor de gemiddelde basisverzekering in 2013 in mijn beleving absoluut geen excessieve winst: het is minder dan 8%. Winst is een vergoeding voor het risico wat bedrijven lopen. Wat de hoge reserves betreft: we hebben de mond vol van stijgende zorgkosten, een goed bedrijf ziet zijn risico's stijgen en verhoogt zijn reserves. Wat een redelijke winst is en wat redelijke reserves zijn moeten onze toezichthouders bepalen. Ik zie nog te weinig onderbouwing van de toch erg scherpe uitspraken van de Consumentenbond: ik ben al meer dan 25 jaar lid en begrijp deze actie absoluut niet. Graag meer uitleg en wat minder opruiende teksten.
Wat Ramona opmerkt is nog "peanuts". De winst over 2013 was meer dan 2 miljard. Toevoegen aan de reserve resulteerde in een reserve van 4 miljard. En gaandeweg 2014 bleek dat de reserves meer dan 6 miljard zijn. Best wel knap om zo veel winst te maken na een decennium met 2 crises. En als men nou beziet hoe zeer banken en verzekeraars met elkaar verweven zijn, is er dan nog iemand die zich afvraagt waar al ons geld bij die banken gebleven is? Weet iedereen ook dan de grootste zorgverzekeraar van Nederland in deze crisisjaren flink zit te verdienen in....Griekenland (dat compleet failliet pleegt te zijn)? Knap kwaliteitsbeheer van de zorgverzekeraars. Doorgaans kost kwaliteit juist meer geld. De zorgverzekeraar blijktt het voor elkaar t ekunnen krijgen om de kwaliteit te verhogen en het dan goedkoper in te kopen. Gaat er al iemand nadenken? De zorgverzekeraars hebben in ieder geval heel goed duidelijk gemaakt wat het doel van de zorgverzekeraars is van het goedkoop inkopen van zorg en het verhogen van de premies. Volkomen helder en transparant, zoals ook in hun beleid staat. En dat allemaal uiteraard geheel ten bate van de consument, van ons dus. 6 Miljard in eigen zak en de bonussen vliegen om de oren. Maar een ton voor iemand met de ziekte van Pompe drukt te hard op de reserves. Bovendien is het een zeldzame ziekte, dus daar gaat de ZV niet aan betalen.
Ik ben niet overtuigd dat verhoging van tarieven nodig is, tewijl er nog andere onaangename veranderingen lop het gebied van vergoedingen boven ons hoofd hangen.
Badge +1
De vraag was: Waar moet de overdadige winst van de ziektekostenverzekeringen aan besteed worden?

Mijn antwoord: Gebruik het om de alternatieve geneeswijzen beter te vergoeden. Dat je daarvoor een aanvullende verzekering af moet sluiten, okÉ. Maar er wordt slechts 45 Euro per consult vergoed terwijl een behandelaar toch al gauw een uur met je bezig is. Ook alternatieve genezers zijn gestudeerde mensen, zij verdienen beter. Zij helpen mensen die in de reguliere zorg uitbehandeld zijn, en ze boeken vaak goede resultaten. Nu moet de patiËnt, ondanks de extra premie, ook nog een flink deel van de behandeling betalen, Én de reiskosten. Bovendien gaan nogal wat mensen alleen naar een alternatieve genezer, zij gaan nog maar zelden naar de reguliere arts, en toch betalen zij de basispremie helemaal + ook nog eens de aanvullende verzekering.


