Consumentenbond.nl

Wie heeft ervaring met bouwbiologie?

  • 16 oktober 2018
  • 63 reacties
  • 3207 Bekeken

Ik ben geïnteresseerd in de ervaring van mensen, die hun huis hebben aangepast om zo min mogelijk hinder te ondervinden van moderne communicatiemiddelen zoals b.v. zenders voor mobiele telefonie. In Duitsland zijn speciale gebieden aangewezen voor mensen die .hierdoor gezondheidsklachten ondervinden. In Nederland publiceerden de dames Y. Sangen en K. Tazelaar (afgestudeerd in Wageningen) een aantal boeken over dit onderwerp, maar voorbeelden uit de praktijk kwam ik hier nog niet tegen. Ik heb zelf te maken met "tinnitus" en kan daarmee leven, maar dit verschijjnsel neemt toe en is ook geen onderwerp van wetenschappelijk onderzoek (te ingewikkeld, te omvangrijk, te duur en economisch onrendabel), terwijl ik vermoed, dat draadloze communicatie hierin een rol kan spelen. Ik zou zelf volkomen tevreden zijn met b.v. internetgebruik slechts aan één zijde van mijn huis als dan tenminste de slaapkamer maar vrij van zenderactiviteit was. Wie heeft dit voor elkaar gekregen? .

63 reacties

Reputatie 7
Isoleren met lood?
Daar heb ik wel eens over gelezen en zo'n plaat onder je bed schijnt te kunnen helpen maar wie levert zoiets. Hetzelfde geld voor een Faraday kooi. Dit is typisch een onderwerp waarover veel meer kennis bestaat die het grote publiek nooit bereikt terwijl er vermoedelijk goud geld mee te verdienen valt. Ik houd me dus aanbevolen voor namen van gespecialiseerde bedrijven of zelf bedachte maatregelen die soelaas kunnen bieden.
Reputatie 2
@Lisa Boele

Ervaring met het onderwerp heb ik niet. Echter kan mij van alles voorstellen bij de beschreven situatie.

Mijn vraag is heeft u al eens contact opgenomen met genoemde onderzoekers. Het zou mij verbazen als zij u niet behulpzaam zouden willen zijn.

Een andere optie biedt misschien de Hersenstichting, ook zij houden zich bezig met "Tinnitus". Dus wellicht ligt daar een informatie bron.

Iets anders mogelijk biedt deze Duitstalige site practische invulling voor uw vraag. https://www.ibes.ch/50-0-So-vermeiden-Sie-Strahlung-in-der-Wohnung.html

Zie het nodige (zowel in het verleden uit reacties op bouwaanvragen voor masten in mijn werk, als nu in publicaties etc) passeren over GSM masten etc. Begrijpelijk de reacties, echter de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen (onder- en bovengronds) en -installaties in de woonomgeving hebben ook invloed op de gezondheid (zie onderzoek naar relatie met Leukemie ter illustratie). Hetgeen ik hiermee wil zeggen is richt u niet alleen op de gedachte dat het "zender" gerelateerd onderwerp moet zijn. Hoogspanning heeft ook een "stralings vingerafdruk" als voorbeeld noem ik de Tesla Coil van Nikolas Tesla. Daarmee kan bv een gloeilamp tot "branden" gebracht worden mbv electromagnetische straling.

Wens u heel veel succes en hoop dat u zich niet tot twijfel/vertwijfeling laat brengen door ongeloof ingegeven door gebrek aan kennis en inzicht in de materie (zowel op medisch als maatschappelijk niveau).
Reputatie 7
Morgenavond in 2 doc over mensen die ziek worden van straling. Misschien kom je dan iets meer te weten.
@Joopfrl en @MrsJones Hartelijk dank voor uw reacties. Inmiddels bekeek ik de 2Doc uitzending "Ubiquity" (Ned.: Alomtegenwoordigheid) die de problemen rond dit onderwerp zonder opsmuk in beeld bracht. De ex-medewerker van een electronicagigant die 20 jaar geleden, samen met rum 50 (!) andere medewerkers al ziek werd van het stralingsniveau op zijn werk toonde aan, dat die gezondheidsklachten al lang bekend zijn. En dat ziijn werkgever, die deze medewerker niet wilde missen, zijn woning destijds stralingsvrij heeft gemaakt toont ook aan, dat daar thuis iets tegen te doen valt. Alleen word je dan een gevangene van je eigen huis want eenmaal buiten, in de bewoonde wereld, kun je aan die ziekmakende straling niet ontkomen en rest alleen nog een bestaan in isolement in een wildernis waar geen zendmasten mogen worden geplaatst. Als je je dat kunt veroorloven.

