Weinig medicijnen op voorraad bij de apotheek

  • 20 August 2019
  • 31 reacties
  • 1907 Bekeken

Ik vind het vervelend dat mijn apotheek weinig medicijnen op voorraad heeft. Dat is voor hen wel handig ( minder kosten, minder bergruimte), maar voor de klant niet. Het betekent dat ik vaak de volgende dag moet terugkomen om het medicijn op te halen. Als ik ervan uit ga dat een medicijn bedoeld is voor een zieke, dan is dit des te erger. Ook zijn er medicijnen die direct nodig zijn. De apotheek schijnt te denken dat de patiënt ook wel een paar dagen kan wachten.
Wat is jullie oordeel/inzicht/mening?

31 reacties

Wenselijk is, dat je medicijnen krijgt als je het nodig hebt.
Dat doorschieten met "Just in Time" zie ik overal gebeuren en is niet wenselijk.
We hebben te veel managers in Nederland en dan krijg je dit soort toestanden.
Je kunt alles wensen, maar die managers die het bedenken blijven ermee doorgaan.
Het lijkt mij sowieso afhankelijk van de omloopsnelheid van een product en naarmate het minder verkocht is er een punt waarop het risico op derving gewoon te groot wordt.
Verder is het gewoon een kostenbesparende maatregel en proberen we al twintig jaar, met wisselend succes, kosten uit de keten te persen en zou je dit dus een geslaagd voorbeeld kunnen noemen.
Reputatie 7
Het probleem wordt de laatste tijd regelmatig via de media onder de aandacht gebracht. Zelfs medicijnen die, bij wijze van spreken, door de halve bevolking van Nederland worden gebruikt, zijn soms niet op voorraad. Er zijn allerlei redenen voor (te bedenken) en die hoor je dan ook weer van de apotheek. Medicijnen kun je maar beter twee weken vóór ze op zijn bestellen, dan heb je kans dat ze er zijn. Als je ze laat bezorgen kun je beter eerst even vragen of alle medicijnen er inderdaad zijn, dat is lang niet altijd het geval.
Wat bezorgen betreft, de meeste apotheken hebben wel een bezorger maar die mag, als iemand niet thuis is, niet alles in de brievenbus gooien, misschien wel bij woningen met een eigen brievenbus maar niet in een hal van een groot complex, een zalfje mag wel maar pillen niet.
Reputatie 1
Badge +3
Je hebt niet altijd de keus om ze 2 weken vantevoren te bestellen. Wanneer de huisarts een middel voorschrijft wanneer je op de praktijk bent bijv mag je toch verwachten dat dat geen 2 weken hoeft te duren. Of de huisarts moet een ander middel voorschrijven met de zelfde werking (ander merk 😉). Mijn medicatie wordt om de week bezorgd en dat gaat prima.
Reputatie 7
Als je net nieuwe medicijnen krijgt is het een ander geval maar het gaat ook vaak om herhaalrecepten.
Reputatie 1
Badge +3
Nooit last van gehad op de één of andere manier
Reputatie 7
Dan heb je een goede apotheek. Die moet je hier tegenwoordig met een lantaarntje zoeken.
Reputatie 1
Badge +3
Ja, dat denk ik ook.. Al hadden ze op een gegeven moment denk ik genoeg van alle vragen over een schildkliermedicijn. Dat zou van merk verschillen, alleen de 'vulstof' zou anders zijn. Ik kreeg op mijn mailtje een mailtje met: 'beste mevrouw!! Er verandert niks!! Zo ja, dan melden wij dat wel!' groeten, uw apotheek! Zoiets. 😲
@A. Deen Om dan nog even geheel "to the point" te komen: het aanhouden van kleine voorraden bij de apotheek zou ook het gevolg kunnen zijn van het feit, dat er hoe langer hoe duurdere medicijnen in omloop komen. Dan komt het erop aan, op welk moment de apotheek zelf zulke medicijnen aan de fabrikant moet betalen. Of dat direct bij levering moet gebeuren of dat daarmee gewacht kan worden tot de apotheek ze vergoed heeft gekregen door de zorgverzekeraar. In het eerste geval kan dat een niet onaanzienlijk beslag leggen op de financiële middelen van de apotheek en ook aanleiding zijn om de voorraden van andere medicijnen dan maar in te perken.
in dit geval was er geen sprake van moeilijke leverbaarheid. Ik had een recept voor drie maanden gekregen en daar de eerste maand van opgehaald. Toen ik de tweede portie ophaalde, bleek het niet voorradig.
Ik vind de bezuinigingsmaatregel te ver doorgeslagen. De apotheek maakt het zichzelf gemakkelijk, doordat ze zelf de regel hebben bedacht, dat " herhaalrecepten" pas een dag later zijn op te halen. Dat betekent dat je dus altijd twee keer naar de apotheek moet. Je kunt het vermijden door online te bestellen. Maar online bestellen heeft het nadeel dat de bestelling klaar ligt zonder dat je daarover nog iets te zeggen hebt. Ik vind dat de klantgerichtheid hier ver te zoeken is.
Maar online bestellen heeft het nadeel dat de bestelling klaar ligt zonder dat je daarover nog iets te zeggen hebt.

