Winsten en reserves zorgverzekeraars omlaag, premies niet

  • 12 November 2018
  • 23 reacties
  • 1722 Bekeken

Reputatie 4
Badge +6
Terwijl zorgverzekeraars in eerdere jaren enorme winsten boekten, leden ze over 2017 flinke verliezen. Dat komt doordat de zorgkosten de afgelopen jaren erg zijn gestegen. Bijvoorbeeld als gevolg van de vergrijzing in Nederland én het feit dat er steeds weer nieuwe (en dure) behandelingen en medicijnen op de markt komen.
Om de premiestijging toch iets te dempen, hebben verzekeraars veel van hun eerder opgepotte (en overbodig hoge) reserves in de premies geïnvesteerd. Dat is mooi, want uiteindelijk is het jouw geld en dat moet ook bij jou terugkomen. Desondanks hebben zorgverzekeraars nog steeds meer aan reserves op de plank liggen dan noodzakelijk is. Bekijk ons onderzoek voor de details.

Wat vind jij van de ontwikkeling in premiereserves van zorgverzekeraars? Praat mee!

23 reacties

Reputatie 7
Badge +5
Een beetje extra buffer vind ik wel reëel, anders stuiteren premies per jaar enorm mee met de verlaging of verhoging van de zorgkosten.
Dan wordt je budget minder voorspelbaar uit te rekenen.
Reputatie 6
Badge +3
Lijkt natuurlijk al snel veel omdat het over miljarden gaat. Ik neem aan dat die " noodzakelijk pot" een minimum is om risico's te beperken. Ze hebben inderdaad meer maar dat ligt, als ik het zo bekijk, in de orde van wat ze in 1 maand uitgeven. Dat lijkt mij niet zo'n probleem.
Reputatie 7
Badge +6
Mijns inziens klinklare onzin die reserves . Als de premie niet dekkend is , zijn ze vlot genoeg om die omhoog te gooien. Daar kunnen we heus wel op vertrouwen......En wat noemt men niet dekkend ? Verzekeraars zijn gewoon bedrijven die winst willen maken en liefst veel. Op zich niks mis mee , maar dat is wel het gevolg van alles privatiseren. In de zorg mag winstoogmerk nooit het voornaamste doel zijn vind ik .
Reputatie 7
Badge +5
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34995_novelle_initiatiefvoorstel

Novelle Initiatiefvoorstel-Leijten, Bruins Slot en Ploumen Verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars
Reputatie 6
Badge +3
Je moet wel oppassen met te hard remmen. Voor ziekenhuizen zijn ook hoge investeringen nodig. Die moeten uit de geldmarkt komen. Mijn ouders hadden 60 jaar geleden al obligaties in een ziekenhuis. Dat is dus niets nieuws.
Reputatie 7
Rond deze tijd gaan de verzekeraars weer adverteren, als ze dat nou een beetje beperken scheelt dat in de kosten.
Een reclamespotje is niet bepaald gratis en als dat een paar keer per dag op alle zenders, dus ook de commerciële, wordt uitgezonden hoef je alleen maar op te tellen.
Reputatie 3
Badge +4
Mijn zus klaagt al jaren, zij gebruikt al jaren 3 verschillende op recept voorgeschreven medicijnen, daarbij moet ze advieskosten betalen. In totaal 75 euro per jaar.
De website van de Rijksoverheid geeft geen echte duidelijkheid , t'kan per apotheek verschillen,
tja, waarom geen eenduidige afspraak hierover?
Bij haar in het grote dorp zijn 2 apotheken, maar allebei aangesloten bij de dezelfde keten apotheek.
Reputatie 7
Voor zover ik weet mogen ze dat advies alleen geven bij de eerste uitgifte en als iets een half jaar of langer niet meer hebt gebruikt.
wat ook raar is: ze printen de bijsluiter op tig A4tjes terwijl die ook in de verpakking zit, kassa.
Reputatie 3
Badge +4
Nog iets, wat ik vreemd vind.
De PrEP pil, de pillen voor degenen die vrije sex willen zonder condoom en de kans op een HIV besmetting vrijwel nihil maakt.
Om de eigen ver­ant­woor­de­lijk­heid tot uit­druk­king te bren­gen, zal van de gebrui­ker een eigen bij­dra­ge wor­den gevraagd van maxi­maal 25 pro­cent, even­als deel­na­me aan de medi­sche moni­to­ring.’ Deze eigen bij­dra­ge gaat naar ver­wach­ting de PrEP-gebrui­ker zo’n 12 euro per maand kos­ten.
Wordt door GGD verstrekt. Weet niet of daar advieskosten bij inbegrepen zijn!