In dit geval kun je nog spreken van een wetenschapper, die destijds wel bekend was met de risico's van straling maar niet van de onomkeerbare gezondheidsschade die er het gevolg van kon zijn.

Hoe dat zit met de gewone burger die zijn gezondheid voelt aangetast en vermoedt, dat de plaatsing van steeds meer zendmasten daar een rol in speelt werd treffend in beeld gebracht door een mevrouw die haar zorgen uitte in een hoorzitting bij de gemeente Weesp. De gemeente liet daar het woord voeren door een exploitant van zendmasten die, onder aanvoering van technische specificaties en officiëel overheidsbeleid, haar argumenten als niet ter zake doende van tafel veegde.

Het is wel duidelijk, dat technologische "vooruitgang" allereerst als economische kans wordt gezien en evt. gezondheidsklachten alleen serieus worden genomen wanneer die, met behulp van diezelfde technologische vooruitgang, wetenschappelijk "bewezen" kunnen worden. Dat is een heilloze spiraal die de gezondheidszorg steeds duurder maakt maar aan gezondheid op zich niets bijdraagt. Gelukkig ben ik niet de enige die er zo over denkt en ik heb er wel vertrouwen in, dat aan de menselijke maat uiteindelijk niet valt te ontkomen, maar het kan nog wel even duren voordat de wal het schip gaat keren. Voorlopig moet ik dus aan de slag met maatregelen die ik thuis kan nemen en daarvoor zal ik die Duitse site ook zeker raadplegen.
Reputatie 7
Er zal best een aantal mensen zijn dat last heeft van straling, trillingen, geluiden of weet ik wat allemaal maar er is naar mijn stellige overtuiging ook een aantal mensen bij wie het echt tussen de oren zit. Ik heb een kennis die beweert onmiddellijk allergisch te reageren als er ergens een modem in de buurt staat. Ik had toen nog een los modem maar dat was niet zichtbaar maar het stond wel vlak bij haar. Ze zou er een dik gezicht van krijgen, tranende ogen en ze kreeg het benauwd. Ik heb haar nooit zien opzwellen, nooit horen hijgen en nooit zien huilen. Ze heeft me ook nooit verteld dat ze dergelijke verschijnselen kreeg als ze bij mij was geweest. Ze heeft een smartphone en een tablet die ze intensief gebruikt, voor zover ik weet heb je daarop geen Internet via de kabel maar heb je daar wel degelijk een modem bij nodig. Zij zal echt niet de enige zijn, er zijn nou eenmaal mensen die alles wat ze horen of lezen zelf krijgen. Het schijnt zelfs dat sommige mannelijke artsen in opleiding er weleens van overtuigd zijn zwanger te zijn alhoewel ik dat eerder als een broodje aap verhaal beschouw.
Reputatie 7
Badge +6
Ik dacht altijd dat het klinklare onzin was . Ben bang dat zoals met zo veel onderwerpen geprobeerd werd om ons dat te laten denken wegens de enorme zakelijke belangen die op het spel staan. Uit die uitzending blijkt , dat er wel degelijk wat aan de hand is. Wel raar dat de een er wel en de ander er geen last van heeft. Die kooi van Faraday houdt geen straling tegen .
Reputatie 2
Hoewel ik er zeer zeker geen specialist in ben (dat ten (z)eerste vooropgesteld) heb ik zeker wel de kennis om te stellen dat alle organismen in hun gezondheid aangetast kunnen worden door electromagnetische straling. Daarom ook verwezen naar de Tesla Coil van dhr. Nikolas Tesla en naar het onderzoek over de relatie tussen Leukomie en hoogspanningsleidingen (boven- en ondergronds!). Het is ook zeker medisch bekend dat er Carginogene afwijkingen vaker gezien worden bij mensen die met hoogvermogen (enkele 100'en kW's) zenders onbeschermd hebben gewerkt.

