Weg met geheime zorg afspraken!

  • 22 november 2016
  • 17 reacties
  • 608 Bekeken

Zorgverzekeraars hebben afspraken met zorgverleners over prijs, kwaliteit en de hoeveelheid te leveren zorg. Die afspraken kunnen in je nadeel werken zonder dat je dat weet.

Stel: jouw zorgverlener mag volgens zo’n afspraak maximaal 1000 behandelingen geven aan álle klanten van jouw verzekeraar. Als hij dat aantal in november al bereikt, kun jij in december dus niet meer bij je zorgverlener terecht. Terwijl je dat nooit verteld is. Door dit soort afspraken krijg je dus niet altijd de beste behandeling, of moet je wachten tot het nieuwe jaar.

In de video wordt nog duidelijker tot wat voor situaties deze zorgcontractering kan leiden.

Wij vinden dat zorgverzekeraars de plicht hebben om transparant te zijn en jou volledig te informeren als zo'n afspraak leidt tot lange wachttijden of beperkte behandelingen. Dat vind jij toch ook?

Steun onze actie Weg met geheime zorgdeals! Vertel hieronder waarom je vindt dat die geheimzinnigheid moet stoppen.
17 reacties

Beste heer, mevrouw,

Het gaat om de index, die toegepast wordt door VGZ, om de norm vast te stellen bij o.a. fysiotherapeuten.

Mijn fysiotherapeut heeft een schema toegestuurd gekregen van VGZ.

De fysiotherapeut overschrijdt de norm van VGZ en zij heeft te verstaan gekregen dat de te hoge norm naar beneden gebracht moet worden.

Gaat de norm op de index niet naar beneden, dan kan men een lager tarief vergoed krijgen of de therapeut krijgt b.v. geen contract meer aangeboden.

Door het bovenstaande gebeuren heeft de therapeut mij nu mede gedeeld in plaats van

1 a 2 keer per week therapie, ik nog maar 1 keer per 2 weken therapie krijg.

Dit kan dus echt niet, ik heb de therapie elke week nodig, de therapie is doelmatig en hierdoor wordt er ook geprobeerd te voorkomen dat ik niet voorgoed in een rolstoel kom te zitten.

Ik heb ook niet voor niets een machtiging voor 3 jaar gekregen die nog loopt t/m maart 2018, de therapeut is nu de eerste therapeut die mij niet kan behandelen naar wat ik nodig heb,terwijl ik de machtiging uit de basisverzekering krijg en daar geldt een zorgplicht want het is bij mij chronisch.

De IZA die onder het VGZ valt, moet dan maar mijn behandelingen niet meer gaan meetellen voor de index die de norm bepaalt van de fysiotherapeut.

Ook heeft mijn man sinds 2014 fysiotherapie nodig omdat hij in 2014 een nekhernia kreeg.

Hij en de therapeut proberen een operatie te voorkomen. Omdat de nekhernia regelmatig de kop opsteekt hebben we voor mijn man een pakket afgesloten voor 24 behandelingen, waar je dan wel elke maand meer premie voor moet betalen. Omdat 2016 een heel slecht jaar was voor mijn man i.v.m. nekhernia is het nodig om b.v. een pakket te gaan nemen voor 36 behandelingen waar ook weer een veel hogere premie per maand tegenover staat.

En nu gaat het erom, dat als een praktijk niet doelmatig de behandelingen kan geven omdat de therapeut praktijk anders boven de index norm komt van de VGZ, mijn man niet eens de volle 24 of 36 behandelingen kan krijgen. Meer premie betalen en niet de aantal behandelingen krijgen die je nodig hebt uit je aanvullend pakket dan betaal je meer premie voor ‘’gebakken lucht’’.

Dit kan toch echt niet waar zijn, want ten eerste betaal je veel meer premie en je probeert een operatie te voorkomen en als men teveel VGZ patiënten heeft dan zou je nog geweigerd kunnen worden omdat men anders ook boven de index norm van het VGZ kan uitkomen of je kunt b.v. maar totaal 10 behandelingen in de praktijk krijgen en dat je voor de andere 14 behandelingen naar een andere praktijk toe moet. En als die praktijk dan te veel patiënten heeft die onder VGZ vallen dan zou je geweigerd kunnen worden want als men teveel patiënten heeft van VGZ is het risico natuurlijk heel hoog dat men dan ook zo ie zo boven de index norm van VGZ uitkomt.