Men laat dit niet onder de basis zorgverzekering vallen, dan heeft iedereen een eigen risico van minimaal 385 euro, enkele reis per ambulance paar kilometers ben je het al kwijt, laat staan ernstige ziekte, ziekenhuis, specialist etc.

Heel erg krom, tja als ze HIV patient worden zijn ze nog duurder. Tja gaan we straks ook bezoek aan prostitué M/V vergoeden voor maximaal 25% , anders zou iemand nog weleens een ernstige psychische storing kunnen krijgen die nog veel duurder is
Reputatie 3
Badge +4


Heel erg krom, tja als ze HIV patient worden zijn ze nog duurder. Tja gaan we straks ook bezoek aan prostitué M/V vergoeden voor maximaal 25% , anders zou iemand nog weleens een ernstige psychische storing kunnen krijgen die nog veel duurder is


Foutje in ze hoeven zelf maar maximaal 25% te betalen, vergoeding is 75%
Reputatie 7
Op vgzvoordezorg.nl kun je vinden welke medicijnen worden vergoed en welke niet.
Wat we zouden moeten doen is verbieden dat zorgverzekeraars onder tientallen verschillende namen dezelfde zorg aanbieden en hiervoor ZEER dure TV reclame maken.

Een ieder zou gebaat zijn bij niet meer dan 20 verschillende verzekeraars waarbij men GEEN reclame mag maken... gewoon kunnen vergelijken op basis van kosten en wat voor verzekering biedt men...

En de 2e kamer zou toezicht moeten houden... winsten.... mogen niet in zorgverzekeringen.
Reputatie 7
Twee of drie verzekeringsmaatschappijen vind ik meer dan genoeg, we hebben er veel te veel, net als politieke (splinter)partijen. Ik was voorheen particulier verzekerd voor van alles en nog wat voor een fractie van wat ik nu betaal.Het was maar iets meer dan de premie voor de verplichte verzekering.
Op zich is het absoluut waar... 2-3 zou genoeg zijn, maar laat geen marktwerking over.
En dat is echt wel nodig.
Vandaar de noodzaak uit meerdere keuze kunnen maken.
Als er maar 2-3 zijn.... Kunnen ze makkelijk afspraken met elkaar maken. En dan zijn we allemaal Nog verder van huis.

Ik ben ook altijd particulier verzekerd geweest... En ja dat was goedkoper... Maar ook een andere tijd.
Reputatie 7
Ik zie die marktwerking in de ziektekostenverzekering niet zo. De vergoeding voor medicijnen ligt vast, net als het eigen risico voor komend jaar. De eigen bijdrage wordt vastgesteld op maximaal € 250 per jaar.

https://www.vgzvoordezorg.nl/SiteCollectionDocuments/2018/d0201-reglement-farmaceutische-zorg-2018.pdf

Dit zijn de medicijnen, er staat precies bij wat wel of niet wordt vergoed.