Wil dit zeggen dat iedere vorm van electromagnetische straling tot gezondheidsschade zal leiden? Nee, zeker niet. Het is/zal afhankelijk zijn van oa hoogte van straling, duur, intensiteit, individuele aanleg, leefpatroon, leefomgeving etc.

Het grote probleem in deze is dat het een relatief vage materie is. Dit door oa de variateiten in effecten alsmede de diffusie. Verder speelt er zeker ook een economische alsmede maatschappelijke belangenstrijd. Ter illustratie gemeenten (maar ook projectontwikkelaars) hebben weet van de richtlijnen mbt hoogspanningstrajecten en de projectie van duurzame verblijfsobjecten (woningen, scholen etc) daar om heen. Maar toch zijn er ook dit jaar 2018 nog steeds bouwvergunningen daarvoor verstrekt binnen de zone die daarvoor feitelijk niet beschikbaar is! Afweging die daar de doorslag voor gaf veelal economisch/financieel van aard maar ook de dringende maatschappelijke vraag naar woningen. Dus hoewel de relatie eenduidig onweerlegbaar is aangetoond tussen verhoogde kans op gezondheidsschade, week men af van wettelijke bepalingen. Dit waarschijnlijk vooral ook dat de onbekendheid en vaagheid afdoende zalfend waren.

Dat er mensen zijn die zich "dingen" inbeelden is van alle tijden. (Kijk naar de argumenten tegen de komst van de eerste stoomtrein). Echter moet men er wel voor waken dat dit gegeven al te gemakkelijk wordt aangewend, om ten eerste klachten serieus te nemen en ten tweede om maar vooral geen onderzoek te doen, in het vervolg daarvan geen verdieping te zoeken en als ultimo maarniet na te denken over de gevolgen van de resultaten van dit alles. Als vb verwijs ik naar het traject rond het materiaal "asbest".

Dat we ervoor moeten waken om niet door te slaan en gelijk iedere zendmast maar als potentiele tijdbom aan te wijzen. Allemaal maar gelijk een magnesiumfolie gevoerde kleding aan te doen en overal en altijd de stralingsmeter paraat te houden, is een ander punt. Daar wil en roep ik zeker niet naartoe. Dat zou ronduit kortzichtig dom en overtrokken zijn en de mensen die wel negatieve effecten ondervinden ernstig en uiterst ongepast schofferen.

Kort samengevat komt mijn betoog er op neer om dit onderwerp in alle facetten serieus te nemen. Bedacht er op te zijn dat economisch en maatschappelijk ingegeven belangen tot argumentatie kunnen leiden die volledig onterecht de door gezondheidsbelangen ingegeven argumenten doen verstommen. Het zou daarom goed zijn als daartoe aangewezen organisaties zich over dit onderwerp serieus buigen. Juist om situaties zoals thans bestaan over bijv de stof asbest en het roken te voorkomen.

