Consumentenbond.nl

Zorgpremie 2017 stijgt. Terecht?

  • 27 september 2016
  • 80 reacties
  • 999 Bekeken

Reputatie 4
Badge +6
Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie voor 2017 met €9,25 per maand. DSW bleek in eerdere jaren leidend voor andere zorgverzekeraars, die in november met de premies komen. De verwachting is dan ook dat andere zorgverzekeraars het voorbeeld van DSW volgen. En dat terwijl ze bij elkaar ruim 3,3 miljard aan overtollige reserves hebben (update 27 oktober 2016).

Tegenover deze stijging staat een uitbreiding van het basispakket. Lees hier meer over op onze pagina Veranderingen zorgverzekeringen 2017.

Wat vind jij? Terecht dat de zorgpremie stijgt wanneer meer zorg vergoed wordt vanuit de basisverzekering? Of vind je een stijging van bijna een tientje per maand wel erg aan de hoge kant?

Discussieer hier mee!

80 reacties

Ik vind dat Nederland uit die Europese Unie moet stappen. Dan is dit probleem zoals ook andere problemen ook opgelost. De Europese Unie is een dictatuur van de bovenste plank. Poetin (deze krijgt meestal de zwarte piet toegeschoven door de zeer selectieve en subjectieve media) deze is tenminste nog democratisch gekozen door het Russische volk. Welke leiders in de Europese Unie heeft u gekozen..............................................?

☹️
Onterecht. Ziek worden is geen keuze. Stoppen met dat tuig. Terug naar het oude ziekenfonds.

😠
Volgens de Rijksbegroting bedragen de lasten aan zorg per volwassen Nederlander gemiddeld ruim EUR 5.300 per jaar. Zorgpremie en eigen bijdrage kosten gemiddeld 1.240 + 370 = ruim EUR 1.600. Het verschil van EUR 3.700 en de zorgtoeslagen worden betaald uit belastingen. De inkomensafhankelijke zorgbijdrage is dus grotendeels al een feit. Van alle overheidsuitgaven gaat nu bijna 1/3 naar de zorg. Dat een nationaal zorgfonds ons van die last bevrijdt lijkt me niet aannemelijk.


Ik wil graag de discussie weer terugbrengen naar de oorspronkelijke vraag, “Zorgpremie 2017 stijgt, terecht?”.

Laten we eens naar een specialist kijken, b.v. een Neuroloog. Studeert tot ± 28 jaar (grotendeels op kosten van de belastingbetaler), moet vervolgens voldoende inkomen genereren om zijn studieschuld af te betalen en dan een vermogen opbouwen om in relatief grote welstand te kunnen leven (groot huis, Mercedes, jacht, etc. ). Ook moet er nog een vorstelijk pensioen worden opgebouwd voor de laatste levensfase. Alleen dat pensioen kost al enkele miljoenen, laat staan de welstand tijdens zijn carrière. Hetzelfde verhaal gaat uiteraard ook op voor alle bobo’s in de ziekenhuizen en bij de zorgverzekeraars. Op zich niks mis mee, behalve dat al dat geld wel ergens vandaan moet komen. Daarmee zijn we terug op de vraag over de stijging van de zorgpremie; ja, het mag best allemaal wat minder. Misschien dat een “staats”-ziekenfonds meer toch mogelijkheden heeft om in te grijpen, want die "Marktwerking" is volledig, maar dan ook volledig mislukt.

Geplaatst door Rob Hagedoorn op Okt 28, 2016.
Juist! De marktwerking is meer dan alleen mislukt: in de zorg heeft ze nooit bestaan. De overheidsbemoeienis is enorm en omvat tegenwoordig ook het overhevelen van premieinkomsten van zorgverzekeraars met "goedkope" verzekerden naar zorgverzekeraars met "dure" verzekerden.

Onder invloed van de gigantische geldstromen in deze sector heeft zich in de afgelopen jaren een twijfelachtige dynamiek ontwikkeld. Als voorbeeld een artikel in de Volkskrant van vanmorgen over de ontwikkeling van een nieuw "medicijn" tegen Altsheimer, dat de vorming van een bepaald eiwit tegengaat dat bij de ontwikkeling van Altsheimer een rol speelt. Soortgelijke medicijnen zijn eerder afgeserveerd omdat ze "diep ingrijpen in de hersenwerking" en onaanvaardbare bijwerkingen vertoonden. Bij dit nieuwe medicijn zijn "tot nu toe(!)" geen bijwerkingen geconstateerd. Dat is natuurlijk lariekoek; er is geen medicijn zonder bijwerkingen. Maar hoe ga je, bij alreeds dementerende patiënten, vaststellen of zo'n medicijn het voortschreiden van dementie al dan niet vertraagt? (Want van genezing is uiteraard geen sprake). Gezien het strikt individuele verloop van deze aandoening lijkt mij dat onmogelijk. Zal dat de invoering van zo'n ongetwijfeld weer peperduur medicijn verhinderen? Ik vrees van niet. Dementerenden zijn een ideale doelgroep voor medicijnconsumptie omdat de "feedback" van de patiënt zelf bij voorbaat als verward en onbetrouwbaar kan worden afgedaan.