Daar zullen alle verzekeraars zich aan moeten houden. De winst die ze boeken komt dus alleen uit een eventuele premieverhoging en het aantal klanten maar hoe hoger de premie, hoe meer mensen overstappen naar een goedkopere aanbieder. Ze prijzen zich de markt uit.
Reputatie 3
Badge +4
Wat een gedoe. Eigen risico van 250 op medicijnen, totale eigen risico 385 euro, nou ja voor mensen die alleen medicijnen, voorgeschreven door de huisarts een voordeeltje, gegund!
dan heb je nog de fysio. Als je een chronische aandoening hebt, worden de benodigde behandelingen in veel gevallen dus vergoed uit de basisverzekering. Wel is het zo dat de basisverzekering fysiotherapie dan pas vergoed vanaf de 21e behandeling. Dit wil zeggen dat je de eerste 20 behandelingen zelf betaalt.
Niet chronisch je breekt een been een enkel, of dubbel drievoudig, heb je bij de meeste "zorg" verzekeraars niets aan en vanuit basisverzekering moet je eerst 20 behandelingen zelf betalen!

Staat in geen enkele verhouding tot mensen die uit vrije wil, vrije seks willen zonder condoom, kost maximaal 12 euro per maand, om HIV te voorkomen!
Hoe krom!!!!!

En reclamekosten van die zorgverzekeraars verbieden, dure uitjes en salarissen, dit vliegt uit de bocht!
Laat in maart uw stem horen en ze laten voelen!🌈
Onze regering heeft er indertijd voor gekozen om een deel van de ziektekostenadministratie naar commerciële partijen (verzekeraars) over te hevelen. Dat zijn bedrijven met medewerkers en aandeelhouders en voor hun eigen voorbestaan moeten die winst maken. Daarbij hoort ook het aanhouden van reserves om aan toekomstige tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. Nu kun je kort of lang over die reserves uitweiden, maar één ding is zeker: de regering is er 100% in geslaagd om de kritiek op de stijgende zorgkosten op het bord van verzekeraars te laten belanden en zelf buiten schot te blijven voor een totaal falend overheidsbeleid wat de volksgezondheid betreft.

De laatste keer, dat ik me in deze materie verdiepte (een uiterst tijdrovende en deprimerende bezigheid) stuitte ik op het gegeven, dat elke volwassen Nederlanden aan zorgkosten jaarlijks ruim EUR 7000 betaalt. Intussen weet iedereen wel wat de ziektekostenverzekering kost, maar dat het grootste deel van de zorgkosten uit de opbrengst van onze belastingen wordt betaald blijft totaal buiten beschouwing. En het ergste is nog, dat daar ook geen verantwoording over wordt afgelegd. Ik heb nog nooit een voor normale mensen begrijpelijk overzicht gezien van alle soorten "zorg" waar die enorme hoeveelheid geld aan besteed wordt. Terwijl dat wel ten koste gaat van, om maar wat te noemen, onderwijs, openbaar vervoer, ordehandhaving, universitair onderzoek, energietransitie en andere taken die alleen de overheid kan uitvoeren.
Reputatie 7
Badge +5
@Lisa Boele Er zijn dingen die beter kunnen, maar om één van de beste landen ter wereld, qua gezondheidszorg, te bestempelen als totaal falend, lijkt me een klein beetje overdreven.

Van 200 onderzochte landen staan wij op de negende plaats.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30818-8/fulltext

"Ik heb nog nooit een voor normale mensen begrijpelijk overzicht gezien van alle soorten "zorg" waar die enorme hoeveelheid geld aan besteed wordt."

Overzicht van de zorgkosten: Zorgkosten Nederland bijna 100 miljard

En dat is verdeeld over alle 17 miljoen Nederlanders € 5882,35 per persoon per jaar.

Maar de meeste kosten zitten in de personeelskosten 60% die daar allemaal weer belasting over betalen en dingen voor kopen waar BTW op zit en die inkomsten vloeien weer terug naar de overheid, dus het is minder veel dan het lijkt.
Wat een gedoe. Eigen risico van 250 op medicijnen, totale eigen risico 385 euro, nou ja voor mensen die alleen medicijnen, voorgeschreven door de huisarts een voordeeltje, gegund!