@Lisa Boele
Ik wens u alle begrip, sterkte, wijsheid, doorzettingsvermogen en begrip toe. Want zonder u te willen ontmoedigen (in tegendeel daarvan juist) u heeft een stevig onderwerp bij de hoorns gevat. Ik wil u dan ook zeker adviseren en aanmoedigen om de door u eerder aangehaalde onderzoekers te benaderen. Maar ook andere deskundigen die met deze materie in aanraking zijn gekomen te benaderen (bijv oncologen in relatie tot Leukemie tgv straling door hoogspanningsleidingen maar u kunt ook eens contact opnemen met een arbeidsinspectie en hun bevragen over de te nemen maatregelen rond hoogvermogen zendonstallaties tav de fysieke gezondheid en de motivering voor deze maatregelen).
Reputatie 7
Die man die midden in een bosgebied in Zweden woont heeft zijn hele leven bij Ericsson gewerkt, in zijn geval geloof ik echt wel dat hij er ziek van is (geworden) maar uiteindelijk zal het waarschijnlijk niemand meer lukken om een plekje te vinden waar je helemaal vrij bent van straling. De aarde zelf produceert ook radioactieve straling, dan is er nog kosmische straling en daar komen dan nu alle nieuwe bronnen bij of eigenlijk zijn die er al bijgekomen, misschien wordt het een beetje te veel en moeten in de toekomst alle huizen worden geïsoleerd en kunnen sommige mensen helemaal niet meer naar buiten tenzij ze zich in een speciaal pak hullen. Geen aangenaam vooruitzicht.
Reputatie 7
Badge +6
@Joopfrl Boeiend om te lezen, ik heb me niet verdiept in het onderwerp. Ik weet wel dat als een stralingsbron verder weg is, de straling dan minder is. Dat zie ik niet terugkomen in uw verhaal. Maar een ander ding vind ik wel een beetje spannend, kan je met dat magnesiumpak ook in de regen lopen?
Reputatie 2
@Jan
Vanzelfsprekend is het zo dat naarmate de afstand tot de bron het signaal (= straling) minder wordt. Echter is dat in essentie van mijn verhaal niet relevant. Want immers mijn betoog betreft het verschijnsel door Lisa Boele aangehaald. Alsmede de wijze waarop er met de bestaande kennis en inzichten aangaande deze materie wordt omgegaan (bv toch huizen, kinderdagverblijven en scholen bouwen binnen de zone met een te hoge straling, waardoor er een bewezen niet te veronachtzame kans is op Leukemie bij kinderen en volwassenen).

Mbt de magnesium vraag goed dat u dit noemt. Bedoelde alumuniumfolie. Hoewel magnesium metaal ook niet 1,2,3 wordt aangetast door (regen)water bij kamer temperatuur en zeker niet indien het in een fyber is verwerkt).

@MrsJones
Ik snap uw reactie. Zeker is er een natuurlijke vorm van straling. Echter is dit van geheel andere aard (qua kracht en golflengte). Waardoor de impact niet te vergelijken valt en het één niet met het ander in één adem te noemen is. (Daarnaast heeft diezelfde schepper/natuur die het 1 heeft geschapen ook gelijktijdig voor een bescherming zorg gedragen door onze aarde te omgeven met een atmosfeer etc. Hoewel bij een hevige zonneexplosie vrijkomende deeltjes hier op aarde afdoende gevoelige apperatuur kunnen beschadigen).

Maar door wel afdoende bescherming aan te brengen. Kan straling afkomstig van transportleidingen teruggebracht worden, dus ook de negatieve effecten gereduceerd. Het ruimte gebruik zou ook een punt van aandacht moeten zijn. Want dat is ook van invloed op effecten van deze materie. Wellicht zal ook een voortvloeisel kunnen zijn dat dingen die we nu gewoon/goed vinden, we in de toekomst als onacceptabel ervaren.

Dit dan analoog aan het onderwerp roken ooit gezien als gezond in de gouden eeuw en sociaal volkomen geaccepteerd tot een jaar of 20 terug. Thans totaal onacceptabel geacht met in de nabije toekomst rookverboden in het algemene publieke domein. Maar ook een goed voorbeeld is asbest. Jaren 40, 50, 60 en 70 de hemel in geprezen toegepast van warmhoudplaatje tot onbrandbare vloerbedekking en ultieme dakbedekking. Nu reden tot groot alarm, mannen in witte pakken en compleet ontruimde woongebieden bij een aantreffen na een calamiteit.