Ons wordt al jaren verteld, dat de "vergrijzing" alsmaar hogere kosten met zich meebrengt. Daarmee is de deur wijd opengezet voor een "self-fulfilling prophesy" die nog jarenlang voor (in sommige gevallen zeer goed betaalde) werkgelegenheid gaat zorgen. Tegen die werkgelegenheid heb ik geen bezwaar, wel tegen het feit dat de gigantische geldstromen in ons zorgstelsel het kennelijk onmogelijk maken om aan de financiers (de premie- en belastingbetalers) uit te leggen waar al dat geld aan wordt besteed.

Zorgverzekeraars bestonden ook al ten tijde van het Ziekenfonds. Als daar nu "graaiers" zitten als gevolg van een (veel wijder verbreide) mentaliteitsverandering vormen zij hooguit een top van de ijsberg. Het graaifenomeen wordt in de hand gewerkt door de aanwezigheid van die enorme hoeveelheid geld. De nadruk op behandeling in plaats van genezing zorgt voor hogere kosten en dat kan eindeloos doorgaan. We ademen vervuilde lucht, moeten naar beeldschermen kijken, zijn omringd door lawaai en in ons voedsel en drinkwater zitten medicijnresten. De overheid zou wel wat meer voor de volksgezondheid kunnen doen dan het in stand houden van een Ministerie met chronisch geldgebrek.
Stijgt de zorgpremie terecht? Die vraag kun je alleen beantwoorden als je weet, waaraan al dat geld wordt besteed. Helaas blijft dat grotendeels in het duister getuige ook de moeite die het kost om de kosten van "goedkope" ziekenhuisbehandelingen boven water te krijgen. De Gezondheidsraad constateerde onlangs (en het zou tijd worden ook), dat er te weinig moeite wordt gedaan voor het genezen van veel voorkomende kwalen. Onderzoekers richten zich liever op zeldzame ziektes met peperdure behandelingen waarover in medische tijdschriften kan worden gepubliceerd en die hun aanzien in de medische wereld verhogen. Patiënten die niet interessant zijn (en dat zijn de meesten) krijgen medicijnen te slikken die niet leiden tot genezing maar wel tot allerlei bijverschijnselen.

Het kan ook anders, zoals dr. Chris van Tulliken liet zien in de BBC uitzending "The doctor who gave up drugs". Dat zou bovendien aan zorgverleners veel dankbaarder werk verschaffen (die werkverschaffing speelt ook een grote rol in ons huidige zorgstelsel!) omdat de patiënt dan inderdaad geneest. Maar dan moet het zorgstelsel echt op de schop en daar is veel weerstand tegen. Voorlopig worden mensen die naar alternatieven zoeken nog verketterd door de medische inquisitie in de gedaante van de Vereniging tegen de kwakzalverij. Uiteraard ben ik tegen kwakzalverij, maar wat te denken van het "placebo effect"? Het is al heel lang bekend, dat patiënten aan wie verteld wordt, dat zij bij hoge uitzondering een zeer duur medicijn krijgen (maar in werkelijkheid een placebo) daar enorm van opknappen. Zulk wetenschappelijk onderzoek mag "om ethische redenen" alleen met vrijwilligers worden uitgevoerd, maar zegt wel iets over de doeltreffendheid van medicijngebruik.