Kunt u dat toelichten want ik snap dat niet.
Mogelijk hebben kleine apotheekvoorraden ook iets te maken met de Brexit. Gelijk na aankondiging is in Engeland al begonnen met het aanleggen van extra medicijnvoorraden. Als de productie dat niet bijbeent ondervinden toeleveranciers daar hier ook de gevolgen van en kan aan apotheken niet meer zo royaal geleverd worden als voordien.
Reputatie 7
Er zijn apotheken die de medicijnen in een kluisje leggen, je krijgt dan een code door en daarmee kun je ze eruit halen. Misschien komen die kluisjes overal t.z.t. Als je dan verkeerde medicijnen krijgt is het ook weer een gedoe want je zult zien dat de apotheek dan net dicht is.
@Lisa Boele
Ik heb het wel eens gevraagd in de apotheek.
Mijn apotheek is aangesloten op een grote keten die een landelijk magazijn heeft.
De voorraad in een apotheek is minimaal.
Dat heeft niet te maken of het middel duur of goedkoop is.
Middelen die minder goed lopen bekijken ze per wijk of stad.
Alles wat niet gangbaar is en kan wachten, moeten ze bestellen.
Zo heb ik een keer gehad dat de antibiotica voor de eerste dag, uit 2 andere apotheken moest komen.
In de logistiek noemen ze dat "Just in Time"
@Gebruiker1554490409 Ik denk dat je beschrijft wat @Lisa Boele ook ziet. De vraag is niet of dat zo gebeurd, maar in hoeverre dat wenselijk is.
Wenselijk is, dat je medicijnen krijgt als je het nodig hebt.
Dat doorschieten met "Just in Time" zie ik overal gebeuren en is niet wenselijk.
We hebben te veel managers in Nederland en dan krijg je dit soort toestanden.
Je kunt alles wensen, maar die managers die het bedenken blijven ermee doorgaan.


Just in time in een mooi logistiek principe maar vind zijn toepassing in manufacturing waarbij de aanvoer goed afgestemd wordt op de vraag. Aangezien er geen sprake is van vraagvoorspelling heeft het met just in time niets te maken. Hier speelt een ander logistiek principe en dat is dat is dat alle voorraad geld kost en dat je dus geld kunt besparen door niet uit voorraad te leveren maar op bestelling. Apothekers zijn ondernemers, een fundamenteel verschil met managers, en dus ook een beetje kruideniers, die besparen dus als dat kan. Als wij dat als samenleving niet wenselijk vinden zal de overheid regels moeten maken en waarschijnlijk ook moeten onderhandelen over de kosten.
Apothekers zijn ondernemers, een fundamenteel verschil met managers.

We zijn in Nederland al lang zo ver dat apothekers en medisch specialisten bijna niets meer te vertellen hebben. Ze zijn een onderdeel van een groot verkoopsysteem.


Is er een reden waarom de apotheek die dingen niet meer mag verkopen?Het lijkt erop dat men vindt dat je dat alleen onder toezicht mag gebruiken.
Dat zou kunnen maar als het doe het zelven onder alternatieve geneeswijzen valt zou dat ook een reden kunnen zijn, ziekenhuizen zijn daar niet zo gecharmeerd van, artsen ook niet trouwens. Over vastenkuren hebben ze ook hun mening, terecht.


Mijn huisarts heeft geen mening maar was wel benieuwd naar mijn ervaring. Je kunt alleen als huisarts niet iets aanbevelen wat in de artsenopleiding niet aan bod is gekomen. En daar blijft het dan bij, althans in Nederland.
@A. Deen Ik reageer nog even op uw eerdere post. Vroeg me ook af of mijn reactie onder dit topic valt, maar als je onder medicijnen ook geneesmiddelen verstaat en onder geneesmiddelen middelen die in de geneeskunde worden aangewend, meen ik van wel.
Mijn bevinding is inderdaad raar. Als ziekenhuispatiënt brengt een darmspoeling met dure apparatuur en specialistische begeleiding hoge kosten met zich mee. Iets soortgelijks in het kader van een vastenkuur, als preventieve gezondheidsmaatregel, kan met eenvoudige en goedkope middelen zelf worden uitgevoerd. Vastenkuren zijn hier niet zo bekend als in veel andere landen, maar ook hier zijn de benodigde hulpmiddelen altijd vrij verkrijgbaar geweest, zij het alleen bij de apotheek. Maar die mag ze niet meer verkopen en dus moet je het internet op, onzeker van de kwaliteit die je geleverd krijgt. Ik vind dat geen verbetering en ook mijn apotheker betreurt deze vorm van betutteling in de gezondheidszorg.
Reputatie 7
Is er een reden waarom de apotheek die dingen niet meer mag verkopen?
Is er een reden waarom de apotheek die dingen niet meer mag verkopen?

Het lijkt erop dat men vindt dat je dat alleen onder toezicht mag gebruiken.
Reputatie 7

Is er een reden waarom de apotheek die dingen niet meer mag verkopen?Het lijkt erop dat men vindt dat je dat alleen onder toezicht mag gebruiken.

