Ziek door PURschuim isolatie

  • 2 February 2018
  • 35 reacties
  • 11591 Bekeken

Badge
Sinds de pur isolatie in mijn huis ben ik ziek geworden.

Zou ik meer willen weten over het product PUR-schuim en mogelijke gevaren voor de gezondheid.

35 reacties

Ik heb jaren geleden ook mijn huis met PUR laten isoleren. :grinning:
Zonder rare geuren of irritatie.

De uitleg die ik kreeg van het PUR probleem vond in zeer aannemelijk.
Het schuim komt in afzonderlijke 2 componenten aan in het injectie pistool.
Dat zijn transparante slangen.
Degene die injecteert moet continu in de gaten houden dat beide slangen gevuld zijn, zonder luchtbellen.

Klopt de verhouding niet meer, krijg je niet de juiste reactie tussen de componenten
Dan zul je jaren lang overlast hebben.
Een goede concentratie bij dit werk is nodig, om een ramp te voorkomen.

Badge

Gespoten PUR heeft in Nederland tot melding van gezondheidsklachten geleid van bewoners

die tijdens en/of kort na het aanbrengen van de PUR in hun woning aanwezig waren. De meeste

klachten van bewoners werden gemeld na het niet juist aanbrengen van PUR.

 Onder niet juist aanbrengen valt:

  • Te weinig ventilatie tijdens het spuiten
  • Verkeerde mengverhoudingen van de twee componenten
  • Verkeerde spuittechniek
  • Bewoners aanwezig in woning tijdens spuiten
  • Bewoners die te kort na het spuiten naar de woning terugkeren

Bron:  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2018/04/13/besluit-op-wob-verzoek-over-onderzoeksrapport-isolatiematerialen-en-gezondheid

 

 

@M. Palalic 
Ik heb ook eerst heel wat bedrijven afgekeurd.
Een te hoog stropdas gehalte bij het verkoop praatje en niets weten over de praktijk.
Het risico vooraf afschuiven op de klant.
Stap 2 is dan een groepje uitzendkrachten.
Stap 3 is de ramp.
 

Badge

Met een uitgebreid artikel op de website en twee verhelderende filmpjes schenkt RTL-Nieuws aandacht aan de gevaren van gespoten PUR-schuim. Paul Scheepers, toxicoloog bij de Radboud Universiteit, en Atie Verschoor, emeritus-chemicus, wijzen uitdrukkelijk op de gevaren van gespoten PUR-schuim en pleiten voor een verbod op het gebruik ervan. RTL besteedt ook aandacht aan het horrorverhaal van de familie Keijzer uit Vriezeveen.

https://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/2022/07/26/rtl-nieuws-ziek-door-pur-isolatie-deskundigen-pleiten-voor-inperking-gebruik

https://www.meldpuntpurslachtoffers.nl/2022/07/26/rtl-nieuws-ziek-door-pur-isolatie-deskundigen-pleiten-voor-inperking-gebruik

Reputatie 7
Badge +7

De bouwwereld heeft zelf een A-blad uitgegeven waarin de richtlijnen zijn opgenomen voor het veilig aanbrengen van gespoten PUR-isolatie. Zoals altijd gedaan wordt kunnen de bedrijven een proces-certificaat krijgen van een certificaathouder die hun werkwijze periodiek controleert. Dus als je in zee gaat met een aannemer moet je erop letten dat die een certificaathouder is.

Het betreft ook alleen gespoten PUR-isolatie, en dat wordt achteraf alleen aan de onderkant van betonvloeren gedaan waar er een kruipruimte is. Dus alle overige PUR-isolatie zoals platen, die niet gespoten zijn, valt hier niet onder. 

Het verhaal hierboven van topicstarter maakt dit onderscheidt niet. Dat het dus alleen de isolatie van de begane grondvloer betreft en alleen bij die woningen die een kruipruimte hebben. Elders in de woning wordt PUR-isolatie nagenoeg nooit gebruikt omdat de rest van de isolatie met platen of dekens kan van rockwool, glaswol of piepschuim die veel goedkoper zijn dan PUR.

Terwijl bij isolatie niet het materiaal maar de dikte de isolatiewaarde bepaalt, zijn PUR en PIR de enigen waarbij het materiaal het wel uitmaakt. Waar je bij rockwool, glaswol en piepschuim 18cm dikte hebt, kun je bij PUR en PIR volstaan met 12cm voor een Rc van 6,0.

 

Badge

Het lijkt handig wat meer te vertellen over het aanbrengen van PUR-vloerisolatie en wat soms niet helemaal goed gaat.