Ik zie het hele probleem (nog?) niet: zorgverzekeraars zijn commerciËle bedrijven, winst maken is voor commerciËle bedrijven een noodzaak voor een goede bedrijfsvoering. En 84 euro is op een jaarpremie van ongeveer 1100 euro voor de gemiddelde basisverzekering in 2013 in mijn beleving absoluut geen excessieve winst: het is minder dan 8%. Winst is een vergoeding voor het risico wat bedrijven lopen. Wat de hoge reserves betreft: we hebben de mond vol van stijgende zorgkosten, een goed bedrijf ziet zijn risico's stijgen en verhoogt zijn reserves. Wat een redelijke winst is en wat redelijke reserves zijn moeten onze toezichthouders bepalen. Ik zie nog te weinig onderbouwing van de toch erg scherpe uitspraken van de Consumentenbond: ik ben al meer dan 25 jaar lid en begrijp deze actie absoluut niet. Graag meer uitleg en wat minder opruiende teksten.Ik zie het probleem de gezondheid zorg hord geen commercieel item te zijn , de oudste met een klein pensioen en de chronisch zieken zijn de klos en eten er een boterham minder door of slaan een maaltijd over .

de raden van bestuur vullen hun zakken ,en vertrekken met een gouden handdruk als ze het niet goed doen ,op naar het volgende lukratief bij BAANTJE
Badge
In ieder geval beginnen met het aanzienlijk verlagen van het "eigen risico". Van het "eigen risico" zijn alleen maar mensen met een langdurige slechte gezondheid de dupe !! En zo snel mogelijk het E.R. helemaal opdoeken.
Badge


Een zorgverzekeraar is een zakelijke Onderneming en heeft als belangrijkste doel: Winstmaximalisatie! Dit betekent heel simpel, eerst winst en dan pas zorg. Vanaf het moment dat het systeem van het ziekenfonds overboord werd gegooid, kreeg de zorgverzekeraar vrijspel om dit voluit in de praktijk te brengen. Voor dit systeem heeft iedereen (op democratische wijze) zelf gekozen.

Het wordt tijd dat het parlement de Zorg weer op de voorgrond zet in plaats van het economisch gewin! Nog steeds worden er goed werkende regels en zelfs wetten zomaar weggeschrapt, zodra er maar iets van een "aanzienlijk economisch belang" is aan te voeren.

Onvermijdelijk zullen de zorgkosten nog meer toenemen, maar deze kan men waarachtig beperken door er voor te zorgen dat de ergste veroorzakers van die toename, zoals tabak en alcohol aan banden wordt gelegd. De overwinst van de zorgverzekeraar kan worden aangewend om de productie van tabak en het overmatig gebruik van alcohol te bestrijden. Daarmee kunnen de premiestijgingen worden beperkt en de algehele zorgvoorzieningen worden verbeterd .Het overmatig gebruik van alcohol en tabak zal echt niet met vaart aangepakt worden. Tabak en alcohol zijn een geweldige bron van inkomsten voor het rijk, bovendien genieten heel veel mensen van alcoholische dranken en sigaren/sigaretten en verdient ook de detailhandel nog goed aan deze produkten. Misschien kan men beter alle sporters boven de 18 een extra premie laten betalen. Na afloop van sportwedstrijden barst in de ziekenhuizen en huisartsposten van gewonden, gebroken benen, hersenschuddingen en nog erger. Een extra premie vind ik op z'n plaats !!!

Maar om te beginnen "het eigen risico" is mij een doorn in het oog, het moet zo snel mogelijk afgeschaft worden !!! En vervolgens kijken we naar andere zaken.
Ik heb vorig jaar van mijn zorgverzekering euro 66 terug gekregen.

Vond het een mooie geste. Ik vind dat meerdere zorgverzekeraars dat moeten doen aangezien de meesten geen winst mogen maken.
Niet alleen maken de zorgverzekeraars behoorlijke winsten, ze hebben ook extreme reserves. En dit terwijl ze steeds meer risico bij de zorgverleners leggen, zodat ze zelf vrijwel geen risico meer hebben. Ik zou zeggen: geen risico, dan hebben we de verzekeraars ook niet nodig. Nationaliseren die zorgverzekeringen dus.
ik krijg het gevoel dat er steeds meer zorgverzekeraars en jongeren zijn die een drenkeling zouden durven vragen wat brengt het mij op als ik je red.

alvorens de drenkeling te helpen.€€€€€ $$$$$
wij moeten weer de oude ziekenfons hebben, verplicht en eventuweel ook weer particulier.

er zijn teveel mooi baantjes belooft en gegeven aan de bewindvoerders door verzekeringbedrijven.

de gezondhiedszorg moet geen winsten maken maar mensen genezen.

jong of oud en niet naar levensverwachting kijken (is het de moeite waard)

elke cent van het ziekenfons gebruiken voor de gezondheitszorg .