Dit klopt niet. Een Eigen Bijdrage (50) iets anders als het Eigen Risico (€385).Eigen Bijdrage zijn de kosten die je in de apotheek bij afhalen betaalt. Het Eigen Risico betaal je aan de zorgverzekeraar. Dus de maximale totale kosten voor de apotheek is de optelling van beide bedragen, dus €250+€385=€635.
@Bert

De door u vermelde site Zorgkosten Nederland was mij onbekend maar bevestigt mijn eerdere bevindingen. De verdeling van de totale zorgkosten over alle Nederlanders schept een te optimistisch beeld. Het ging mij over het bedrag (ruim EUR 7000) dat iedere volwassen Nederlander aan zorgkosten kwijt is en daarin zijn de zorgkosten voor onder 18-jarigen (die zijn zogenaamd "gratis" meeverzekerd) in elk geval begrepen. Hoe dat zit met minvermogenden, .uitkeringsgerechtigden en mensen met alleen een AOW-pensioen die allemaal een belastingtegemoetkoming voor de zorgpremie ontvangen weet ik niet, maar dat wordt ons ook nooit meegedeeld.
Reputatie 7
Badge +5
@Lisa Boele Ik begrijp niet hoe die 7000 euro opgebouwd zouden kunnen zijn.


Zorgkosten per persoon


Je vind dezelfde cijfers terug bij het CBS over 2017: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/22/zorguitgaven-stijgen-in-2017-met-2-1-procent

Per Nederlander wordt in 2017 gemiddeld 5.691 euro uitgegeven aan zorg.
(Maal iets meer dan 17.000.000 inwoners is dat tegen de genoemde honderd miljoen)
Hieronder vallen alle kosten die via de overheid, verzekeraars en middels eigen betalingen worden uitgegeven:

  • Overheidsbijdragen
  • Inkomensafhankelijke bijdragen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg)
  • Zorgpremie
  • Eigen risico en eigen bijdragen
  • Aanvullende verzekering
@Bert Ik begrijp, dat u vraagtekens plaatst (en wie niet}, dus ter illustratie een vereenvoudigd rekenvoorbeeld: Als 10 mensen in totaal EUR 10.000 aan zorgkosten veroorzaken dan is dat EUR1000 per persoon. Als daarvan 2 personen helemaal niets betalen, dan komt de rekening voor de overige 8 uit op EUR 1250 per persoon. De door u vermelde site Zorgkosten Nederland verdeelt de totale zorgkosten over alle Nederlanders maar houdt geen rekening met het feit, dat voor jeugdigen tot 18 jaar (15-20% van de bevolking) geen verzekeringspremie wordt betaald en dat zij ook (een enkele uitzondering daargelaten) geen belasting betalen. Hun zorgkosten komen ten laste van belastingbetalers en de staat vergoedt deze aan zorgverzekeraars.

De door mij genoemde ruim EUR 7000 per volwassen Nederlander betreft dus het bedrag dat de gemiddelde werkende of gepensioneerde die loon/IB-belasting betaalt voor zorgkosten moet afdragen. Volgens het z.g. solidariteitsprincipe. Want daaronder bevinden zich mensen die veel meer betalen dan zij aan zorgkosten declareren. Dat bedrag van ruim EUR 7000 per volwassen en belastingbetalende Nederlander is nog zeer gunstig ingeschat, want het houdt geen rekening met minvermogenden/verdienenden die een korting op de premie voor de zorgverzekering ontvangen die uit belastinggeld wordt betaald en evenmin met de in sommige gemeenten aangeboden goedkopere ziektekostenverzekeringen voor deze groep die uit de opbrengsten van gemeentelijke belastingen wordt gefinancierd.