Twee componenten, isocyanaten en polyolen, beide op een temperatuur van rond 50 graden, worden gemengd en verspoten via een spuitstuk. De temperatuur moet zo hoog zijn, om het schuim binnen 10 seconden hard te laten worden en het aan de onderkant van de vloer te laten kleven. Bij de reactie na mengen komt heel veel warmte vrij. Daarom mag men niet in te dikke lagen spuiten. Het Insula certificaat schrijft 2 minuten wachttijd voor per cm dikte van het schuim. De laagdikte, die in een keer mag worden aangebracht, mag niet meer zijn dan 4 cm. Daarna moet men wachten, totdat deze laag tot 25 graden Celsius is afgekoeld. Boven de 12 cm dikte moet men 12 uur wachten voor het aanbrengen van een nieuwe laag, tenzij de producent anders voorschrijft. Afhankelijk van het type PUR ligt de vereiste dikte tussen de 8 en 16 cm.  Het spuitproces is dus een zeer kritisch onderdeel van de isolatie

Als men toch in te dikke lagen spuit, kan de PUR spontaan gaan branden. Dit is meer dan eens gebeurd. Maar tussen spontaan gaan branden en kamertemperatuur ligt een wereld van verschil. Als de PUR warmer wordt dan 200-250 graden, gaat de PUR deels ontleden. Het belangrijkste ontledingsproduct is isocyaanzuur. In Zweden wordt voor isocyaanzuur een zeer lage gezondheidskundige grenswaarde gehanteerd (0,01 ppm). Het belangrijkste effect van isocyaanzuur is ernstige oogirritatie. PUR-slachtoffers hadden vaak last van brandende ogen.

De branche organisatie claimt, dat gespoten PUR gasdicht is. Dit is niet correct. De blaasgassen in de PUR zijn fluorkoolwaterstoffen. Deze blaasgassen komen in een periode van enkele weken tot maanden vrij uit de PUR na de vloerisolatie. Als de PUR enkele uren boven de 250 graden verhit is geweest, is er  veel isocyaanzuur gevormd. Dit gas komt samen met de blaasgassen ook langzaam vrij uit de PUR in de kruipruimte en in de woning, vooral als de vloer poreus is (kierende houten vloer of balkenbroodjesvloer afgestreken met een dunne cementlaag). Dit maakt de woning voor korte of lange tijd onbewoonbaar. Bij hoge concentraties isocyaanzuur kunnen de ogen blijvende schade ondervinden. Dit kan zich uiten in chronische oogontstekingen. De luchtwegen kunnen ook blijvend overgevoelig blijven voor irriterende stoffen.

Op grond van de beschikbare statistieken zijn er problemen bij 1 op de 1000 woningen met PUR isolatie. Er is mogelijk sprake van onderrapportage omdat mensen met klachten eigenlijk nergens gehoor vinden. TNO heeft ten onrechte uit de metingen in 14 woningen van PUR-klagers  de conclusie getrokken, dat de gemeten isocyaanzuur in woningen met klachten 7 maanden na PUR-isolatie niet van de PUR afkomstig was. De Gezondheidsraad heeft dit advies overgenomen evenals de GGD-en. Er is nu een advies geformuleerd om het medisch protocol voor onderzoek bij PUR-klachten aan te passen. Onderzoek naar ernstige oogklachten door isocyaanzuur uit soms verkeerd gespoten PUR dient deel te gaan uitmaken van het medisch protocol.

Ik lees nergens over het effect van mechanische ventilatie. Vrijwel alle huizen in Nederland hebben een mechanische ventilatie die gebaseerd is op afzuiging en dientengevolge natuurlijke aanvoer. Dat betekent dat er een onderdruk is in huis. In principe hoort de beganegrondvloer geen lucht door te laten, maar de praktijk lijkt me anders. Ook ik woon in een huis met zulke ventilatie en een met folie afgedichte vloer, en kruipruimte. Toch ruik ik vaak in de hal de typische vochtigegrondlucht van de kruipruimte. Ik heb al vanalles van afdichting voorzien en elke gaatje dichtgekit, maar het is er toch. Waarschijnlijk zou ik de laminaatvloer er uit moeten slopen om er achter te komen.

Voor een PUR-isolatieproject is zulke ventilatie natuurlijk niet best. Je kunt dan je best doen om de vloer tocht dicht te krijgen, maar het is misschien ook een idee om tijdelijk iets met de ventilatie te doen.

Maar het bevreemdt me dat ik er niet eens ergens iets van lees.

Zijn een paar extra roosters een idee, om de lucht onder de hal wat frisser te krijgen?
 

 

Het gaat me niet om mijn situatie ws. Ik gebruikte die alleen als kapstok ter illustratie.

Badge

In een woning, waar de vloerisolatie met PUR verkeerd uitpakte, is de kruipruimte continu afgezogen met een debiet van 100 m3 per uur. Dit hielp slechts ten dele de klachten weg te nemen. De laminaatvloer is vervolgens verwijderd. Hierbij ondervonden de bewoners opnieuw ernstige oogirritatie van de stank die hierbij vrijkwam. Vervolgens is de vloer van de begane grond (balkenbroodjesvloer, afgestreken met cementlaag) dichtgeseald met vloeibare epoxyhars. Alle doorvoeren in de meterkast en van verwarming werden eveneens dicht geseald met vloeibare epoxyhars. Daarna was de oogirritatie verdwenen en was de woning weer bewoonbaar. 

Reageer