Wil zeker niet doorslaan. Maar denk wel dat er een nadere verdieping nodig is. Want 1 wifi router zal echt geen kwaad doen. Zoals bv aanwezig in een vrijstaande woning op de hei ergens in Friesland. Maar wat als het er meerdere zijn in een flat in de Bijlmer icm zendinstallaties op het dak van die flat? Alsmede de stroomvoorziening voor alle technische installaties van die flat en haar bewoners. Dat is een onbekend terrein en hetgeen mensen met deze klachten treft. Vandaar mijn betoog voor nader onderzoek en de oproep om het onderwerp niet te veronachtzamen.
Reputatie 2
@Lisa Boele

Heb snel een rapport scannend gelezen. Wellicht dat het u iets meer inzicht/aanknipingspunten geeft.

Dit is de link
https://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.veiligheidskunde.nl/stream/nvvkprijs1614albers.pdf&ved=2ahUKEwiM-43awp_eAhWPPFAKHasRD_4QFjAMegQIBBAB&usg=AOvVaw3Lc6Ry11a_50-fMTV1UWJt

Let wel ik stel niet dat ik het geheel tot op punt en komma heb gelezen en/of onderschrijf. Alsmede neem in acht wat achtergrond is van opsteller. (Zonder dat ik hiermee afdoe op opsteller).
Reputatie 7
Badge +6
Oei @Joopfrl groot antwoord, ik vroeg maar een klein vraagje. Van straling heb ik geleerd dat als je de afstand verdubbelt de straling dan vier keer minder wordt. Dat maakt niet uit? Je zei dat hoogte van straling, duurte en intensiteit wel uitmaken.

Ik was op school en daar vliegt magnesium meteen in de fik als het in aanraking komt met water. Een wit helder vuur, ze maken er vuurwerk van. Je kan het ook niet blussen met water want dan fikt het nog meer.
Reputatie 2
@Jan

Allereerst de verwarring over Magnesium de wereld uit helpen. Daarom deze link:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Magnesium

Zoals u kunt lezen klopt hetgeen u schrijft. Echter in de context van het gebruik van Magnesium als metaal of in een fiber, klopt hetgeen u schrijft geheel niet. Want immers zouden we het dan niet kunnen gebruiken in de ruimtevaart, vliegtuigindustrie of welk ande toepassing dan ook.

Over hetgeen u stelt dat mijn reactie over het niet ter zake doen in deze van de relatie tussen vergroting van afstand en de afname van de straling het navolgende.

Het is zo dat bij vergroting van afstand de impact van de blootstelling afneemt. Maar wat heeft iemand eraan als diens woning binnen de zone staat waar de belasting van de straling schadelijk is? Degene kan zijn/haar huis niet oppakken om de afstand tussen bron en woning te vergroten. Dat uw opmerking pleit om de fysieke afstand tussen een bron en gevoelige objecten afdoende te houden heb ik reeds meermaals bepleit. Wat ik nog wel opmerk is dat vaker wordt gesteld dat een afstand x (x=25 meter) bij een verblijfstijd y y=2 uur) voldoende is om het risico te minimaliseren omdat de belasting dan de limiet niet overschrijdt. Maar als een persoon in zijn woning op een afstand x+10 meter gedurende een tijd van 6y verblijft, resulteert dit altijd nog in een dusdanige belasting dat de limiet ruimschoots wordt overschreden.

Maar dit wordt nu wel heel theoretisch waar Lisa Boele ea niet mee zijn geholpen.
Reputatie 7
Wat ik even snel uit dat rapport haal is dat er veel verschillende soorten straling en golven zijn. De één is minder gevaarlijk dan de andere maar ik heb het nog niet helemaal gelezen, dat is om deze tijd teveel van het goede.