VGZ legt bij de therapeut een strop om de nek en de patiënt is de dupe, in wat voor wereld leven we tegenwoordig, ik wil de zorg krijgen die ik nodig heb en waar men ook voor betaald, zonder dat de therapeut in een hoek geduwd wordt en niets meer kan.

Afschaffen die index met norm, elke therapeut zal behandelen naar doelmatigheid en niet anders.

Mijn man en ik hebben de behandelingen nodig en die we nodig hebben moeten we blijven krijgen.
Hallo allemaal,

Ook ik heb een chronische doorverwijzing voor therapie.

Deze wekelijkse therapie is noodzakelijk om de rest van de week actiever deel te nemen aan de maarschappij.

Mijn therapeut staat met zijn rug tegen de muur, hij mag me komend jaar maar 1x in de 2 weken behandelen. Als ik de verzekering hierop aanspreek geven ze aan "natuurlijk mag u zo vaak gaan als noodzakelijk".

En dan te bedenken dat deze chronische afwijking ontstaan is in het ziekenhuis. Dat je ook daar machteloos bent. Na 6 jaar procederen wordt er gezegd "geen verwijtbaar feit". Nu 20 jaar later krijg je dit
Om met geld en tijd om te gaan is het nodig om met budgetten te werkenen verstrekte zorg te verantwoorden. Volgens mij kan dat niet anders. Als meer zorg nodig is dan werd voorzien, dan kan daarover toch wel worden gesproken? Het uitdelen van blanco cheques lijkt mij geen oplossing.
Badge
Dat is nu net het probleem, er valt niet over te praten. De beperking van het aantal behandelingen worden vooraf standaard opgelegd door de verzekeraar aan de behandelaar, en zijn dus niet gebaseerd op de medische noodzaak. Er wordt gewoon niet meer vergoed door de verzekeraar aan de behandelaar, ook al heeft de patient de behandelingen nodig, en ook al heeft de patient op basis van zijn (aanvullende) verzekering recht op de vergoeding van deze behandelingen. En voor de behandelaar valt er ook niets te onderhandelen, ze moeten vaak wel. Mijn behandelaar heeft bijvoorbeeld veel brieven geschreven omdat het in zijn ogen volkomen logisch en medisch zeer onwenselijk was om mijn behandeling niet midden in het jaar te stoppen, maar er was geen enkele coulantie. Hij heeft mij gratis behandeld... En ik had een enorm uitgebreide aanvullende restitutieverzekering, expres uitgekozen ondanks zeer beperkte WAO inkomsten omdat mijn gezondheid overal prioriteit over heeft, dus ik was verbijsterd. Het gaat niet over niet te verantwoorden behandelingen: het gaat om medisch noodzakelijke behandelingen van patienten die de benodigde verzekering hebben om die behandeling vergoed te moeten krijgen, maar die niet gegeven mogen/kunnen worden vanwege geheime zorgafspraken die door de verzekeraar worden opgelegd worden aan de behandelaars.
Uit de publicaties begrijp ik dat het de zorgverzekeraars vooral te doen is om de kosten in de zorg te beperken. Zij willen dat bereiken door zorgverleners te dwingen niet meer behandelingen te laten uitvoeren dan in hun ogen noodzakelijk is. Deze benadering kent verschillende manco's.

Men gaat er kennelijk van uit dat er een norm kan worden afgeleid uit het gemiddelde aantal behandelingen per kwaal. In die norm wordt geen rekening gehouden met dat het zou moeten gaan om een aantal behandelingen per kwaal per persoon. Kwalen kunnen nl per persoon andere behandelingen noodzakelijk maken. En dan ga ik voorbij aan het feit dat er ook behandelingen zijn die alleen verlichting bieden en nooit genezing.

