Wat moet er gebeuren met winsten zorgverzekeraars?

  • 23 September 2014
  • 83 reacties
  • 772 Bekeken

Reputatie 3
Badge +4

Zorgverzekeraars maakten over 2013 meer dan anderhalf miljard winst. Op Twitter vindt iemand dat het geld terug moet naar de zorg:

[img]8411ad54-f7a3-4135-ad5c-6ec48160d48a.jpg[/img]

Vind jij dat de winsten van de zorgverzekeraars naar verbeteringen in de gezondheidszorg moeten? Waar in de gezondheidszorg vind je dat het geld het hardst nodig is?

Wat moet er als eerste gebeuren? Laat het me weten![Update 28 oktober 2014:]

Hartelijk dank voor alle reacties. Maar liefst 48 consumenten gaven hun mening terwijl bijna 900 mensen met ons hebben mee gelezen. De Consumentenbond is er blij mee dat jullie zo duidelijk laat merken dat de zorg je aan het hart gaat.

Opvallend is dat vier consumenten specifieke zorgverleners, zoals verpleegkundigen en logopedisten een flinke salarisverhoging gunnen. Ook wordt gepleit voor goedkopere aanvullende verzekeringen, minder eigen risico, en de terugkeer van een tegemoetkoming in de zorgkosten voor chronisch zieken. Anderen vinden het een goed idee om de winst rechtstreeks terug te geven aan de zorg. Zo kunnen de ouderenzorg en de geestelijke gezondheidszorg wel een extra zak met geld gebruiken.

Hoe de zorgverzekeraars hun winst willen besteden, weten we pas als zij de zorgpremies voor 2015 bekend maken. Ik ben er nu alvast duidelijk over: de winst moet terug naar de consument. Naar jou dus. ☺️

83 reacties

Reputatie 3
Badge +4
De compensatie voor chronisch zieken zou terug moeten komen. Chronisch zieken betalen jaar in jaar uit het volledige eigen risico en daarbij nog andere ziektekosten die niet vergoed worden. Niemand kiest ervoor een chronische ziekte te krijgen en medicijnen te gebruiken die vaak allerlei ongewenste bijwerkingen hebben. Helaas kunnen steeds meer mensen hun medicijnen niet betalen.

Ik vraag me af of er onderzocht is of het doel waarvoor dit eigen risico is ingesteld, bereikt is. Wordt er minder onnodig zorg gebruikt?
Allereerst vind ik zelf dat de winsten ten goede moeten komen aan de consumenten. Verder moet zo snel mogelijk aan de eigen bijdrage voor diverse medicijnen een einde komen. Dit is een verkapte verhoging van de premie. Ook moet het eigen risico (voorlopig) terug naar maximaal € 275,= per jaar.

Mevr. W. Rietkerken.
Reputatie 3
Badge +4
In het jaarverslag van VGZ over 2014 lees ik de loonkosten van de uit drie personen bestaande Raad van Bestuur: € 939.409,--. Dat is exclusief 8% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en bijdrage levensloop. Wat er niet bij staat maar wel gebruikelijk is, is een onkostenregeling die op dit niveau riant is en de bonussen.

Totaal? Veel meer dan een miljoen. En naar mijn idee maken ze er niets goeds van.
Badge
Mijn loonkosten over 2014 waren even 30.000 euro incl. Vakantiegeld. Wat doet een bestuurslid van VGZ om aan zo'n exhorbitant salaris van tien maal dit salaris "verdienen". Bedenken ze hoe ze nog meer kunnen vergaren? En dan zijn het ook nog mensen die toch al begiftigd zijn met een goed stel hersens. In plaats dat ze dat gebruiken, misbruiken ze hetIn het jaarverslag van VGZ over 2014 lees ik de loonkosten van de uit drie personen bestaande Raad van Bestuur: € 939.409,--. Dat is exclusief 8% vakantiegeld, 8,33% eindejaarsuitkering en bijdrage levensloop. Wat er niet bij staat maar wel gebruikelijk is, is een onkostenregeling die op dit niveau riant is en de bonussen.

Totaal? Veel meer dan een miljoen. En naar mijn idee maken ze er niets goeds van.

Geplaatst door Dieudonnée op Nov 1, 2015.


Ik zie geen keuzemogelijkheid bij de vergelijkingssites m.b.t. de salarissen van top-medewerkers/bestuursleden bij de zorgverzekeraars, maar misschien helpt dit (link) bij een eventuele overstap binnenkort? Overigens geeft de altijd dwarsliggende directeur van de kleinste zorgverzekeraar DSW, de heer Oomen, zijn salaris weg aan het personeel.........maar hij heeft het met zijn vermogen ook niet echt nodig.