Als over pakweg tien jaar op alle daken masten staan gaan er mogelijk veel meer mensen hinder van ondervinden, of erger, ziek worden. Ee schijnt veel onderzoek te worden gedaan maar je hoort, ziet of leest daar maar weinig over terwijl het een wereld omvattend probleem kan gaan worden. Ik vraag me af waarom niet alle onderzoeken worden gepubliceerd en dan in een voor een bepaalde groep mensen in begrijpelijke taal,waar mogelijk, in plaats van verslagen die vrijwel volledig in een technisch jargon zijn opgesteld en ook nog eens zijn voorzien van allerlei formules. Dan bereik je meer mensen, althans, dat mag ik hopen. Het begint bij bewustwording maar aangezien steeds meer elektronische apparatuur zichzelf min of meer onmisbaar maakt kan het alleen maar erger worden. Je kunt alles isoleren en alles de deur uitdoen maar als er een mast op het dak staat (flat) en al je buren twee TV's, ipad, laptop, pc, smartphones, magnetron en weet ik wat nog meer in huis hebben zit je er toch tussenin, hoever kun je gaan, het hele huis isoleren, een duikpak van lood als je de deur uitgaat?
Reputatie 7
Wanneer een bouwvergunning wordt verstrekt wordt aan allerlei zaken aandacht besteed, spoorlijnen, hoogspanningskabels, is er landbouw in de buurt moet er een zogenaamde spuitafstand zijn (landbouwgif) is er sprake van geluidhinder (verkeer), zijn er brandgevaarlijke objecten in de nabije omgeving, is er stankoverlast (denk aan veehouders), is er hinder van vliegverkeer, heeft een bodemonderzoek plaatsgevonden, maar je vindt nagenoeg niets over elektromagnetische- en andere straling, op de hoogspanningskabels na. Misschien staat er iets in het laatste bouwbesluit maar daar heb ik nog niet gezocht. Nu wel.

Ik heb in de index en een aantal van de onderliggende artikelen van het Bouwbesluit 2018 ook niets kunnen vinden. Dat is een nog grotere kluif dan dat rapport.
Reputatie 2
@MrsJones

In het verleden heb ik mij oa mogen bezighouden met het bijwerken/opstellen van de bouwverordening voor een gemeente. Deze is mede ingegeven/verdere uitwerking van het Bouwbesluit (simpel gezegd). Hoewel dit al weer even geleden is geweest, durf ik te zeggen bespaar u de moeite. Want u zult hierover niets vinden anders dan u al heeft genoemd.

Als er al iets te vinden zou moeten zijn, dan is het ikv de WABO en het BOR (mn Bijlage 1), dan wel de richtlijnen daaruit voortvloeiend.

Bij de realisatie van een zendmast is het traject van een omgevingsvergunning nu eenmaal onontkoombaar. Zowel qua bestemmingsplan, bouwvergunning als milieuvergunning (oude termen) in al deze facetten worden verschillende aspecten beoordeeld. Daarbij zijn de onderdelen bestemmingsplan en milieuvergunning, feitelijk de onderdelen waar naar de effecten wordt gekeken van de inrichting. Het onderdeel bestemmingsplan voor de vraag is de inrichting (het voorgestane gebruik) inpasbaar in de omgeving insamenhang met het overige gebruik en het onderdeel milieu qua vraagstelling hoe de gevolgen van dat gebruik binnen de normen te houden.

Alleen als er geen onderzoek beschikbaar is over een materie valt er weinig te beoordelen. En dus is een aanvraag ook niet af te wijzen. Want ja op welke grond heeft u als bevoegdezag de aanvraag geweigerd? Zal dan gevraagd worden. Het antwoord op aannames zonder onderbouwing zal dan niet lang standhouden.

Ben zelf eigenlijk benieuwd in hoeverre bijv een Consumentenbond staat in de vraagstelling invloed van electromagnetische straling (bijv routers, gsm zenders, hoogspanningsleidingen etc etc) op de gezondheid. Ziet zij een rol voor zichzelf weggelegd in deze materie. Welke collega organsatie zou hier nog meer een rol kunnen spelen? Ooit een topic gezien over onderzoeksvoorstellen misschien is dit wel een kandidaat?
Reputatie 7
Badge +6
Al die dingen, hoogspanningskabels, spoorlijnen, landbouw, verkeer, brandgevaarlijke objecten, vliegverkeer, veehouders, bodemonderzoek, moet je niet zoeken in het Bouwbesluit, maar in het Bestemmingsplan. Daar is het Bestemmingsplan voor. Het Bouwbesluit regelt waar een bouwwerk aan moet voldoen, niet waar de omgeving aan moet voldoen.