F.N.V..beginnen dan ministerpresidend dan pluche( het kok syndroom.)
De zorgverzekeraars maakten vorig jaar al reclame dat ze zo goedkoop zorg in konden kopen en dus de premies laag konden houden. Voor een leek klinkt dit heel aantrekkelijk. Als je in de zorg werkt weet je dat het anders in elkaar steekt: 'zorg in KUNNEN kopen' is eigenlijk: ze bieden zorgverleners contracten aan waarbij het tarief wat de zorgverlener voor zijn diensten krijgt zo'n 25% lager ligt dan het advies-tarief van het NZa. Dit is bij de logopedie voor 2015 bijvoorbeeld: 20 Euro per uur minder dan het NZa-tarief!!! De ziektekostenverzekeraars gaven het NZa een aantal jaren terug de opdracht om onderzoek te doen naar wat het tarief van een logopedist moet zijn kijkende naar de werkzaamheden die hij/zij moet uitvoeren. Toen bleek dat het tarief veel te laag lag. Echter, de ziektekostenverzekeraars doen niets met de uitkomsten van dit onderzoek: ze bieden een bedrag dat veel en veel lager ligt. De eisen die de verzekeraars stellen aan hun zorgverleners lopen daarnaast elk jaar op: er gaat heel veel tijd verloren aan administratie en er blijft dus minder tijd over voor de cliËnt. Inmiddels weet ik dat er al collega-zorgverleners aanspraak moeten doen op hun AOV-verzekering: het houdt een keer op!! Nu zou je denken: 'teken het contract dan niet'. Dit is over het algemeen geen optie (en dat weet de verzekeraar natuurlijk): het is slikken of stikken. Als een zorgverlener geen contract heeft zal een cliËnt kiezen voor een zorgverlener die wel een contract heeft omdat hij/zij dan niet zelf een bijdrage hoeft te leveren. Logische keus. Kortom: de zorgverlener heeft GEEN keus. Draagt dit bij aan de kwaliteit van de zorg?? Ik denk het niet: zorgverleners raken opgebrand van het vele werk dat zij moeten uitvoeren en iedereen weet: dat komt de kwaliteit niet ten goede....
Een zorgverzekeraar is een zakelijke Onderneming en heeft als belangrijkste doel: Winstmaximalisatie! Dit betekent heel simpel, eerst winst en dan pas zorg. Vanaf het moment dat het systeem van het ziekenfonds overboord werd gegooid, kreeg de zorgverzekeraar vrijspel om dit voluit in de praktijk te brengen. Voor dit systeem heeft iedereen (op democratische wijze) zelf gekozen.

Het wordt tijd dat het parlement de Zorg weer op de voorgrond zet in plaats van het economisch gewin! Nog steeds worden er goed werkende regels en zelfs wetten zomaar weggeschrapt, zodra er maar iets van een "aanzienlijk economisch belang" is aan te voeren.

Onvermijdelijk zullen de zorgkosten nog meer toenemen, maar deze kan men waarachtig beperken door er voor te zorgen dat de ergste veroorzakers van die toename, zoals tabak en alcohol aan banden wordt gelegd. De overwinst van de zorgverzekeraar kan worden aangewend om de productie van tabak en het overmatig gebruik van alcohol te bestrijden. Daarmee kunnen de premiestijgingen worden beperkt en de algehele zorgvoorzieningen worden verbeterd .

Reageer