Heb ik daartegen bezwaar? Neen, in principe niet, maar wel tegen het feit, dat wij het elk jaar weer moeten doen met gezeur over de kosten van de zorgverzekering terwijl de gigantische last van dit zorgstelsel dat wij in de vorm van belastingen (ca. 30% van de totale Nederlandse belastinginkomsten!) betalen totaal buiten schot blijft. De overheid probeert al jaren meer zorgkosten naar verzekeraars over te hevelen en tot nu met weinig succes. Want over die premie wordt geklaagd. Maar over de belastingen gelukkig minder, zodat de BTW - n.b. ook op gezonde voedingsmiddelen - in 2019 met 50% wordt verhoogd..

Aan dit soort waanzin komt geen einde zolang over de besteding van dat gigantische bedrag aan zorgkosten niet fatsoenlijk verantwoording wordt afgelegd. Het op de door u genoemde site Zorgkosten Nederland geproduceerde taartpuntdiagram voldoet daar totaal niet aan. Evenmin als de staaf- en andersoortige diagrammen die ik op dit gebied ben tegengekomen. De enige verrassing (maar niet helemaal) was de vermelding van "Medisch specialistische Zorg" als grootste geldverslinder met op de tweede plaats "Overige zorgaanbieders". Daar horen wij dus nooit niets over. Wel over "Verpleging en Verzorging" die op de 3de plaats komt en waaronder dan de z.g. "vergrijzing" valt..

Die vergrijzing wordt jaar na jaar als grote aanjager van zorgkosten afgeschilderd en ik zie dat totaal niet. Het betreft een generatie die goed verzekerd en van pensioeninkomsten voorzien is. Die heeft ruim de tijd gehad om evt. vermogen naar de kinderen over te hevelen. Als dan de tijd van b.v. dementie en totale verpleging aanbreekt kan het totale pensioen- en AOW-inkomen daaraan besteed worden en hoeven die kosten niet (geheel) ten laste van het collectief te komen. Dit soort benadering en berekening zie ik nergens en dat blijft mij verbijsteren. En ja, ik behoor ook zelf tot die vergrijsde groep en de last waarmee toekomstige generaties worden opgezadeld gaat mij meer dan wat ook ten harte.
Reputatie 7
Badge +5
@lara100 Schreef: " Het ging mij over het bedrag (ruim EUR 7000) dat iedere volwassen Nederlander aan zorgkosten kwijt is"

Ah, ik deelde door 17.000.000, maar jij gaat uit van wie het betaald, duidelijk, net goed gelezen door mij.🤓

""Het betreft een generatie die goed verzekerd en van pensioeninkomsten voorzien is. Die heeft ruim de tijd gehad om evt. vermogen naar de kinderen over te hevelen. Als dan de tijd van b.v. dementie en totale verpleging aanbreekt kan het totale pensioen- en AOW-inkomen daaraan besteed worden en hoeven die kosten niet (geheel) ten laste van het collectief te komen.""

@lara100 Meer vedienende en meer vemogenden hebben in Nederland ook meer belasting betaald en betalen meer belasting en dragen op deze manier bij aan het vermogen wat de overheid te besteden heeft.

Wat de keuzes zijn hoe het belastinggeld geld binnen te krijgen en de weer hieruit voortkomende verdeling van dit geld is een politieke discussie, waar ik niet aan mee ga doen.
Diegene die deze keuzes moeten maken kiezen wij iedere 4 jaar zelf, dus al deze beslissingen zijn een gemiddelde keuze van de inwoners van ons land.
Ik kijk naar het gemiddelde koopplaatje en niet naar afzonderlijke onderdelen en hoe dit betaald gaat worden.
Je hebt één inkomenspot als overheid en die moet weer verdeeld worden over honderden / duizenden keusez.
Wie gekozen wordt en daarmee de meerderheid heeft mag dat bepalen van en voor ons.

Reageer