Het landschap van Nederland is verdeeld in twee gebieden, een gebied geschikt om te wonen en een gebied niet geschikt om te wonen, met uitzondering van een woning bij een bedrijf, onder voorbehoud dat die bewoner dan ook niet gaat klagen en de volgende bewoners bin verkoop.

Wonen mag niet waar er meer dan 50 dB geluid is op de gevel en geen stankoverlast, maximale snelheid 50 km/u, dat soort dingen. Een gebied dat daar aan voldoet heet stad of dorp of zo. Het overige gebied heet dan buitengebied.

Dus in de stad mag er geen boerderij zijn of snelweg, in het buitengebied mag er geen wonen zijn anders dan met een handtekening dat je niet gaat klagen.

De burger moet bouwvergunning vragen aan de gemeente. De gemeente toetst de aanvraag aan welstandsnota, bestemmingsplan en bouwbesluit, en als het een bedrijf is ook aan de milieuwet.

Tegen elk besluit van de gemeente mag een belanghebbende binnen zes weken bezwaar maken. Het bezwaar moet gericht zijn tegen een fout van de gemeente betreffende de regelgeving. Een bezwaar omdat je iets niet mooi vindt of omdat je het niet wil, moet je niet bij de gemeente zijn, maar bij de provincie in de eerste zes weken dat een besluit van het betreffende bestemmingsplan ter inzage ligt. Laat je die zes weken voorbijgaan dan is Perpetuum Silentium van toepassing, oftwel Gij zult uw bek houden tot het einde der tijden (meestal volgende besluit bij wijziging van dat bestemmingsplan).

De gemeente moet vergunning vragen aan de provincie voor een bestemmingsplan. Een gemeente mag zonder toestemming van de provincie niet afwijken van het bestemmingsplan.

Heeft iemand bezwaar tegen straling dan moet je dat in die zes weken kenbaar maken na een besluit van de provincie over een bestemmingsplan. Elk gebied heeft een eigen bestemmingsplan. Geen twee bestemmingsplannen zijn hetzelfde. Tot aan de kroon zullen je bezwaren tegen straling gehoord worden. Zodra je ze ook maar één meter overtuigd zullen ze het opnemen in de regelgeving. Daarna is het Perpetuum Silentium. Als er nog niets gedaan wordt tegen straling ligt dat dus aan die een meter overtuiging en aan het voorbij laten gaan van die zes weken termijn voor bezwaar maken.
Reputatie 7
Badge +6
@Joopfrl Ik ben niet ingevoerd in de materie en lees het voor de aardigheid. Maar ik verbaas me over een dingetje dat ik twee hele grote strakingsbronnen weet te noemen waar er miljoenen van zijn maar waar iets aan is veranderd. Het verbaast me dan dus dat dat helemaal geen invloed heeft gehad in het aantal klachten of de ernst van de klachten tegen straling. Althans u meldt er niets over in uw verhaal terwijl de verandering toch heel groot is.
Reputatie 7
@Jan, bouwvergunningen worden getoetst aan het bestemmingsplan en het Bouwbesluit. In het bestemmingsplan en dat van de omgeving kun je alles vinden over bedrijven enz., en het Bouwbesluit, dat van 2012 is nu herzien, geeft o.a. aan wat de eisen zijn. Helaas is het al jaren veel makkelijker dan vroeger om een bestemmingsplan te wijzigen, ik kan daar een heel goed voorbeeld van geven maar dan kan ik hier net zo goed mijn adres neerzetten. Ik heb het schaduwdossier hier, een volle ordner, een halfvolle en een doos met bouwtekeningen.
Reputatie 2
@Jan
Als u iets concreter zou willen zijn heel graag. Want dan kan een ander of ik er op reageren. Een formulering als nu gedaan, is niets zeggend en helpt niemand ergens toe.