Overigens biedt een terugkeer naar zoiets als het Ziekenfonds geen oplossing. Het bestaat nog in Engeland en kampt daar met precies dezelfde problemen als ons zorgstelsel. Men wil veel meer geld, met name voor kankeronderzoek omdat elke 2e persoon in zijn leven kanker zou krijgen of, nog krasser, het al heeft maar het nog niet weet. Goedkoper zal het zo niet worden.
Hr Bakker,

Begrijp ik het goed, dan vindt u dat de overheid de uitgaven niet in de hand heeft en een onbetrouwbare rijksbegroting opstelt. Maar u wilt wel een door de overheid geregeld zorgfonds?
De wijziging vind ik onterecht: het is volstrekt niet transparant waarvoor wat betaald wordt. Er is nauwelijks vergelijkingsmateriaal en gehanteerde tarieven zijn niet beschikbaar. Ik pleit sterk voor één basispakket waarin alle behandelingen precies beschreven staan en dat moet gelden voor alle zorgverzekeraars. Daarnaast bijvoorbeeld 5 aanvullende pakketten, ook deze zijn precies beschreven en geldt ook voor alle zorgverzekeraars (geciteerd uit een artikel deze week). Daarnaast is het initiatief van de Consumentenbond de behandelingstarieven te inventariseren een uitstekend initiatief om redelijke behandelingstarieven vast te stellen. Pas dan kan ik vergelijken en beoordelen of een tariefstijging nodig is. Ik heb nu het idee dat ik betaal voor de sponsoring van het profvoetbal zoals Univé dat nu doet. En andere verzekeraars: absurd.
Geen premieverhoging maar premieverlaging!

Gebruik de extra reserves voor premieverlaging en breidt de zorg niet zo veel uit (bijv. geen vruchtbaarheidsbehandelingen bij vrouwen ouder dan 50 en geen second opinion).
Nu de premie zorgverzekering, eerder de vertrekregeling bij de belastingdienst of de inhalige managers bij banken, verzekeraars of zorg verleners. Iedereen heeft er de mond vol van.Ook alle instanties die hier melding van maken Er wordt geconstateerd, kritiek gegeven of zgn advies.Een klaagzang zonder oplossingen. Maar wie onderneemt er actie? Niemand. Dus wat hebben we hieraan? Blijkbaar vinden wij het allemaal vanzelfsprekend en we accepteren het. Sorry, ik ga diep door het stof, ik heb me vergist en noem maar op wat voor soort excuses dan ook .Hier zullen we van leren voor de zoveelste volgende keer. Wij , de Burger, betalen gelaten alle blunders en fouten maar slapen rustig verder. De verantwoordelijken worden niet op het matje geroepen. Zal het ooit ophouden? Alleen als de veroorzaker die de verantwoordelijkheid draagt de gevolgen persoonlijk ervaart.
door wie dan? want elke nederlander betaald toch zorgpremie???

waarom dan toch eigen risico, en bijbetalen op bijna alle medicijnen?
waarom eigen risico, en waarom op bijna alle medicijnen bijbetalen?
Wij moeten de salarissen van bestuurders en artsen aan banden leggen want die zijn steeds stijgend !!!

Volgend jaar weer !!! Let maar op !!
j.thielen

Help allen mee om het Nationaal Zorgfonds in Nederland te realiseren: Stem SPHoe komt het Nationaal ZorgFonds van de SP aan het benodigde geld om de zorg te betalen?

Reeds velen hebben tijdens deze discussie gesuggereerd hoe onze zorg beter gefinancierd kan worden. Het toekomstig Nationaal ZorgFonds hoeft geen winst te maken. De artsen moeten elkaar helpen om de beste zorg te verlenen. Ze mogen elkaar niet beconcurreren. De beste zorg is voor geen geld te koop . Als een arts aan het werk is , zal hij al zijn aandacht moeten geven aan de zorg die hij op dat moment verleent. Het spreekt vanzelf dat zij gewaardeerd en beloond moeten worden naargelang hun opleiding en ervaring. Het zal ook duidelijk zijn dat een zorgverzekeraar niet mag beslissen over het loon van een zorgverlener, noch over de prijs van een medicijn. Wij hopen dat de premies van de Zorgverzekeringen niet zullen stijgen in januari 2017 en dat de eigen bijdrage vanaf januari 2017 wordt afgeschaft voor de arme mensen die deze bijdrage niet kunnen betalen.

H.en J.Thielen sluiten hiermee deze discussie af.
H. en J. Thielen vinden het evenals G.Thijs jammer, dat het plan van de SP om in Nederland een Nationaal Zorgfonds in te voeren zo weinig bekend is. Dat het huidige zorgstelsel niet goed is, daarover zijn de meeste mensen die hebben deelgenomen aan deze discussie het wel eens. Er moet een nieuw zorgstelsel komen. Steun het plan van de SP door bij de verkiezingen op de SP te stemmen.
Er wordt steeds gesproken over "ziektekosten", maar soms heb ik de indruk dat ziekte een royale bron van inkomsten is voor hen die het "beleid" bepalen en de mogelijkheid hebben gekregen om op de maatschappelijke ladder omhoog te wurmen waarbij wordt vergeten dat er altijd mensen zijn die dat zeker gezien hun situatie niet kunnen. Maar goed voor hen is er altijd nog de voedsel bank. Nog even en we hebben voor de grootste kosten post altijd nog een vaarwel pil, dank zij onze gezondheidszorg.
Er is te weinig toezicht van de overheid op de verzekeraars deze hebben te veel vrijheid.