Misschien eens (laten) onderzoeken wat deze bestuurders voor de verzekeraar aan meerwaarde meebrengen? Maar vooral, wat hebben deze lieden uiteindelijk voor de klanten te betekenen? Komt er verbetering/verandering? (zie WERK IN UITVOERING).

http://www.zorgwijzer.nl/zorgverzekering-2014/wat-verdient-de-directeur-van-jouw-zorgverzekeraar

_____________________________________________________________________________________________________________WWERK IN UITVOERING......

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn gaan extra eisen stellen aan bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen. Accreditatie wordt verplicht. Er komt een register voor bestuurders en toezichthouders en in bijzondere situaties gaat de minister ingrijpen in bestuur en toezicht.

Dat schrijven de bewindslieden in een brief van 22 januari (2015) aan de Tweede Kamer.

Geen nieuwe wet

Ze kiezen ervoor om geen Wet Goed Bestuur in de Zorg te maken, maar ze introduceren een breed palet aan maatregelen en initiatieven die de cultuur van zorgorganisaties moeten verbeteren als het gaat om afrekenbaarheid, aanspreekbaarheid en het afbakenen van verantwoordelijkheden. Met deze nieuwe benadering nemen ze adviezen over van de commissie-Halsema en de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg.

Minder vrijblijvendheid

[i]'Recente ervaringen leren dat een professionaliseringsslag nodig is. Het bevorderen en toetsen daarvan vraagt ook om een actieve bemoeienis vanuit de overheid', aldus de bewindslieden. Tegelijk wijzen ze op de beperkingen van meer regels. 'Een cultuur van goed bestuur is niet te vatten in afvinklijstjes.' En voor toezichthouders geldt: 'Dat is een vak en geen erebaan.' Het ministerie erkent de waarde van de governancenormen die door het veld (NVZD
en NVTZ) zelf zijn ontwikkeld of worden ontwikkeld. Maar het wil minder vrijblijvendheid.[/i]

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Nov 1, 2015.[/quote]
Reputatie 3
Badge +4


Mijn loonkosten over 2014 waren even 30.000 euro incl. Vakantiegeld. Wat doet een bestuurslid van VGZ om aan zo'n exhorbitant salaris van tien maal dit salaris "verdienen". Bedenken ze hoe ze nog meer kunnen vergaren? En dan zijn het ook nog mensen die toch al begiftigd zijn met een goed stel hersens. In plaats dat ze dat gebruiken, misbruiken ze het

Geplaatst door E. Onrust op Nov 1, 2015.


Zoals wij verplicht zijn een zorgverzekering af te sluiten, zo zou er voor deze bestuurders de verplichting moeten zijn de zorg voor elke verzekerde bereikbaar en betaalbaar te maken. Waarom voor de een wel plichten en nauwelijks rechtenen voor de ander rechten zonder plichten?
als het een zgn nonprofit organisatie is moet het gewoon naar de klanten. Als het een jaar duurder uitvalt vindt men ja ook dat wij hun verlies moeten betalen.
De PvdA heeft overigens ook al vragen gesteld........en wacht tot 19 novenber wanneer de nieuwe premies/2016 duidelijk worden

Initiatiefwet voor transparantie Duidelijk is dat de zorgverzekeraars grote winsten hebben gemaakt, maar het is nog niet duidelijk of dat ook zal leiden tot een lagere premie voor de zorgverzekering. Indien de verzekeraars met hoge winsten niet overgaan tot het verlagen van de zorgpremie, dan is Bouwmeester als lid van de Tweede Kamer van plan om een initiatiefwet in te dienen. Het doel van de initiatiefwet is om de verzekeraars ertoe te verplichten transparantie te bieden over wat er gedaan wordt met de winst.

Dat schrijven we maar meteen in onze agenda............en op het Consumentenbond/forum!!!
Reputatie 3
Badge +4


De PvdA heeft overigens ook al vragen gesteld........en wacht tot 19 novenber wanneer de nieuwe premies/2016 duidelijk worden

Initiatiefwet voor transparantie Duidelijk is dat de zorgverzekeraars grote winsten hebben gemaakt, maar het is nog niet duidelijk of dat ook zal leiden tot een lagere premie voor de zorgverzekering. Indien de verzekeraars met hoge winsten niet overgaan tot het verlagen van de zorgpremie, dan is Bouwmeester als lid van de Tweede Kamer van plan om een initiatiefwet in te dienen. Het doel van de initiatiefwet is om de verzekeraars ertoe te verplichten transparantie te bieden over wat er gedaan wordt met de winst.

Dat schrijven we maar meteen in onze agenda............en op het Consumentenbond/forum!!!

Geplaatst door H.G. van Rheenen op Nov 9, 2015.
Waarom wacht Bouwmeester tot 19 november? Regeren is vooruitzien en we zien allemaal de bui al hangen, allemaal, behalve de politiek. Je kunt toch ook nu al met deze initiatiefwet komen. En zet er dan gelijk in dat de winsten ten goede moeten komen van degenen die te veel betaald hebben.

Reageer