@MrsJones
Idd procedures zijn simpeler geworden en bevoegdheden ikv deregulering gewijzigd. Of dit altijd tot een beter qualitatiever eindproduct leidt, is een questie van het formuleren van qualiteitseisen. (Helaas :-()
Reputatie 7
Badge +6
@MrsJones Dat klopt helemaal. In de aanloop naar een wijziging van het structuurplan en het bestemmingsplan is er veel discussie van politieke partijen maar evenveel van belanghebbende burgers. Dat mogen ze ook want daar zijn die bezwaarprocedures voor.

Kijk maar naar Amelisweerd, de uitbreiding van Schiphol, de verlenging van de A4 bij Schiedam, knooppunt Zonzeel, Lelystad Airport. Daarnaast zijn er ook inspraakpricedures los van de bezwaarprocedures.

Een bezwaarmaker die op tijd is, kan doorgaan tot de Raad van State en zelfs de Kroon. Dat kan jaren duren. De verlenging van de A4 heeft 40 jaar geduurd. Dan krijg je vanzelf dikke ordners en veel tekeningen.

Iedereen wordt dan gehoord. Word je niet gehoord dan kan je in beroep gaan. Krijg je geen gelijk dan kan je weer in beroep gaan. Een keer komt een finaal besluit en dat is het dan. De ordners en tekeningen kunnen dan in het archief. Mensen die de democratie respecteren leggen het er dan bij neer en begraven hun strijdbijl

Dus de organisaties over straling die Joopfri bedoelt zijn zeker ook gehoord en waar ze overtuigend waren is het ook overgenomen.

@Joopfrl De dingen die ik bedoel zijn zo duidelijk aanwezig dagelijks bij iedereen in milljoenen aantallen dat zelfs een kind het kan aanwijzen. Ik vind dat als je die grote stralingsvermindering niet ziet, ben je dan goed geinformeerd? Ik ben geen insider, ik weet te weinig van klachten over straling anders dan nucleair of röntgen of magnetron om een heel verhaal aan te horen dat het niet zo is als ik het zou noemen. Maar als bij miljoenen dingen voor miljoenen mensen de straling 10 tot 1000 keer minder is geworden, dan moet u toch de eerste zijn die het weet? Als dat dan niet opvalt krijg ik twijfels.
Reputatie 7
Dit wil ik even kwijt:

quote

NIEUWE WEBSITE KENNISPLATFORM

De website van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid is vernieuwd. De website heeft een moderne en overzichtelijke uitstraling gekregen en is beter te zien op mobiele telefoons. De informatie is vernieuwd en korter en eenvoudiger opgeschreven.

De lay-out past zich automatisch aan aan de schermgrootte van je smartphone, tablet of computer.
Reputatie 2
@Jan
Ik ben niet van het buitensluiten of een goed gesprek uit de weg gaan, juist niet zelfs. Want daar leer ik alleen maar van.

Met uw laatste reactie richting mij, doet u mij verwonderen en nodig ik u nogmaals uit om klaarheid te brengen. Zolang u dit niet doet, zal ik niet reageren op u.
Reputatie 7
@Jan Bezwaarprocedures kun je tot het oneindige doorvoeren maar dikwijls zijn, zonder dat bijvoorbeeld omwonenden het weten sommige plannen al zo ver doorgevoerd en voorbereid dat het geen enkele zin heeft om nog bezwaar te maken, je weet dan dat het plan sowieso wordt doorgedrukt, ik kan daar legio voorbeelden van geven alsmede het voorbeeld van mijn eigen ervaring. Ik heb zo veel hoorzittingen bijgewoond, niet alleen die waar ik belanghebbende was, en bezwaren en tegenargumenten aangehoord dat ik er duizelig van werd. Het ging dan om mileumaatregelen, het voorkomen van milieuschade, bodemonderzoek, bodemsanering, omgevingsvergunningen, uitbreidingen, wijzigingen in een vigerend bestemmingsplan, hoogbouw en lichtinval, kapvergunningen, het plaatsen van zendmasten, het plaatsen van schotels (dat waren wel bezwaren van andere aard).

Lantaarnpalen kunnen na een technische ingreep ook fungeren als zendmast, misschien vertelt niemand dat de paal die bij jou of bij weet ik wie voor de deur staat meteen een zendmast is.

Reageer