Dat zou kunnen maar als het doe het zelven onder alternatieve geneeswijzen valt zou dat ook een reden kunnen zijn, ziekenhuizen zijn daar niet zo gecharmeerd van, artsen ook niet trouwens. Over vastenkuren hebben ze ook hun mening, terecht.
Voor herhalingen geen probleem.
Daar moet je op tijd aan denken.
Voor overige kon ik meestal terecht in een andere apotheek die mijn eigen apotheker uitzocht.
.... Als wij dat als samenleving niet wenselijk vinden zal de overheid regels moeten maken en waarschijnlijk ook moeten onderhandelen over de kosten.

Die regels zijn al gemaakt en hebben geleid tot een herinrichting van met de name de financiering van ons zorgstelsel door tussenkomst van verzekeraars. Met het politieke voordeel, dat alle kritiek nu voornamelijk verzekeraars geldt en niet meer de overheid, terwijl die nog steeds het grootste deel van de zorgkosten uit belastinggeld betaalt, inclusief de evt. tekorten die bij verzekeraars ontstaan. De minister onderhandelt dus ook al en zit, met name bij de introductie van nieuwe en steeds duurdere medicijnen. geregeld met alle betrokkenen om de tafel. Dat is ook nodig want (ik heb deze info gewoon uit de pers) fabrikanten rekenen voor hetzelfde medicijn in armere landen aanmerkelijk minder dan in rijkere waar, juist door die financiering uit belastinggeld, de jackpot getrokken kan worden.


We zijn in Nederland al lang zo ver dat apothekers en medisch specialisten bijna niets meer te vertellen hebben. Ze zijn een onderdeel van een groot verkoopsysteem.

Daarin hebt u gelijk, met uitzondering van sommige specialisten. In deze beroepsgroep bevinden zich nog steeds lieden die vinden, dat aan hun behandeling geen enkele financiële beperking in de weg mag worden gelegd. Zij zijn de ideale pleitbezorgers voor fabrikanten die peperdure (voor één patiënt jaarlijks tienduizenden tot ruim over de honderdduizend Euro) medicijnen op de markt brengen. De minister kan dan wel, bij aantoonbaar onvoldoende werking, bepalen dat die niet meer voor vergoeding in aanmerking komen, maar dat is dan achteraf. Om dat bij voorbaat vast te stellen is uitermate moeilijk, want het wetenschappelijk bewijs voor de werking wordt in eerste instantie door de industrie geleverd en die beschikt daarvoor over veel grotere budgetten dan die welke in de meeste landen (waaronder Nederland) voor onafhankelijk medisch onderzoek beschikbaar zijn.

In dit krachtenveld zal het door @lara100 gesignaleerde probleem met medicijnlevering voorlopig niet van de baan zijn. Het is wel zaak het bij de huisarts aan te kaarten, want daar leeft wel degelijk het besef, dat de "gewone" patiënt met een behoefte aan meer gangbare (en niet zulke dure) medicijnen ondergesneeuwd dreigt te raken.
Voor de reden waarom het door mij gewenste artikel niet meer geleverd wordt ben ik vanochtend mijn apotheek nog eens binnen gestapt. Het antwoord luidde dit keer, dat het niet de apotheek is die bepaalt wat er op voorraad is, maar de fabrikant. Die stopt gewoon met levering van b.v. een medicijn en levert dan al dan niet iets nieuws wat daarvoor in de plaats is gekomen. Dat mag iets zeggen over wie er hier in de gezondheidszorg aan de touwtjes trekt, maar is wat mij betreft zeer onbevredigend.

Op het gevaar af van het topic af te wijken, signaleer ik hier dat vastenkuren niet "alternatief" zijn maar tot de klassieke, preventieve geneeskunde behoren en ook hier door (helaas slechts enkele) regulier opgeleide artsen tot de praktijk behoren. Zo'n praktijk wordt in Nederland dan "alternatief" genoemd en daarvoor kun je je aanvullend verzekeren. Maar ook dan geldt, dat de toebehoren voor een darmspoeling (die het vasten veel gemakkelijker maakt) niet receptplichtig zijn en dus zelf betaald moeten worden.

Het meest ergerlijke vind ik nog, dat b.v. in Rusland met vastenkuren, ook als behandeling tegen ziekten, een jarenlange ervaring is opgedaan, maar het kennelijk niet "politiek correct" is om daar ook maar enige aandacht aan te geven. Wel is inmiddels bekend, dat een vastenkuur tijdens een chemokuur tegen kanker heel effectief kan zijn. Normale cellen gaan bij het vasten in een bescherm- en reparatiemodus, kankercellen kunnen dat niet en zijn dan veel bevattelijker voor een chemokuur, die daardoor korter kan duren. Dat geschiedt dan wel voor volledige verantwoordelijkheid van de patiënt, want artsen durven het hier niet aan om dat voor te schrijven.

Het ontbreken van goede informatie over vastenkuren is een gemiste kans, die m.i. volledig te wijten is aan het feit, dat er geen cent aan te verdienen valt. Integendeel, een week vasten bespaart een week uitgaven aan voedsel.

Reageer