Weinig medicijnen op voorraad bij de apotheek

  • 20 August 2019
  • 31 reacties
  • 1896 Bekeken


Toon eerste bericht

31 reacties

@Lisa Boele
Ik heb het wel eens gevraagd in de apotheek.
Mijn apotheek is aangesloten op een grote keten die een landelijk magazijn heeft.
De voorraad in een apotheek is minimaal.
Dat heeft niet te maken of het middel duur of goedkoop is.
Middelen die minder goed lopen bekijken ze per wijk of stad.
Alles wat niet gangbaar is en kan wachten, moeten ze bestellen.
Zo heb ik een keer gehad dat de antibiotica voor de eerste dag, uit 2 andere apotheken moest komen.
In de logistiek noemen ze dat "Just in Time"
@Gebruiker1554490409 Ik denk dat je beschrijft wat @Lisa Boele ook ziet. De vraag is niet of dat zo gebeurd, maar in hoeverre dat wenselijk is.
Wenselijk is, dat je medicijnen krijgt als je het nodig hebt.
Dat doorschieten met "Just in Time" zie ik overal gebeuren en is niet wenselijk.
We hebben te veel managers in Nederland en dan krijg je dit soort toestanden.
Je kunt alles wensen, maar die managers die het bedenken blijven ermee doorgaan.
Wenselijk is, dat je medicijnen krijgt als je het nodig hebt.
Dat doorschieten met "Just in Time" zie ik overal gebeuren en is niet wenselijk.
We hebben te veel managers in Nederland en dan krijg je dit soort toestanden.
Je kunt alles wensen, maar die managers die het bedenken blijven ermee doorgaan.


Just in time in een mooi logistiek principe maar vind zijn toepassing in manufacturing waarbij de aanvoer goed afgestemd wordt op de vraag. Aangezien er geen sprake is van vraagvoorspelling heeft het met just in time niets te maken. Hier speelt een ander logistiek principe en dat is dat is dat alle voorraad geld kost en dat je dus geld kunt besparen door niet uit voorraad te leveren maar op bestelling. Apothekers zijn ondernemers, een fundamenteel verschil met managers, en dus ook een beetje kruideniers, die besparen dus als dat kan. Als wij dat als samenleving niet wenselijk vinden zal de overheid regels moeten maken en waarschijnlijk ook moeten onderhandelen over de kosten.
Apothekers zijn ondernemers, een fundamenteel verschil met managers.

We zijn in Nederland al lang zo ver dat apothekers en medisch specialisten bijna niets meer te vertellen hebben. Ze zijn een onderdeel van een groot verkoopsysteem.
.... Als wij dat als samenleving niet wenselijk vinden zal de overheid regels moeten maken en waarschijnlijk ook moeten onderhandelen over de kosten.

Die regels zijn al gemaakt en hebben geleid tot een herinrichting van met de name de financiering van ons zorgstelsel door tussenkomst van verzekeraars. Met het politieke voordeel, dat alle kritiek nu voornamelijk verzekeraars geldt en niet meer de overheid, terwijl die nog steeds het grootste deel van de zorgkosten uit belastinggeld betaalt, inclusief de evt. tekorten die bij verzekeraars ontstaan. De minister onderhandelt dus ook al en zit, met name bij de introductie van nieuwe en steeds duurdere medicijnen. geregeld met alle betrokkenen om de tafel. Dat is ook nodig want (ik heb deze info gewoon uit de pers) fabrikanten rekenen voor hetzelfde medicijn in armere landen aanmerkelijk minder dan in rijkere waar, juist door die financiering uit belastinggeld, de jackpot getrokken kan worden.


We zijn in Nederland al lang zo ver dat apothekers en medisch specialisten bijna niets meer te vertellen hebben. Ze zijn een onderdeel van een groot verkoopsysteem.

Daarin hebt u gelijk, met uitzondering van sommige specialisten. In deze beroepsgroep bevinden zich nog steeds lieden die vinden, dat aan hun behandeling geen enkele financiële beperking in de weg mag worden gelegd. Zij zijn de ideale pleitbezorgers voor fabrikanten die peperdure (voor één patiënt jaarlijks tienduizenden tot ruim over de honderdduizend Euro) medicijnen op de markt brengen. De minister kan dan wel, bij aantoonbaar onvoldoende werking, bepalen dat die niet meer voor vergoeding in aanmerking komen, maar dat is dan achteraf. Om dat bij voorbaat vast te stellen is uitermate moeilijk, want het wetenschappelijk bewijs voor de werking wordt in eerste instantie door de industrie geleverd en die beschikt daarvoor over veel grotere budgetten dan die welke in de meeste landen (waaronder Nederland) voor onafhankelijk medisch onderzoek beschikbaar zijn.

In dit krachtenveld zal het door @lara100 gesignaleerde probleem met medicijnlevering voorlopig niet van de baan zijn. Het is wel zaak het bij de huisarts aan te kaarten, want daar leeft wel degelijk het besef, dat de "gewone" patiënt met een behoefte aan meer gangbare (en niet zulke dure) medicijnen ondergesneeuwd dreigt te raken.

Reageer