Zorgkosten en onduidelijke declaratiecodes ziekenhuis

  • 29 August 2016
  • 2 reacties
  • 166 Bekeken

Toepassing Declaratiecodes ziekenhuis: Op 11 september 2015 betaalde mijn zorgverzekeraar voor de behandeling 15c389 ca € 332,- Omschrijving van deze code: 1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact......Dit betrof het 1e vervolgbezoek. Je zou dus denken dat een 2e vervolgbezoek niet zou worden doorbelast. Helaas.. op 18 maart had ik het 2e contact en werd € 332,- bij mij in rekening gebracht. Toelichting zorgverzekeraar: het 2e contact was niet in dezelfde declaratieperiode. Voor in totaal 15 minuten vervolgcontact wordt er € 664, - in rekening gebracht. Systeem gaat boven wat redelijk is. Zijn er meer van deze ervaringen?

2 reacties

Het is bijna niet te controleren, in hetdigitale overzicht van mijn verzekeraar staat alleen 'ziekenhuiskosten' of iets in die richting. Geen verdere specificatie. Die zou ik dan weer speciaal telefonisch moeten opvragen bij de verzekeraar...

Hoe onduidelijk kun je het maken???
Bij mijn zorgverzekeraar kun je zodanig doorklikken op ziekenhuiskosten dat je kunt zien wat in rekening is gebracht. Zo kwam ik achter de db codes en de, in mijn geval, onwaarschijnlijk hoge kosten en onrealistische systematiek

Reageer