Het aantal behandelingen per kwartaal geeft dus slechts een indicatie van de kwaliteit. Wie hebben belang bij die indicatie, dat zijn de zorgverzekeraar (contracteren zorgverlener, aantal behandelingen in de polisvoorwaarden) en de zorgvrager (bij welke zorgverlener ben ik het snelst van mijn kwaal af). De patiënt zal overigens meer overwegingen kunnen hebben om zijn keuze te bepalen, bv wachtlijst, reisafstand, persoonlijke relatie etc. Dat betekent dat het geheim houden van het aantal behandelingen per kwaal de patiënt in zijn keuzemogelijkheden beperkt. Hij of zij heeft dus niet alle informatie om een afgewogen keuze te kunnen maken.

De redenering van de zorgverzekeraars dat zij door druk op het aantal behandelingen te leggen de patiënt behoeden voor te teveel behandelingen waardoor zij te snel door het totaal aantal behandelingen heen zouden zijn, gaat eveneens mank. De patiënt moet gewoon deze afweging kunnen maken en voor dat doel over alle informatie kunnen beschikken.

Mijn conclusie

- De zorgverzekeraar hoort aan te geven van welke normen hij bij zijn contractering met de zorgverzekeraar uit gaat. Dat kan leiden tot een betere keuze van een aanvullende polis van een zorgverzekeraar

- Het benutten van het totaal aantal behandelingen in de polis is aan de patient

- Het straffen van zorgverleners dient alleen de portemonnee van de zorgverzekeraar
Hallo Iedereen,

Na het lezen van heel veel ontevreden reacties , waarin ook de mijne, in onze gezondheidswereld cq zorgverlening, is het duidelijk dat dit systeem van zorgverzekeraars ,zorgverleners en patienten (die daar de dupe van zijn) niet langer zo door kan gaan.Dit systeem word alleen maar duurder met gevolg dat er ook minder zorg verleent ( moet ) gaat worden. Heel belangrijk is ook nu weer , stap ik over naar een andere zorgverzekeraar en wat voor problemen gaat dat weer geven?

Om dit steeds groter wordende debacle een halt toe te roepen is het nu tijd dat men overgaat naar een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico.
Onze zorg behoort tot de besten ter wereld en is voor iedereen bereikbaar. Er bestaat zorgtoeslag. Zorggebruikers betalen een eigen risico, eventueel door gespreide betaling. Dik of dun, arm of rijk, oud of jong: dezelfde zorg is er voor iedereen. Mijn advies: tel deze zegeningen en wees er blij mee.

Natuurlijk zijn een verbeteringen denkbaar. En mogelijk. Is huishoudelijke hulp ook zorg? Hoe beheersen wij de stijgende kosten? Is een lager of hoger eigen risico beter? Hoe kunnen zwakken en zieken hun levenskwaliteit verbeteren? Er is en blijft veel werk aan de winkel

Laten wij onze zorg niet kapot-mopperen svp!
Een serieuze zorgverzekeraar is in alle opzichten transparant en hoort volgens mij niet te bewerkstelligen dat zijn klant om geheime afspraken met zorgverleners en ziekenhuizen de noodzakelijke zorg niet kan ontvangen. Wat noodzakelijk is, bepaalt de zorgverlener en NIET de verzekeraar
Goede zorg en goed kostenbeheer zijn allebei (even)belangrijk voor een betrouwbaar en duurzaam systeem. Dat wringt soms. Onvermijdelijk. Geheime deals bedreigen het systeem en ondermijnen vertrouwen. In alle opzichten. Voor iedereen.
Badge
Eigenlijk is het heel simpel. Indien men een dure aanvullende verzekering afsluit voor bijv 30 fysio behandelingen en men krijgt er van 15, dan zou dus de premie van de aanvullende verzekering lager moeten worden want uiteindelijk sluit je deze dure aanvullende verzekering niet voor niets af. Ben benieuw wat de reactie is van de zorgverzekeraar als je bijv 1 maand niet de aanvullende verzekering betaald als een vergoeding voor het niet krijgen van de zorg waarvoor je je juist hebt verzekerd. Dit kan natuurlijk ook gelden voor andere zorg die je niet meer krijgt omdat het zogenaamde plafond bereikt is.Succes met de aktie
De redenering van de heer/mevrouw Valk klopt natuurlijk niet. Het blijft altijd een collectieve verzekering dieer op gebaseerd is dat iedereen betaalt en weinigen gebruiken. Als mensen die gezond zijn en niet gebruiken hun premie daarom niet betalen: dan is hebt snel afgelopen met ons zorgstelsel dat gebaseerd is op solidariteit. Als problemen optreden moeten die wel adequaat worden opgelost. Het afgeven van blanco cheques lijkt mij niet de goede route.