Voor de verzekerden is het niet duidelijk wat er met al dat geld gebeurd.

Daarnaast is er te weinig overleg van artsen onderling zodat je soms van het kastje naar de muur wordt gestuurd, Lieve hulpverleners kijk eens over je schutting heen en stel de patiënt(lees klant) weer centraal.

Het zou beter zijn als het ziekenfonds weer werd ingevoerd zodat de overheid toezicht zou kunnen houden op de belachelijk hoge uitgaven.

Marinus W
Reputatie 5
Badge +7
wilt u mijn reactie alsnog plaatsen en de leden laten beoordelen of mijn reactie onfatsoenlijk is??

Geplaatst door W. Kockelkorn op Okt 8, 2016.
W. Kockelkorn, welke reactie bedoel je precies?
Mooie manier om met minimale uitbreiding van het basispakket waar ik niet om gevraagd heb de winstmarge te verhogen. Diep triest!.


Wachtlijsten zijn er nu ook,dus dat maakt geen enkel verschil.En een uitgekleed pakket ? Die kant gaat het toch al op,dus ook daar zit geen verschil in.En dan betaal ik toch liever (voorbeeld) 30,00 euro voor een basis pakket dan 87,00 euro.(wordt als het aan die zorgcriminelen ligt al gauw 93,00 euro).En de belastingbetaler zou dan meer moeten bijpassen d.m.v. belastingaanslagen.Heeft u in die goede oude tijd van het ziekenfonds ooit via de belasting moeten bijbetalen ?

Geplaatst door P.A. Bakker op Okt 15, 2016.


U weet blijkbaar niet dat ruim de helft van de zorgkosten via de belastingen worden betaald? En ook tijdens het ziekenfonds gebeurde dit ook al. U weet toch wel dat belastingen niet evenredig verdeeld worden? Verder beslist u even gemakkelijk dat u ook wel een uitgekleed pakket wil en vielen die wachtlijsten ook best mee. Ja zo is het makkelijk je gelijk halen. Als laatste truc wordt €87 dan vanzelf €93 want dat is logisch toch? Sorry maar ik vindt uw argumenten niet bijzonder sterk.


Beste heer/mevrouw Deen, Het is mij al eerder opgevallen dat GOED lezen kennelijk voor u toch een probleem is. Of u begrijpt het niet,of u wilt het gewoon niet begrijpen.

Het zou niet de eerste keer,en waarschijnlijk ook niet de laatste keer,zijn dat aantallen of cijfers al dan niet rooskleuriger worden voorgespiegeld.Ik heb zelf immers al 2 argumenten aangedragen,in het geval die cijfers WEL zouden kloppen.

Het aantal van 2 miljoen mensen die in de problemen zijn geraakt door het huidig zorgstelsel is enige tijd geleden gewoon op het nieuws bekend gemaakt.Dat is mijn informatiebron. Maar kennelijk komt dit cijfer u niet goed uit,en heeft u dit vast niet vernomen.

En wat u wilt aantonen met cijfers van drugs-,gok- en drankverslaving ontgaat mij even.

En uw werkelijk onzinnige bewering dat omdat ik minder voor mijn zorgkosten wil betalen,wat op zich een juiste conclusie is want ik vind dat ik nu wel genoeg bestolen ben door die zorgcriminelen,en anderen daardoor meer belasting moeten gaan betalen is echt te dom voor woorden. Menigmaal heb ik op dit forum al bepleit dat ik wil dat de zorgkosten VOOR IEDEREEN, dus niet voor mij alleen heer/mevrouw Deen!!, betaalbaarder worden.Een premie van 40,00 ,hooguit 50,00 euro per maand zou het maximum moeten zijn.Bijvoorbeeld 50,00 euro wanneer het eigen risico inderdaad afgeschaft zou zijn of 40,00 euro wanneer er voor iedereen een eigen risico zou worden gehanteerd van 100,00 euro per jaar.