1. Gebruikers betalen premie en eigen risico. Niet-gebruikers alleen premie.

2. Zorgverstrekkers krijgen een budget.
Badge
Ik begrijp dat het een collectief systeem is, maar dat wil niet zeggen dat ik geen recht heb op de behandelingen die in de verzekeringsvoorwaarden zijn vastgelegd. Daarom kies ik voor een bepaalde zorgverzekeraar en aanvullende verzekering. Als ik jaren geen gebruik maak van oa fysio en dus een gedeelte van de premie voor niets betaald heb en nu de 30 behandelingen wel nodig heb, is het niet meer dan normaal dat ik deze dan ook vergoed krijg. Tenslotte is mijn mening zo dat als je ergens voor betaald je het ook moet krijgen. Vergelijk het maar met het kopen van bepaalde goederen. Als dat ook niet klopt ga je ook terug naar de winkel om dit goed te regelen, desnoods met behulp van de consumentenbond.Dan is het ook zo dat als het product niet in orde is je een ander product krijgt of je geld terug. Dan gelden oa de wettelijke aanspraken en garantievoorwaarden. Ik zie eigenlijk niet zo veel het verschil tussen dit en de verzekeringsvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Als je een oa een inboedelverzekering afsluit en je leest de voorwaarden goed, dan weet je ook waar je recht op hebt en als je dat niet krijgt span je de zaak aan.Voor dit soort verzekeringen geld min of meer ook een collectiviteit criterium.De vraag blijft dan ook waarom de zorgverzekeraars in de aanvullende verzekeringen aangeven hoeveel fysiobehandelingen met krijgt bij een bepaalde aanvullende verzekering zoals in de goedkoopste oa 9 behandelingen en dan een duurdere met 18 en dan weer duurder met 27 en dan 30 enz. Daarmee lok je de mensen naar een bepaalde duurdere aanvullende verzekering terwijl je dat eigenlijk niet waar kunnen maken.Dus bedrog
Als je een auto huurt (least) voor een vast bedrag per maand, dan heb je ook een maximum aantal kilometers per jaar. Rijd je meer? Extra betalen.

Heb je 10 of 30 behandelingen door de fysiotherapeut per jaarafgesproken (premie per maand): idem.
Hallo Lezers.

Door een foutje van het ziekenhuis zitten we in een gelijk pakket als omschreven door fam. H. Reurts op 23-11-2016 met dat verschil dat wij pas 34 jaar bij CZ zijn verzekerd met een maandpremie van ruim € 500,00 voor twee personen. Door het genoemde foutje is chronische fysiotherapie helaas noodzakelijk. Als enigste patiënt ben met neurologische aandoening bij mijn fysio schoort deze hier hoog op en krijgt dus geen contract meer. Wil ik behandeld blijven worden zonder problemen te veroorzaken voor mijn therapeut of ondanks de verzekering zelf veel extra kosten te moeten maken moet ik iedere maand een andere therapeut gaan opzoeken die dan weer gaat behandelen. Wat dit doen met de behandel continuïteit van mijn probleem laat zich raden. Mijn gezondheid zal afnemen en de zorgkosten alleen maar stijgen en dat kan naar mijn mening niet de bedoeling zijn. Kennelijk is hier niet over doorgedacht of wordt er ten kosten van alles bezuinigd. En wordt je zo ook nog eens gestraft.
Bedankt voor alle reacties op dit topic! De onbekende afspraken kunnen veel gevolgen hebben, zoals we al eerder aangaven. Ben jij of ken jij iemand die minder of later medische hulp heeft gekregen dan nodig, en kan je aantonen dat dit het gevolg is van gemaakte afspraken? Deel dan zeker je ervaring. Wij ontvangen deze voorbeelden graag!
DSW heeft doorleverplicht, daar kan dit dus niet voorkomen dat je niet meer terecht kunt omdat het plafond bereikt is
Badge
vertel dat maar aan mijn behandelaar....

Reageer