En nu niet aankomen dragen met de dooddoener dat dan de belastingen omhoog gaan,want dat is nergens voor nodig.Er komt genoeg geld bij de overheid binnen het zou alleen wenselijk zijn al die miljarden eens functioneel besteed gaan worden.En dan heb ik het nog niet over de werkelijk krankzinnige uitgaven van al die zorgverzekeraars zelf, die op jaarbasis alleen al 340,00 miljoen uitgeven aan reclame om maar zoveel mogelijk klanten binnen te halen plus de miljarden euros die ze volgens minister Schippers ook nogeens teveel hebben gereserveerd.Daarmee houden ze dus de kosten onnodig hoog.

Mijn (bescheiden) mening: de premies fors omlaag voor IEDEREEN, eigen risico van de baan of hooguit 100,00 euro p.p. per jaar en uiteraard geen lastenverzwaring.En om u gerust te stellen heer/mevrouw Deen....wanneer u toch graag meer wilt betalen,niemand houd u tegen!!

Geplaatst door P.A. Bakker op Okt 28, 2016.


Je wilt een fors lagere premie voor iedereen maar wuift alle problemen waar dat van betaald moet worden luchtigjes weg. Er komt belasting genoeg binnen, we moeten het gewoon anders besteden, als we de zorgcriminelen aanpakken scheelt dat weer, met een ziekenfonds wordt alles goedkoper. Misschien mis ik er nog een paar maar waar het op neer komt is dat ik gewoon niet geloof dat dit uit kan.
Zie hier een uitermate leesbaar artikel in NRC, toch niet de minste, waarin de vloer wordt aangeveegd met het idee dat het ziekenfonds zoveel goedkoper was omdat er nu zoveel geld aan de strijkstok blijft hangen. De zorg is duur omdat zorg gewoon duur is, omdat we meer een betere behandelingen geven en omdat we we door de vergrijzing relatief meer zorgbehoevende mensen hebben. En "last but not least" wordt er gewoon een grotere eigen bijdrage (dat is niet alleen het eigen risico) van iedereen gevraagd.


Je mag natuurlijk geloven wat je wilt,ja je mag zelfs het wanbeleid van deze regering voor wat betreft het zorggedrocht verdedigen,is allemaal geen punt.Maar dat ik problemen even luchtigjes wegwuif,nee daar kan ik mij toch niet in vinden.Ik heb zelf wat oplossingen bedacht (aanvullingen daarop zijn uiteraard welkom) en het beter besteden van onze belastingcenten is daarvan een voorbeeld.Het aanpakken van de zorgcriminelen,die al zoveel miljarden euros van ons gestolen hebben,is een ander voorbeeld.Uw constatering dat ik er "zomaar" even van uit ga dat een ziekenfonds sowieso beter/goedkoper uitvalt is echter een bewijs dat u niet goed leest.Immers heb ik al enige tijd geleden aangegeven dat het instellen van een ziekenfonds als nadeel heeft dat het een monopoliepositie gaat innemen.Ik ben hier dan ook niet blind voor.Op dit punt aangekomen is het dus gewoon de vraag of de bevolking zich nog langer laat bestelen door de zorgcriminelen,of geven we het ziekenfonds het voordeel van de twijfel.Persoonlijk denk/hoop ik dat we met een ziekenfonds niet langer,of in elk geval minder, duurder uit zijn dan met het huidig onwerkbare zorgstelsel.

Geplaatst door P.A. Bakker op Okt 28, 2016.


En dan geloof ik nog steeds niet dat het uitkan.


H. en J. Thielen vinden het evenals G.Thijs jammer, dat het plan van de SP om in Nederland een Nationaal Zorgfonds in te voeren zo weinig bekend is. Dat het huidige zorgstelsel niet goed is, daarover zijn de meeste mensen die hebben deelgenomen aan deze discussie het wel eens. Er moet een nieuw zorgstelsel komen. Steun het plan van de SP door bij de verkiezingen op de SP te stemmen.

Geplaatst door H. Thielen op Okt 21, 2016.


Ik begrijp dat de SP uitermate vaag is over de financiële uitwerking van de plannen. Zo herkennen wij onze socialistische broeders weer, mooie dingen beloven aan de mensen maar geen idee waar het geld vandaan moet komen.


Wat is er in godsnaam mis. mee om de zorgpremie inkomens afhankelijk te maken.

Geplaatst door J. Peijnenburg op Okt 2, 2016.


Dat is hij toch al. Onder een bepaald inkomen krijgen mensen toch zorgtoeslag. Daarnaast wordt meer dan de helft van de zorg betaald uit de algemene middelen waaraan mensen die meer verdienen meer bijdragen middels de belastingen. U wordt op uw wenken bediend.

Reageer